Görev Aldığı
Hastaneler
 • Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi Işıklar Cad. No:35/A Ataşehir-İstanbul Haritada Göster
 • Part Time, Mesai Sonrası, Konsültan Çalışma

İlgi Alanları:

 • Klinik Kardiyoloji
 • Epidemiyoloji
 • Koruyucu Kardiyoloji

  • Konuştuğu Diller Eng
 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2018 Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi Kardiyoloji
 • 2014 - 2017 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
 • 2002 - 2017 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında Profesör
 • 1994 - 2004 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi Dergisi Yardımcı Editör
 • 1993 - 2002 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Profesör
 • 1987 - 1993 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Doçent
 • 1982 - 1987 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Asistan
 • 1982 - 1987 Kardiyoloji Eğitimi
 • 1979 - 1982 İç Hastalıkları Uzmanı
 • 1975 - 1979 CTF İç Hastalıkları Kliniği İç Hastalıkları Eğitimi
 • 1973 - 1975 SSK Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Merkezi Pratisyen Hekim
 • 1967 - 1973 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • Ateroskleroz ve Hipertansiyon Derneği
 • Avrupa kardiyoloji Derneği

Yayınlar

1- Efendigil C, Yazıcıoğlu N, Yüksel (Kantarelli) H, Demiroğlu C: Vena subklavya ponksiyon metodu. Türk Tıp Dern Der 1976; 42: 76
2- Önen K, Savaşkan H, Katogyan A, Ülkü H, Erek E, Yüksel H, Yılmaz T: Psoriasisin diyalizle tedavisi. Türk Tıp Ak Mec 1978; 12: 281
3- Korugan Ü, Yüksel H, Sipahioğlu F, Hatemi H, Biyal F: Hiperglisemik ketoasidoz komasında kas içi aralıklı düşük doz insülin tedavisi. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 1979; 10: 107
4- Korugan Ü, Sipahioğlu F, Yüksel H, Hatemi H, Biyal F, Kaptanoğlu Z: Magnezyumun periferik glukoz kullanımına etkisi. Türk Diyabet Yıllığı 1980; 11:149
5- Korugan Ü, Molinas N, Asil Ö, Yüksel H, Sipahioğlu F, Hatemi H, Biyal F: Hiperglisemik ketoasidoz komasında sürekli düşük doz insülin perfüzyonu ile tedavisinde alınan sonuçlar. Türk Diyabet Yıllığı 1980; 11: 224
6- Korugan Ü, Büyükünal E, Hatemi H, Sipahioğlu F, Yüksel H, Biyal F: Olgu örnekleri ile hipogliseminin klinik ve biyokimyasal değerlendirmesi. Türk Diyabet Yıllığı 1980: 11: 256 
7- Korugan Ü, Sipahioğlu F, Yılmaz T, Yüksel H, Hatemi H, Biyal F: Diyabetes mellitusda serum magnezyum düzeyleri. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 1881; 12: 440
8- Korugan Ü, Sipahioğlu F, Yüksel H, Yılmaz T, Hatemi H, Biyal F: Ağır diyabetik ketoasidozda iki tedavi yönteminin karşılaştırılması ve sonraki dönemde uygulanan insülin tedavisinin değerlendirilmesi. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 1981; 12:515
9- Korugan Ü, Yılmaz T, Yüksel H, Sipahioğlu F, Yaldıran A, Erdine S, Biyal F: Diyabet kalıtım materyelinin biyostatik değerlendirilmesi. Cerrahpaşa Tıp Bült 1982; 15: 109
10- Öztürk M, Tokatlı İ, Öztürk E, Uçarer O, Yüksel H, Demiroğlu C: Tonsillektomi endikasyonu konan hastalarda tonsillektomi öncesi boğazda streptokok sıklığı ve kanda ASO seviyesi. Türk Kardiyol Dern Arş 1982; 11: 97
11- Korugan Ü, Yılmaz T, Yüksel H, Hatemi H, Sipahioğlu F, Erdine S, Yaldıran A, Biyal F: Diyabetes mellitüs ve retinopati. Cerrahpaşa Tıp Bült 1983: 15: 231
 Öztürk M, Pala Ö, Altay G, Öztürk E, Yüksel H, Türkoğlu C, Demiroğlu C: Haseki Hastanesi çocuk hastalıkları kliniği ve Üsküdar Ana Çocuk Sağlığı Merkezinde muayene edilen çocuklarda romatizmal ateş sıklığı. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 1986; 17: 36
