Prof. Dr. Cengiz KUDAY Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi - Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)

Özel İlgi Alanları
 • Kafa Travmaları

Randevu Alın

Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi
  • 1987
   İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
   Profesörlük

   1978
   İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
   Doçent

   1974
   İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
   Öğretim Üyesi

   1972
   Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
   Nöroşirurji Anabilim Dalı İhtisası

   1967 
   İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Tıp Eğitimi

   • Türk Nöroşirurji Derneği, " Meslekte 40. Yıl Hizmet Ödülü", 2012

   • Türk Nöropsikiyatri Derneği
   • Türk Nöroşirürji Derneği
   • Avrupa NöroŞirürji Dernekleri Birliği (EANS)
   • American Association of Neurological Surgery (AANS)
   • Academia Eurasiana Neurochirurgica
   • Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği