Prof. Dr. Davit SABA

Prof. Dr.
Davit SABA

Kalp ve Damar Cerrahisi

RANDEVU AL
Görev Aldığı
Hastaneler
 • Şişli Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 164 Şişli - İstanbul Haritada Göster

     1988 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Kalp ve  Damar Cerrahisi uzmanlık eğitimini 1988-1994 yıllarında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. Uzmanlık eğitimi süresi içerisinde 1992-1993 yıllarında Beilinson Medical Center' da  Senior Registrar olarak aktif şekilde görev aldı.

       GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesindeki Askerlik hizmetinden sonra 1996 yılında Kalp ve Damar cerrahisi uzmanı olarak çalışmaya başladığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak 2015 yılına kadar çalıştı. 2007-2012 yılları arasında Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü. Uludağ Üniversitesinde 1998 yılında başladığı Çalışan Kalpte Koroner By-pass çalışmalarında 20 yıl ve üzerinde tecrübe sahibidir.

       2012-2014 yılları arasında Kartal Koşuyolu Yüksek ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kalp Nakli ve Mekanik Dolaşım Desteği konusunda çalışmalarda bulundu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2015 yılında Kalp Transplantasyonu Bölümünün sorumluluğunu yaptı.

 
  İlgi Alanları:
 • Kalp Transplantasyonu
 • Kalp Yetmezliğinin Cerrahi Tedavisi
 • Mekanik Dolaşım Desteği, Yapay Kalp
 • Çalışan Kalpte (Kalp ve Akciğeri durdurmadan) Koroner By-pass
 • Karotis Arter (Şah Damarı) Cerrahisi
 • Konvansiyonel ve Endovasküler Aort Cerrahisi


 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2019 İstanbul Şişli Florence Nightingale Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi
 • 2017 - 2018 Bayrampaşa Kolan Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Profesörü
 • 2015 - 2017 GOP Medical Park
 • 2013 University of Hannover-Freiburg
 • 2012 - 2014 Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Transplantasyonu
 • 2012 Toronto General Hospital
 • 1996 - 2005 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı, Doçenti, Profesörü
 • 1996 - 2015 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzman, Yard. Doçent, Doçent, Profesör
 • 1995 - 1996 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi (Askerlik Görevi)
 • 1988 - 1994 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanlık
 • 1982 - 1988 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

A1. Sağdıç K, Özer ZG, Saba D, Türe M, Cengiz M, “Venous lesions in Behçet’s disease,”Eur J Vasc Endovasc Surg, 11, 437-440 (1996).

A2. Gebitekin C, Yılmaz M, Şenkaya I, Saba D, Sağdıç K, Özer ZG, “Fatal haemoptysis due to pulmonary artery aneurysm in Behçet’s disease,” Eur J Vasc Endovasc Surg, 13, 233-236 (1997).

A3. Süngün M, Duran E, Cebeci BS, Us MH, Saba D, Saygın G, “The assessment of internal mammary artery grafts by colour Doppler in coronary artery surgery,” J Cardiovasc Surg (Torino), 39, 75-78 (1998).

A4. Saba D, Ercan AK, Şenkaya I, Gebitekin C, Özkan H, “Künt arkus aorta yaralanması: iki olgu sunumu,” Ulusal Travma Dergisi, 7, 201-203 (2001).

A5. Saba D, Şenkaya I, Ercan AK, Kan İİ, Özkan H, “Is 100% beating heart coronary by-pass justifed?” Cardiovasc Surg, 10, 579-585 (2002). [Erratum in Cardiovasc Surg, 11, 102 (2003)].

A6. Saba D, Sarıcaoğlu H, Bayram AS, Erdoğan C, Dilek K, Gebitekin C, Özkan H, Özer ZG, “Arterial lesions in Behçet’s disease,” VASA, 32, 75-81 (2003).

A7. Saba D, Ener S, Biçer M, Kan Aytaç İİ, Şenkaya I, Özkan H, “Off-pump bypass grafting in patients with significant left main coronary artery stenosis,” Heart Vessels

19, 8-12 (2004).

