Prof. Dr. Günseli KILINÇ

Prof. Dr.
Günseli KILINÇ

Göğüs Hastalıkları

RANDEVU AL
Görev Aldığı
Hastaneler
 • Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak Kadıköy - İstanbul Haritada Göster

1974 Robert Kolej, 1980  İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1985 yılında Uzman, 1986 yılında Doçent  ve sonrasında Profesör olduğu  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda  2012 yılına kadar çalıştı.
 
Londra – Royal Brompton Hastanesi'nde bilimsel çalışmalar yaptı. Avrupa Göğüs Hastalıkları Derneği -  ERS ve Amerika  Göğüs Hastalıkları Koleji - CHEST Türkiye Delegeliği ve 2004 yılında  CHEST Uluslararası Komite  Başkanlığı yaptı.Uzun yıllar Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği – TÜSAD  Yönetim Kurulu ve  Dış  İlişkiler Komitesi başkanlığını  sürdürdü.
 
Solunum  Fonksiyon  Testleri, Bronkoskopik işlemler ve  Non İnvazif Mekanik Ventilasyon  uygulaması  yapmaktadır.

İlgi Alanları:

 • Havayolu Hastalıkları – Astım, KOAH, Amfizem 
 • İnterstisyel Akciğer Hastalıkları – Pulmoner Fibrozis, Sarkoidoz , Pulmoner Hipertansiyon 
 • Akciğer Kanseri  
 • Pnömoni ve Akciğer Enfeksiyonları
 • Bronkoskopik işlemler

Bugün
 • 1996 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Profesörlük
 • 1987 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Doçentlik
 • 1987 - 2011 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.B.D Öğretim Görevlisi
 • 1980 - 1985 İstanul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Uzmanlık
 • 1974 - 1980 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

 • American  Thoracic Society (ATS)
 • American College of Chest Physicians (CHEST)
 • European Respiratory Society (ERS)
 • British Thoracic Society (BTS)
 • International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (UNION)
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
 • İmmünoloji Derneği
 • Toraks Derneği
 • İstanbul Verem Savaş Derneği

