Prof. Dr. Hüsniye YÜKSEL Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi - Kardiyoloji

Özel İlgi Alanları
 • Epidemiyoloji
 • Koruyucu Kardiyoloji
 • kalp

Randevu Alın

Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi
  • 2018

   Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi
   Kardiyoloji

   2014 - 2017
   İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
   Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı

   2002 - 2017
   İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
   Kardiyoloji Anabilim Dalında Profesör

   1994 - 2004
   Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi Dergisi
   Yardımcı Editör

   1993 - 2002
   İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü
   Profesör

   1987 - 1993
   İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü
   Doçent

   1982 - 1987
   İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü
   Asistan


    

   • Türk Kardiyoloji Derneği
   • Ateroskleroz ve Hipertansiyon Derneği
   • Avrupa kardiyoloji Derneği

    
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • 1- Efendigil C, Yazıcıoğlu N, Yüksel (Kantarelli) H, Demiroğlu C: Vena subklavya ponksiyon metodu. Türk Tıp Dern Der 1976; 42: 76
   • 2- Önen K, Savaşkan H, Katogyan A, Ülkü H, Erek E, Yüksel H, Yılmaz T: Psoriasisin diyalizle tedavisi. Türk Tıp Ak Mec 1978; 12: 281
   • 3- Korugan Ü, Yüksel H, Sipahioğlu F, Hatemi H, Biyal F: Hiperglisemik ketoasidoz komasında kas içi aralıklı düşük doz insülin tedavisi. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 1979; 10: 107
   • 4- Korugan Ü, Sipahioğlu F, Yüksel H, Hatemi H, Biyal F, Kaptanoğlu Z: Magnezyumun periferik glukoz kullanımına etkisi. Türk Diyabet Yıllığı 1980; 11:149
   • 5- Korugan Ü, Molinas N, Asil Ö, Yüksel H, Sipahioğlu F, Hatemi H, Biyal F: Hiperglisemik ketoasidoz komasında sürekli düşük doz insülin perfüzyonu ile tedavisinde alınan sonuçlar. Türk Diyabet Yıllığı 1980; 11: 224
   • 6- Korugan Ü, Büyükünal E, Hatemi H, Sipahioğlu F, Yüksel H, Biyal F: Olgu örnekleri ile hipogliseminin klinik ve biyokimyasal değerlendirmesi. Türk Diyabet Yıllığı 1980: 11: 256 
   • 7- Korugan Ü, Sipahioğlu F, Yılmaz T, Yüksel H, Hatemi H, Biyal F: Diyabetes mellitusda serum magnezyum düzeyleri. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 1881; 12: 440
   • 8- Korugan Ü, Sipahioğlu F, Yüksel H, Yılmaz T, Hatemi H, Biyal F: Ağır diyabetik ketoasidozda iki tedavi yönteminin karşılaştırılması ve sonraki dönemde uygulanan insülin tedavisinin değerlendirilmesi. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 1981; 12:515
   • 9- Korugan Ü, Yılmaz T, Yüksel H, Sipahioğlu F, Yaldıran A, Erdine S, Biyal F: Diyabet kalıtım materyelinin biyostatik değerlendirilmesi. Cerrahpaşa Tıp Bült 1982; 15: 109
   • 10- Öztürk M, Tokatlı İ, Öztürk E, Uçarer O, Yüksel H, Demiroğlu C: Tonsillektomi endikasyonu konan hastalarda tonsillektomi öncesi boğazda streptokok sıklığı ve kanda ASO seviyesi. Türk Kardiyol Dern Arş 1982; 11: 97
   • 11- Korugan Ü, Yılmaz T, Yüksel H, Hatemi H, Sipahioğlu F, Erdine S, Yaldıran A, Biyal F: Diyabetes mellitüs ve retinopati. Cerrahpaşa Tıp Bült 1983: 15: 231
   •  Öztürk M, Pala Ö, Altay G, Öztürk E, Yüksel H, Türkoğlu C, Demiroğlu C: Haseki Hastanesi çocuk hastalıkları kliniği ve Üsküdar Ana Çocuk Sağlığı Merkezinde muayene edilen çocuklarda romatizmal ateş sıklığı. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 1986; 17: 36
   • 12- Yüksel H, Öztürk M, Öztürk E, Türkoğlu C, Bayrı G, Dalmak S, Caner M, Demiroğlu C: Fatih ilçesinde ilk ve orta öğrenim öğrencilerinde kalp hastalıkları prevalansı. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 1986; 17: 49
   • 13- Öztürk M, Yüksel H,  Öztürk E,  Şener D, Küçükoğlu S, Sezgin G, Ersoy K, Demiroğlu C: Fatih ilçesinde ilk ve orta öğretim öğrencilerinde akut romatizmal ateş sıklığı. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 1986; 17: 63
   • 14- Yüksel H, Öztürk E, Öztürk M, Demiroğlu C: Akut romatizmal ateşte belirtilerin sıklığı. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 1986; 17: 56
   • 15- Yüksel H, Enar R, Yazıcıoğlu N, Şençoban K, Efendigil Karatay C, Demiroğlu C: Ventriküler taşikardi atakları gösteren   bir variant angina pektoris olgusu. Haseki Tıp Bült 1988; 26: 350
   • 16- Yüksel H, Enar R, Yazıcıoğlu N, Bakay C, Bayındır Ç, Aytaç A, Demiroğlu C: Bir timolipoma olgusu. İstanbul Tıp Fak Mec 1988; 49: 81
   • 17- Enar R, Yüksel H, Yazıcıoğlu N, Demiroğlu C: Kronik konjestif kalp yetersizliğinde kaptoprilin akut hemodinamik etkileri. Haseki Tıp Bült 1988; 26: 350
   • 18- Değirmencioğlu F, Yüksel H, Sarıoğlu T, Aytaç A, Üner S, Hoşgör İ, Demiroğlu C: Mitral valv prolapsusu zemininde gelişmiş ve papiller kas rüptürüne yol açmış bir infektif endokardit olgusu. Türk Kardiol Dern Arş 1988; 16: 162
   • 19- Yüksel H, Öztürk E, Yaldıran A, Şener D, Türkoğlu C, Öztürk M, Demiroğlu C: İlk ve orta öğrenim öğrencilerinde romatizmal kalp hastalıkları prevelansı. Türk Kardiol Dern Arş 1988; 16: 198
   • 20- Güzelsoy D, Sansoy V, Eren İ, Yüksel H, Özcan M, Demiroğlu C: Planar egzersiz talyum sintigrafisinin koroner arter hastalığı tanısında değerini etkileyen  faktörler. Türk Kardiol Dern Arş 1990; 18: 190
   • 21- Demiroğlu C, Eren İ, Sansoy V, Yüksel H, Güzelsoy D: Egzersiz talyum sintigrafisinde oral dipiridamol eşliğinin koroner arter hastalığı tanısına katkısızlığı. Türk Kardiol Dern Arş 1990; 18: 286
   • 22- Yüksel H, Yazıcıoğlu N, Sarıoğlu T, Çeliker C, Paker T, Enar R, Aytaç A, Demiroğlu C: Dissection of the interventricular septum by unruptured right and left sinus of valsalva aneurysm. Am Heart J 1991; 122: 1777
   •