 

A8. Aydınlı U, Öztürk C, Saba D, Ersozlu S. Neglected major vessel injury after spinal surgery (Case report). Spine journal (2004 Aug 1;29(15):E318-20)

A9. Yılmaz M, Saba D, Karal İ, Ercan İ, Kumtepr G, Gurbuz O, Şenkaya I, Cengiz M.Postoperative outcomes after off-pump coronary artery bypass grafting in EuroSCORE low- and high-risk women. Heart Surg Forum. 2007;10(6):482-6.

 

A10.Saba D, Yılmaz M, Noyan S, Avcı B, Ercan A, Özkan H, Cengiz M. Sutureless vascular anastomoses by N-butyl-2 cyanoacrylate adhesive: an experimental animal study. Eur Surg Res. 2007;39(4):239-44.

 

A11.Yılmaz M, Şenkaya I, Saba D, Miçer M. Long-term outcomes of basilic vein transposition fistula for hemodialysis. Vasa. 2007 Feb;36(1):29-32.

 

A12.Yılmaz M, Polat B, Saba D. Single-stage repair of adult aortic coarctation and concomitant cardiovascular pathologies: a new alternative surgical approach. J Cardiothorac Surg. 2006 Jun 27;1:18.

A13. Bicer M, Saba D, Ozdemir B, Ercan A. Idiopathic spontaneous coronary artery dissection: a case report. Thorac Cardiovasc Surg. 2008 Dec;56(8):486-8. Epub 2008 Nov 14.

A14. Biçer M, Bayram AS, Gürbüz .O, Senkaya I, Yerci O, Tok M, Anğ E, Moğol EB,

Saba D. Assessment of the efficacy of bio-absorbable oxidized regenerated cellulose for prevention of post-operative pericardial adhesion in the rabbit model. J Int Med Res. 2008 Nov-Dec;36(6):1311-8.

 

A15. Biçer M, Ozdemir B, Işçimen R, Saba D, Yanar M, Tüydeş O, Senkaya I, Cengiz M.Postoperative Results of Off-Pump Coronary By-pass Grafting in Elderly Patients: A Single Center Experience. Open Cardiovasc Med J. 2009 Apr 1;3:15-20.

A16. Dilek K, Ozçimen AA, Saricaoğlu H, Saba D, Yücel A, Yurtkuran M, Yurtkuran M, Oral HB. Cytokine gene polymorphisms in Behçet's disease and their association with clinical and laboratory findings. Clin Exp Rheumatol. 2009 Mar-Apr;27(2 Suppl 53):S73-8.

A17. Kurtoglu M, Koksoy C, Hasan E, Akcalı Y, Karabay O, Filizcan U; TROMBOTEK Study Group. Long-term efficacy and safety of once-daily enoxaparin plus warfarin for the outpatient ambulatory treatment of lower-limb deep vein thrombosis in the TROMBOTEK trial. J Vasc Surg. 2010 Nov;52(5):1262-70. Epub 2010 Aug 21.

A18. Ercan A, Karal IH, Gurbuz O1, Kumtepe G, Onder T, Saba D. A comparison of off-pump and on-pump coronary bypass surgery in patients with low EuroSCORE. J Cardiothorac Surg. 2014 Jun 19;9:105. doi: 10.1186/1749-8090-9-105

A19. Ercan A, Gurbuz O, Ercan A, Tuydes O, Bicer M, Saba D, Ozkan H. Vascular complications of intra-aortic balloon pump usage in coronary bypass surgery: 18 years of experience. J Pak Med Assoc. 2014 Jan;64(1):28-32.

A20. Yücel A, Dilek K, Saba D, Ozçimen AA, Yurtkuran M, Oral HB. Interleukin-2 gene polymorphism in Turkish patients with Behçet's disease and its association with ocular involvement. Int J Immunogenet. 2013 Oct;40(5):349-55. doi: 10.1111/iji.12039. Epub 2013 Jan 21.