12- Yüksel H, Öztürk M, Öztürk E, Türkoğlu C, Bayrı G, Dalmak S, Caner M, Demiroğlu C: Fatih ilçesinde ilk ve orta öğrenim öğrencilerinde kalp hastalıkları prevalansı. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 1986; 17: 49
13- Öztürk M, Yüksel H,  Öztürk E,  Şener D, Küçükoğlu S, Sezgin G, Ersoy K, Demiroğlu C: Fatih ilçesinde ilk ve orta öğretim öğrencilerinde akut romatizmal ateş sıklığı. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 1986; 17: 63
14- Yüksel H, Öztürk E, Öztürk M, Demiroğlu C: Akut romatizmal ateşte belirtilerin sıklığı. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 1986; 17: 56
15- Yüksel H, Enar R, Yazıcıoğlu N, Şençoban K, Efendigil Karatay C, Demiroğlu C: Ventriküler taşikardi atakları gösteren   bir variant angina pektoris olgusu. Haseki Tıp Bült 1988; 26: 350
16- Yüksel H, Enar R, Yazıcıoğlu N, Bakay C, Bayındır Ç, Aytaç A, Demiroğlu C: Bir timolipoma olgusu. İstanbul Tıp Fak Mec 1988; 49: 81
17- Enar R, Yüksel H, Yazıcıoğlu N, Demiroğlu C: Kronik konjestif kalp yetersizliğinde kaptoprilin akut hemodinamik etkileri. Haseki Tıp Bült 1988; 26: 350
18- Değirmencioğlu F, Yüksel H, Sarıoğlu T, Aytaç A, Üner S, Hoşgör İ, Demiroğlu C: Mitral valv prolapsusu zemininde gelişmiş ve papiller kas rüptürüne yol açmış bir infektif endokardit olgusu. Türk Kardiol Dern Arş 1988; 16: 162
19- Yüksel H, Öztürk E, Yaldıran A, Şener D, Türkoğlu C, Öztürk M, Demiroğlu C: İlk ve orta öğrenim öğrencilerinde romatizmal kalp hastalıkları prevelansı. Türk Kardiol Dern Arş 1988; 16: 198
20- Güzelsoy D, Sansoy V, Eren İ, Yüksel H, Özcan M, Demiroğlu C: Planar egzersiz talyum sintigrafisinin koroner arter hastalığı tanısında değerini etkileyen  faktörler. Türk Kardiol Dern Arş 1990; 18: 190
21- Demiroğlu C, Eren İ, Sansoy V, Yüksel H, Güzelsoy D: Egzersiz talyum sintigrafisinde oral dipiridamol eşliğinin koroner arter hastalığı tanısına katkısızlığı. Türk Kardiol Dern Arş 1990; 18: 286
22- Yüksel H, Yazıcıoğlu N, Sarıoğlu T, Çeliker C, Paker T, Enar R, Aytaç A, Demiroğlu C: Dissection of the interventricular septum by unruptured right and left sinus of valsalva aneurysm. Am Heart J 1991; 122: 1777
23- Yüksel H, Akıncı T, Yaldıran A, Özdemir H, Öztürk E, Öztürk M, Demiroğlu C: İstanbul ili kırsal kesiminde romatizmal kalp hastalığı prevalansı. Türk Kardiol Dern Arş 1992; 20: 10
24- Yüksel H: Aterosklerotik kalp hastalığından primer ve sekonder korunmada egzersizin rolü. Türk Kardiol Dern Arş 1992: 20: 186
25- Yüksel H, Güktuna G, Sert A, Üner S,  Demiroğlu C: Posperikardiyotomi sendromu ve diğer akut perikarditlerin tedavisinde colchicine. Türk Kardiol Dern Arş 1993; 21: 165
26- Yüksel H, Sipahioğlu F, Korugan Ü, Hekim N, Sansoy V, Özyazar M, Hacıbekiroğlu M : The incidence of hyperinsulinemia, hypoglisemia and hyperlipidemia in patients with atherosclerosis. Raven Press 1993; 89: 249 
27- Korugan Ü, Hekim N, Sipahioğlu F, Yüksel H, Özyazar M, Hacıbekiroğlu M: The relationships between hypoglycemia-hypertriglyceridemia. Raven Press 1993; 89: 253
28- Yüksel H, Sarıoğlu T: Kapak hastalıklarında cerrahi girişim endikasyonları. Türk Kardiol Dern Arş 1993; 21: 258
29- Yüksel H, Sipahioğlu F, Ersanlı M, Hacıbekiroğlu M, Korugan Ü, Demiroğlu C: Normotensif ve normal kilolu hastalarda koroner arter hastalığı hiperinsülinemi ilişkisi. Türk Kardiol Dern Arş 1993; 21: 290
30- Yüksel H, Güzelsoy D, Yazıcıoğlu N, Şenocak M, Öztürk M, Demiroğlu C: Longterm prognosis after a first myocardial infarction in Turkey: Determinants of mortality and reinfarction. Cardiology 1994; 84: 345-55