Diğer Yayınlar

 1. Yenel F, Yılmaz G, Yılmaz T. Etude de L'Immunite Cellulaire Chez Lez Diabetigues Tuberculeux. IVIII eme L'Union Medical Balkanique 146-147, 1984.
 2. Yaman M, Yenel F, Aktuğlu G, Yılmaz G. Miliyer Tüberkülozun pıhtılaşma mekanizmasına etkisi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 34: 4, 283-289, 1986.
 3. Yenel F, Küçükusta A.R, Yılmaz G, Coşkun Y. Bronş astması tedavisinde ketotifen. Solunum Dergisi 8:1, 3-6, 1984.
 4. Yılmaz G, Yenel F, Yılmaz N. Değişik tüberküloz olgularında hümoral immun yanıtın incelenmesi. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Dergisi 35: 1, 92-97, 1987.
 5. Yılmaz G, Yenel F, Yılmaz N. Tüberkülozun çeşitli klinik şekillerinde hücresel immun sistem değişikliklerinin incelenmesi. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Dergisi, 35: 1, 98-105, 1987.
 6. Yıldırım N, Yenel F, Yılmaz G, Yılmaz T. Biyal F, Coşkun Y. Obezite olgularında  akım - volüm halkasının tanı değeri. Synposium 25:4, 26-32  1987.
 7. Yıldırım N, Yılmaz G, Yenel F, Yılmaz N, Bulca H: Tüberküloz plörezileri ve lenfositler. Symposium 1:2, 73-84, 1987.
 8. Yılmaz G, Bulca H, Erem A R. Hamilelikte tüberkülozun tedavisi. Klinik Geliţim 1: 1,7-11, 1987.
 9. Yılmaz G. UNION (Dubrovnik-Yugoslavya) Yıllık toplantısında "Tedavi Komisyon" raporu. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Dergisi XXXVI-3: 59-61, 1988.
 10. Yılmaz G, Can Ş, Hacıbekiroğlu M, Arslan A, Yılmaz T, Eren A.R. Pyrazinamide kullanan tüberkülozlu olgularda B2 mikroglobulin düzeylerinin çeşitli parametrelere göre incelenmesi. Solunum Dergisi, 11: 439-444, 1989.
 11. Yılmaz G, Kazancıgil A, Sözer K. Akciğer belirtileri ile ortaya çıkan teşhisi geç kalmış bir Chorion epithelioma Vak'ası ve bu vak'alarda tedavi şekli. Klinik geliţim, 2:7, 451-454, 1989.
 12. Yılmaz G, Yaman M, Öngen G, Sözer K. Miliyer tüberküloz olgularının klinik değerlendirmesi. Solunum Dergisi. 11: 223-233, 1989.
 13. Yılmaz T, Yılmaz G, Biyal F, Juvenile osteopeniz in type 1 diabetics: Loss of  both organic and inorganic matrices. Diabetologia Supp 33:8, 174 A, 1990.
 14. Yılmaz MT, Civelek V, Demiroğlu, Y, Gümüştaş K, Balcı A, Erdoğan F, Satman İ, Yılmaz G. İnsan ve sıçan eritrositlerinde D-(23H)  glukozdan H2O oluşumu ile D-glukoz fosforilasyon ölçümü. İstanbul Tıp Fakültesi 10. Tıp Kurultayı Serbest Bildiriler Kitabı, 251-259, 1990.
 15. Yılmaz G, Yılmaz T, Civelek V, Demiroğlu Y, Büyükdevrim S, Yenel F. Underestimation of D- Glucos Phosphiorylation as Measured by 3H2O Production in Patients with COLD. American Review of Respiratory Disease. 141: 4, A. 544, 1990.
 16. Yılmaz G, Yılmaz T, Satman İ, Arı O, Tüzün H, Aktan K, Yenel F, Büyükdevrim S. Pulmonary Mucormycosis. Türk J Med Biol Res. 1: 3, 135-139, 1990.
 17. Yüksel M, Yılmaz G, Sili M, Arman B, Erkan B. Bir olgu nedeni ile alveoler mikrolithiasis. Türk Patoloji Dergisi. 6: 2, 45-49, 1990.
 18. Yılmaz G, Kızıltan G., Arı O., Özekmekçi S., Yıldırım N., Denktaş F. Parkinson hastalığında akciğer fonksiyonları. Cerrahpaşa Tıp Fak. Der. 24: 165 - 169, 1993.
 19. Yılmaz G, Yaman M, Sipahioğlu B, Hasan A. Şüpheli akciğer tüberkülozu olgularında bronko-alveoler lavajın tanı değeri. Solunum 16: 657-661, 1991.
 20. Yılmaz G. Özel durumlarda tüberküloz tedavisi. Tüberküloz ve Göğüs  Hastalıkları XI: 1-4, 39-42, 1992.
 21. Yılmaz G, Akçakaya N, Söylemez Y, Çokuğreş H, Müsellim B. Tekrarlayan solunum yolu infeksiyonlarında IgG alt grupları. Solunum 17: 434-441, 1992.
