Prof. Dr. Ayhan Nedim KARA

Prof. Dr.
Ayhan Nedim KARA

Ortopedi ve Travmatoloji

RANDEVU AL
Prof. Dr. Ayhan Nedim Kara - Ortopedi ve Travmatoloji
Görev Aldığı
Hastaneler
 • Şişli Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 164 Şişli - İstanbul Haritada Göster

   İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1969 yılında mezun olan Prof, Dr. Ayhan Nedim Kara, Ortopedi ve Travmatoloji ihtisasını İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana bilim Dalında 1975 yılında tamamlamıştır.

   İhtisası sonrasında aynı klinikte önce Başasistan sonra Doçent Öğretim Üyesi olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda doçentlik tezi olan "ayak bileği kırık ve bağ yaralanmalarında kullanılan özel implant"ı kendi adıyla anılmakta ve halen kullanılmaktadır.
   
   1986 -2006 yılları arasında İstanbul Vakıf Gureba Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Şefi olarak hizmet vermiştir. Bilim Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı olarak Grup Florence Nightingale Hastanelerinde görevine devam etmektedir.İlgi Alanları:
 • Ortopedik Travma
 • Artroplastik Cerrahi

  • Doğum Tarihi 1.12.1945
  • Doğum Yeri TRABZON
 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2006 İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Profesör
 • 2000 - 2001 Vakıf Gureba Hastanesi Başhekim
 • 1995 - 1996 Vakıf Gureba Hastanesi Kliniklere Yardım Vakfı Başkanı
 • 1994 - 1996 Vakıf Gureba Hastanesi Klinikleri Geliştirme Vakfı Kurucusu ve Vakıf Başkanı
 • 1992 - 1996 Vakıf Gureba Hastanesi Başhekim
 • 1986 - 2006 Vakıf Gureba Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Şefi
 • 1982 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Doçent
 • 1978 - 1982 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
 • 1975 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Doktora S.Yeterlik Tıpta Uzmanlık
 • 1975 - 1978 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
 • 1970 - 1975 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Asistan Doktor
 • 1969 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Yüksek Lisans

 • Pertevniyal Lisesi Eğitim Vakfı Kurucu Üyesi
 • İlizarov Derneği Üyesi
 • Çaykara Eğitim Vakfı Üyesi
 • Totek Board Sertifikası ile TOTEK ( Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi) Üyesi
 • TOTBİD ( Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği ) Üyesi
 • TOTDER ( Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği)
 • TTB (Türk Tabibler Birliği ) Üyesi

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Aksu N, Karaca S, Kara AN, Işıklar ZU. Minimally invasive plate osteosynthesis (MIPO) in diaphyseal humerus and proximal humerus fractures. Acta Orthop Traumatol Turc. 2012;46(3):154-60.

2. N.Aksu, Ö.Aslan, A. N. Kara, Z. U. Işıklar. "Repair of Chronic Full Thickness Rotator Cuff Tears Sımultaneous With Proximal Humerus Fracture Fixation and Clinical Results", Acta Orthop Traumatol Turc, Acta Orthop Traumatol Turc. 2010;44(3):173-9. (ISI)

3. N.Aksu, A.Gögüş, A. N. Kara, Z.U. Işıklar. "Complications Encountered in Proximal Humeral Fractures Treated With Locked Plate Fixation", Acta Orthop Traumatol Turc (ISI), 2010;44(2):89-96.

4. N.Aksu, M.F. Korkmaz, A. Göğüş, A. N. Kara, Z.U. Işıklar. "Surgical treatment of elbow dislocations accompanied by coronoid fractures", Acta Orthop Traumatol Turc (ISI) , Cilt Aug-Oct;42(4), 258-64. pp., 2008

5. M.F. Korkmaz , N. Aksu , A. Göğüş, M. Debre, A.N.Kara , Z.U.Işiklar. "The results of internal fixation of proximal humeral fractures with the PHILOS locking plate", Acta Orthop Traumatol Turc (ISI) , Cilt Mar-Apr;42(2), 97-105 pp., 2008

6. Oztürk K, Esenyel CZ, Demir BB, Sönmez MM, Kara AN. Occult scapholunate ganglion in patients with dorsoradial wrist pain. Acta Orthop Traumatol Turc. 2007 Nov-Dec;41(5):349-54.

7. Karatoprak O, Korkmaz MF, Kara AN, Göğüş A, Işiklar ZU. Early results of autologous mononuclear bone marrow cell implantation in nontraumatic avascular necrosis of the femoral head .Acta Orthop Traumatol Turc. 2008 May-Jul;42(3):178-83. Turkish.

8. Oztürk K, Esenyel CZ, Demir BB, Sönmez MM, Kara AN. Occult scapholunate ganglion in patients with dorsoradial wrist pain. Acta Orthop Traumatol Turc. 2007 Nov-Dec;41(5):349-54.

9. Esenyel CZ, Oztürk K, Cetiner K, Yeşiltepe R, Kara AN. Quadriceps tendon ruptures: evaluation and treatment].Acta Orthop Traumatol Turc. 2005;39(2):150-5.

10. Esenyel CZ, Oztürk K, Ortak O, Kara AN.Rupture of the triceps brachii tendon: a case report. Acta Orthop Traumatol Turc. 2003;37(2):178-81.