31- Yüksel H, Öztürk M: Rheumatic fever and rheumatic heart disease in Turkey. Saudi Heart J 1994; 5:45-49
32- Yüksel H, Öztürk M: Penisilin Allerjisi: Anafilaktik Reaksiyonlar. Türk Kardiyol Dern Arş 1997; 25: 241-247
33- Ural E, Yüksel H, Pehlivanoğlu S, Bakay C, Olga R: Sol ventrikül anevrizmalarının cerrahi tedavisi: Erken ve geç mortaliteyi etkileyen faktörler. Türk Kardiol Dern Arş 2001; 29: 302-7 
34- Yüksel H, Özder A: Hipertrigliseridemi koroner kalp hastalığı için risk faktörümüdür? Türk Kardiyol Dern Arş 2001; 29: 313-20
35- Yüksel H: Fibratlar  ne zaman kullanılmalı? Türk Kardiyol Dern Arş 2001; 29: 715-22
36- Yüksel H, Bozkurt M, Çeliker C, Türkoğlu C, Yazıcıoğlu N: Bir olgu nedeniyle  konjenital uzun QT Sendromu. Türk Kardiyol Dern Arş 2002; 30: 49-53
37- Ural E, Yüksel H, Pehlivanoğlu S, Bakay C, Olga R: Short and Long Term Survival of Surgical Treatment of Left Ventricular Aneurysms. Japanese Heart Journal 2002; 43: 379-87
38- Kocazeybek B, Özder A, Küçükoğlu S, Küçükateş E, Yüksel H, Olga R: Report of a case with polymicrobial endocarditis related to multiresistant strains. Chemotherapy 2002;48:316-9 
39- Yüksel H, Sayar N, Mutlu H, Binici G, Ökçün B, Çeliker C, Yazıcıoğlu N: Pulmonary embolization of a right atrial Mass during transesophageal echocardiography. A case report. Türk Kardiyol Dern Arş 2002; 30: 719-21
40- Yüksel H: Makalelerde isimlerin belirlenmesi. Türk Kardiyol Dern Arş 2003; 31:35-9
41- Tokgözoğlu L, Yüksel H: Bir Türk kohortundaki dislipidemik hastalarda 12 hafta süreli günde tek doz 200mg mikronize fenofibrat ile tedavinin etkinliği ve güvenirliği. Türk Kardiyol Dern Arş 2003; 31: 74-81
42- Yüksel H: Trigliseridden zengin lipoproteinlerin aterojenitesi. Lipid Gündemi TKD Lipid Çalışma grubu Derg. 2003; Temmuz:4-5
43- Yüksel H: Hiperlipidemi tedavisinde fibrik asit türevleri. Türk Kardiyoloji Seminerleri 2003; 3:598-610
44- Yüksel H: Kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri. Türk Kardiyol Dern Arş 2004;32:188-96
45- Yüksel H: Statin-fibrat kombinasyon tedavisi. Türk Kardiyol Dern Arş 2005;33:170-76
46- (Yüksel H: Hipertansiyonda tanı yöntemleri. Klinik gelişim 2005;18:8-14
47- Yüksel H: Doğumsal kalp hastalığı ve gebelik. Türk Kardiyol Dern Arş 2006;34:255-64
48- Karadağ B, Döventaş A, Özkan H, Erdinçler DS, Beğer T, Yüksel H: İlioprost ile tedavi edilen bir kolesterol emboli sendromu olgusu. Anadolu Kardiyol Derg 2007;7:76-8
49- Yeldan I, Gurses HN, Yuksel H. Comparison study of chest physiotherapy home training programmes on respiratory functions in patients with muscular dystrophy. Clin Rehabil. 2008 Aug;22(8):741-8.
50- Uyarel H, Onat A, Yüksel H, Can G, Ordu S, Dursunoğlu D. Türk halkında kronik atriyal fibrilasyon insidansı, prevalansı ve mortalitesine ilişkin tahminler. Türk Kardiyol Dern Arş 2008;36:214-22
51- Onat A, Hergenç G, Dursunoğlu D, Ordu S, Can G, Bulur S, Yüksel H.  Associations of alcohol consumption with blood pressure, lipoprpteins, and subclinical inflammation among Turks. Alcohol 2008;42:593-601
52- Onat A, Hergenç G, Yüksel H, Can G, Ayhan E, Kaya Z, Dursunoğlu D. Neck circumference as a measure of central obesity: Associations with metabolic syndrome and obstructive sleep apnea syndrome beyond waist circumference. Clin Nutr. 2009;28:46-51 
53- Onat A, Hergenç G, Küçükdurmaz Z, Uğur M, Kaya Z, Can G, Yüksel H. Moderate and heavy alcohol consumption among Turks: long-term impact on mortality and cardiometabolic risk. Türk Kardiyol Dern Arş 2009;37:83-90.