 

A21. Çalışan kalp, kros-klempli pompalı veya pompalı çalışan kalp: Düşük EuroSCORE’lu hastada hangi koroner baypas tekniği tercih edilmeli? İki merkez çalışması. Orcun Gurbuz1, Gencehan Kumtepe1, Ilker Hasan Karal2, Abdulkadir Ercan1, Davit Saba3, Serdar Ener4. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi (basımda)

A22. Yüksel A, Saba D, Velioğlu Y, Ener S, Ozkan H. Biatrial Approach Provides Better Outcomes in the Surgical Treatment of Cardiac Myxomas. Braz J Cardiovasc Surg 2016; 31(4):309-17

A23. Sarıcıoglu H, Karadogan SK, Erdogan C, Saba D, Erdem H, Dilek K, Tunalı Ş. Multiple Pulmoner Anevrizma ve Superior Sagittal Sinus Trombozu ile Seyreden Bir Behçet Hastalığı. Balkan Medical Journal 2010;5:435-37.


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

B1. Saba D, Şenkaya I, Özdemir MO, Özkan H, Özdemir İA, “Closure of aortotomy incision by pericardial patch in aortic valvular surgery,” Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, 4th Annual Meeting, 142, Antalya, 1990.
B2. Aydınlı U, Öztürk C, Saba D, Ersözlü S, “Major vessel injury after anterior spinal surgery. A case report,” 8th International meeting of advanced spine techniques, 6, Bahamas, 2001.
B3. Saba D, Şenkaya I, Özkan H, Ener S, Cengiz M, “Is 100% beating heart coronary bypass justified?” 25th World congress of International Society for Cardiovascular Surgery, 90, Cancun, Mexico, 2001.
B4. Gebitekin C, Saba D, Bayram AS, Eken KY, Özkan H, “Management of vascular thoracic outlet syndrome,” 25th World congress of International Society for Cardiovascular Surgery, 75, Cancun, Mexico, 2001.
B5. Saba D, Yavuz H, Noyan S, Tekin BH, Ercan A, Özkan H, “Sutureless vascular anastomosis using n-2-butyl cyanoacrilate adhesive,” 52th ESCVS International Congress, 186-187, İstanbul, Türkiye, 2003
B6. M. Biçer, O. Gürbüz, A.S. Bayram, I. Şenkaya, Ö. Yerci, M. Tok, E. Anğ, E.B Moğol, D. Saba. Assesment of the efficacy of the bioabsorbabl Polylactid Film for prevention of post-operative pericardial adhesion in the rabbit model.4th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery 2008 –Sözlü Sunu

B7. M. Biçer, O. Gürbüz, A.S. Bayram, I. Şenkaya, Ö. Yerci, M. Tok, E. Anğ, E.B Moğol, D. Saba. Assesment of the efficacy of the bioabsorbabl oxidized regenerated cellulose for prevention of post-operative pericardial adhesion in the rabbit model.
18th World Congress World Society of Cardio Thoracic Surgeons 2008- Sözlü Sunum

B8. D. Saba, E. Yılmaz, Rabuş MB, D. Çevirme, A. Fedakar, O. Konukoğlu, M.Balkanay. Temporary mechanical circulatory support (Levitronix-Centrimag) in patients with cardiogenic schock. Futile or does it really worth it? 9th European Mechanical Circulatory Support Summit - Multidisciplinary Approach | Dec. 2nd - 5th, 2013, Paris.

B9. D. Çevirme, D.Çekmecioğlu, , E. Yılmaz, Rabuş MB, D. Saba, M. Balkanay. A successful heart transplantation after treatment of stubborn infection in a patient with Excor implantation. 9th European Mechanical Circulatory Support Summit - Multidisciplinary Approach | Dec. 2nd - 5th, 2013, Paris.
B10. D. Çevirme, D.Çekmecioğlu, , E. Yılmaz, Rabuş MB, D. Saba, M. Balkanay. A.Treatment of rectum cancer after Heartmate II implantation. . 9th European Mechanical Circulatory Support Summit - Multidisciplinary Approach | Dec. 2nd - 5th, 2013, Paris.
B11. E. Yılmaz, MB Rabuş, O. Konukoğlu, A. Fedakâr, , D. Saba, A.M. Esen, M. Balkanay. Relation of ICU stay with right heartsystolic parameters in heart transplantation patients. The 10th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. 13-16 March 2014, Antalya.
B12. B. Orazgaldiyev, O. Konukoğlu, MB Rabuş , A. Fedakâr, , D. Saba, M. Balkanay. Koşuyolu experience with Levitronix. The 10th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. 13-16 March 2014, Antalya.

