Prof. Dr. Esra ERYAMAN YEL Göktürk Florence Nightingale Tıp Merkezi - Kulak Burun Boğaz

Randevu Alın

Göktürk Florence Nightingale Tıp Merkezi
  • www.esraeryaman.com.tr

   1986 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
   1990 Lyon/Fransa /Universite de Lyon 1 
   1992 İstanbul Haseki Devlet Hastanesi
   Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Ana Bilim Dalında Profesör

  • TTB Üyeliği
   Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Üyeliği
   İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği Üyeliği


 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

   A1.Hagenauer J.P.,Pignat J.C.,Navailles B., Eryaman E., Fibramatose Extensive des Muscles de la Nuque,Ann.Otolaryngology, Masson, Paris, 1990,107, 273-275

   A2.Pignat J.C.,Ramade A., Leprince P., Hagenauer J.P., Eryaman E., A Propos d’un Cas de Adenoma Pleimorphe De la Cavite Orbitaire ,Journal Française D’otorhinolaryngology,1991,Vol 40, Numero 4, 243-245

   A3.Eryaman E. , MD , Ozkul A., MD, Ozker B.Y. MD.Skin Prick Test and Tonsil Size in Children: Any Relation?,Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery,2011,DOI 10,1007/s 12070-011-0296

   A4.Eryaman E, M.D.,Comunoglu C., M.D.Could Riedel's Thyroiditis be suacute Thyroidits?A case report. Polish journal of patology,2011,3:176-178

   A5.Eryaman E , MD, Oter Ilhan B,Laryngeal Dysfunction and Oral Hygiene: Any Relation? Auris Nasus Larynx ,2012,39; 284-287

   A6.Eryaman E, M , Gokcan G,Parmaksiz E, Acar N O, and Ozluoglu LN,Are Thiazides Effective on Hypertensive Vertigo? A Preliminary Study?Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi,2012,22(4):219-224

   A7.Eryaman E; Dogan Oz I, Erbek S, Erbek Selim, Yayla Ozker B, OzluogluLN, Evaluation of vestibuler evoked myogenic potentials during benign paroxismal positional vertigo attacts ;Neuroepithelial Degeneration?, B-ENT, 2012, 8, 247-250

   A8.Eryaman Esra ;Oter Ilhan Banu; Aydin Erdinc, Poor Oral Hygiene and Middle Ear Infections: Any Relationship? Indian J Otolaryngol Head Neck Surg,April 2013,65,2,173-176

   A9.Koc EA, Koc B, Eryaman E, Ozluoğlu LN, Bening paroxysmal positional vertigo following septorhinoplasty, Journal of Craniofascial Surgery,2013 Jan; e89-90, Doi  10.1097/SCS.0b013e318272d9e0B.

   A10. Oz I, Arslan F, Hizal E, Erbek S, Eryaman E, Senkal O, Ogurlu T, Kızıldag A, Ozluoglu L, Effectiveness of the combined hearing and masking devices on the severity and perception of tinnitus : arandomized controlled , double bkin study; ORL,2013;75:211-220

   B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

   B1. Şerbetçi E,Sener S,Ömür M,Koca Ö,Eryaman E, The value of BHGG;CA 199, CA 125,SP1,NANA, as a tumor marker in larygeal cancer, Proceeding vol II, XV world congress of otolarygology head and neck surgery,1993, Vol II, 673-678

   B2.Ömür M, Cambazoğlu Eryaman E, Kündük M, Şerbetçi E, Şengöz M, Stroboscopy in clinical use, Proceedings Vol II, XV .World congress of otolaryngology head and neck surgery,1993, 679-682(XV. Dünya kongresinde tebliğedilmiştir.)