11. Esenyel CZ, Esenyel M, Yeşiltepe R, Ayanoğlu S, Bülbül M, Sirvanci M, Kara AN. The correlation between the accuracy of steroid injections and subsequent shoulder pain and function in subacromial impingement syndrome. Acta Orthop Traumatol Turc. 2003;37(1):41-5. Turkish.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Posterior malleolus fixation in surgically treated trimalleolar fractures. M. Enercan, R. Soydan, M. Kucukkaya, A. N. Kara Osteosynthesis international 2013 and Intramedullary Nailling Course. 14-17 Şubat 2013 Çeşme Oral presentation

2. N. Aksu, B. Abay, R. Soydan, C. Kopuz, A. N. Kara, Z. U. Isiklar. Can fixation failure be predicted and avoided in proximal humerus fractures?

3. N. Aksu, B. Abay, R. Soydan, C. Kopuz, A. N. Kara, Z. U. Isiklar. Is the peg better than the screw in the locking plates preventing penetration in proximal humeral fractures. Osteosynthesis international 2013 and Intramedullary Nailling Course.14-17 Şubat 2013 Çeşme Oral presentation

4. N. Aksu, B. Abay, R. Soydan, C. Kopuz, T. Aksu, A. N. Kara, A time proven simple physiologic technique: fixation of syndesmotic ruptures with fibula fractures by ank nail. Osteosynthesis international 2013 and Intramedullary Nailling Course. 14-17 Şubat 2013 Çeşme Oral presentation

5. R. Soydan, T. Aksu, B. Abay, C. Kopuz, A. N. Kara, N. Aksu. Percutaneous closed fixation of scaphoid fractures. Osteosynthesis international 2013 and Intramedullary Nailling Course. 14-17 Şubat 2013 Çeşme Poster presentation

6. N. Aksu, B. Abay, R. Soydan, C. Kopuz, A. N. Kara, Z. U. Isiklar. Results of minimally invasive lateral double incision locked plate fixation of diaphysis fractures and/or proximal humerus. Osteosynthesis international 2013 and Intramedullary Nailling Course.14-17 Şubat 2013 Çeşme Oral presentation.

7. N. Aksu, O. Aslan, A.N. Kara, Z.U. Isiklar. 11.EFORT Congress konferansı dahilinde "11. EFORT Congress" bildiri kitapçığındaki "Rotator cuff Tear Repair During Internal Fixation of Accompanied Proximal Humerus Fractures and Clinical Outcomes", 104 pp., Madrid, İspanya, 2-5 Haziran 2010 Oral presentation

8. N.Aksu, O. Aslan, A. Goğüs, A. N. Kara, Z.U. Isiklar, 11. EFORT Congress konferansı dahilinde "11. EFORT Congress" bildiri kitapçığındaki "Complications in Proximal Humeral Fractures Treated With Locked Plate Fixation", 102 pp., Madrid, İspanya, 2-5 Haziran 2010 Oral presentation

9. N. Aksu, Ö.Aslan, A. N. Kara, Z.U. Işıklar. Results of Minmally Invasive Lateral Double Incision Locked Plate Fixation of Proximal Humerus and/or Diaphysis Fractures.11th International Congress Shoulder and Elbow, Edinburg. e-poster.5-8 Eylül 2010

10. N. Aksu, Ö. Aslan, A. N. Kara, Z.U. Işıklar. Repeir of the Chronic Full Thickness Rotator cuff Tear During the Proximal Humerus Fracture Fixation.11th International Congress Shoulder and Elbow, Edinburg. e-poster.5-8 Eylül 2010

11. N. Aksu, Ö.Aslan, A. N. Kara, Z.U. Işıklar. Comparison of Philos and S3 Humeral Plates in Surgical Treatment of Proximal HumerusFracture, 11th International Congress Shoulder and Elbow, Edinburg. Oral presentation.5-8 Eylül 2010

12. N. Aksu, Ö.Aslan, A. N. Kara, Z.U. Işıklar. Risk of Varus Fixation and Screw Cutout in Proximal Humerus Fractures Fixed PHILOS Plates. 11th International Congress Shoulder and Elbow, Edinburg. Oral presentation, 5-8 Eylül 2010

13. Sözen Y.V, Göksan M.A,Kokino M.J,Kara A.N.Resultats Et Observations Au Sujet De I'osteosynhesa Du Femur Par Enclouage Centro Medullaıre Avac Le Clou Da Küntcher. Thırd Medıterranean And Mıddle Eastern Orthopedıc Surgery And Traumatology Congress Athens 19 - 22 MAY 1974.

14. Misel J. Kokino, M. Alp Göksan, Yunus V. Sözen, Ayhan N. Kara. Osteosynthese de la partie superieure du femur et resultats obten us (a l'occasion de 342 cas)Third Mediterranean and middle eastern orthopaedic surgery and traumatology congress. Athens 19-22 May 1974.

15. Bülent Aksoy, Ercan Olcay, Rıdvan Yeşiltepe, Cem Zeki Esenyel, Ayhan Nedim Kara. Multiple outogenous callo-osseos grafts for the repair of large osteochondral defects and early results with arthroscopic evaluation: an experimental study. SIROT 97 Haifa Inter-Meeting. Haifa, Israel August 31-September 5, 1997.

16. Cem Zeki Esenyel, Bülent Aksoy, Kahraman Öztürk, Ayhan Nedim Kara. Treatment of the fractures of the femur with an orthofix external fixators. The 2nd Intercongress SICOT 97 Seoul. August 28-31, 1997.

17. Celebiler I, Esenyel C, Guven B, Kara AN. Our clinical use of Ilizarov's apparatus ,The 2nd Intercongress SICOT 97 Seoul. August 28-31, 1997.

18. Birol Basiç, Bülent Aksoy, Cem Zeki Esenyel, Ayhan Nedim Kara. Comparison of the results of the treatment with Küntscher's nails and treatment with Ender's pins in patients with tibial fracture. The 2nd Intercongress SICOT 97 Seoul. August 28-31, 1997.

