Prof. Dr. Meral BERKEM

Prof. Dr.
Meral BERKEM

Psikiyatri (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları) / Çocuk Ergen Psikiyatrisi

RANDEVU AL
Görev Aldığı
Hastaneler
 • Kadıköy Florence Nightingale Tıp Merkezi Bağdat Caddesi No: 69 Kızıltoprak - Kadıköy Haritada Göster

İstanbul Tıp Fakültesinden 2. uzmanlığını aldıktan hemen sonra Marmara Tıp Fakültesine kurucu hocalardan biri olarak atanmıştır. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi bölümünü kurmuş, pek çok hoca ve uzman yetiştiren iddialı birimlerinden birisi haline getirmiş ve 21 yıl kurucu ana bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmıştır.

Uluslararası katılımlı 2 kongrenin düzenleme kurulu başkanıdır.
Yurt içi ve uluslararası alanda cok sayıda bilimsel yayın, kongre sunumları vardır.
2 kitap bölümü yazmıştır.
Eserleri yurtiçi ve uluslararası bilimsel çalışmalarda 550 kez kaynakça olarak gösterilmiştir.

Hekimlik çalışmalarına Grup Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde devam etmektedir.

İlgi Alanları:

 • Çocuk, genç ve aile ruhsal sorunları, danışmanlık ve terapi
 • Bebeklik ve okul öncesi: Otizm, uyku ve yeme sorunları, iştahsızlık, blender bebekleri, kardeş kıskançlığı, korkular
 • Okul Dönemi: Dikkat eksikliği, uyum sorunları, akran sorunları, aşırı hareketlilik, öğrenme güçlükleri, okul kaygısı, sınava hazırlık, sınav kaygısı ile baş etme, diğer kaygılar,  davranış sorunları.
 • Buluğ çağı ve gençlik:  Uyum ve davranış sorunları, aile ile çatışmalar, arkadaş ilişkilerinde sorunlar, ilişki sorunları,  meslek ve eğitimle ilgili sorunlar…
 • Tüm yaş grupları için: Kaygılar, depresyona eğilim, takıntılar, çeşitli tikler, yeme bozuklukları, genetik aktarımlı ruhsal sorunları tarama, duygu durum bozuklukları, psikozlar erken tanı.
 • Çocuğu etkileyen çatışmalı aile, boşanma, yeniden evlenme, ailede kronik hastalık, hasta kardeş gibi aile içi sorunlar.
 • Çocuk ve genç genellikle ailesi ile birlikte veya yalnız olarak değerlendirilir, gerektiğinde aile danışmanlık ve terapiye alınır.
 • Yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik tedaviler uygulanır.

 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 1991 Londra Üniversitesi Psikiyatri Enstitusu: Çocuk ve ergenlere eklektik yaklaşım, Aile terapisi
 • 1990 - 2012 MUTF Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Başkanı
 • 1986 - 1989 İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi İhtisası
 • 1977 - 1981 Hacettepe Tıp Fakültesi Psikiyatri İhtisası
 • 1971 TED Ankara Koleji
 • 1971 - 1977 Hacettepe Tıp Fakultesi