   C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

   D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

   D1.Cambazoğlu Eryaman E., Sümer H,Eosinofilik Granülom, Klinik gelişim,1991,cilt4,sayı,11-12,1635-1636

   D2.Cambazoğlu Eryaman E, Koca Ö, Şerbetçi E, Altıntaş O, Yakut H,Han T, Bir grup tinnituslu hastada ABRA sonuçları, Türk otolarengoloji arşivi,1992, volüm 30, sayı2, 78-80

   D3.Cambazoğlu Eryaman E,Ömür M,Yakut H,Harutoğlu H,Larenks kanserinde parsiyel larenjektomilerin yeri, Türk Onkolji dergisi,1993,cilt8,sayı 3-4,1443-1448

   D4.Koca Ö,Cambazoğlu Eryaman E,Şerbetçi E,Ömür M, Vestibüler sistem değerlendirilmesinde ülkemizde yeni bir metod,Freys Claussen grafiği,Türk otolarengoloji arşivi,1993, volüm 31,sayı1,10-13

   D5.Cambazoğlu Eryaman E,Gökçeer T,Koca Ö, Rekürren vestibüler nörit, kbb postası,1993, volüm 2, sayı 3, 44-45

   D6.Özturan D,Üçler E,Cambazoğlu Eryaman E, Karotid paraganglioma, Kulak burun boğaz ihtisasa dergisi,1993, cilt 1, yıl 3, sayı 7, 6-9

   D7.Eker L, Cambazoğlu Eryaman E, Işıksaçan V, Malign fibröz histiositoma, Türk otolarengoloji arşivi,1994, Volüm 32, sayı 21-23

   D8.Eryaman E, Özturan D, Kuzdere M, Eker L, Üçler E, Neartotal larenjektomi, Türkotolarengoloji arşivi,1994, volüm 32, sayı 4, 223-226

   D9.Eryaman E, Ömür M, Filizel F, Öz B, Şerbetçi E, The morphologic changes of the intact vocal cord in larygeal cancer, Medical bulletin of İstanbul med. Faculty, 1994,Vol 27, sayı 2, 78-81, 1994, (XV. Dünya kongresinde tebliğedilmiştir.)

   D10.Özturan D, Eryaman E, Ömür M, Subgingival midfasial degloving, Kulak burun boğaz ihtisasa dergisi,1994, yıl 4, cilt 2, sayı2, 116-118

   D11.Kuzdere M, Yıldırım G,Baltaoğlu M, Işıksaçan V, Cambazoğlu Eryaman E, Burun ve paranazal sinüs hemanjioperiostoması, Kulak burun boğaz ihtisasa dergisi,1994, yıl4, cilt 2, sayı2, 122-124

   D12.Özturan D, Eryaman E, Üçler E, Gürsel K, Hipofarenks lezyonlarında larengeal otograft kullanımı, KBB postası,1994, volüm3, sayı 2-3-4,74-76

   D13.Özturan D, Eryaman E, Gürsel K, Üçler E, Türek C,Aren A, Total ösafajektomi sonrası mide transpozisyonu, KBB postası, 1994,cilt 3, sayı 2-3-4, 93-96

   D14.Eryaman E, Özturan D, Üçler E, Gürsel K, Serbest ön kol radial fleb kullanımı, Kulak burun boğaz ihtisasa dergisi,1995, yıl5, cilt 2, sayı 3, 249-252

   D15. Eryaman E , Gürsel K, Özturan D, Uysal V, Rosai Dorfman hasatalığı, Kulak burun boğaz dergisi,1995, yıl5, cilt 2, sayı5, 447-449

   D16.Eryaman E, Karaarslan B, Ersöz V, Etmoid pyoselde endoskopik yaklaşım, Okmeydanı hastanesi Bülteni, 1995, cilt 13, sayı, 2-3, 75-77

   D17.Eryaman E, Özturan D, Gürsel K, Endoskopik sinüs cerrahisi, Türk otolarengoloji arşivi,1995, 33(2), 116- 118

   D18. Eryaman E, Beysel Ş, Ersöz D, Anterior etmoid de rinolityasis, Okmeydanı hastanesi bülteni,1995, cilt 13, sayı 2-3, 78-79