19. Ercan Olcay, Cem Zeki Esenyel, Ayhan Nedim Kara, Ömer Selim Yıldırım. Treatment of the chronic osteomyelitis of the calcaneus. The 2nd Intercongress SICOT 97 Seoul. August 28-31, 1997.

20.C.Z.Esenyel, E.Olcay, E.Merih, T.Gülmez, A.Nedim Kara. The biomechanical investigation of the effect of additional transpedicular fixation of the fractured vertebrae on stability in burst fractures (A calf spine model). 5th International Congress on Spine Surgery. June 22-24, İstanbul, 1999.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Kahraman Öztürk, Bülent Aksoy, Ercan Olcay, Ömer Selim Yıldırım, Cem Zeki Esenyel, Ayhan Nedim Kara. Humerus cisim kırıklarının plak ve vida osteosentezi ile tedavisi. Acta Orthop Traumatol Turc 1999; 33: 121-125.

2. Ayhan Nedim Kara, Cem Zeki Esenyel, Birol Tarık Şener, Erdoğan Merih. A different approach to the treatment of the lateral malleolar fractures with syndesmosis injury: The ANK nail. The Journal of Foot & Ankle Surgery 1999; 38 (6): 394-402.

3. B Aksoy, K Öztürk, CZ Esenyel, AN Kara. Avulsion of the iliac crest apophysis. Int J Sports Med 1998; 19: 76-78.

4. Ercan Olcay, Bulent Aksoy, Omer Selim Yildirim, Zihni Mutlu, Serhat Ozsoy, Ayhan Nedim Kara.Femoral uzatmaların kalça eklemi üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesi (deneysel çalışma). Acta Orthop Traumatol Turc 1998;32(1);65-68.

5. B. Aksoy, E. Olcay, R. Yeşiltepe, S. Özsoy, M.Şirvancı, N. Savcı, M. Bülbül, A.N.Kara. İzole osteokondral lezyonların mozaikoplasti yöntemi ve fasia lata grefti kullanımı ile tedavisi karşılaştırılmalı sonuçları (koyunlarda deneysel çalışma). Acta Orthop Traumatol Turc 1998; 32: 44-47.

6. Bülent Aksoy, Cem Zeki Esenyel, Ercan Olcay, Kahraman Öztürk, Ayhan Nedim Kara. Hallux Valgus hastalığının Lindgren-Turan yöntemi ile tedavisi. Acta Orthop Traumatol Turc 1998; 32: 211-214.

7. Bülent Aksoy, Cem Zeki Esenyel, Rıdvan Yeşiltepe, Ayhan Nedim Kara. Fibrodysplasia ossificans progressiva. (Bir olgu sunumu). Acta Orthop Traumatol Turc 1998; 32: 236-239.

8. Bülent Aksoy, Rıdvan Yeşiltepe, Cem Zeki Esenyel, Ercan Olcay, Ayhan Nedim Kara. İntertrokanterik femur kırıklarının 130 derecelik AO plak ile tedavisi. Acta Orthop Traumatol Turc 1998; 32: 44-47.

9. Birol Basiç, Bülent Aksoy, Cem Zeki Esenyel, Ayhan N Kara. Yenidoğanlarda ultrosonografik yöntemle DKÇ taraması. Arthroplasty Arthroscopic Surg 1997; 8 (14): 37-40.

10. Bülent Aksoy, Cem Zeki Esenyel, Ercan Olcay, Ömer Selim Yıldırım, Ayhan Nedim Kara. Distal femur kırıklarında intramedüller kilitli retrograd çivi uygulaması. Acta Orthop Traumatol Turc 1997; 31: 300-302.

11. Ercan Olcay, Turgut Gulmez , Ayhan N. Kara, Bulent Aksoy, Adnan Ozturk, Suphi Vehit.Humerus suprakondiler kırıklarında kullanılan fiksasyon tekniklerinin torsiyonel kuvvetler kullanarak karşılaştırılması ( Kadavra modelinde anatomik ve biomekanik çalışma). Acta Orthop Traumatol Turc 1997;31(2);156-159.

12. Bülent Aksoy, Cem Zeki Esenyel, Rıdvan Yeşiltepe, Ercan Olcay, Ayhan Nedim Kara. Aşil tendonunun izole tüberküloz tenosinoviti. (Olgu sunumu). Acta Orthop Traumatol Turc 1997; 31: 357-359.

13. B. Aksoy, K. Öztürk, A.N. ara, E. Olcay, B. Güven, B. T. Şener. Çocuk Femur Cisim Kırıklarının Pelvi-Pedalik Alçı İçinde Cilt Traksiyonu ile Tedavisi ve erken sonuçları. Acta Orthop Traumatol Turc 1996;30;128-31.

14. B. Aksoy, K. Öztürk, A.N.Kara, E. Olcay, B. Güven, B. T. Şener. Çocuk Femur Cisim Kırıklarının Pelvi-Pedalik Alçı İçinde Cilt Traksiyonu ile tedavisi ve erken sonuçları. Acta Orthop Traumatol Turc 1996;30;128-31.

15. B. Aksoy, K. Öztürk, E. Olcay, A. N. Kara, A. Alpay, B. Basiç. Plato Tibia Kırıklarının Cerrahi Tedavisi. Acta Orthop Traumatol Turc, 1995; 29: 133-135.

16. Ercan Olcay, Bulent Aksoy, Ayhan Nedim Kara, Ahmet Alpay, Bekir Güven. Intraosseous lipoma. Acta Orthop Traumatol Turc 1995;29(2);164-166.

