Patoloji

Eski Yunanca'daki "pathos" (hastalık) kelimesinden türetilen patoloji; hastalıklara yol açan nedenleri hastalıklı doku ve organları inceleyerek ortaya çıkartan bilim dalıdır.

Hastalıkların tedavi edilmesinde ilk adım doğru ve hızlı tanıdır. Bu nedenle patoloji diğer pek çok tıp dalı ile yakın iletişim halindedir.
Tam teşekküllü cerrahi patoloji ve sitoloji laboratuvarına sahip Grup Florence Nightingale Hastaneleri Patoloji Bölümümüzdeki hekimlerimiz; meme, akciğer, endokrin, karaciğer, üro-genital sistem kanserleri ve genel tümör konseyleri toplantılarına aktif katılım ve katkıda bulunmaktadır. Bununla birlikte derinin kanser ve kanser dışı hastalıkları ile ilgili konseylerde de vakalar detaylı olarak tartışılmaktadır.

Patoloji Bölümümüz;anatomik patoloji, sitoloji, histoloji, immünohistokimya ve in-situ hibridizasyon alt birimlerinden oluşmaktadır.
Patoloji laboratuarımızda; endoskopik, laringoskopik,bronkoskopik, prostat, meme, serviks ve cilt gibi çeşitliorgan kaynaklı ufak biyopsiler; kemik iliği, lenf bezi ve radikal rezeksiyon ile elde edilen dokular incelenmektedir.
Tecrübeli hekimler, ileri teknoloji, hızlı ve doğru sonuçlar..

Patoloji Bölümümüzde; gastrointestinal endoskopik, bronkoskopik, sistoskopik, prostat tru-kat gibi ufak biyopsiler, 45 dakika içinde tamamlanabilmektedir. Saat 12'ye kadar laboratuvara ulaştırılan materyalin patolojik tanısı, aynı gün saat 18'den önce gerçekleşebilmektedir. Bu sayede; hastaların stresi azalmakta hem de tedavinin programlanmasına aynı gün içinde imkan verdiği için olası gecikmeler önlenmektedir.

Patoloji Bölümümüzde gerçekleştirdiğimiz doku takibi modern yöntemler ile yapılmaktadır. Normalde 10-12 saat süren doku takibi, kullandığımız mikrodalga yöntemleri ile en büyük dokularda dahi gerekirse 3 saatin içinde tamamlanabilmektedir.

Randevu Alın