   D19. Özturan D, Eryaman E, Eker L, Ağaoğlu J, Hipoglossofasial anastomoz, KBB posta dergisi,1996, cilt 5, sayı 2, 30-32

   D20.Eryaman E, Eker L, Kuzdere M, Haliloğlu T, Serbest ön kol radial flebi ile farengoösafajial rekonstrüksiyon, Kbb ihtisas dergisi,1996, Yıl 6, cilt 3, sayı 3, 652-654

   D21.Eryaman E, Varnalı Y, Sümer H, Kararslan B, Endoskopik vokal kord mikrofleb uygulaması, Türk otolarengoloji arşivi, 1996,vol 34, sayı3, 211-213

   D22. Eryaman E, Eker L, Baltaoğlu M, Işıksaçan V, İntraoral rekonstrüksiyonda ön kol flebi, KBB başboyun cerrahisi dergisi, 1997,cilt 5, sayı 2, 149-153

   D23.Eryaman E, Yılmaz Onurlu S, Özturan D, Arslan O, Endoscopik dakrosistorinostomi, Türk otlalerengoloji arşivi, 1997,35(1-2), 55-58, 1997

   D24. Eryaman E, Eker L, Özturan D, Özpaçacı T, Börümcek E, Endoscopik orbital dekompresyon , Türk otolarengoloji arşivi,1997, 35(1-2), 39-45

   D25.Eryaman E, Işıksaçan V, Şaroğlu M, Gülanber G, Free oxygen radicals and flap survival, Türk otolarengoloji arşivi, 37(3-4), 79-84, 1997

   D26.Eryaman E, Üçler E, Gündoğan A, Özturan D, Kronik otitis medialı olgularda BT bulgularının ameliyat bulguları ile karşılaştırması, KBB postası, 1998,8(1), 26-30

   D27.Eryaman E, Ağaç E, Dinç E, Tonsil içi ve yüzeyinin aerob bakteriolojisi, Kbb postası, 1998, 8(2-3-4), 42-45

   D28.Eryaman E,Oter B, Aydın E, Any Relations Between Poor Oral Hygiene and Tonsillar Hypertrophy? , KBB-Forum 2013; 12(1)

   D29. Eryaman E, Maksiller sinüste iğne, ENT Case (elektronik hakemli dergi),2015(27.7), e-ISSN: 2149-7877

   D30.Eryaman E, The Analyses of Benign Paroxysmal Positional Vertigo with Videonystagmography among the Elderly Population,KBB -Forum, 2018: 17(2)

   E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

   E1.Özturan D, Eryaman E, Uluslar arası katılımlı I. Ulusal rekonstrüktif mikrocerrahi kongresi kitabı. Baş Boyunda serbest flep uygulamalrı; 1995(kongrede tebliğ edilmiştir)

   E2.Eker L, Eryaman E, Baltaoğlu M, Bos sızıntılarının endoskopik yöntem ile ile tamiri, 24. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi kitabı,1997, no 195, sayfa 307,(kongrede tebliğ edilmiştir)

   E3.Eker L, Beysel Ş, Eryaman E, Işıksaçan V, Sfenoid sinüs kitleleri, 24. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi kitabı,1997,no 439, sayfa 303 (kongrede tebliğ edilşmiştir)

   E4. Işıksaçan V, Eryaman E, Baltaoğlu M, Eker L, İki olgu nedeni ile baş boyunda verrüköz karsinoma, 24.Ulusal KBB-BBC Kongresi kitabı,1997,no 441, sayfa 491, (kongrede tebliğ edilmiştir)

   E5. Özker Yayla B., Tunçay E, Eryaman E, Canbay İ,Tonsillektomi Sonrası Kanama ile karışan Pulmoner Ödem Bulgusu , 31. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi kitabı,2009, EP-153

   E6.Koçyiğit O.I, Türköz A, Eryaman E, Major Baş boyun Cerrahisi sonrasında İnme Gelişimi; Olgu sunumu: Türk anestezioloji ve Reanimasyon Derneği ek sayı; TARK 2010 Bildiri Özetleri,Sayı 152, P-244