17. Ercan Olcay, Ercan Çetinus, Murat Mert, Ayhan Nedim Kara Genç erkek ve bayanlarda ayakta ve yatar pozisyonlarda quadriceps açısının mukayesesi ve değerlendirilmesi. Acta Orthop Traumatol Turc 1994;28;25-7.

18. Işıl Çelebiler, Ayhan N. Kara, Nezih Özkan, Bülent Aksoy. Vertebra yerleşimli kist hidatik olgusu Acta Orthop Traumatol Turc 1994 ; 28,62-4.

19.Ercan Olcay, Ercan Çetinus, Murat Mert, Ayhan Nedim Kara. Genç erkek ve bayanlarda ayakta ve yatar pozisyonlarda quadriceps açısının mukayesesi ve değerlendirilmesi. Acta Orthop Traumatol Turc 1994;28;25-7.

20. Işıl Çelebiler, Ayhan N. Kara, Nezih Özkan, Bülent Aksoy. Vertebra yerleşimli kist hidatik olgusu Acta Orthop Traumatol Turc 1994 ; 28,62-4.

21. Alpay A, Kara AN.Pyomyositis. Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi Dergisi Cilt : 15 Sayı : 3, 1988 Sayfa : 328-334.

22. Yunus V. Sözen, Remzi Tözün, Mahmut Berkman, Yılmaz Akalın, Ayhan Kara Barlow Hastalığı (2 olgu nedeniyle)Acta Orthop Traumatol Turc 1981; 15 (2).

23. Arıtamur A, Kara A.N, Sözen.Konjenital diz çıkığı ve Ombredanne Basert metodu ile cerrahi tedavi. Acta Orthop Traumatol Turc 1981; cilt 15, sayı 2.

24.Sözen Y.V, Elsalihli M, Domaniç Ü, Çakmak M, Kara A.N.Doğuştan çarpık ayağın posteromedial gevşetme ile tedavisi. Acta Orthop Traumatol Turc 1981; cilt 15; sayı 2.

25. Cem Zeki Esenyel, Kamil Çetiner, Ayhan Nedim Kara Proksimal humerusun 3 ve 4 parçalı kırıklarında hemiartroplasti sonuçları. Eklem hastalıkları ve cerrahisi 2005 ; 16(1) : 5 -11.

26. Cem Zeki Esenyel, Oktay Adanır, Mesut Sönmez, Ayhan Nedim Kara. Omuzun tekrarlayıcı anterior instabilitesi için bankart tamiri ve kapsüler plikasyon. Eklem hastalıkları ve cerrahisi 2005 ; 16(3) : 181-7.

27. Meltem Esenyel, Murat Bülbül, Cem Zeki Esenyel, Ayhan Nedim Kara, Bilge Bilgiç: Kalsitoninin kırık iyileşmesi üzerine etkileri: Histopatolojik ve Radyografik Deneysel çalışma. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2005; 51 (1): 6-8.

28. Meltem Esenyel, Murat Bülbül, Cem Zeki Esenyel, Ayhan Nedim Kara, Turgut Sönmez. Kalsitoninin kırık iyileşmesi üzerine etkileri: Biomekanik Deneysel çalışma .Hipokrat Lokomotor 2005; 9 (33): 222-226.

29. Esenyel CZ, yeşiltepe R, Ayanoğlu S, Adanır O, Kara AN Staphylococcus Aureus enfeksiyonu gelişen postravmatik osteomyelit vakalarımız. SSK.Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dergisi 2004; 2 (1): 15-19.

30. Cem Zeki Esenyel, Rıdvan Yeşiltepe, Murat Bülbül, Ayhan Nedim Kara. Posterolateral yaklaşımla yapılan total kalça artroplastisinden sonra oluşan erken dislokasyonlar. Arthroplasty Arthroscopic Surg 2003; 14 (4): 195-201.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1.Aksu N, Karaca S, Kara AN, Işıklar ZU. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2011" konferansı dahilinde Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2011 kongre kitapçığında "Kilitli Plak ile Tedavi Edilen Proksimal Humerus Kırıklarında Tespit Başarısızlığı Önceden Belirlenebilir mi? " 86 pp İstanbul 2011

2.N. Aksu, Ö. Aslan, A. Göğüş, A.N. Kara, Z.U Işıklar, 6. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "6. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Proksimal Humerus Kırıklarında Varus Açılanması, Vida Penetrasyonu mu Getirir?", 59 pp., Ankara, 25-28 Mart 2010

3.N. Aksu, Ö. Aslan, A.N. Kara, Z.U. Işıklar., 6. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "6. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Tam Kat Döndürücü Manşet Yırtıklarının Proksimal Humerus Kırıklarının Cerrahi Fiksasyonu Sırasında Onarımı ve Klinik Sonuçlar", 60 pp., Ankara, 25-28 Mart 2010

4.N. Aksu,Ö. Aslan, A.N. Kara, Z. U. Işıklar, 6. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "6. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "S3 Proksimal Humerus Plağı İle Tedavi Edilen Proksimal Humerus Kırıklarında Sonuçlarımız", 63 pp., Ankara, 25-28 Mart 2010

5.N. Aksu,Ö. Aslan, A.N. Kara, Z.U Işıklar, 6. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "6. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Lateral Çift İnsizyonla Minimal İnvaziv Kilitli Plak Uygulanan Proksimal Diafiz Proksimal Uzanımlı Diafiz Humerus Kırıklarında Erken Dönem Sonuçlarımız.", 65 pp., Ankara, 25-28 Mart 2010