 22. Yılmaz G, Kahraman İ, Yılmaz M T, Erem R, Ezer R, Ezer G. Akciğer tüberkülozunda nötrofil kemotaksi olayının değişik parametrelere göre incelenmesi. Solunum Dergisi 12: 439 - 443, 1992..
 23. Görgüner İ.B, Yılmaz V, Yılmaz G, Atabey F, Can H, Görgüner M, Keskiner N. Tüberküloz plörezi olgularında kan immunoprofilinin incelenmesi. Solunum 17: 241-249, 1992.
 24. Görgüner İ.B, Yılmaz V, Yılmaz G, Görgüner M, Keskiner N, Malik A. Akciğer tüberkülozlu ve akciğer tüberkülozu + DM olgularda kan immunoprofili. Solunum 17: 249-256, 1992.
 25. Görgüner İB, Yılmaz V, Yılmaz G, Can H, Gürocak M. Tedavili ve tedavisiz Ac. tbc olgularının periferik kan immunoprofili. Solunum 17: 256-265, 1992.
 26. Yılmaz G, Yılmaz T, Civelek V, Demiroğlu Y, Gümüştaş K, Büyükdevrim S, Yenel F.Kronik obstrüktif akciğer hastalığında glikoz ütilizasyon çalışması.Klinik Geliţim 6 (2473-2476), 1993.
 27. Yaman M, Arı O, Sipahioğlu B, Küçükusta A.R. Öngen G, Yılmaz G, Sözer K, Saygın R. Primer bronş kanseri tanısında bronkoskopik incelemenin önemi. Solunum 18: 239-247, 1993.
 28. Yaman M, Arı O, Sipahioğlu B, Küçükusta A.R, Öngen G, Yılmaz G, Sözer K. Primer Bronş kanserinde son 10 yılda görülen değişiklikler. Solunum 18; 737-743, 1993. 
 29. Yılmaz MT, Devrim AS, Biyal F, Satman İ, Arıoğlu E, Dinççağ N, Karşıdağ K, Gürel N, Özden İ, Yılmaz G, Sipahioğlu F. Immunoprotection in spontaneous remission of type 1 diabetes: Long-term follow-up results. Diabetes Res and Clin Practice, 19: 151-162, 1993
 30. Yılmaz G, Civelek V, Mutlu B, Gümüştaş K, Demiroğlu Y, Belce A, Hacıbekiroğlu M, Yılmaz MT. Kronik hipoksemi koşullarında eritrosit içi 2-3 DPG düzeyleri, Klinik Gelişim 6: 2260-2262, 1993.
 31. Sipahioğlu B, Yılmaz G, Erk M. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında inhalasyon kortikosteroidlerin yeri. TÜSAD XXI, 1993-Cerrahpaşa Tıp Fak. Dergisi (baskıda).
 32. Sözer V, Akçakaya N, Yılmaz G, Söylemez Y, Çokuğraş H. Determination of IgE, IL-4 and IL-4 receptor activities in atopic asthmatic children. ERS-PO 397,1993.
 33. Yılmaz G. Erişkinin sıkıntılı solunum sendromu patogenezi ve tedavisinde yenilikler. Klinik geliţim 6: 5, 2466-2468, 1993.
 34. Akçakaya N, Sözer V, Çokuğraş H, Söylemez Y, Yılmaz G. A preliminary study on IL 4 levels in extrinsic atopic asthmatic children. The Turkish Journal of  Pediatrics. 36: 105-110, 1994.
 35. Yılmaz G. Astım Patogenezi. Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı 4-6, 1994.
 36. Belce A, Gümüştaş K, Tunalı L, Kökoğlu E, Yılmaz G. Akciğer kanserlerinde eritrosit Cu, Zn, SOD aktivitesinin değerlendirilmesi. Klinik Gelişim 7: 3336-3336, 1994.
 37. Sankur B, Kahya Y, Yılmaz G, Engin T, Güler Ç. Durağman olmayan biyolojik işaretler için çoklu duyarlıklı işaret ayrıştırmasına dayalı bir öznitelik çıkarım  ve sınıflandırma yöntemi Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı. Bildiriler Kitabı, 12-15, 1994.
 38. Yılmaz G. Spectral Characteristics of wheezing in patients with asthma. Med. Bull. İstanbul 27: 1, 29-34, 1994.
 39. Yılmaz G. Atipik Mikobakteriler. Klinik Geliţim 8: 3671-3675, 1995.
 40. Yılmaz G, Müsellim B, Noberi A, Sipahioğlu B, Klaritromisinin alt solunum yolu infeksiyonlarında etkinliği. Klinik Gelişim 8: 3489-3492, 1995.
 41. Yılmaz G. Tüberkülozun tanısında yeni yöntemler. Solunum XIX 25-29, 1995.
 42. Yılmaz G. Treatment of multidrug resistant tubeirculosis. Tüberküloz ve Göğüs  Hastalıkları (baskıda)