54- Onat A, Uğur M, Can G, Yüksel H, Hergenç G. Visceral adipose tissue and body fat mass: Predictive values for and role of gender in cardiometabolic risk among Turks. Nutrition, 2010; 26:382-9
55- Onat A, Hergenç G, Can G, Kayad Z, Yüksel H. Serum complement C3: a determinant of cardiometabolic risk, additive to the metabolic syndrome, in middle-aged population  Metabolism 2010;59:628-34
56- Onat A, Can G, Hergenç G, Küçükdurmaz Z, Uğur M, Yüksel H: High absolute coronary disease risk among Turks: Involvement of risk factors additional to conventional ones.  Cardiology  2010;115:297-3
57- Onat A, Erginel-Unaltuna N, Çoban N, Çiçek G, Yüksel H. ApoC3-482C>T polymorphism, circulating apolipoprotein C-III and smoking: Interrelation and roles in predicting type-2 diabetes and coronary disease. Clin Biochem (baskıda)
58- Onat A, Hergenç G, Can G, Yüksel H, Uğur M, Kaya H. Türkiye’de kandaki trigliserid düzeylerinde halk sağlığı açısından alarm verici yükselme, koruyucu protein kusurunu yansıtıyor. Türk Klin J Med Aci 2010;30:1647-54
59- Onat A, Can G, Yüksel H, Ayhan E, Dogan Y, Hergenç G. An algorithm to predict risk of type 2 diabetes in Turkish adults: Contribution of C-reactive protein. J Endocrinol Invest 2011;34:580-6.
60- Onat A, Can G, Çiçek G, Doğan Y, Yüksel H. Coronary disease risk and fasting glucose levels in non-diabetic population. Diabetes Res Clin Pract 2011;91:220-5
61- Onat A, Yüksel H, Can G. Blood pressure control in Eastern Europe and pro-inflammatorystate. http://eurheartj.oxfordjournals.org/cgi/eletters/32/2/218#787
62- Onat A, Can G, Ciçek G, Doğan Y, Kaya H, Gümrükçüoğlu HA, Yüksel H. Diverging sex-specific long-term effects of cigarette smoking on fasting insulin and glucose levels in non-diabetic people. Clin Biochem. Clin Biochem. 2012;45:37-42 
63- Onat A, Can G, Hergenç G, Uğur M, Yüksel H. Coronary disease risk prediction algorithm warranting incorporation of C-reactive protein in Turkish adults, manifesting sex difference. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2012 ; 22(8):643-50 IF:3.828
64- Yüksel H. Yaşlıda kronik kalp yetersizliği tanı ve tedavisi. Klinik Gelişim 2012;25:41-49
65- Onat A, Can G,Yüksel H. Dysfunction of high-density lipoprotein and its apolipoproteins: New mechanisms underlying cardiometabolic risk in the population at large. Türk Kardiol Dern Arş. 2012;368-85
66- Yüksel H. Yeni Kılavuzlara göre hipertansiyon Tanı ve tedavisi. Kardiyoloji Güncellemesi, 8 Haziran 2012, Sempozyum Dizisi No:77, s.17-34 
67- Onat A, Can G, Murat S, Çiçek G, Örnek E, Yüksel H: Clinical biomarkers of high-density lipoprotein dysfuntion among midlle-aged Turks. Anadolu Cardiol Derg 2012;12:628-36 
68- Bayoğlu B, Çakmak HA, Yüksel H, Can G, Karadağ B, Ulutin T, Vural AV, Cengiz M. Chromosome 9p21 rs10757278 polymorphism is associated with the risk of metabolic syndrome. Moll Cell Biochem 2013;379(1-2):77-85 IF:2.06
69- Onat A, Can G, Örnek E, Çiçek G, Murat SN, Yüksel H: Increased apolipoprotein A-I levels mediate the development of prehypertension among Turks. Anadolu Kardiol Derg 2013;306-14
70- Onat A, Yüksel H,Can G, Köroğlu B, Kaya A, Altay S. Serum creatinine is associated with coronary disease risk even in the absence of metabolic disorders. Scandinavian J Clin Lab Invest 2013
71- Onat A, Can G, Murat S, Çiçek G, Örnek E,Yüksel H. Aggregation of lipoprotein(a) to apolipoprotein A-I underlying HDL. Anadolu Kardiol Derg 2013;13:543-51
72- Onat A, Köroğlu B, Yüksel H. The serious adjustment bias and competing outcomes in hypertrigliseridemic waist phenotype. Int J cardiol 2013;
73- Onat A, Can G, Ornek E, Sansoy V, Aydın M, Yüksel H. Abdominal obesity with hypertrigliseridemia, lipoprotein(a) and apolipoprotein A-I determine marked cardiometabolic risk. Eur J Clin Invest. 2013 Aug 12. doi: 10.1111/eci.12150. [Epub ahead of print]
74- Onat A, Yüksel H. Autoimmune activation, a fundamental mechanism of coronary artery disease risk, missed by inadequate analysis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013;41:566-7 Comment on  Relationship between HbA1c levels and coronary artery severity in nondiabetic acute coronary syndrome patients. [Turk Kardiyol Dern Ars. 2013]
75- Onat A, Altay S, Yüksel H. Comment on Ye et al. The Association Between Circulating Lipoprotein(a) and Type 2 Diabetes: Is It Causal? Diabetes 2014;63:332-34
76- Onat A, Çakmak HA, Can G, Yüksel M, Köroğlu B, Yüksel H. Serum total and high-density lipoprotein phospholipids: Independent predictive value for cardiometabolic risk.Clin Nutr 2014;33:815-22
77- Karadağ B, İkitimur B, fırıncıoğulları H, Çakmak HA, Coşansu K, Yüksel H. The relationship between aortic stiffness and serum hyaluronidase levels in patients with diabetes mellitus and hypertension. Blood Press 2015;24:35-40