6.M. Şirikçi, S. Karaca, N. Aksu, A. N. Kara, Z.U. Işıklar, A. Göğüş, XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi konferansı dahilinde "XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Acta Orthop Traumatol Turc Supplementum 1, cilt 43" bildiri kitapçığındaki "Kalça Protezi Sonrası Femur Periprostetik Kırıklarının Tedavi Yöntem ve Sonuçları", 104 pp., İzmir Çeşme, Kasım 2009

7.N. Aksu, Ö. Aslan, Ö. Karatoprak, A. Göğüş, A.N. Kara, Z.U. Işıklar, XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi konferansı dahilinde "XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Acta Orthop Traumatol Turc Supplementum 1 cilt 43" bildiri kitapçığındaki "Kilitli Plak ile Tedavi Edilen Proksimal Humerus Kırıklarında Görülen Komplikasyonlar", 143 pp., İzmir Çeşme, Kasım 2009

8.N. Aksu, A. Göğüş, A. N. Kara, Z.U. Işıklar, XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi konferansı dahilinde "XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Acta Orthop Traumatol Turc. Suplementum 1, cilt 43" bildiri kitapçığındaki "Dirsek Kırıklı Çıkıklarına Cerrahi Yaklaşım", 144 pp., İzmir Çeşme, Kasım 2009

9.N.Aksu, Ö. Aslan, A. Göğüş, A. N. Kara, Z.U. Işıklar, XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi konferansı dahilinde "XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Acta Orthop Traumatol Turc Supplementum 1 Cilt 43" bildiri kitapçığındaki "Proksimal Humerus Kırıklarına Eşlik Eden Döndürücü Manşet Yırtıklarının Tedavisi", 144 pp., İzmir Çeşme, Kasım 2009

10.N. Aksu, Ö. Aslan, S. Karaca, S. Tuncer, A. Göğüş, Z.U. Işıklar, A. N. Kara., XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi konferansı dahilinde "XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Acta Orthop Traumatol Turc Supplementum 1 cilt 43" bildiri kitapçığındaki "Spinal aksesuar sinir ve dorsal scapular sinirin posterior servikal üçgende kompresyona bağlı felci", 144-145 pp., İzmir Çeşme, Kasım 2009

11.N. Aksu, Ö. Aslan, A.Göğüş, Z. U. Işıklar, A.N. Kara, XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi konferansı dahilinde "XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Acta Orthop Traumatol Turc Supplementum 1 Cilt 43" bildiri kitapçığındaki "Radius Başı Salter Harris Tip 2 Epifizyolizde Pinleme", 171 pp., İzmir Çeşme, Kasım 2009

12.N. Aksu, M. Şirikçi, Ö. Aslan, S. Tunçer, Z.U.Işıklar, A. Göğüş, A.N. Kara, XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi konferansı dahilinde "XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Acta Orthop Traumatol Turc Supplement 1 vol 43" bildiri kitapçığındaki "Düşük ayak deformitesinin peroneal tendon transferi ile düzeltilmesi", 188 pp., İzmir Çeşme, Kasım 2009

13.Aksu N, Karaca S, Kara AN, Işıklar ZU. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2011" konferansı dahilinde Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2011 kongre kitapçığında "Kilitli Plak ile Tedavi Edilen Proksimal Humerus Kırıklarında Tespit Başarısızlığı Önceden Belirlenebilir mi? " pp İstanbul 2011.

14.Şener B, Hatipoğlu H, Kutlu H, Olcay E, Kara A. Pateller tendon otograftı ile yapılan artroskopik ön çapraz bağ tamiri sonuçlarımız. 6. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 21-26 Ekim 2002 Antalya.

15.Cem Zeki Esenyel , Rıdvan Yeşiltepe, Murat Bülbül, Adnan Bağrıaçık, Ayhan Nedim Kara. Proksimal humerus kırıklarında açık redüksiyon ve Kirschner teli ile fiksasyon. Acta Orthop Traumatol Turc 2001; 35: 10-15.

16.Esenyel CZ, Bulbul M, Kara AN. Isolated tuberculous tenosynovitis of the flexor tendon of the fourth finger of the hand. Case report. Scan J Plast Reconstr Surg Hand Surg 2000; 34 (3): 283-285.

17.Cem Zeki Esenyel , Ercan Olcay, Erdoğan Merih, Rıdvan Yeşiltepe, Turgut Gülmez, Ayhan Nedim Kara. Korpektomi yapılan vertebra modellerinde korpektomi yapılmış vertebranın transpediküler fiksasyonunun stabiliteye etkisi: Biyomekanik çalışma. Acta Orthop Traumatol Turc 2000; 34: 183-189.

18. Hamzaoğlu A, Durmaz H, Kara AN, Pınar H. Ayak bileği travmatik tibia-fibular sindesmosis diastazlı olgularında uyguladığımız yeni bir osteosentez aracı ile tedavi yöntemi ve sonuçları. X. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı. 1987, Sayfa: 462-464.

19.Kurul S, Özcan G, Kara AN, Alpay A. Alt ekstremite defektlerinde fasia deri flebi ile rekonstrüksiyon. X. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı. 1987, Sayfa: 324-327.

20.Kara AN, Temuçin BU, Sözen V, Berk H. Ayak bileği malleol kırıklarında fibular lezyonun iyi tedavi edilememesi sonucu gelişen artrozis deformans. VIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı. 1984, Sayfa: 309-311.

21. R Yeşiltepe, B Aksoy, B Basiç, E Olcay, A N Kara. Patella kırıklarında cerrahi tedavi sonuçlarımız. Türk Spor Travmatoloji Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi 25-27 Eylül1996, Ankara.