 43. Yılmaz N, Yılmaz G, Utku B. Kronik bronţitte inhalasyon kortikosteroidlerinin antiinflamatuvar etkisinin balgam sitolojisi ile takibi. TÜSAD XXIII. P 125, 1995.
 44. Yılmaz N, Yılmaz G, Utku B. Kronik bronşitte infeksiyon ve remisyon devresinde periferik kan, balgam ve BAL hücre değerleri. TÜSAD XXIII. P11, 1995.
 45. Mobareki AR, Müsellim B, Küçükusta AR,  Yılmaz G, Öngen G. Anabilim Dalımızda 1990-1995 yılları arasında yatarak tedavi gören 64 tüberküloz plörezili olgunun retrospektif incelemesi. Heybeliada Tıp Bülteni (baskıda).
 46. Yılmaz N, Çanakçıoğlu S, Yılmaz G, Erturan S. Allerjik rinitte nazal lavaj yönteminin  tanı değeri. Heybeliada Tıp Bülteni (baskıda)
 47. Güler Ç, Sankur B, Kahya Y, Yılmaz G. Raudys Sarums. Solunum sesi örüntülerinin yapay sinir ağlarının işbirliğine dayalı bir yöntemle sınıflandırılması. Biyomedikal Müh. Ulusal Toplantısı Kitabı, 3-6, 1995.
 48. Yılmaz G, Utku  B, Küçükusta AR, Çine N, Özçelik  T. PCR in diagnosing pleural effusions. Turk J Med Biol Res (baskıda).
 49. Yılmaz G, Utku B, Küçükusta AR, Çine N, Özçelik T. Detection of M. tb in BAL samples of suspect tuberculosis cases using PCR. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları (baskıda).
 50.  Yates DH, Connor BJ, Yılmaz G, Akman S, Worsdell AM,  Barnes PJ, Chun  KF. Effect of acute and chronic inhaled furosemide on bronchial hyper- responsiveness in mild asthma, Am J Resp Crit Care Med 152 (6): 2173-2175,  1995.
 51. Yılmaz N , Çanakaıoğlu S , Yılmaz G , Erturan Z. Allerjik rinitte nazal lavaj yönteminin  tanı değeri. Heybeliada Tıp Bülteni  2 : 33-35 , 1996.
 52. Yılmaz G . Astımda bronkodilatör tedavi. Klinik Gelişim  9 : 4282-85 , 1996.
 53. Sipahioğlu B , Erk M , Yılmaz G. KOAH ve inhalasyon steroidleri. Cerrahpaşa Tıp  Dergisi  27 : 183- 6 , 1996.
 54. Yılmaz G ,Çok ilaca resistan tüberküloz tedavisi. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları 1. özel sayısı   67-72 ,1996.
 55. Yılmaz G. Astım tedavisinde lökotrien antagonistleri. Klinik Gelişim. 9 : 4134 ,1996
 56. Mübareki AR , Müsellim B , Küçükusta AR , Yılmaz G , Öngen G. Anabilim dalımızda  1990 -1995 yılları arasında yatarak tedavi gören 64 tüberküloz plörezili olgunun  retrospektif  incelenmesi. Heybeliada  Tıp Bülteni  2 : 68-73 , 1996.
 57. Utku B , Yılmaz G , Öngen G , Küçükusta AR. Relation between bronchial  responsiveness to BAL and NAL  inflamation in atopic asthma and rhinitis. European  J. Allergy and Clinical Immunology  51 : (supp.) 63 . 1996. 
 58. Küçükusta AR , Öngen G , Yılmaz G , Mübareki AR. The prevalance of allergic diseases among school children living in air polluted and clean didtricts of Istanbul. European J. Allergy and Clinical Immunology  51 : (supp.) 31 ,129 ,1996.
 59. Utku B , Yılmaz G , Küçükusta AR. Airway inflamation in asthma and rhinitis. European  Respiratory Journal  , 9 : (supp. ) 23 ,18 , 1996.
 60. Yılmaz G . Tüberküloz tedavisinde rifapentin’in yeri . Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları  üçüncü özel sayı. 87-91 ,1997.
 61. Belce A , Uzun H , Aydın S , Yılmaz Z , Gümüştaş K , Yılmaz G. Total antioxsidant status in COPD. International Review of  Allrgy and Clinical Immunology. III , suppl. 1 , 23 , 1997.
 62. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Yaşam Kalitesinin Belirlenmesinde SP-36 Taramasının Değeri.Tüberküloz ve Toraks Dergisi.54(3):259-256, 2006
 63. İdiopatik Pulmoner Fibrozis.Solunum.8:66-72, 2006
 64. Kronik Öksürük-Tanım ve Sınıflama.Solunum.9:74, 2007

