Prof. Dr. Günseli KILINÇ

Prof. Dr.
Günseli KILINÇ

Göğüs Hastalıkları

Doktordan Randevu Al

1974 Robert Kolej, 1980  İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1985 yılında Uzman, 1986 yılında Doçent  ve sonrasında Profesör olduğu  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda  2012 yılına kadar çalıştı.
 
Londra – Royal Brompton Hastanesi'nde bilimsel çalışmalar yaptı. Avrupa Göğüs Hastalıkları Derneği -  ERS ve Amerika  Göğüs Hastalıkları Koleji - CHEST Türkiye Delegeliği ve 2004 yılında  CHEST Uluslararası Komite  Başkanlığı yaptı.Uzun yıllar Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği – TÜSAD  Yönetim Kurulu ve  Dış  İlişkiler Komitesi başkanlığını  sürdürdü.
 
Solunum  Fonksiyon  Testleri, Bronkoskopik işlemler ve  Non İnvazif Mekanik Ventilasyon  uygulaması  yapmaktadır.

İlgi Alanları:

 • Havayolu Hastalıkları – Astım, KOAH, Amfizem 
 • İnterstisyel Akciğer Hastalıkları – Pulmoner Fibrozis, Sarkoidoz , Pulmoner Hipertansiyon 
 • Akciğer Kanseri  
 • Pnömoni ve Akciğer Enfeksiyonları
 • Bronkoskopik işlemler

Bugün
 • 1996 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Profesörlük
 • 1987 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Doçentlik
 • 1987 - 2011 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.B.D Öğretim Görevlisi
 • 1980 - 1985 İstanul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Uzmanlık
 • 1974 - 1980 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

 • American College of Chest Physicians
 • European Respiratory Society
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