22. Ercan Olcay, Meltem Esenyel, Kadriye Çetinkaya, Cem Zeki Esenyel, A.Nedim Kara. Topuk ağrısının yaş, cins, kilo ve kalkaneus yükseklik açısı ile olan ilşkileri. XV. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi & Congress on Rehabilitation Medicine. 27-31 Mayıs, İstanbul, 1995.

23.Kahraman Öztürk, Bülent Aksoy, Cem Zeki Esenyel, Ercan Olcay, Ayhan Nedim Kara. Cerrahi tedaviye cevap veren bir pellegrini stieda olgusu. XV. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi & Congress on Rehabilitation Medicine. 27-31 Mayıs, İstanbul, 1995.

24.Kahraman Öztürk, Bülent Aksoy, Cem Zeki Esenyel, Işıl Çelebilir, Ayhan Nedim Kara. Cerrahi tedavi uygulanan ortopedi ve travmatoloji hastalarında proflaktik sefoperazon-sulbaktam uygulaması. 10.Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 1995.

25.Bülent Aksoy, Kahraman Öztürk, Cem Zeki Esenyel, Rıdvan Yeşiltepe, Ercan Olcay, Ayhan N. Kara. Kronik osteomyelit olgularında gentamisin-polimetil metakrilat uygulaması. 10. Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 1995.

26.E. Olcay, C. Esenyel, R. Yeşiltepe, N. Kara. Akut osteomyelit tedavisinde acil cerrahi yaklaşımla birlikte serum C-reaktif protein, sedimantasyon hızı ve lökosit sayımının yeri. SICOT. İzmir, 29 Eylül – 4 Ekim 1995.

27.T. Şener, B. Aksoy, B. Güven, K. Öztürk, A. N. Kara. Ayak Bileği Medial Malleol Kırıklarında AO Germe Bandı Tekniği ile Osteosentez Sonuçlarımız. Vakıf Gureba Hastanesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995; 20: 54-59.

28.B. T. Şener, B. Aksoy, B. Güven, K. Öztürk, A. N. Kara.Ayak Bileği Kırıkları Tedavisinde ANK Cihazı Kullanımı ile İlgili Anket Sonuçları. Vakıf Gureba Hastanesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995; 20: 54-59. SICOT (Uluslararası Ortopedi ve Travmatoloji Birliği) Bölgesel ve XIV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Eylül – 4 Ekim 1995, s345-346.

29.B. Aksoy, I Çelebiler, B Güven, R Yeşiltepe, A Alpay, A N Kara. Thorako-lomber vertebra kırıklarının konservatif tedavisi. XV. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi Kitabı, 27-31 Mayıs 1995: sayfa 94.

30.Şener T, Güven B, Aksoy B, Alpay A. Kara AN. Sinovya plikalarının artroskopik değerlendirilmesi. IX. Vakıf Gureba Tıp Günleri 6 - 7 Aralık 1993 Bezm – i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi İstanbul.

31.Şener T, Öztürk K, Olcay E, Alpay A. Kara AN. Menisküs yırtıklarının BT ve artroskopik değerlendirilmesi. IX. Vakıf Gureba Tıp Günleri 6 - 7 Aralık 1993 Bezm – i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi İstanbul.

32.Aksoy B, Çelebiler I, Basic B, Alpay A. Kara AN.Yeni doğan dönemi doğuştan kalça çıkığının ultrasonografik değerlendirilmesi. IX. Vakıf Gureba Tıp Günleri 6 - 7 Aralık 1993 Bezm – i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi İstanbul.

33. Aksoy B, Basic B, Çelebiler I, Olcay E, Kara AN. Omuz patolojilerinin değerlendirilmesinde ultrasonografinin önemi. IX. Vakıf Gureba Tıp Günleri 6 - 7 Aralık 1993 Bezm – i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi İstanbul.

34. Alpay A, Kara AN, Şener N, Tarık B. Bir vaka nedeniyle Olier hastalığı. VII. Vakıf Gureba Tıp Günleri 2 - 4 Aralık 1991 Bezm – i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi İstanbul.

35. Alpay A, Kara AN,Şener N, Tarık B.Radius dev hücreli tümörü ve fibuler greftle fonksiyonel tedavisi. VII. Vakıf Gureba Tıp Günleri 2 - 4 Aralık 1991 Bezm – i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi İstanbul.

36. Şener N, Tarık B, Kara AN, Alpay A. Bir vaka nedeni ile sualtı zıpkın yaralanması ve tedavisi. VII. Vakıf Gureba Tıp Günleri 2 - 4 Aralık 1991 Bezm – i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi İstanbul.

37.Kara AN, Alpay A, Aksoy B, Uzel M, Aydoğdu M. Tibia Pseudoartrozlarında fibula kaydırma ile tedavi tekniği. V. Vakıf Gureba Tıp Günleri 5 – 6 Aralık 1988, Bezm – i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi İstanbul.

38. Kara AN, Alpay A, Aksoy B, Uzel M, Aydoğdu M. Humerus cerrahi boyun kırıklarında cerrahi tedavi prensipleri. V. Vakıf Gureba Tıp Günleri 5 – 6 Aralık 1988, Bezm – i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi İstanbul.

39.Kara AN, Alpay A, Aksoy B, Uzel M, Aydoğdu M. Myojen tortikoliste tedavi prensibi ve sonuçları. V. Vakıf Gureba Tıp Günleri 5 – 6 Aralık 1988, Bezm – i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi İstanbul

40. R Yeşiltepe, E Merih, M Bülbül, A N Kara. Aşil tendon rüptürlerinde cerrahi tedavi. XVI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı. 3-7 Kasım 1999, Antalya. Sayfa: 333-336.

