Prof. Dr. Çiğdem GÖKÇE Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi - Nefroloji

Özel İlgi Alanları
 • Hipertansiyon
 • Böbrek Yetmezliği
 • Yoğun Bakım

Randevu Alın

Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
  • 2009
   Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
   İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı

   2001
   Afyon Kocatepe Üniversitesi
   İç Hastalıkları Profesörü

   2001 - 2004
   Afyon Kocatepe Üniversitesi
   İç Hastalıkları Profesörlük

   2000
   The Royal College of Physicians of London
   İngiltere Kraliyet Hekimler Fakülteleri Üyesi

   1994
   İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Nefroloji Uzmanı

   1994 - 2000
   Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi
   İç Hastalıkları Doçentlik

   1993 - 1994
   Guy's Hastanesi Londra Üniversitesi
   Visiting Registrar in Nephrology,General Medicine and Intensive Treatment Unit

   1992 - 1994
   Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi
   İç Hastalıkları Yardımcı Doçent Doktor

   1992 - 1993
   Addenbroke's Hastanesi Cambridge Üniversitesi
   Honorary Senior Registrar in Nephrology

   1991
   İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
   İç Hastalıkları Doçentlik

   1991 - 1992
   Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi
   İç Hastalıkları Doçent Doktor

   1990 - 1991
   Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi
   İç Hastalıkları Yardımcı Doçent Doktor

   1989
   Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
   İç Hastalıkları Uzmanı

   1989 - 1990
   Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi
   İç Hastalıkları Uzmanı

   1984 - 1989
   Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
   İç Hastalıkları Asistanı

   1983 - 1984
   Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü
   Verem Savaş Dispanseri Pratisyen Hekim

   1982 - 1989
   Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Tıp Eğitimi

   • İlk ve orta öğrenimimin her yılında yurt dışında "Extraordinary Achievement Award" (Üstün Başarı Ödülü), ülkemizde ise takdir veya teşekkür belgesi
   • 1973 yılında ülke çapında (o zaman Türkiye'de tek olan) Ankara Fen Lisesi sınavını kazanan 96öğrenciden biri olma başarısı
   • 1976 yılında Üniversite giriş sınavlarında 37. olarak, ilk 50 öğrenciye verilen İş Bankası Teşvik Ödülü'nü kazanma ve Hacettepe Tıp Fakültesi’ne üçüncülükle girme başarısı
   • 1984 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Uzmanlık Programı giriş sınavını ilk 3 dereceye girerek kazanma başarısı
   • 1991 yılında henüz 2 yıllık uzmanken 32 yaşında İç Hastalıkları Doçenti olma başarısı
   • Türkiye'de aldığım eğitim ve gerçekleştirdiğim çalışmalarla Cambridge ve Londra Üniversiteleri'nde klinik asistanlık için kabul edilme ve İngiliz Genel Tıp Konseyi'nden çalışma lisansı alma başarısı
   • Royal College of Physicians of London (RCPL) tarafından verilen üyelik [MRCP(UK)] ünvanını, onursal olarak alan Sayın Prof. Dr. İhsan Doğramacı’dan sonra, sınavla kazanan olan ilk Türk hekimi olma başarısı

   • Türk Nefroloji Derneği
   • Avrupa Nefroloji Derneği (ERA/EDTA; European Renal Association / Dialysis and Transplant Association)
   • Uluslararası Nefroloji Derneği (ISN; International Society of Nephrology)
   • The Royal Society of Medicine (RSM)
   • The Royal Colleges of Physicians of The United Kingdom (RCP)

    
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

    1. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
    1. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
    1. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi
    1. Anadolu Kardiyoloji Dergisi
    1. Hisar Intercontinental Hospital dergisi