78- Aslan S1, Ikitimur B, Cakmak HA, Karadag B, Tufekcioglu EY, Ekmekci H, Yuksel H. Prognostic utility of serum vitronectin levels in acute myocardial infarction. Herz  2015;40:685-9
79- Onat A, Çoban N, Can G, Yüksel M, Karagöz A, Yüksel H, Ademoğlu E, Erginel-Ünaltuna N. 4Low “quotient” Lp(a) Concentration Mediates Autoimmune Activation and Independently Predicts Cardiometabolic Risk. Exp Clin Endocrinol Diabetes 2015; 123: 11–8 (29544 nolu  proje)
80- Cakmak HA1, Bayoğlu B, Durmaz E, Can G, Karadağ B, Cengiz M, Vural VA, Yüksel H. .Evaluation of association between common genetic variants on chromosome 9p21 and coronary artery disease in Turkish population. Anadolu Kardiol Derg. 2015;15:196-203
81- Onat A, Akbaş T,  Yüksel H. An inverse-to-anticipated relationship of Lp-PLA2 activity in diabetes: Reflection of underlying autoimmune activation. Eur J Intern Med 2015;26:72
82- Onat A, Ademoğlu E, Can G, Altay S Karagöz A, Köroğlu B, Yüksel H. Rheumatoid factor mediates excess serum lipoprotein (a) for independent association with type 2 diabetes in men.Analolu Kardiol Derg 2015;15:782-8 doi:10.5152/akd 2014.5826
83- Onat A, Can G, Çakır H,Özpamuk-Karadeniz F, Karadeniz Y, Yüksel H, Şimşek B, Ademoğlu E. Sex-specific predictors of metabolic syndrome independent of its componenets. J Invesitg Med 2015;63:796-801
84- Kılıçkıran Avcı B, Tok OO,Aidarova T, Şahinkuş S, Uygun T, Gündüz H, Karakaya O, Yüksel H, Öngen Z. The trends in utilizing nonvitamin K antagonist oral antikoagulants in patients nonvalvular atrial fibrillation:A real life experience. Clin Appl Thromb Hemost. 2015;
85- TEKHARF 2015; Yetişkinlerimizin sağlığı ve kronik hastalıklara tıbbın yaklaşımına öncülük. Ed: Onat A. Yazarlar: Can G, Yüksel H, Ademoğlu E, Erginel Ünaltuna N, Kaya A. Logos yayıncılık, Gayrettepe İstanbul. ISBN:978-975-349-078-8
86- Onat A, Can G, Kaya A, Akbaş T, Özpamuk-Karadeniz F, Şimşek B, Çakır H, Yüksel H. Fatty liver disease: Disparate predictive ability for cardiometabolic risk and all-cause mortality World J Gatroenterology .2015;21:13555-65
87- (1.69)Onat A, Can G, Çoban N, Dönmez İ, Çakır H, Ademoğlu E, Erginel-Ünaltuna N, Yüksel H. Lipoprotein(a) level and MIF gene variant predict incident metabolic syndrome and mortality. J Investig Med. 2016 Feb;64(2):392-9. doi: 10.1136/jim-2015-000003
88- Onat A, Karadeniz Y, Tusun E, Yüksel H, Kaya A. Advances in understanding gender difference in cardiometabolic disease risk. Expert Rev Cardiovasc Ther. 2016 Apr;14(4):513-23. doi: 10.1586/14779072.2016.1150782. Epub 2016 Mar 2.
89- Onat A, Kaya A, Şimşek B, Şimşek TA, Yüksel H. Underlying autoimmune activation rendering paradoxical non-linear relationship between biomarkers and cardiometabolic risk. J Clin Cell  Immunol 2016;7:1
90- Bayoglu B, Yuksel H,  Cakmak HA, Dirican A, Cengiz M. Polymorphisms in the long non-coding RNA CDKN2B-AS1 may contribute to higher systolic blood pressure levels in hypertensive patients. Clin Biochem 2016, doi:10.1016/j.clinbiochem.2016.02.012
91- Onat A,Altay S, Yüksel M, Karadeniz Y, Can G, Yüksel H, Ademoğlu E. Low acylation stimulating protein levels are associated with cardiometabolic disorders- secondary to autoimmune activation. Anatol J Cardiol 2016;16: Doi:10.14744/AnatolJCardiol.2016.7024
92- Can G, Onat A, Yurtseven E, Karadeniz Y, Şimşek TA, Kaya A, Yüksel H. Gender-modulated risk of coronary heart disease, diabetes and coronary mortality
93- : 10.2217/bmm-2016-0359
94- Kaya A, Onat A, Yüksel among Turks for three majör risk fractors, and residual adiposity risk. BMC Endocrine Disorders 2016;16:54 DOI 10.1186/s12902-016-0134-6
95- Onat A, Karadeniz Y, Can G, Karakoyun S, Özpamuk Karadeniz F, Kaya A, Yüksel H. Fasting glycemia and glycated hemoglobin categories: Relationship to serum lipoprotein(a) level and disparity in 2 geographic regional groups of Turkey.  Anatol J Cardiol. 2016 Nov 10.doi:10.14744/AnatolJCardiol.2016.7190. [Epub ahead of print]
96- Tuğba Akbaş-Şimşek , Altan Onat, Adnan Kaya, Eyyup Tusun, Hüsniye Yüksel, Günay Can. Sex-dependent independent prediction of incident diabetes by depressive symptoms. Int J Geriatr Psychiatry 2016 DOI: 10.1002/gps.4630
97- Onat A, Can G, Kaya A, Keskin M, Hayıroğlu MI, Yüksel H. Algorithm for predicting CHD death risk in Turkish adults: conventional factors contribute only moderately in women. Anatol J Cardiol. 2017 Mar 9. doi: 10.14744/AnatolJCardiol.2017.7580. [Epub ahead of print
98- Onat A, Ademoğlu E, Can G, Çoban N, Kaya A, Yüksel H. Lower circulating migration inhibitory factor protein is associated with metabolic syndrome and diabetes Biomark Med. 2017 ;11:557-568. doi: 10.2217/bmm-2016-0359. Epub 2017 Jul 13.