41. B. Aksoy, K. Öztürk,E. Olcay, R. Yeşiltepe, A. N. Kara.Treatment of Femoral Neck Fractures with Posterior Muscle Pedicle Bone Graft.7nd Congress of the İnternational Circle of Friends of Turkish Society of Orthopaedics and Traumatology, 29.5.1998- 1. 6. 1998, İzmir.

42. Aksoy B, Kara AN, Yeşiltepe R, Öztürk K. Gelişimsel kalça çıkığının açık redüksiyon, varizasyon/derotaston ve pemberton asetobloplasti yöntemi ile cerrahi tedavisi. XV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı. 13-17 Eylül 1997, Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul. Sayfa: 376-379.

43. C.Z.Esenyel, R.Yeşiltepe, A.N.Kara. Humerus proksimal bölge kırıklarında cerrahi tedavi sonuçlarımız.I. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi. İstanbul, 9-11 Şubat 2000.

44 Cem Zeki Esenyel, Rıdvan Yeşiltepe, Cüneyt Mirzanlı, Özgür Ortak, Ayhan Nedim Kara. Staphylococcus Aureus enfeksiyonu gelişen posttravmatik osteomyelit. I. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi. İstanbul, 9-11 Şubat 2000.

45. Şener T, Bülbül M, Kara AN. Alt tibiofibular bağ lezyonu ile birlikte olan ayak bileği kırıklarında ANK (Ayhan Nedim Kara) cihazı uygulama sonuçlarımız. XVI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı. 3-7 Kasım 1999, Antalya Sayfa: 356-359

46. Öztürk K, Yıldırım ÖS, Şener BT, Kara AN. Çocuk femur boynu kırıklarının tedavisi. XVI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı. 3-7 Kasım 1999, Antalya Sayfa: 580-584.

47. Kara A.N,Göksan M.A,Kokıno M.J.Kuntscher çivisiyle tedavi edilen çocuk femur kırıklarında klinik ve ortoröntgrenografik geç sonuçlar.VI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı1980; sayfa: 196-204.

48. Çakmak M,Yalaman O,Kara A.N Akalın Y. Yerine konmamış eski dirsek çıkıkları. V. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 1978.

49. A.N. Kara, M.J. Kakino, M. A. Göksan, Y. V. Sözen. Femur kırıklarında küntscher uygulamasından sonra görülen komplikasyonlar V. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 1978; sayfa 164-172.

50. M. A. Göksan, A. N. Kara, M. J. Kokino, Y. V. Sözen. Erişkinde femur diafizinin taze kapalı kırığı dışındaki kırıklarda küntscher uygulaması. V. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 1978; sayfa:156-163.

51. Ayhan Nedim Kara, Orhan Başkır, Yunus Vehbi Sözen. Kemik tümörlerinin sınıflandırılması ve klinik sonuçları. V. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 1978; sayfa: 505-506

52. Y. Akalın, M. Çakmak, A. N. Kara, O. Yalaman. Eski dirsek lukasyon fraktürleri. V. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 1978; sayfa: 575-582.

53. Y. V. Sözen, A. Göksan, M. Kokino, A. N. Kara Çocuklarda femur kırıklarında küntscher çivisiyle osteosentez endikasyonları. V. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 1978; sayfa: 247-255.

54. Alaatin Vardar, Göksel Kalaycı, Ayhan Kara, Mehmet Nane, Can Özkardeşler. Kopmuş bir elin replantasyonu (Vaka Takdimi) İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 39: 822 – 830 (1976).

55. Esat Kılıçhan, Orhan Başkır, Ayhan Kara. Duplay Hastalığının tedavisinde yenilikler Tıp Dünyası aylık tıbbi dergi (Ekim 1974).

56. Orhan Başkır, Esat Kılıçhan, Ayhan Kara, Monteggia kırıklarında cerrahi tedavi yöntemleri Tıp Dünyası Aylık Tıbbi Dergi (Eylül 1974) Cilt : 47 (555) S :385-92.

57 Esat Kılıçhan, Orhan Başkır, Ayhan Kara 3 Vak'a münasebetiyle modifiye Von Baeyer ameliyatı Tıp Dünyası Aylık Tıbbi Dergi (Ağustos 1974)

58. Ayhan N. Kara, Alaatin Vardar, Mehmet Nane, Göksel Kalaycı, Can Özkardeşler. Tam Kopmuş bir elin replantasyonundan bir yıl sonraki fonksiyonel sonuçları V. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı.

59. Esat Kılıçhan, Orhan Başkır, Ayhan Kara, Mehmet Nane. Skolyoz tedavisinde Yenilikler (Harrington Metodu)Türk Tıp Derneği Dergisi Ayrı Baskı Sayı : 3 Cilt : 40 Sayfa : 161 – 168.

60. Esat Kılıçhan, Orhan Başkır, Ayhan N. KaraDirsek artroplastileri ve fonksiyonel sonuçları Türk Tıp Derneği Dergisi Ayrı Baskı Cilt : 40 Sayı : 10 Sayfa : 446 – 453.

61. B. Aksoy, A.N. Kara, K. Öztürk, I. Çelebiler. Alt Ekstremite Travmalarında Eksternal Fiksatör Uygulamalarımız. Eksternal Fiksatörler. Düzenleyen Prof. Dr. M. Çakmak, Op. Dr. M. Kocaoğlu : 206-209.