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 1. Yılmaz G, Yılmaz T, Satman İ, Arı O, Tüzün H, Akman K, Yener F, Büyükdevrim S. Pulmonary Mucormycosis . Turk J Med Biol Res. 1:3, 135-139, 1990
 2. Yılmaz MT, Devrim AS, Biyal F, Satman İ, Arıoğlu E, Dinççağ N, Karşıdağ K, Gürel N, Özden İ, Yılmaz G, Sipahioğlu F. Immunoprotection in spontaneous remission of type 1 diabetes: Long- term follow-up results. Diabetes Res and Clin Practice, 19: 151-162, 1993.
 3. Akçakaya N, Sözer V, Çokuğraş H, Söylemez Y, Yılmaz G. A preliminary study on IL 4 levels in extrinsic atopic asthmatic children. The Turk  Journal of Pediatrics. 36: 105-110,1994.
 4. Yılmaz G. Spectral characteristics of wheezing in patients with asthma. Med. Bul. of Istanbul 27: 1,29-34, 1994.
 5. Yates DH, Connor BJ, Yılmaz G,  Worsdell AM, Barnes PJ, Chung KF. Effect of acute and  chronic inhaled furosemide on bronchial hyperresponsiveness in mild asthma, Am J Resp Crit Care Med 152 (6): 2173- 2175, 1995.
 6. Yılmaz G, Utku B, Küçükusta AR,  Çine N, Özçelik T: PCR in diagnosing tuberculosis pleural effusions. Turk. J Med Biol Res 10; 74-6, 1995
 7. Yılmaz G Treatment of multidrug resistant tuberculosis. Tüberkuloz ve Göğüs Hastalıkları 1. Özel sayı 67-72 1996.
 8. Platelet function and fibrinolytic activity in patients with bronchial asthma. Clin Appl Thromb Hemost.11(1):77-81,2005
 9. The role of bronchoalveolar lavage in diffuse parenchymal lung diseases.Curr Opin Pulm Med.11(5):417-421,2005

Ulusal Kongreler

 1. Yılmaz MT, Yılmaz G, Korugan Ü, Yenel F, İlter Ö, Sipahioğlu F, Biyal F:  IDDM ve NIDDM  tip diabetiklerde tüberküloz un hücresil immun sistem üzerine etkisi. XI. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongre Kitabı, 1983, İzmir.
 2. Yılmaz G. Kazancıgil A, Sözer K. Akciğer belirtileri ile ortaya çıkan teşhisi geç kalmış bir Chorion epithelioma vakası ve tedavisi (serbest bildiri) TÜSAD XIV. Ulusal Kongresi Bodrum, 1986.
 3. Yılmaz G, Öngen G, Yaman M, Sözer K. Miliyer tüberküloz olgularının klinik değerlendirmesi. (serbast bildiri) TÜSAD XIV. Ulusal Kongresi-Bodrum, 1986.
 4. Yılmaz G, Can Ş, Hacıbekiroğlu M, Arslan A, Yılmaz T, Eren AR. Pyrazinamide kullanan tüberkülozlu olgularda B2-mikroglobulin düzeylerinin çeşitli parametrelere göre değerlendirilmesi. (serbest bildiri) TÜSAD XIV. Ulusal Kogresi Bodrum, 1986.
 5. Yıldırım N, Yenel F, Yılmaz G, Coşkun Y. Obezite olgularında akım-volüm halkasının tanı değeri XXI. Diabet ve Beslenme Günleri- 1987.
 6. Yılmaz G, Akbay A, Doğan C, Yılmaz MT, Erem AR. Diabet ve tüberkolozlu hastaların beslenme alışkanlıklarının, sosyo-ekonomik durumunun ve eğitim düzeylerinin değerlendirilmesi. (Serbest Bildiri) XXI. Diabet ve Beslenme Günleri. 1987.
 7. Yılmaz G, Kahraman İ, Yılmaz M, Kara I, Altuntaş F, Erem AR. "Akciğer tüberkülozunda nötrofil kemotaksinin çeşitli parametrelere göre incelenmesi" Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XV. Ulusal Kongresi-Silivri 1987.
 8. Yılmaz G, Bulca H, Erem AR. Hamilelikte tüberkülozun tedavisi. (Serbest Bildiri) Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XV. Ulusal Kongresi-Silivri. 1987.
 9. Aslan A, Yılmaz G, Erem AR. Tedaviye dirençle tüberküloz olgularının değerlendirilmesi. XVIII. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi-İstanbul, 1988.
 10. Yılmaz G, Kurutepe M, Erem AR. Tosuner B. Hamilelik ve akciğer tüberkülozu ilişkisi XVIII. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi İstanbul, 1988.
 11. Yüksel M, Yılmaz G, Balkan E. Bir olgu nedeniyle alveoler mikrolithiasis.I. Akciğer Hastalıkları Kongresi İstanbul, 1989.
 12. Yılmaz MT, Civelek V, Demiroğlu Y, Gümüştaş K, Balcı A, Erdoğan F, Satman İ, Yılmaz G. İnsan ve sıçan eritrositlerinde D- (23H) glukozdan H2O oluţumu ile D-glukoz fosforilasyon ölçümü. İst.  Tıp Fak. 10. Kurultayı, İstanbul, 1989.
 13. Yılmaz MT, Büyükdevrim AS, Satman İ, Özden İ, Yılmaz G. Tip 1 diyabetik olgularda spontan remisyon döneminde immunosupresif tedavi ile uzun süreli tam remisyon döneminin önemi. XI. Ulusal İmmunoloji Kongresi, Antalya 1989.
 14. Yılmaz G, Yılmaz MT, Civelek V, Demiroğlu Y, Gümüştaş K. KOAH'ta glikoz ütilizasyon çalışması TÜSAD XVIII. Ulusal Kongresi- Ankara, 1990.
 15. Civelek V, Yılmaz G, Mutlu B, Gümüştaş K, Belce A. Hacıbekiroğlu M. Kronik hipoksemi koşullarında 2,3-DPG düzeyleri TÜSAD XVIII. Ulusal Kongresi ,Ankara, 1990.
 16. Yılmaz G, Özekmekçi S, Arı O, Kızıltaş G, Yıldırım N, Denktaş F.Parkinson hastalığında akciğer fonksiyonları. TÜSAD XVIII. Ulusal Kongresi-Ankara, 1990.
 17. Aktan K, Yılmaz G, Tüzün H, Beşirli K. Mucorymcose ve cerrahi tedavisi. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Derneği, İstanbul 1990. Yılmaz G, Yaman M, Mutlu B, Hasan A, Utku B. Şüpheli akciğer tüberkülozu olgularında BAL'ın tam değeri TÜSAD XIX. Ulusal Kongresi. Bursa 1991.
 18. Görgüner İB, Yılmaz V, Yılmaz G, Atabey I, Görgüner M. Tüberküloz plörezili olgularda kan immunoprofilinin incelenmesi. TÜSAD XX. Ulusal Kongresi-İstanbul, 1992.
 19. Görgüner İB, Yılmaz V, Yılmaz G, Görgüner M, Keskiner N, Gürocak M. Akciğer tüberkülozlu olgularla akciğer tb ve DM'u bulunan olguların periferik kan immunoprofili. TÜSAD XX. Ulusal Kongresi, 1992.
 20. Görgüner İB, Yılmaz V, Yılmaz G, Can H, Gürocak M. Tedavili ve tedavisiz
 21. akciğer tüberkülozu olgularının periferik kan immunoprofili. TÜSAD XX. Ulusal Kongresi, 1992.
 22. G.Yılmaz, N.Akçakaya, Y.Söylemez, H.Çokuğraş, B.Müsellim. Tekrarlayan solunum yolu infeksiyonlarında IgG alt grupları. TÜSAD XX. Ulusal Kongresi- İstanbul, 1992.
 23. G.Yılmaz, N.Jarad, R.Rudd. Astımlı hastalarda kaydedilen wheezing'in spektral analizi. TÜSAD XX. Ulusal Kongresi, İstanbul 1992.
 24. B.Sipahioğlu, G.Yılmaz, M.Erk. KOAH'ta inhalasyon kortikosteroidlerin yeri (serbest bildiri) TÜSAD XXI. Ulusal  Kongresi-Kuşadası, 1993.
 25. M.Yaman, O.Arı, B.Sipahioğlu, A.R.Küçükusta, G.Öngen, G.Yılmaz, K.Sözer, R.Saygın. Primer bronş kanseri tanısında bronkoskopik incelemenin önemi. TÜSAD XXI. Ulusal Kongresi, Kuşadası, 1993.
 26. M.Yaman, O.Arı, B.Sipahioğlu, A.R.Küçükusta, G.Öngen G.Yılmaz, K.Sözer.
 27. Primer bronş kanserinde son 10 yılda görülen değişiklikler. TÜSAD XXI. Ulusal Kongresi, Kuşadası, 1993.
 28. A.Belce, U.Tunalı, MK, Gümüştaş, E.Kökoğlu, G.Yılmaz, Akciğer kanserlerinde Cu, Zn, SOD. aktivitesinin değerlendirilmesi. TÜSAD XXII. Ulusal Kongresi-Nevşehir, 1994.
 29. B.Sankur, Y.Kahya, G.Yılmaz, T.Engin, Ç.Güler. Durağan olmayan biyolojik işaretler için çoklu duyarlıklı işaret ayrıştırmasına dayalı bir öznitelik çıkarımı ve sınıflandırma yöntemi. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Istanbul, 1994.
 30. N.Yılmaz, G.Yılmaz, B.Utku. Kronik bronşitte  infeksiyon ve remisyon devresinde periferik kan, balgam ve BAL hücre değerleri TÜSAD XXIII. Ulusal Kongresi Istanbul, 1995.
 31. N.Yılmaz, G.Yılmaz, B.Utku. Kronik bronţitte  inhalasyon kortikosteroidlerinin antiinflamatuvar etkisinin balgam sitolojisi ile tayini. TÜSAD XXIII. Ulusal Kongresi, Istanbul, 1995. Güler EÇ, Sankur B, Palanduz Y, Yılmaz G. Solunum sesi örüntülerinin yapay sinir ağlarının işbirliğine dayalı bir yöntemle sınıflandırılması. Biyomedikal   Mühendisliği Ulusal Toplantısı, 1995.
 32. Müsellim B , Altuğ E , Keskinel İ , Öngen G , Erk M , Mutlu B , Yılmaz G . Diffüz AC hastalığı olgularının değerlendirilmesi.TÜSAD XIV. Ulusal Kongresi İstanbul , 1997.