Yayınlar

 1. Yenel F, Yılmaz G, Yılmaz T. Etude de L'Immunite Cellulaire Chez Lez Diabetigues Tuberculeux. IVIII eme L'Union Medical Balkanique 146-147, 1984.
 2. Yaman M, Yenel F, Aktuğlu G, Yılmaz G. Miliyer Tüberkülozun pıhtılaşma mekanizmasına etkisi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 34: 4, 283-289, 1986.
 3. Yenel F, Küçükusta A.R, Yılmaz G, Coşkun Y. Bronş astması tedavisinde ketotifen. Solunum Dergisi 8:1, 3-6, 1984.
 4. Yılmaz G, Yenel F, Yılmaz N. Değişik tüberküloz olgularında hümoral immun yanıtın incelenmesi. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Dergisi 35: 1, 92-97, 1987.
 5. Yılmaz G, Yenel F, Yılmaz N. Tüberkülozun çeşitli klinik şekillerinde hücresel immun sistem değişikliklerinin incelenmesi. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Dergisi, 35: 1, 98-105, 1987.
 6. Yıldırım N, Yenel F, Yılmaz G, Yılmaz T. Biyal F, Coşkun Y. Obezite olgularında  akım - volüm halkasının tanı değeri. Synposium 25:4, 26-32  1987.
 7. Yıldırım N, Yılmaz G, Yenel F, Yılmaz N, Bulca H: Tüberküloz plörezileri ve lenfositler. Symposium 1:2, 73-84, 1987.
 8. Yılmaz G, Bulca H, Erem A R. Hamilelikte tüberkülozun tedavisi. Klinik Geliţim 1: 1,7-11, 1987.
 9. Yılmaz G. UNION (Dubrovnik-Yugoslavya) Yıllık toplantısında "Tedavi Komisyon" raporu. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Dergisi XXXVI-3: 59-61, 1988.
 10. Yılmaz G, Can Ş, Hacıbekiroğlu M, Arslan A, Yılmaz T, Eren A.R. Pyrazinamide kullanan tüberkülozlu olgularda B2 mikroglobulin düzeylerinin çeşitli parametrelere göre incelenmesi. Solunum Dergisi, 11: 439-444, 1989.
 11. Yılmaz G, Kazancıgil A, Sözer K. Akciğer belirtileri ile ortaya çıkan teşhisi geç kalmış bir Chorion epithelioma Vak'ası ve bu vak'alarda tedavi şekli. Klinik geliţim, 2:7, 451-454, 1989.
 12. Yılmaz G, Yaman M, Öngen G, Sözer K. Miliyer tüberküloz olgularının klinik değerlendirmesi. Solunum Dergisi. 11: 223-233, 1989.
 13. Yılmaz T, Yılmaz G, Biyal F, Juvenile osteopeniz in type 1 diabetics: Loss of  both organic and inorganic matrices. Diabetologia Supp 33:8, 174 A, 1990.
 14. Yılmaz MT, Civelek V, Demiroğlu, Y, Gümüştaş K, Balcı A, Erdoğan F, Satman İ, Yılmaz G. İnsan ve sıçan eritrositlerinde D-(23H)  glukozdan H2O oluşumu ile D-glukoz fosforilasyon ölçümü. İstanbul Tıp Fakültesi 10. Tıp Kurultayı Serbest Bildiriler Kitabı, 251-259, 1990.
 15. Yılmaz G, Yılmaz T, Civelek V, Demiroğlu Y, Büyükdevrim S, Yenel F. Underestimation of D- Glucos Phosphiorylation as Measured by 3H2O Production in Patients with COLD. American Review of Respiratory Disease. 141: 4, A. 544, 1990.
 16. Yılmaz G, Yılmaz T, Satman İ, Arı O, Tüzün H, Aktan K, Yenel F, Büyükdevrim S. Pulmonary Mucormycosis. Türk J Med Biol Res. 1: 3, 135-139, 1990.
 17. Yüksel M, Yılmaz G, Sili M, Arman B, Erkan B. Bir olgu nedeni ile alveoler mikrolithiasis. Türk Patoloji Dergisi. 6: 2, 45-49, 1990.
 18. Yılmaz G, Kızıltan G., Arı O., Özekmekçi S., Yıldırım N., Denktaş F. Parkinson hastalığında akciğer fonksiyonları. Cerrahpaşa Tıp Fak. Der. 24: 165 - 169, 1993.
 19. Yılmaz G, Yaman M, Sipahioğlu B, Hasan A. Şüpheli akciğer tüberkülozu olgularında bronko-alveoler lavajın tanı değeri. Solunum 16: 657-661, 1991.
 20. Yılmaz G. Özel durumlarda tüberküloz tedavisi. Tüberküloz ve Göğüs  Hastalıkları XI: 1-4, 39-42, 1992.
 21. Yılmaz G, Akçakaya N, Söylemez Y, Çokuğreş H, Müsellim B. Tekrarlayan solunum yolu infeksiyonlarında IgG alt grupları. Solunum 17: 434-441, 1992.