62. Öztürk K,Esenyel CZ, Ortak Ö, Kara AN. Çocuklarda radius baş ve boyun kırığının perkütan veya açık cerrahi ile tedavisi.XIX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 2005,Antalya.

63. Öztürk K,Esenyel CZ, Demir B, Ortak Ö, Kara AN. Dorsal el bilek ağrılığı olgularda okkult skafolunat ganglion sonuçlarımız. XIX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 2005,Antalya.

64. Esenyel CZ, Adanır O, Öztürk K, Yeşiltepe R, Sönmez M, Kara AN. Akut akromiyoklaviküler eklem çıkığının tedavisinde koraklaviküler bağ tamiri ve kanselöz vida ile tespit.XIX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 2005,Antalya.

65. Öztürk K, Esenyel CZ, Sönmez M, Büyükkurt D, Kara AN. Ulnar sinir kompresyonuna yol açan basit gangliyon kisti. XIX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 2005, Antalya.

66. Esenyel CZ, Sönmez M, Öztürk K, Bülbül M, Ayanoğlu S, Kara AN. Uzun kemiklerin kırıklarında şişirilebilir çivi uygulamaları. XIX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 2005,Antalya

67. Murat Bülbül, Cem Zeki Esenyel, Rıdvan Yeşiltepe, Meltem Esenyel, Ayhan Nedim Kara. Kalsitoninin kırık iyileşmesi üzerine etkileri. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. İstanbul, 18-23 Ekim 2003.

68. C. Esenyel, R. Yeşiltepe, K. Öztürk, K. Çetiner, A. Kara. Kuadriceps tendon kopması vakalarımız. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. İstanbul, 18-23 Ekim 2003.


69. Esenyel CZ, R Yeşiltepe, Mirzanlı C, Öztürk K, Kara AN. Staphylococcus Aureus enfeksiyonu gelişen posttravmatik osteomyelit vakalarımız. Ortopedi ve Travmatoloji 2002 Buluşması 15-18 Eylül 2002, Antalya. 

Aldığı Ödüller ve Sertifikalar

1.2009-XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi İzmir Çeşme :(En iyi poster sunumu Birincilik ödülü.)

2.Neslihan Aksu, Ömer Aslan, Ömer Karatoprak, Abdullah Göğüş, Ayhan Nedim Kara, Zekeriya Uğur Işıklar. Kilitli Plak ile Tedavi Edilen Proksimal Humerus Kırıklarında Görülen Komplikasyonlar.

3.2010- TOTBİD Totbid Altındağ (Travma Şubesi) Yurtdışı Sözlü Sunum Teşvik Ödülü:  Neslihan Aksu, Omer Aslan, Ayhan Nedim Kara, Zekeriya Uğur Isiklar.Rotator cuff Tear Repair During Internal Fixation of Accompanied Proximal Humerus Fractures and Clinical Outcomes EFORT Congress 2010 Madrid Oral presentation. 

4.Neslihan Aksu, Omer Aslan, Abdullah Goğüs, Ayhan Nedim Kara, Zekeriya Uğur Isiklar. Complications in Proximal Humeral Fractures Treated With Locked Plate Fixation. EFORT Congress 2010 Madrid Oral presentation. 

5.Akif Şakir Şakar (Bilimsel Ödüllü) 1998 Deneysel Çalışma Dalında Üçüncü.

6.Akif Şakir Şakar (Bilimsel Ödüllü) 1999Deneysel Çalışma Dalında Birinci.

7.İstanbul Tabip Odası Başkanlığı 1999Asistan Tez Yarışması İkinci.

Yayınlar

Konuşmacı Olduğu Bilimsel Toplantılar

1.Çocuk femur cisim kırıkları. Türk Pediatrik Ortopedik Kursu 1-3 Ekim 1999, İstanbul.

2.Ayak ve sorunlarında eksternal fiksatör (ANK sistemi) uygulamalarımız. XV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 13-17 Eylül 1997, İstanbul.

3.Ayak biomekaniği aA. Vakıf Gureba Tıp Kongresi Kongre BaşkanlığıHotel Armada 5-9 Aralık 1994, İstanbul.

4.Ayak biomekaniği. A. Vakıf Gureba Hastanesi 2. Ortopedi ve Travmatoloji Günleri 6 Aralık 1994, İstanbul.

5.Tibia fibular distal sindezmoz lezyonlarının operatif tedavileri. VII. Akif Şakir Şakar Günleri 22-23 Haziran 1988, İstanbul.

6.El cerrahisinde temel prensipler ve el yaralanmaları Ege Ortopedi – Travmatoloji ve Rehabilitasyon Derneği Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı El Cerrahisi Kursu 30-31 Ekim 1981 Ege Tıp Fakültesi

Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar

1.Sicot-Sirot XXIII. World Congress 2-9 September 2005 Istanbul Turkey
 
2.İHAT toplantısı moderatörlüğü (Distal radioulnar problemler)
 
3.Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi 2000 İstanbul.
 
4.Vakıf Gureba Tıp Kongresi Kongre Başkanlığı - 1994
 
5.Vakıf Gureba Hastanesi 2. Ortopedi ve Travmatoloji Günleri 6 Aralık 1994, İstanbul.
 
6.Vakıf Gureba Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Günleri 6 Aralık 1993, İstanbul.
 
7.VII. Vakıf Gureba Tıp Günleri 2 - 4 Aralık 1991
 
8.Spor Yaralanmaları Paneli - 1996, İstanbul

a9.V. Vakıf Gureba Tıp Günleri 5 – 6 Aralık 1988
 
10.Vakıf Gureba Hastanesi Tıp Dergisi Editörlüğü