99- Kaya A, Onat A, Yüksel H, Can G, Yüksel M, Ademoğlu E.Lipoprotein (a) – activated immunity, insülin resistance and new-onset diabetes. Posgraduate Medicine 2017. Doi:10.1080/00325481.2017.1342508
100- Onat A, Can G, M.D, Keskin M,  Çamkıran V,  Uzun AO, Yüksel H. Tenth categories of total and HDL cholesterol fail to independently predict death risk in middle-aged Turkish adults. Turk Kardiyol Dern Ars 2017;45(7):590-598 doi: 10.5543/tkda.2017.3808
101- Karadeniz Y, Onat A, Akbaş T, Şimşek B, Yüksel H, Can G. Determinants of obstructive sleep apnea syndrome: Pro-inflammatory state and dysfunction of high-density lipoprotein. Nutrition. 2017;43-44:54-60. doi: 10.1016/j.nut.2017.06.021. Epub 2017 Jul 6.
102- Yüksel H. TEKHARF çalışmasının son yıllarda Tıp biliminr katkıları. Türk Kardiol Dern Arş. 2018, Baskıda

Yürüttüğü Çalışmalar

Saha Görevlisi Olarak

1997 Efficacy of perindopril in reduction of cardiovascular events among patients with stable coronary artery disease: randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial (the EUROPA study).
2002 ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and incombination with Ramipril Global Endpoint Trial

Araştırmacı Olarak Katılınan Çalışmalar

2000 An Open-Label Clinical Trial Evaluating the Efficacy and Safety of Micronised Fenofibrate (200mg capsules) Once a Day in Turkish Dyslipidemic Patients Over 12 Weeks of Treatment . C Fen 9903
2014 Türk Toplumunda 9P21 kromozomundaki polimorfizimlerin koroner arter hastalığı ile ilişkisi.İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:4060
2015 Türk Halkında Kardiyometabolik risk faktörleri. İ.Ü.Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:29544

Tebliğler

1. Enar R, Yüksel H, Yazıcıoğlu N, Demiroğlu C. Kronik konjestif kalp yetersizliğinde Captopril’in akut hemodinamik etkileri. VI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 23-26 Ekim 1988, Ankara
2. Enar R, Yazıcıoğlu N, Yüksel H, Demiroğlu C. Kronik konjestif kalp yetersizliklerinde dopamin ve dobutaminin ayrı ayrı ve birlikte kullanıldıklarında akut hemodinamik etkileri. VI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 23-26 Ekim 1988, Ankara
3. Platin M, Enar R, Yazıcıoğlu N, Yüksel H, Demiroğlu C. VI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 23-26 Ekim 1988, Ankara
4. Enar R, Çeliker C, Yüksel H, Yazıcıoğlu N, Demiroğlu C. The acute hemodynamic effects of dopamine and dobutamine when they are used separetely or together in choronic congestive heart failure. XI. World Congress of Cardiology, 12th February, 1990, Manila, Philippine
5. Enar R, Sezgiç M, Yüksel H, Erişir R, Çeliker C, Öztürk S, Yazıcıoğlu N, Demiroğlu C. Akut miyokard infarktüsünde intravenöz streptokinaz. VII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 26-30 Mayıs 1990, İzmir
6. Şişli N, Yüksel H, Enar R, Yazıcıoğlu N, Demiroğlu C. Evoluation of infarct size during the early use of diltiazem in patients with myocardial infarction. Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery 4th Annual Meeting. September 23-27 1990, Antalya
7. Gültekin N, Doğar H, Üner S, Karcıer S, Özder A, Yüksel H, Aytaç A, Demiroğlu C. The accuracy of 2-D echocardiography in tumoral and cystic lesions of the heart. Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery 4th Annual Meeting. September 23-27 1990, Antalya
8. Yüksel H, Güzelsoy D, Şenocak M, Öztürk M, Demiroğlu C. İlk kez miyokard infarktüsü geçirenlerde hastane sonrası uzun süreli prognoz. Kardiyoloji Toplantısı, 10-13 Eylül 1991, Trabzon
9. Üner S, Küçükoğlu MS, Mutlu H, Göktuna G, Yüksel H, Yazıoğlu N, Öztürk M, Demiroğlu C. Role of Doppler echocardiography in the diagnosis of aortic valve disease. East European Symposium on Echocardiology. October 23-24 1992, Bratislava, Czecho-Slovakia