 22. Yılmaz G, Kahraman İ, Yılmaz M T, Erem R, Ezer R, Ezer G. Akciğer tüberkülozunda nötrofil kemotaksi olayının değişik parametrelere göre incelenmesi. Solunum Dergisi 12: 439 - 443, 1992..
 23. Görgüner İ.B, Yılmaz V, Yılmaz G, Atabey F, Can H, Görgüner M, Keskiner N. Tüberküloz plörezi olgularında kan immunoprofilinin incelenmesi. Solunum 17: 241-249, 1992.
 24. Görgüner İ.B, Yılmaz V, Yılmaz G, Görgüner M, Keskiner N, Malik A. Akciğer tüberkülozlu ve akciğer tüberkülozu + DM olgularda kan immunoprofili. Solunum 17: 249-256, 1992.
 25. Görgüner İB, Yılmaz V, Yılmaz G, Can H, Gürocak M. Tedavili ve tedavisiz Ac. tbc olgularının periferik kan immunoprofili. Solunum 17: 256-265, 1992.
 26. Yılmaz G, Yılmaz T, Civelek V, Demiroğlu Y, Gümüştaş K, Büyükdevrim S, Yenel F.Kronik obstrüktif akciğer hastalığında glikoz ütilizasyon çalışması.Klinik Geliţim 6 (2473-2476), 1993.
 27. Yaman M, Arı O, Sipahioğlu B, Küçükusta A.R. Öngen G, Yılmaz G, Sözer K, Saygın R. Primer bronş kanseri tanısında bronkoskopik incelemenin önemi. Solunum 18: 239-247, 1993.
 28. Yaman M, Arı O, Sipahioğlu B, Küçükusta A.R, Öngen G, Yılmaz G, Sözer K. Primer Bronş kanserinde son 10 yılda görülen değişiklikler. Solunum 18; 737-743, 1993. 
 29. Yılmaz MT, Devrim AS, Biyal F, Satman İ, Arıoğlu E, Dinççağ N, Karşıdağ K, Gürel N, Özden İ, Yılmaz G, Sipahioğlu F. Immunoprotection in spontaneous remission of type 1 diabetes: Long-term follow-up results. Diabetes Res and Clin Practice, 19: 151-162, 1993
 30. Yılmaz G, Civelek V, Mutlu B, Gümüştaş K, Demiroğlu Y, Belce A, Hacıbekiroğlu M, Yılmaz MT. Kronik hipoksemi koşullarında eritrosit içi 2-3 DPG düzeyleri, Klinik Gelişim 6: 2260-2262, 1993.
 31. Sipahioğlu B, Yılmaz G, Erk M. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında inhalasyon kortikosteroidlerin yeri. TÜSAD XXI, 1993-Cerrahpaşa Tıp Fak. Dergisi (baskıda).
 32. Sözer V, Akçakaya N, Yılmaz G, Söylemez Y, Çokuğraş H. Determination of IgE, IL-4 and IL-4 receptor activities in atopic asthmatic children. ERS-PO 397,1993.
 33. Yılmaz G. Erişkinin sıkıntılı solunum sendromu patogenezi ve tedavisinde yenilikler. Klinik geliţim 6: 5, 2466-2468, 1993.
 34. Akçakaya N, Sözer V, Çokuğraş H, Söylemez Y, Yılmaz G. A preliminary study on IL 4 levels in extrinsic atopic asthmatic children. The Turkish Journal of  Pediatrics. 36: 105-110, 1994.
 35. Yılmaz G. Astım Patogenezi. Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı 4-6, 1994.
 36. Belce A, Gümüştaş K, Tunalı L, Kökoğlu E, Yılmaz G. Akciğer kanserlerinde eritrosit Cu, Zn, SOD aktivitesinin değerlendirilmesi. Klinik Gelişim 7: 3336-3336, 1994.
 37. Sankur B, Kahya Y, Yılmaz G, Engin T, Güler Ç. Durağman olmayan biyolojik işaretler için çoklu duyarlıklı işaret ayrıştırmasına dayalı bir öznitelik çıkarım  ve sınıflandırma yöntemi Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı. Bildiriler Kitabı, 12-15, 1994.
 38. Yılmaz G. Spectral Characteristics of wheezing in patients with asthma. Med. Bull. İstanbul 27: 1, 29-34, 1994.
 39. Yılmaz G. Atipik Mikobakteriler. Klinik Geliţim 8: 3671-3675, 1995.
 40. Yılmaz G, Müsellim B, Noberi A, Sipahioğlu B, Klaritromisinin alt solunum yolu infeksiyonlarında etkinliği. Klinik Gelişim 8: 3489-3492, 1995.
 41. Yılmaz G. Tüberkülozun tanısında yeni yöntemler. Solunum XIX 25-29, 1995.
 42. Yılmaz G. Treatment of multidrug resistant tubeirculosis. Tüberküloz ve Göğüs  Hastalıkları (baskıda)