D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler :

D1. Kumbay E, Serdar OA, Özkan H, Yeşilbursa D, Önol H, Saba D, Baran İ, Çobanoğlu N, “Dev sağ atrial miksoma olgusu,” Uludağ Üniv. Tıp Fak Derg, 2-3, 183-185 (1994).
D2. Kumbay E, Serdar OA, Yeşilbursa D, Özkan H, Kazazoğlu AR, Heper C, Önol H, Saba D, Çobanoğlu N, “Transözofageal ekokardiografi ile saptanan sinüs valsalva anevrizma rüptür olgusu,” Uludağ Üniv Tıp Fak Derg, 2-3, 191-194 (1994).
D3. Sağdıç K, Özer ZG, Saba D, Üstünsoy H, Cengiz M, Özkan H, “Primer mediasten kitleleri,” GKD Cer Derg, 2, 339-343 (1994).
D4. Çil E, Şenkaya I, Hacımustafaoğlu M, Tanrıtanır A, Saba D, “Süt çocuğunda hemoperikardiyuma yol açan künt göğüs travması: bir olgu bildirimi,” İst Çocuk Klin
Derg, 30, 52-54 (1995).

D5. Süngün M, Cebeci BS, Demireğen S, Saba D, Us M, Özcan N, Duran E, “Comparison of colour Doppler and descending phlebography in chronic venous insufficiency of the lower extremity,” Koşuyolu Heart Journal, 2, 123-131 (1996).
D6. Süngün M, Duran E, Saba D, Us M, İnan K, Saygın G, “Popliteal arter entrapman sendromu,” Klinik Gelişim, 10, 135-138 (1997).
D7. Saba D, Sağdıç K, Özer ZG, Şenkaya I, “An interesting case of disphagia lusoria,”Gazi Medical Journal, 9, 38-41 (1998).
D8. Şenkaya I, Saba D, Türe M, Özkan H, “Koroner bypass cerrahisi uygulanan hastalarda oral Allopurinol kullanımının myokardın korunmasına ve klinik seyire etkisi,” TGKD Cer Derg, 7:5, 388-392 (1999).
D9. Şenkaya I, Ökten B, Saba D, Güven H, Dirican M, Serdar Z, Tolunay Ş, Özer ZG, “İskelet kası iskemi reperfüzyon hasarının azaltılmasında tiklopidin,” TGKD Cer Derg,7:5, 405-410 (1999).
D10. Saba D, Ercan AK, Şenkaya I, Özkan H, “Ortopedik travmalarla birlikte bulunan damar yaralanmalarının tedavisi,” Ulus Travma Derg, 6, 166-170 (2000).
D11. Özgüç H, Bulut M, Durak K, Özbek S, Saba D, Şenkaya I, Özakın C, Tokyay R, “17 Ağustos Depreminde Uludağ Üniversitesi Deneyimi,” Ulusal Cerrahi Dergisi, 16,204-211 (2000).
D12. Saba D, Yavuz H, Şenkaya I, Ağrış M, Dirican M, Serdar Z, Öztürk H, Özer ZG, Özkan H, “Kalsiyum Dobesilat’ın iskelet kası iskemi-reperfüzyon hasarındaki yeri,” TGKD Cer Derg, 8, 797-801 (2000).
D13. Saba D, Bayram AS, Gebitekin C, Özkan H, “Torasik Çıkım Sendromuna sekonder subklaviyan arter anevrizması,” Damar Cerrahisi Dergisi, 1, 45-47 (2001).
D14. Saba D, Aliosman A, Şenkaya I, Ener S, Ercan AK, Cengiz M, Özkan H, “Koroner by-pass yapılan diyabetiklerde optimal glisemi kontrolü,” HHK Cerrah Bül, 9, 14-19 (2001).
D15. Saba D, Ercan AK, Şenkaya I, Özkan H, “Sol torakotomi ile sirkumflekse reoperasyon,” HHK Cerrah Bül, 9, 45-48 (2001).
D16. Şenkaya I, Saba D, Ercan AK, Ağrış M, Bayram S, Kan İİ, “Çocukluk döneminde aort koarktasyonunun cerrahi tedavisi ve sonuçları,” HHK Cerrah Bül 9, 68-72 (2001).
D17. Gücü A, Saba D, Şenkaya I, Ener S, Özer ZG, “Nadir bir vasküler malformasyon; Klippel – Trenaunay Sendromu,” Fleboloji, 2, 15-20 (2001).
D18. Şenkaya I, Saba D, Paker AF, Ercan AK, Tekin BH, Biçer M, “Arteriovenöz fistüllerde gelişen anevrizma ve ponksiyon bölgelerine ait komplikasyonların tedavisi,”
Fleboloji, 2, 31-36 (2001).