10. Yüksel H, Göktuna G, Üner S, Demiroğlu C. Postperikardiyotomi sendromunda colchicine kullanımı. II. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 1992, Antalya
11. Yüksel H, Sipahioğlu F, Korugan Ü, Demiroğlu C. Hiperinsülinemi ve koroner arter hastalığı ilişkisi. 2. Ulusal Hipertansiyon ve Ateroskleroz Kongresi, Mayıs 1993, İstanbul
12. Küçükoğlu MS, Göktuna G, Yüksel H, Üner S, Demiroğlu C. Normal fonksiyon gösteren “carbomedics” protez kapakların Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi. IX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 28 Eylül-1 Ekim 1993, Bursa
13. Pehlivanoğlu S, Doğan A, Çetinkaya E, Yüksel H. Yaşlı hastalarda kalp kapağı cerrahisi: erken ve geç takip sonuçları. XI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 23-26 Eylül 1995, İstanbul
14. Yüksel H, Özder A, Ural E, Ersanlı M: A Study od Ventricular Arrhythmias and Late Potentials in Patients with Hypertensive Left Ventricular Hypertrophy. Eur Heart J (Abstract Supp): Page 117, No: 743 XIXth Congress of the European Society of Cardiology August 24-28, 1997 Stockholm
15. Yüksel H, Ural E, Pehlivanoğlu S, Sert A, Denizci U, Bakay C, Olga R, Aytaç A, Öztürk M: Surgical Treatment of Left Ventricular Aneurysms; 10 Years Follow-Up Report of 159 Patients. 1st International Congress on Coronary Artery Disease. Prague, Czech Republic, September 21-24, 1997. Abstract Book, Page; 121, No: 479
16. Yüksel H, Ural E, Pehlivanoğlu S, Sert A, Denizci U, Bakay C, Olga R, Aytaç A, Öztürk M: Sol ventrikül anevrizmalarının cerrahi tedavisinde erken ve geç sonuçlarımız. XIII. Ulusal Kardioloji Kongresi 29 Eylül-3 Ekim 1997, İzmir 
17. Yüksel H, Özder A, Ural E, Ersanlı M: Hipertansif hastalarda sol ventrikül hipertrofisi ve hipertrofi tipinin geç potansiyel ve ventriküler aritmi oluşumu ile ilişkisi. XIII. Ulusal Kardioloji Kongresi 29 Eylül-3 Ekim 1997, İzmir
18. Erentürk S, Mert M, Bakır İ, Hatemi A, Çeliker C, Yüksel H, Sarıoğlu T: İnferior mini sternotomi yoluyla gerçekleştirilen çalışan kalpte koroner bypass yöntemi ve minimal invazif kalp cerrahisi yaklaşımının kalp damar hastalıklarındaki yeri . XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 10-13 Ekim, Antalya, 1998. Özet kitabı, p 335
19. Bilal MS, Kayhan B, Turan T, Bilal S, Çolakoğlu A, Enar R, Yüksel H, Güzelsoy D, Öztürk M: Değişik tip aort diseksiyonlarında cerrahi stratejiler. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 11-14 Ekim, Antalya, 2000. Özet kitabı, p 259
20. Yiğit Z, Atınç N, Binici G, Yıldız A, Heper C, Ersanlı M, Sansoy V, Akdur H, Polat G, Yüksel H, Güzelsoy D: Sol ve sağ göğüs derivasyonlarının birlikte kullanıldığı egzersiz testinin koroner arter hastalığını saptamadaki önemi. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 11-14 Ekim, Antalya, 2000. Özet kitabı, p 171
21. Özkan AA, Yüksel H, Pehlivanoğlu S, Yazıoğlu N, Enar R: Akut miyokard infarktüsü tedavisinde gelişen tedavi yaklaşımlarının bir yıllık sonuçlara etkisi: 1970 ve 1990’lı yılların karşılaştırılması. XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 13-16 Ekim 2001
22. Tokgözoğlu L, Yüksel H, Güzelsoy D, Sansoy V, Domaniç N, Görpe U: The efficacy and tolerability of micronised fenofibrate 200mg od teratment for 12 weeks in Turkish dyslipidemic patients. 6th International symposium on global risk of coronary heart disease and stroke. Assessment, prevention and treatment. 12-15 June 2002, Florence (İtalya)
23. Yiğit Z, Atınç N, Binici G, Ersanlı M, Akdur H, Yüksel H, Güzelsoy D: Value of right derivation records in treadmill test taken simultaneously with standart left derivations in the diagnosis ischaemia. ESC Congress, 31 August-4 September 2002, Berlin (Almanya) 
24. Yüksel H, Kılıçkıran Avcı B, Arat Özkan A, Bilal MS,Kansız E,Olga R, Bakay C: Kadın hastalarda koroner arter by-pass gref operasyonu sonrası uzun dönem mortaliteye metabolik sendromun etkisi. XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 26-29 Kasım 2005, Antalya
25. Cengiz B, Yüksel H, Şahin ŞT, Himmetoğlu Ş, Bozçalı E. Çözünür CD40 ligandının koroner arter hastalığının yaygınlığı ve şiddeti ile ilişkisi. 24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 24-27 Ekim 2008, İstanbul,
26. Uyarel H, Onat A, Yüksel H, Can G, Ordu S, Dursunoğlu D. Türk halkında kronik atriyal fibrilasyon insidansı, prevelansı ve akibetine ilişkin tahminler. 24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 24-27 Ekim 2008, İstanbul,
27. Onat A, Hergenç G, Küçükdurmaz Z, Uğur M, Kaya Z, Can G, Yüksel H. Halkımızda ılımlı ve aşırı alkol tüketimi: Mortalite ve kardiyometabolik risk üzerine uzun vadeli etkiler. Kardiyoloji Kongresi 24-27 Ekim 2008, İstanbul,
28. Onat A, Hergenç G, Yüksel H, Can G, Ayhan E, Kaya Z, Dursunoğlu D. Santral obezitenin ölçütü olarak boyun çevresi: Bel çevresinden bağımsız olarak metabolik sendrom ve obstrüktif uyku apnesi ilişkisi.
29. Fırıncıoğulları H, Çakmak HA, Çoşansu K, İkitimur B, Karadağ B, Öngen Z, Yüksel H. Diabetes Mellitüs ve sistemik hipertansiyonu olan hastalarda aort sertliğinin serum hyaluronidaz ve nitrik oksit düzeyi ile ilişkisinin araştırılması. 26. Ulusal Kardiuoloji Kongresi, 21-24 Ekim 2010, İstanbul
30. Bayoğlu B, Cengiz M, Çakmak HA, Uysal Ö, Yüksel H. Association of comman variant on chromosome 9p21 in Turkish patients with metabolic syndrome. 4th International Congress of Molecular Medicine, 27-30 June, 2011, İstanbul, Türkiye (in vivo 25:467-576, 2011)
31. Bayoğlu B, Cengiz M, Çakmak HA, Uysal Ö, Yüksel H. Association between genetic variation on chromosome 9p21 and hypertension. 4th International Congress of Molecular Medicine, 27-30 June, 2011, İstanbul, Türkiye (in vivo 25:467-576, 2011)
32. Çakmak HA, Bayoğlu B, Yıldırım E, Durmaz E, Karadağ B, Can G, Cengiz M, Vural AV, Yüksel H. Common genetic variation on chromosome 9P21 are associated with the risk and severity of coronary artery disease in Turkish population. The 22nd Wall International Congress of Cardiology Asia Pacific Heart Congress 2011, 13-16 October, Beijing, China
33. Bayoğlu B, Çakmak HA, Yüksel H, Kurt E, Cengiz M. Koroner arter hastalığı ile oksidatif stres genlerinden (GPX1)pro198Leu ve DNA tamir genlerinden (OGG1)Ser326Cys varyantları arasındaki ilişkinin incelenmesi.11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, 2014, 24-27 Eylül, İstanbul

Kitap İçinde Bölüm

1. Diyabet polikliniği materyelinin bioistatistik değerlendirilmesi. Ed. Korugan Ü, Yılmaz T, Sipahioğlu F, Biyal F. Atatürk’ün 100. Doğum yılı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, 1981
2. Kardiyoloji, ÖztürkE ve Hatemi H (ed). İstanbul. Yüce Yayıncılık, Çevik Matbaası, 1998, s:1-35 ve 277-319
   a) Yüksel H. Kardiyovasküler fizyoloji
   b) Yüksel H. Edinsel kapak hastalıkları
3. Yüksel H: Akut miyokard infarktüsü sonrası risk sınıflaması. Kanıta dayalı akut miyokard infarktüsü kitabı (Ed. Enar R), Nobel Tıp Kitapevleri, 2005, İstanbul, s.1091-113
4. Temel kardiyoloji: Semiyoloji ve kardiyovasküler hastalıklar. (ed:E nar R), 2007, s.
   a) Akut romatizmal Ateş
   b) Edinsel kalp kapak hastalıkları
   c) İnfektif endokardit
5. (25) Geriatri. Kalp kapak hastalıkları (ed: Mas R, Beğer T, Karasu A, Ünal T) 2008; s: 489-525