• Klinik Kardiyoloji
 • Epidemiyoloji
 • Koruyucu Kardiyoloji

 

 • 2018 Ataşehir Florence Nightingale HastanesiKardiyoloji
 • 2014 – 2017 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp FakültesiKardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
 • 2002 – 2017 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp FakültesiKardiyoloji Anabilim Dalında Profesör
 • 1994 – 2004 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi DergisiYardımcı Editör
 • 1993 – 2002 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji EnstitüsüProfesör
 • 1987 – 1993 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji EnstitüsüDoçent
 • 1982 – 1987 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji EnstitüsüAsistan
 • 1982 – 1987 Kardiyoloji Eğitimi
 • 1979 – 1982 İç Hastalıkları Uzmanı
 • 1975 – 1979 CTF İç Hastalıkları Kliniğiİç Hastalıkları Eğitimi
 • 1973 – 1975 SSK Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları MerkeziPratisyen Hekim
 • 1967 – 1973 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • Ateroskleroz ve Hipertansiyon Derneği
 • Avrupa kardiyoloji Derneği

 

Yayınlar
1- Efendigil C, Yazıcıoğlu N, Yüksel (Kantarelli) H, Demiroğlu C: Vena subklavya ponksiyon metodu. Türk Tıp Dern Der 1976; 42: 76
2- Önen K, Savaşkan H, Katogyan A, Ülkü H, Erek E, Yüksel H, Yılmaz T: Psoriasisin diyalizle tedavisi. Türk Tıp Ak Mec 1978; 12: 281
3- Korugan Ü, Yüksel H, Sipahioğlu F, Hatemi H, Biyal F: Hiperglisemik ketoasidoz komasında kas içi aralıklı düşük doz insülin tedavisi. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 1979; 10: 107
4- Korugan Ü, Sipahioğlu F, Yüksel H, Hatemi H, Biyal F, Kaptanoğlu Z: Magnezyumun periferik glukoz kullanımına etkisi. Türk Diyabet Yıllığı 1980; 11:149
5- Korugan Ü, Molinas N, Asil Ö, Yüksel H, Sipahioğlu F, Hatemi H, Biyal F: Hiperglisemik ketoasidoz komasında sürekli düşük doz insülin perfüzyonu ile tedavisinde alınan sonuçlar. Türk Diyabet Yıllığı 1980; 11: 224
6- Korugan Ü, Büyükünal E, Hatemi H, Sipahioğlu F, Yüksel H, Biyal F: Olgu örnekleri ile hipogliseminin klinik ve biyokimyasal değerlendirmesi. Türk Diyabet Yıllığı 1980: 11: 256 
7- Korugan Ü, Sipahioğlu F, Yılmaz T, Yüksel H, Hatemi H, Biyal F: Diyabetes mellitusda serum magnezyum düzeyleri. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 1881; 12: 440
8- Korugan Ü, Sipahioğlu F, Yüksel H, Yılmaz T, Hatemi H, Biyal F: Ağır diyabetik ketoasidozda iki tedavi yönteminin karşılaştırılması ve sonraki dönemde uygulanan insülin tedavisinin değerlendirilmesi. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 1981; 12:515
9- Korugan Ü, Yılmaz T, Yüksel H, Sipahioğlu F, Yaldıran A, Erdine S, Biyal F: Diyabet kalıtım materyelinin biyostatik değerlendirilmesi. Cerrahpaşa Tıp Bült 1982; 15: 109
10- Öztürk M, Tokatlı İ, Öztürk E, Uçarer O, Yüksel H, Demiroğlu C: Tonsillektomi endikasyonu konan hastalarda tonsillektomi öncesi boğazda streptokok sıklığı ve kanda ASO seviyesi. Türk Kardiyol Dern Arş 1982; 11: 97
11- Korugan Ü, Yılmaz T, Yüksel H, Hatemi H, Sipahioğlu F, Erdine S, Yaldıran A, Biyal F: Diyabetes mellitüs ve retinopati. Cerrahpaşa Tıp Bült 1983: 15: 231
 Öztürk M, Pala Ö, Altay G, Öztürk E, Yüksel H, Türkoğlu C, Demiroğlu C: Haseki Hastanesi çocuk hastalıkları kliniği ve Üsküdar Ana Çocuk Sağlığı Merkezinde muayene edilen çocuklarda romatizmal ateş sıklığı. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 1986; 17: 36
12- Yüksel H, Öztürk M, Öztürk E, Türkoğlu C, Bayrı G, Dalmak S, Caner M, Demiroğlu C: Fatih ilçesinde ilk ve orta öğrenim öğrencilerinde kalp hastalıkları prevalansı. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 1986; 17: 49
13- Öztürk M, Yüksel H,  Öztürk E,  Şener D, Küçükoğlu S, Sezgin G, Ersoy K, Demiroğlu C: Fatih ilçesinde ilk ve orta öğretim öğrencilerinde akut romatizmal ateş sıklığı. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 1986; 17: 63
14- Yüksel H, Öztürk E, Öztürk M, Demiroğlu C: Akut romatizmal ateşte belirtilerin sıklığı. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 1986; 17: 56
15- Yüksel H, Enar R, Yazıcıoğlu N, Şençoban K, Efendigil Karatay C, Demiroğlu C: Ventriküler taşikardi atakları gösteren   bir variant angina pektoris olgusu. Haseki Tıp Bült 1988; 26: 350
16- Yüksel H, Enar R, Yazıcıoğlu N, Bakay C, Bayındır Ç, Aytaç A, Demiroğlu C: Bir timolipoma olgusu. İstanbul Tıp Fak Mec 1988; 49: 81
17- Enar R, Yüksel H, Yazıcıoğlu N, Demiroğlu C: Kronik konjestif kalp yetersizliğinde kaptoprilin akut hemodinamik etkileri. Haseki Tıp Bült 1988; 26: 350
18- Değirmencioğlu F, Yüksel H, Sarıoğlu T, Aytaç A, Üner S, Hoşgör İ, Demiroğlu C: Mitral valv prolapsusu zemininde gelişmiş ve papiller kas rüptürüne yol açmış bir infektif endokardit olgusu. Türk Kardiol Dern Arş 1988; 16: 162
19- Yüksel H, Öztürk E, Yaldıran A, Şener D, Türkoğlu C, Öztürk M, Demiroğlu C: İlk ve orta öğrenim öğrencilerinde romatizmal kalp hastalıkları prevelansı. Türk Kardiol Dern Arş 1988; 16: 198
20- Güzelsoy D, Sansoy V, Eren İ, Yüksel H, Özcan M, Demiroğlu C: Planar egzersiz talyum sintigrafisinin koroner arter hastalığı tanısında değerini etkileyen  faktörler. Türk Kardiol Dern Arş 1990; 18: 190
21- Demiroğlu C, Eren İ, Sansoy V, Yüksel H, Güzelsoy D: Egzersiz talyum sintigrafisinde oral dipiridamol eşliğinin koroner arter hastalığı tanısına katkısızlığı. Türk Kardiol Dern Arş 1990; 18: 286
22- Yüksel H, Yazıcıoğlu N, Sarıoğlu T, Çeliker C, Paker T, Enar R, Aytaç A, Demiroğlu C: Dissection of the interventricular septum by unruptured right and left sinus of valsalva aneurysm. Am Heart J 1991; 122: 1777