 43. Yılmaz N, Yılmaz G, Utku B. Kronik bronţitte inhalasyon kortikosteroidlerinin antiinflamatuvar etkisinin balgam sitolojisi ile takibi. TÜSAD XXIII. P 125, 1995.
 44. Yılmaz N, Yılmaz G, Utku B. Kronik bronşitte infeksiyon ve remisyon devresinde periferik kan, balgam ve BAL hücre değerleri. TÜSAD XXIII. P11, 1995.
 45. Mobareki AR, Müsellim B, Küçükusta AR,  Yılmaz G, Öngen G. Anabilim Dalımızda 1990-1995 yılları arasında yatarak tedavi gören 64 tüberküloz plörezili olgunun retrospektif incelemesi. Heybeliada Tıp Bülteni (baskıda).
 46. Yılmaz N, Çanakçıoğlu S, Yılmaz G, Erturan S. Allerjik rinitte nazal lavaj yönteminin  tanı değeri. Heybeliada Tıp Bülteni (baskıda)
 47. Güler Ç, Sankur B, Kahya Y, Yılmaz G. Raudys Sarums. Solunum sesi örüntülerinin yapay sinir ağlarının işbirliğine dayalı bir yöntemle sınıflandırılması. Biyomedikal Müh. Ulusal Toplantısı Kitabı, 3-6, 1995.
 48. Yılmaz G, Utku  B, Küçükusta AR, Çine N, Özçelik  T. PCR in diagnosing pleural effusions. Turk J Med Biol Res (baskıda).
 49. Yılmaz G, Utku B, Küçükusta AR, Çine N, Özçelik T. Detection of M. tb in BAL samples of suspect tuberculosis cases using PCR. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları (baskıda).
 50.  Yates DH, Connor BJ, Yılmaz G, Akman S, Worsdell AM,  Barnes PJ, Chun  KF. Effect of acute and chronic inhaled furosemide on bronchial hyper- responsiveness in mild asthma, Am J Resp Crit Care Med 152 (6): 2173-2175,  1995.
 51. Yılmaz N , Çanakaıoğlu S , Yılmaz G , Erturan Z. Allerjik rinitte nazal lavaj yönteminin  tanı değeri. Heybeliada Tıp Bülteni  2 : 33-35 , 1996.
 52. Yılmaz G . Astımda bronkodilatör tedavi. Klinik Gelişim  9 : 4282-85 , 1996.
 53. Sipahioğlu B , Erk M , Yılmaz G. KOAH ve inhalasyon steroidleri. Cerrahpaşa Tıp  Dergisi  27 : 183- 6 , 1996.
 54. Yılmaz G ,Çok ilaca resistan tüberküloz tedavisi. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları 1. özel sayısı   67-72 ,1996.
 55. Yılmaz G. Astım tedavisinde lökotrien antagonistleri. Klinik Gelişim. 9 : 4134 ,1996
 56. Mübareki AR , Müsellim B , Küçükusta AR , Yılmaz G , Öngen G. Anabilim dalımızda  1990 -1995 yılları arasında yatarak tedavi gören 64 tüberküloz plörezili olgunun  retrospektif  incelenmesi. Heybeliada  Tıp Bülteni  2 : 68-73 , 1996.
 57. Utku B , Yılmaz G , Öngen G , Küçükusta AR. Relation between bronchial  responsiveness to BAL and NAL  inflamation in atopic asthma and rhinitis. European  J. Allergy and Clinical Immunology  51 : (supp.) 63 . 1996. 
 58. Küçükusta AR , Öngen G , Yılmaz G , Mübareki AR. The prevalance of allergic diseases among school children living in air polluted and clean didtricts of Istanbul. European J. Allergy and Clinical Immunology  51 : (supp.) 31 ,129 ,1996.
 59. Utku B , Yılmaz G , Küçükusta AR. Airway inflamation in asthma and rhinitis. European  Respiratory Journal  , 9 : (supp. ) 23 ,18 , 1996.
 60. Yılmaz G . Tüberküloz tedavisinde rifapentin’in yeri . Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları  üçüncü özel sayı. 87-91 ,1997.
 61. Belce A , Uzun H , Aydın S , Yılmaz Z , Gümüştaş K , Yılmaz G. Total antioxsidant status in COPD. International Review of  Allrgy and Clinical Immunology. III , suppl. 1 , 23 , 1997.

Bizden haberdar olmak ister misiniz?
florence nightingale hastanesi çağrı merkezi
florence nightingale hastanesi

Copyright 2016 Florence Nightingale. Tüm hakları saklıdır.

Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.