D19. Saba D, Ercan AK, Şenkaya I, Özkan H, “Aneurysm of the coeliac artery: a case report,” T Klin Kalp-Damar Cerrahisi, 2, 163-165 (2001).
D20. Saba D, Gücü A, Ercan AK, Şenkaya I, Cengiz M, Özkan H, “Karşı taraf karotis arteri tıkalı olgularda intraluminal şant rutin olarak uygulanmalı mı?” T Klin Kalp-Damar Cerrahisi, 3, 71-77 (2002).
D21. Saba D, Gören S, Tekin BH, Kan Aytaç İİ, Şenkaya I, Ercan AK, Özkan H, Korfalı G, “Çalışan kalpte koroner by-pass sırasında hemodinamiye, pozisyon, iskemi ve reperfüzyonun etkileri,” TGKD Cer Derg, 11, 26-31 (2003).
D22. M. Biçer , Ö. Çokünlü, D. Saba, M. Yanar, Ş. Cangür, I. Şenkaya, A. Kalyoncu, H.Özkan. Çalışan Kalpte Koroner Baypas İle Eş Zamanlı ve Aşamalı Karotis Endarterektominin Erken Dönem Sonuçları . Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2007;33 (3) 135-139.
D23. M.Biçer,R İşçimen, B.Özdemir, M.Yanar, M.Tok,O Tüydeş, M Cengiz, I.Şenkaya, D Saba Koroner baypas uygulanan 70 yaş üstü olgular da postoperatif atriyal fibrilasyon gelisme sikligi ve risk faktorleri Turk Aritmi Pacemaker ve Elektrofizyoloji Dergisi.CİLT 6, SAYI 2, Haziran 2008
D24. M Bicer,M Yanar, A.S Bayram,D.Saba Baş ve boyun yerleşimli intramusküler hemanjiyomlu olguda spontan rüptür Fleboloji Dergisi.(Yayına Kabul Edildi)
D25. Ozbey T., Mogol EB, Kaya FN, Türker G, Biçer M. Saba D, Geçgel B, İnan RŞ. Çalışan Kalpte Koroner Arter Baypas Cerrahisinde Desfluran ve Total İntravenöz Anestezi (TIVA)nin Termodinami Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri J. Anest Reanim, 2013; 11(3): 128-136
D26. Rabus MB, Saba D, Selçuk E, Esen AM, Balkanay M. Son Evre Kalp Hastalıkları, Translantasyon ve Ventrikül Destek Sistemleri. Türkiye Klinikleri J Cardiovasc. Surg 2014; 6(1): 102-11
D27. Sevingil T, Saba D, Türkücüoğlu İ, Gürcü E, Tecimer E, Özgür HM, Özkaya G. Pompal ile Çalışan Kalpte Yapılan Koroner Baypas Cerrahisi Sonrasında Akut Böbrek Hasarı Gelişiminin Karşılaştırılması. Uludağ Üniversiesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012;38(3)167-72
D28. Yüksel A, Tüydeş O, Minbay H, Biçer M, Saba D. Liver Function Tests and Hyperbilirubinemia in Adult Patients Undergoing Open Heart Surgery. Journal of Turgut Ozal Medical Center 2016;23(4):357-63
D29.  Oner T, Saba D, Binicier AN, Biçer M, Ocakoğlu G, Gürcü E.  Çalışan Kalpte Yapılan Koroner Bypass Cerrahisi Sırasında Kardiyopulmoner Bypassa Dönüşümün Mortalite ve Mobidite Üzerine Etkisi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2013;39(2):111-117
D30. Kumtepe G, Gürbüz O, Karal IH, Yüksel A, Ercan A, Saba D. Kardiyopulmoner Baypasın Kalp Kası Üzerine Etkileri. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2017;43(3):103-8
D31. Saba D, Yılmaz E. Post-trombotik Sendrom. Türkiye Klinikleri J. Cardiovasc. Surg 2018;7(3):51-7