Uluslararası Kongreler

 1. Yenel F, Yılmaz G, Yılmaz MT: Etude de L'immunite cellulaire chez les diabetiques tuberculeux. XVIII'eme Semaine Medicale Balkanique Istanbul, 1984.
 2. Yılmaz G, Yılmaz MT, Civelek MT, Yenel F. Underestimation of D-glucose phosphorylation as measured by 3H2O production in patients with COPD World Conference on Lung Health,Amerıcan Thoracıc Socıety, Boston, 1990.
 3. Yılmaz T, Yılmaz G, Biyal F. Juvenile osteopenia in type I diabetes: Loss of both organic and inorganic matrices. Diabetologia Supp 33: 8, 174 A, 1990.
 4. Akçakaya N, Sözer, V Çokuğraş H, Söylemez Y, Yılmaz G. IL-4 levels in extrinsic atopic asthmatic children European Respiratory Socitey (ERS) Meeting, Brussels, 1991.
 5. Connor BJ, Wordsdell YM, Yılmaz G, Barnes PJ, Chung KF. Furosemide via a metered dose inhaler. Dose dependent inhibition of bronchoconstrictor but not cough responses to sodium metabisulfate in asthma ,American Thoracic Society (ATS)-Amerıcan Lung Assocıatıon 1992 International Conference, Miami
 6. Yılmaz G, Sözer V, Akçakaya N, Söylemez y, Çokuğraş H. Determination of IgE, IL4 and IL4 receptor activities in atopic asthmatic children ERS Meeting, Firenze, 1993.
 7. Yılmaz G, Görgüner M, Keskiner N, Gürocak M, Görgüner I, Yılmaz V. Comparison of the Immune Profiles of the patients with pulmonary tuberculosis and dıabetes mellutus, 28 th World Conference of IUATLD/UICTMR, Mainz, 1994.
 8. Yılmaz G, Mutlu B, Erk M. Inhaled budesonide in COPD. IV Symposium sobre enfermedad pulmonar obstructiva cronica, Barcelona, 1994.
 9. Yılmaz G, Mutlu B, Erk M. Inhaled corticosteroids in chronic obstructive lung  disease XXIII. Semaine Medicale Balkanique. Istanbul, 1994.
 10. Yılmaz N, Çanakçıoğlu S, Yılmaz G. The role of nasal lavage in evaluating nasal cytology. XVI European Congress of Allergology and Clinical Immunology 1995 Meeting, Madrid.
 11. Yılmaz G. Utku B,  Küçükusta AR, Çine  N, Özçelik T.     PCR in diagnosing pleural effusions. Conference on Global Lung Health, 1995 Annual Meeting of the International Union Against Tuberculosis and Lung Diseases (IUATLD), 1995 Paris.
 12. Yılmaz G. Utku B, Küçükusta AR, Çine N, Özçelik T. Detection of M. tb in BAL samples of suspect tuberculosis cases using PCR . Conference on Global Lung Health, 1995 Annual Meeting of the IUATLD, 1995, Paris.
 13. Öngen G, Hasan A, Küçükusta AR, Yılmaz G,  Hacıhanefioğlu U. The diagnostic value of neuronspecific enolase both in lung cancer tissue andserum, ERS Annual Congress, Barcelona, 1995.
 14. Çine N, Utku B, Yalçınöz MC, Yılmaz G,  Özçelik T.    PCR based M.tb detection in sputum, BAL and pleural fluid samples of HIV seronegative patients. XIII. Meeting of the International Society of Hematology, Istanbul, 1995.
 15. Küçükusta AR, Tunalı L, Yılmaz G, Öngen G, Fıstıkçı H. Early effects of immunotherapy on clinical symptoms, lung function tests and nonspecific bronchial hyperreactivity. Interbalkan  Conference of Allergology and Clinical Immunology, 1995.
 16. Küçükusta AR , Müsellim B , Öngen G , Yılmaz G , Mübarek AR . The prevalance of  allergic diseases among school children living ın air pollutted and clean districts of İstanbul .EAAC I , 1996.
 17. Utku  B , Yılmaz G , Öngen G , Küçükusta AR. Relation  between   bronchial responsiveness to BAL and NAL inflammation in atopic asthma and rhinitis. XV. World Congress of Asthma , Montpellier ,France,1996.
 18. Utku B , Yılmaz G , Küçükusta AR. Airway inflammation in asthma and rhinitis. European Respiratory Society Annual Meetıng, 1996. 
 19. Belce A , Uzun H , Aydın S , Yılmaz  Z , Gümüştaş K , Yılmaz G . Total  antioxidan status in COPD . Montpellier , 1997.
 20. Gurel C.B,Tutluoglu B, Yılmaz G, Sener S,Keskınel I, Ulutın T. Thrombotıc and fıbrınolıtıc actıvıty ın COPD.15th Internatıonal Congress on Thrombosıs,Antalya,1998
 21. Decision making in treatment of sarcoidosis: 3rd International WASOG Conference on Diffuse Lung Diseases Sicily, 2006-08-29
 22. Overview of 118 patients with sarcoidosis: experience 3 different centers from Turkey: 3rd International WASOG Conference on Diffuse Lung Diseases Sicily, 2006-08-29
 23. KOAH akut atak medikal tedavisi: 13.Ulusal Yoğun Bakım KOngresi, Mayıs, 2006, Antalya
 24. Akciğer sarkoidozunda tanı: 27.Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Ulusal Kongresi, Ekim 2005, Antalya
 25. Sigara ve İnterstisyel Akciğer Hastalıkları: Sigaraya Hayır Sempozyumu Mayıs 2005, İstanbul
 26. İdiopatik Pulmoner Fibrozis 

Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar

Katıldığı Seminerler

 1. C.T.F. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  Nisan  toplantısı 1990. Tüberkülozda immuno-patogenez.
 2. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi-Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Nisan toplantısı-1991. Astma'da bronş inflamasyonu
 3. İstanbul Tıp Fakültesi Tevfik Sağlam Toplantıları, 1992. Akciğer tüberkülozu tedavisinde yenilikler
 4. Akciğer Hastalıkları Derneği- 1993. Astmada bronţial hiperreaktivite
 5. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Nisan Toplantısı, 1993 Astmanın patogenezinde havayolu inflamasyonu
 6. Edirne Tıp Fakültesi- Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı- 1994. KOAH tedavisi
 7. İstanbul Tıp Fakültesi-Mezuniyet sonrası eğitim programı-1994. Astım patogenezindeki son bulgular ışığında basamak tedavisi
 8. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi-Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Nisan toplantısı- 1994 Non-invazif mekanik ventilasyon.
 9. TÜSAD XXII. Ulusal Kongresi-Dedeman, 1994.Tüberküloz teţhisinde yeni yöntemler
 10. XXII. Regional Conference of the Middle East Region of IUATLD, 1995. Treatment of drug resistant tuberculosis.
 11. The Static Mechanical Properties of the Lung. Turkish Thoracic Society First Annual  Congress , Nevşehir , 1996.
 12. Treatment of multidrug resistant  tuberculosis. XXII. International Middle East  Conference , İstanbul ,1996.
 13. Patogenezdeki son bulgular ışığında astım basamak tedavisi. Mezuniyet sonrası eğitim  programı. Kocaeli , 1996.
 14. Patogenezdeki son bulgular ışığında astım basamak tedavisi. Mezuniyet sonrası eğitim programları. Antalya , 1996.
 15. Patogenezdeki son bulgular ışığında astım basamak tedavisi. Mezuniyet sonrası eğitim  programları. Van , 1996.
 16. KOAH  tedavisi . Edirne Tıp Fakültesi , 1996.
 17. KOAH  ve  inflamasyon. Heybeliada Sanatoryumu , 1997.
 18. Tüberküloz  tedavisinde rifapentin’ in yeri , 1997.
 19. COPD and inflamation , ERSM  Postgraduate  Course , 1997.

Yayınlar

Kitap ve Bölüm Yazarlığı

 1. Sarkoidoz - Göğüs Hastalıkları Seminer Notları.Turgut Yayıncılık, İstanbul, 2006
 2. İdiopatik Pulmoner Fibrozis - Göğüs Hastalıkları Seminer Notları.Turgut Yayıncılık, İstanbul, 2006