Prof. Dr. Mehmet TINAZ İstanbul Florence Nightingale Hastanesi - Kulak Burun Boğaz

Özel İlgi Alanları
 • İşitme
 • Endoskopik Sinüs Cerrahisi

Randevu Alın

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
  • 2013
   İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
   Kulak Burun Boğaz

   1990 - 2007
   İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
   Profesör

   1985 - 1990
   İstinye Devlet Hastanesi
   Kulak Burun Boğaz, Doçent

   1978 - 1985
   İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
   Kulak Burun Boğaz Uzmanlığı

   1972 - 1978
   İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
   Tıp Eğitimi

   • Türk Tabipler Birliği
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • 1. Dr.H.KÖSEMEN, Dr. B.CEVANŞİR, Dr.A.AKMANDİL, Dr.N.BAŞERER, Dr.N.BİLİCİLER, Dr. E.KIYAK, DR.M.TINAZ: Mekanik akustik efekt ve otosklerozdaki yeri. Türk Oto-Rino-Larengoloji Derneği XVI. Milli Kongresi, 1981, tebliğ edildi. Kongre mecmuasında yayımlandı. Hilal Matbaacılık Koll. Şti. S. 40-43, 1983. Klinik Çalışma
   • 2. Dr. B.CEVANŞİR, Dr.A.AKMANDİL, Dr.N.BAŞERER, Dr. E.YAZICIOĞLU, Dr. E.KIYAK, Dr.N.BİLİCİLER, Dr. S.KARAHASANOĞLU, DR.M.TINAZ: Vertikal hemilarenjektomi, tekniğinin özellikleri, elde edilen sonuçlar. Türk Oto-Rino-Larengoloji Derneği XVI. Milli Kongresi, 1981, Trabzon, tebliğ edildi. Kongre mecmuasında yayımlandı. Hilal Matbaacılık Koll. Şti. S. 338-352, 1983. Klinik Çalışma
   • 3. DR.M.TINAZ, Dr.H.KÖSEMEN, Dr. B.CEVANŞİR, Dr.N.BAŞERER, Dr.N.BİLİCİLER: İnverted papillomada tanı ve tedavi sorunları. Türk Oto-Rino-Larengoloji Derneği aylık bilimsel toplantısında tebliğ edildi. 05.01.1983, İstanbul, Türk Otolarengoloji Arşivi, Vol. 21, S. 1-2, S. 66-74, 1983. Olgu Takdimi
   • 4. Dr. E.YAZICIOĞLU, Dr. B.CEVANŞİR, Dr.N.BAŞERER, Dr.A.AKMANDİL, Dr.N.BİLİCİLER, Dr.H.KÖSEMEN, Dr. K.DEĞER, Dr. C.AKTAN, DR.M.TINAZ, Dr.H.URFA : Larenks kanseri cerrahi tedavisinde supraglottik kanser cerrahi sonuçları. V. Ulusal Kanser Kongresinde tebliğ edildi. 19-21 Mayıs 1983. İzmir(Kongre tutanaklarında basılmak üzere kabul edildi). Klinik Çalışma
   • 5. DR.M.TINAZ, Dr. B.CEVANŞİR, Dr. U.HACIHANEFİOĞLU, Dr.H.KÖSEMEN, Dr.N.BİLİCİLER, Dr. E.YAZICIOĞLU: Ender görülen bir larenks karsinomu vak'ası. Türk Oto-Larengoloji Derneği aylık bilimsel toplantısında 06.05.1983 tarihinde tebliğ edildi. Yayıma kabul edildi. Olgu Takdimi
   • 6. Dr. B.CEVANŞİR, Dr.N.BAŞERER, Dr.N.BİLİCİLER, Dr. İ.ÇÖLHAN, Dr.E.YAZICIOĞLU, Dr.M.KOÇER, DR.M.TINAZ: Baş-Boyun kanserlerinde tedavi prensipleri ve sonuçlarımız. V. Türk-Fransız Kanser Günleri. Baş-Boyun Tümörleri 08-09.10.1984, İstanbul. Klinik Çalışma
   • 7. Dr. C.KARATAY, Dr. B.CEVANŞİR, Dr.N.BAŞERER, Dr.H.KÖSEMEN, Dr.N.BİLİCİLER, Dr. E.KIYAK, DR.M.TINAZ: Ağız boşluğu ve larengofarenks tümörlerinin tanısında "Toluidine Blue". Cerrahpaşa Tıp Fak. KBB Kliniği VII. Akademik Haftası, Oto-Larengolojide tanı sorunları sempozyumunda tebliğ edildi. 19-22 Eylül 1982, İstanbul, Türk Otolarengoloji Arşivi, Volüm 22, S.1-2, S.117, 1984. Araştırma
   • 8. Dr. C.KARATAY, Dr.N.BAŞERER, Dr.H.KÖSEMEN, Dr.N.BİLİCİLER, Dr. E.KIYAK, DR.M.TINAZ: Baş-Boyun bölgesi ağrılarında tanı. Cerrahpaşa Tıp Fak. KBB Kliniği VII. Akademik Haftası Oto-Larengolojide tanı sorunları sempozyumunda tebliğ edildi. 19-22 Eylül 1982, İstanbul. Türk Otolarengoloji Arşivi, Vol. 22, S.1-2, S. 131-132, 1984. Derleme
   • 9. Dr.H.KÖSEMEN, Dr.A.AKMANDİL, Dr.B.CEVANŞİR, Dr.N.BAŞERER, Dr.N.BİLİCİLER, DR.M.TINAZ: İşitme kayıplarının topografik tanısında objektif odyometri metodları. Cerrahpaşa Tıp Fak. KBB Kliniği VII. Akademik Haftası, Oto-Larengolojide tanı sorunları sempozyumunda tebliğ edildi. 19-22 Eylül 1982, İstanbul. Türk Otolarengoloji Arşivi, Vol. 22, S.1-2, S. 88-89, 1984. Derleme
   • 10. Dr. B.CEVANŞİR, Dr.N.BAŞERER, Dr.N.BİLİCİLER, Dr.A.AKMANDİL, Dr.H.KÖSEMEN, Dr.M.KOÇER, Dr.E.YAZICIOĞLU, DR.M.TINAZ: (Istanbul-Turquie): Reflexiona sur l'insuffisance actuelle de la classification precue de TNM dans le cancer d'or-pharynx. 13 Congres Balkannique d'Oto-Rhino-Laryngologie. Samedi, 1 Septembre 1984. Derleme
   • 11. DR.M.TINAZ, Dr. B.CEVANŞİR, Dr.N.BAŞERER, Dr.A.AKMANDİL, Dr.H.KÖSEMEN: Burun ve paranasal sinüs tümörlerinde tedavi sonuçlarımız. Türk Oto-Rino-Larengoloji Derneği XVII. Milli Kongresi, Adana, 1983, tebliğ edildi. Kongre mecmuasında yayımlandı. S. 507-515, Hilal Matbaacılık Koll. Şti., İstanbul, 1985.  Klinik Çalışma
   • 12. DR.M.TINAZ: Özofagusta, bronşlarda yabancı cisimler ve burun kanamaları. Baskan sağlıklı yaşam, Ailenin Tıp Ansiklopedisi, Cilt 6, S. 2216-2218, Baskan Yayınları A.Ş., 1985. Derleme
   • 13. DR.M.TINAZ, Dr. B.CEVANŞİR, Dr.N.BİLİCİLER, Dr.S.ÖZTÜRK: Nazal septumdan orjininin almış habis mikst tümör olgusu. Türk Oto-Rino-Larengoloji Derneği aylık bilimsel toplantısında tebliğ edildi, 06.06.1984, İstanbul. Türk Otolarengoloji Arşivi Mecmuası, Temmuz-Ekim 1985, S.3-4, S.35-40. Olgu Takdimi
   • 14. Dr. İ.ÇÖLHAN, Dr. B.CEVANŞİR, Dr.N.BAŞERER, Dr.N.BİLİCİLER, DR.M.TINAZ, Dr.E.YAZICIOĞLU, Dr.M.KOÇER, Maksiller sinüs yabancı cisimleri(Bir vaka münasebetiyle). Türk Oto-Larengoloji Aylık Bilimsel Toplantısında tebliğ edildi, 07.11.1984. Türk Otolarengoloji Arşivi Mecmuası, Cilt 23, S.3-4, S. 40-44, İstanbul, 1985. Olgu Takdimi
   • 15. Dr.H.KÖSEMEN, Dr.N.BİLİCİLER, Dr. B.CEVANŞİR, DR.M.TINAZ: Adesiv otitlerde ventilasyon tüpü kullanımı ve özellikleri. Cerrahpaşa Tıp Fak. KBB Anabilim Dalı VIII. Akademik Haftasında tebliğ edildi. 13-16.05.1984. Türk otolarengoloji Arşivi Mecmuası, Cilt 23, S.3-4, S. 98-103, İstanbul, 1985. Olgu Takdimi
   • 16. Dr.H.KÖSEMEN, Dr.A.AKMANDİL, Dr. B.CEVANŞİR, DR.M.TINAZ, Dr.N.BİLİCİLER: Fasial paralizilerin tapografik tanılarında odiolojinin yeri. Cerrahpaşa Tıp Fak. VIII. Akademik Haftasında tebliğ edildi. Türk Otolarengoloji Arşivi Mecmuası, Cilt 24, S. 127-131, Temmuz-Ekim 1986, yayınlandı, İstanbul. Klinik Çalışma
   • 17. DR.M.TINAZ, Dr. B.CEVANŞİR, Dr.N.BAŞERER, Dr.N.BİLİCİLER, Dr. İ.ÇÖLHAN: Burun ve paranasal sinüs tümörlerinde tedavi sonuçları. VI. Ulusal Kanser Kongresinde tebliğ edildi. 25-30 Nisan 1985. Kongre kitabında yayımlandı. Cilt 1, S. 272-277, Çeltüt Matbaacılık San.Tic., İstanbul, 1987. Klinik Çalışma
   • 18. Dr.N.BİLİCİLER, Dr. İ.ÇÖLHAN, Dr.A.AKMANDİL, Dr.N.BAŞERER, Dr.H.KÖSEMEN, Dr.E.YAZICIOĞLU, Dr. C.KARATAY, Dr.M.KOÇER, DR.M.TINAZ, Dr. B.CEVANŞİR: Larenksin yassı epitel karsinomu dışı tümörlerinde histopatolojik özellikler ve tedavi yöntemleri. VI. Ulusal Kanser Kongresi. 24-27.04.1985, İstanbul, Cilt 1, S.341-345, Çeltüt Matbaacılık San.Tic., İstanbul, 1987. Klinik Çalışma