Bilimsel Toplantılarda Özeti Basılmış Bildiriler

E1. Cengiz M, Özer Z, Şenkaya I, Özdemir O, Saba D, “Mediasten tümörlerinin cerrahi tedavisi,” II. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 40, Antalya, 1992.

E2. Özdemir İA, Şenkaya I, Özdemir O, Saba D, Sağdıç K, “Mitral pozisyonda bioprotez uygulamaları ve erken sonuçları,” II.Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 27, Antalya, 1992.

E3. Özdemir İA, Saba D, Kanko M, Cengiz M, “Giant cell aortitis’in komplikasyonlarının cerrahi tedavisi” VI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Ürgüp, Nevşehir, 1992.

E4. Saba D, Burma O, Üstünsoy H, Özdemir İA, “Geç embolektomiler,” VI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Ürgüp, Nevşehir, 1992.

E5. Saba D, Özer ZG, Özdemir İA, Cengiz M, “Behçet Hastalığında pulmoner arter anevrizması,” IX.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 70, Bursa, 1993.

E6. Saba D, Türe M, Sağdıç K, Özer ZG, Cengiz M, “Behçet Hastalığında venöz lezyonlar,” VII. Periferik Damar Cerrahisi Kongresi, 75, İstanbul, 1994.

E7. Saba D, Önol H, Üstünsoy H, Özkan H, “Mitral darlığında cerrahi tedavinin hemodinamik etkileri,” III. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 29, Aydın,

1994.

 

E8. Sağdıç K, Özer ZG, Saba D, Üstünsoy H, Cengiz M, Özkan H, “Primer mediasten kitleleri,” III.Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 39, Aydın, 1994.

E9. Yılmaz M, Gebitekin C, Şenkaya I, Sağdıç K, Saba D, Özer ZG, “Behçet hastalığına bağlı pulmoner arter anevrizması rüptürü sonucu oluşan fatal hemoptizi (Dört olgu bildirimi),” V.Ulusal Behçet Kongresi, 22, İstanbul, 1995.

E10. Saba D, Şenkaya I, Ökten B, Özkan H, “Bir çölyak arter anevrizması olgusu,” IX. Ulusal Vasküler Cerrahi kongresi, 107, Antalya, 1998.

E11. Saba D, Şenkaya I, Atasoy S, Güven H, Cengiz M, Özkan H, “Aortobifemoral by-pass uygulamalarının geç dönem sonuçları,” IX. Ulusal Vasküler Cerrahi kongresi, 22, Antalya, 1998.

E12. Şenkaya I, Güven H, Saba D, Atasoy MS, Ökten B, Gücü A, Cengiz M,

“Hemodiyaliz amaçlı yapılan arterio-venöz fistüllerin açık kalma süresini etkileyen faktörler,” IX. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 135, Antalya, 1998.

 

E13. Şenkaya I, Güven H, Saba D, Atasoy MS, Tekin BH, Özkan H. Cengiz M,

“Femoropopliteal by-pass operasyonlarının erken ve geç dönem sonuçları,” IX. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 88, Antalya, 1998.

 

E14. Şenkaya I, Saba D, Güven H. Eken KY, Atasoy MS, Bayram AS, Özkan H, “Kalp yaralanmaları,” 5.Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 369, Antalya, 1998.

E15. Şenkaya I, Ökten B, Saba D, Eken KY, Özkan H, “Aort koarktasyon cerrahisi sonuçlarımız,” 5.Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 426, Antalya, 1998.

E16. Şenkaya I, Ökten B, Saba D, Güven H. Eken KY, Cengiz M, “Konjenital kalp hastalıkları cerrahisinde dört yıllık sonuçlarımız,” 5. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 74, Antalya, 1998.