   F. Diğer yayınlar :

   Ulusal Hakemli Dergilerde Derlemeler

   F1.Oğuz A., Koca Ö, Cambazoğlu Eryaman E,Otoakustik emisyonlar,Kulak burun boğaz ihtisasa dergisi,1991, Sayı 1, Yıl 1, 40-42

   F2.Cambazoğlu Eryaman E., Baş dönmeli hastaların denge testleri, KBB postası,1992,volüm 1,sayı 8,24-26

   F3.Eryaman E, Özturan D, Kulak burun boğaz da embolizasyon, KBB postası ,1994,volüm 3, sayı 1, 41-43

   Ulusal Kitap Bölümleri

   F4.Ömür M, Karaaarslan O,Cambazoğlu Eryaman E, Parsiyel larenjektomiler, Larenks kanseri ve boyun kitabı, Haseki hastanesi vakfı yayını,1992, 16. bölüm,113-115

   F5.Cambazoğlu Eryaman E., Doğan Ö,Near total lerenjektomi,Larenks kanseri ve boyun kitabı ,Haseki hastanesi vakfı yayını,1992,16. bölüm,113-115

   F6.Eryaman E, Tinnitusta Kanıta Dayalı Tedavi, ,Kulak Burun Boğazda Kanıta Dayalı Tanı ve Tedavi,Editör: Prof. Dr Cemal Cingi,SEBAD yayınları, Eskişehir ,2011, 7. Bölüm, sayfa 63-78(ISBN: 978-9944 5346 3-5)

   F7.Eryaman E, Üst Hava ve Sindirim Yolu Yassı Hücreli Karsinomda Selektif Boyun Disseksiyonu,Kulak Burun Boğazda Kanıta Dayalı Tanı ve Tedavi,Editör: Prof. Dr Cemal Cingi,SEBAD yayınları, Eskişehir ,2011, 17. Bölüm, sayfa 199-216(ISBN: 978-9944 5346 3-5)


   Uluslararası Diğer Dergiler

   F8.Eryaman E, Importance of Accurate Diagnosis in Benign Paroxysmal Positional Vertigo  with Videonystagmography and Success Rate of the Maneuvers, Annals of Pharmacology and Pharmaceutics, 2017, 217, vol 2, issue 7, article 1039

   Kabul edilmiş henüz yayınlanmamış Ulusal Dergiler

   F9.Eryaman.E, Baş dönmesinde ayırıcı tanıda normalin kanıtı olarak pratik bir metod; videonistagmografi, Erzincan Tıp Dergisi, 458376 no olarak basılmak üzere kabul edilmiştir.

   Kitap Çevirileri

   F10.Eryaman E, Kulağın moleküler biolojisi ,Ballenger J, Otolarengoloji ve baş boyun cerahisi kitabı, çeviri editörü Şenocak D, Nobel tıp,2000, 41. bölüm , 858-878

   F11.Eryaman E, Burun ve paranasal sinüs neoplazımları , Ballenger J, Otolarengoloji ve baş boyun cerahisi kitabı, çeviri editörü Şenocak D, Nobel tıp, 2000,14. bölüm, 194-205

   F12. Eryaman E, Baş boyunun konjenital anomalileri, Ballenger J, Otolarengoloji ve baş boyun cerahisi kitabı, çeviri editörü Şenocak D, Nobel tıp, 2000,15. bölüm, 209-219

   F13.Eryaman E, Ses konuşma ve lisan bozuklukları, Ballenger J, Otolarengoloji ve baş boyun cerahisi kitabı, çeviri editörü Şenocak D, Nobel tıp,2000, 26. bölüm, 438-465

   F14. Eryaman E, Oral kavite ve farenks anatomi ve fizyolojisi, Ballenger J, Otolarengoloji ve baş boyun cerahisi kitabı, çeviri editörü Şenocak D, Nobel tıp,2000, 16. bölüm, 220-227