E17. Saba D, Aliosman A,Şenkaya I, Tekin BH,Ener S, Özkan H, “Koroner bypass operasyonu yapılan hastalarda insülin infüzyonu ile agresif glisemi kontrolunun erkjen dönem komplikasyonlara etkisi” ,” 5.Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 426, Antalya, 1998.

 

E18. Ökten B, Şenkaya I, Güven H, Saba D, Dirican M, Tolunay Ş, Özer ZG, “İskelet kası iskemi reperfüzyon hasarının azaltılmasında Ticlopidin,” X.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 1, Antalya, 2000.

E19. Gücü A, Ener S, Saba D, Kan İİ, Atasoy MS, Şenkaya I, Özkan H, Cengiz M, Özer ZG, “Karotis endarterektomi uygulamaları,” X.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 13, Antalya, 2000.

E20. Saba D, Şenkaya I, Ercan AK, Biçer M, Perçin B, Özkan H, “Deprem felaketinde yakın il Damar Cerrahisi Kliniğinin tecrübeleri,” X.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 43, Antalya, 2000.

E21. Gebitekin CG, Saba D, Bayram AS, Eken KY, Candan T, Özkan H, Özer ZG, “Torasik çıkım sendromu (TÇS)’nda arteryel bası,” X.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 55, Antalya, 2000.

 

E22. Saba D, Şenkaya I, Ağrış M, Yavuz H, Öztürk H, Serdar Z, Dirican M, İlçöl Y, Özkan H, Özer ZG, “Kalsiyum dobesilat’ın iskelet kası iskemi-reperfüzyon hasarındaki riski (Deneysel çalışma),” VI.Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 76, Antalya, 2000.

E23. Şenkaya I, Saba D, Paker AF, Ercan AK, Yavuz H, Öztürk H, Serdar Z, Dirican M,İlçöl Y, Özkan H, Özer ZG, “L-Carnitine’in iskelet kası iskemi reperfüzyon hasarındaki rolü(Deneysel Çalışma),” VI.Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 76-77, Antalya, 2000.

E24. Saba D, Paker AF, Şenkaya I, Ener S, Özkan H, “Koroner bypass ameliyatlarında radiyal arter kullanımıyla ilgili deneyimlerimiz,” VI.Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 140-141, Antalya, 2000.

 

E25. Aliosman A, Şenkaya I, Dülger H, Saba D, Biçer M, “Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda arteriovenöz fistül oluşumunda greft seçimi,” VI.Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 155-156, Antalya, 2000.

E26. Şenkaya I, Saba D, Gücü A, Biçer M, Yavuz H, Öztürk H, Serdar Z, Dirican M, İlçöl Y, Özkan H, Özer ZG, “Diltiazemin iskelet kası iskemi-reperfüzyon hasarındaki rolü (Deneysel çalışma),” VI.Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 156, Antalya, 2000.

E27. Saba D, Şenkaya I, Aliosman A, Tekin BH, Yavuz H. Öztürk H, Serdar Z, Dirican M, İlçöl Y, Özkan H, Özer ZG, “Nitrogliserin’in iskelet kası iskemi reperfüzyon hasarındaki riski (Deneysel çalışma),” VI.Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 156, Antalya, 2000.

E28. Paker AF, Şenkaya I, Saba D, Tekin BH, Yavuz H, “Arteriovenöz fistüllerde gelişen anevrizma ve ponksiyon bölgelerine ait komplikasyonların tedavisi,” VI.Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 201, Antalya, 2000.

E29. Paker AF, Saba D, Şenkaya I, Biçer M, Özer ZG, Özkan H, “Behçet Hastalığında vasküler tutulum(Olgu sunumu),” VI.Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 201, Antalya, 2000.

E30. Gücü A, Saba D, Şenkaya I, Aliosman A, Ener S, Özer ZG, “Nadir bir vasküler malformasyon, Klippel trenaunay sendromu,” VI.Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 201, Antalya, 2000.

E31. Saba D, Şenkaya I, Gücü A, Aliosman A, Özkan H, “Karşı taraf karotis arteri tıkalı olgularda şant rutin kullanılmalı mı?” VI.Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 202 Antalya, 2000.

E32. Özkan H, Saba D, Aliosman A, Biçer M, Yavuz H, “Myokard stabilizatörü kullanılarak çalışan kalpte total myokardial revaskülarizasyon,” VI.Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 229, Antalya, 2000.

E33. Saba D, Yavuz H, Noyan S, Özkan H, “N-2 Butil Siyanoakrilat Yapıştırıcısı kullanılarak sütürsüz vasküler anastomoz,” Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, 513, , Antalya, 2002.

E34. Biçer M, Şenkaya I, Ercan AK, Saba D, Aliosman A, Çokünlü Ö, Cengiz M, “Ekstra-anatomik by-pass cerrahi deneyimlerimiz,” Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, 319, Antalya, 2002.

E35. Saba D, Gören S, Şenkaya I, Tekin BH, Kan I, Özkan H, Korfalı G, “Çalışan kalpte yapılan koroner by-pass ameliyatları sırasında hemodinamik değişikliklere kardiyak pozisyonların, bölgesel iskeminin ve reperfüzyonun etkisi,” Türk Kalp Damar Cerrahisi

Derneği VII. Ulusal Kongresi, 401, Antalya, 2002.

 

E36. Şenkaya I, Ercan AK, Saba D, Gündoğdu A, Aliosman A, Cengiz M, “Koroner arter ile pulmoner arter arasındaki fistülün cerrahi tedavisi,” Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, 467, Antalya, 2002.

 

E37. Saba D, Kan İİ, Ercan A, Yavuz H, Şenkaya I, Ener S, Cengiz M, Özkan H, “Çalışan kalpte koroner by-pass’ta vücut dışı dolaşıma dönüşüme etki eden faktörler,” Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, 535-536, Antalya, 2002.

E38. M Biçer, A Ercan, AS Bayram, D Saba İntramusküler anjiomaya bağlı spontan subklavyen ven rüptürü XII Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Mayıs 2005-Poster sunumu

E39. M Biçer, D Saba,İ.H Karal Hemofili A Olguda çalışan kalpte koroner baypas: olgu sunumu Kalp Damar Cerrahisi Derneği X Ulusal Kongresi 2008- E-Poster Sunumu

E40. M. Biçer, I. Şenkaya, A. Yolgösteren, D. Saba, C. Erdoğan Stanford Tip B disseksiyon, aort kapak yetmezliği ve assendan aort anevrizmalı Marfan Sendromlu hastada staged hybrid yaklaşım: olgu sunumu Kalp Damar Cerrahisi Derneği X Ulusal Kongresi 2008- E-Poster Sunumu

 

E41. G. Kumtepe, İ.H. Karal, T. Önder, M. Biçer, D. Saba, C. Erdoğan Faktör V Leiden Mutasyonu olan olguda Vena Cava Superior Sendrom oluşumu Kalp Damar Cerrahisi Derneği X Ulusal Kongresi 2008- E-Poster Sunumu

 

E42. M. Biçer, D. Saba, M. Yanar, Ö. Çokünlü, G. Kumtepe, M. Tok, I. Şenkaya, M. Cengiz Çalışan Kalpte Koroner Baypas İle Eş Zamanlı Ve Aşamalı Karotis Endarterektominin Erken Dönem Sonuçları Kalp Damar Cerrahisi Derneği X Ulusal Kongresi 2008- Tartışmalı Poster Sunumu

E43. M. Biçer, Ö. Çokünlü, T. Sevingil, İ.H. Karal, M. Tok, D. Saba, Ş. Tolunay, I. Şenkaya, Tavşan Modelinde Spinal Cord İskemi Hasarında N- Asetil Sistein’in Etkinliği Kalp Damar Cerrahisi Derneği X Ulusal Kongresi 2008- Sözlü Sunum

E44. G.Kumtepe, M. Biçer, A.Yolgösteren, D. Saba Cerrahi tedavi uygulanan Takayasu arteritinde medikal tedavi ile anjiyografik iyilesme sonrası greft trombozu XIV Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Mayıs 2009-Poster sunumu

E45. M.Biçer, G.Kumtepe,M.Yanar,İ.Karal,I.Şenkaya, M.Tok,D.Saba Ekstra anatomik Bypass UygulamalarıXIV Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi