Pankreas Nakli Merkezi

Pankreas Nakli Merkezimiz Hakkında

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Pankreas Nakli Merkezimizde; pankreas nakli programı Doç. Dr. Barış Akin tarafından yürütülmektedir.
Bu tecrübesini, ekibi ile birlikte merkezimizde gerçekleştirilen başarılı pankreas nakli operasyonlarına yansıtmaktadır.

Pankreas nakli Amerika ve Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de resmi kurumların giderlerini karşıladığı, uygun diyabetik hastalarda en etkili tedavi yöntemi olarak uygulanmaktadır.

Günümüzde; pankreas nakli ile hastalara %90 oranında insülinden uzak yaşama olanağı sağlanabilmektedir.
Ayrıca yapılan bilimsel çalışmalar; pankreas ile birlikte nakledilen böbreğin daha başarılı ve uzun süre çalıştığını göstermektedir.

Kimler Pankreas Naklinden Yarar Sağlayabilir?

Diyabet/şeker hastalığı olan kişilerde pankreas nakli: 

Pankreas nakli sayesinde diyabet/şeker hastalarının insülin tedavisinden kurtulması mümkün olabilmektedir.

Diyabet/şeker hastalığı kronik bir rahatsızlıktır ve hastalar ömür boyunca yediklerini ve aktivitelerini insülin tedavisinde göre planlamak durumundadır. Aksi halde kan şekeri düzenli kontrol altında olmadığında vücuttaki tüm hücreler ciddi hasar görebilir. Bu hasar sonucu; görme kaybı, böbrek yetmezliği, koroner kalp hastalığı, damar tıkanıklığı gibi hayati tehlikesi olan hastalıkların gözlenmesi mümkün olabilmektedir.

Pankreas nakliyle kan şekerinin ideal olarak kontrolü sağlanabilmekte ve diyabetin neden olacağı ciddi sorunların önlenebilmesi mümkün olabilmektedir.

Her diyabet/şeker hastası pankreas nakli için uygun mudur?

Diyabet hastalığının çeşitli tipleri bulunur:

Tip 1 Diyabet; şeker hastalığının bu tipinde pankreasta üretilen insülin miktarı çok düşüktür ya da tamamen durmuştur. Tip 1 diyabet genellikle 30-40 yaşından önce ortaya çıkmaktadır.

Tip 2 Diyabet; pankreastan yeterli insülin üretimi söz konusudur. Ancak üretilen insülin gerektiği şekilde etki edememektedir. Genellikle daha geç yaşta ortaya çıkar.

Gestasyonel (gebelik ile ilgili) diyabet; gebelik döneminde gözlenen diyabettir. Gebelik dönemindeki hormon değişimine ve metabolik yükteki artışa bağlı olarak gelişebilir. Çoğunlukla kan şekeri hamilelikten sonra normale döner. Ancak bazı kişilerde gebelikten sonra tip 2 diyabet geliştiği de gözlenebilmektedir.

Pankreas nakli sadece Tip 1 diyabet hastalarında uygulanabilmektedir. Tip 2 diyabeti olan kişilerde pankreas nakli fayda sağlamamaktadır.

Ameliyat ile nakledilen yeni pankreas sayesinde Tip 1 diyabet hastalarında insülin normal düzeylerde salgılanmaya başlayabilir ve bu sayede kan şekeri normal seviyede kalır. 

Tip 1 diyabet hastalarının da az bir kısmında böbrek yetmezliği gelişmeden yalnız pankreas nakli yapılması kararı verilebilir. Diyabete/şeker hastalığına bağlı ciddi sağlık sorunları olan, sıklıkla hipoglisemi atağı geçiren, tüm ilaç tedavilerine rağmen kan şekerinin kontrol altına alınamadığı diyabet hastalarında pankreas nakli düşünülmektedir.

Böbrek Yetmezliği Olan Diyabet Hastalarında Pankreas Nakli:

Diyabeti/şeker hastalığı olan kişilerde en ciddi komplikasyonlardan biri böbrek yetmezliğidir.

Diyabeti olan hastalarda böbrek yetmezliği gözlenmesi yaşam süresini anlamlı ölçüde azaltabilmektedir. 

Böbrek yetmezliği olan kişilerde uygulanan böbrek nakli ile başarılı sonuçlar elde etmek mümkündür. Sağlık durumu ameliyatı kaldırabilecek durumda olan diyabet/şeker hastalarında, böbrek yetmezliği geliştiğinde, pankreas ve böbreğin aynı zamanda nakledilmesi ile tek bir operasyon ile aynı anda hem diyaliz hem de insülin tedavisinden kurtulmak mümkün olabilmektedir.

Ayrıca yapılan bilimsel araştırmalar; böbrek nakli ile eş zamanlı gerçekleşen pankreas nakli sonucunda böbreklerin daha uzun süre sağlıklı çalıştığını ortaya koymuştur.

Bu nedenle hem diyabeti hem de böbrek yetmezliği olan hastalarda en ideali; böbrek ve pankreas naklinin aynı anda gerçekleştirilmesidir. Böylelikle diyabetin nakledilen böbreğe vereceği hasar da önlenmiş olacaktır.

Pankreas Alıcısı İçin Yapılan Tetkikler Nelerdir?

Pankreas nakli için kadavra bekleme listesine girmek için öncelikle merkezimize başvurmanız ve hastalığınızın teşhis edilmesi ve pankreas nakli için uygun olup olmadığınızın belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle bakılan kriterler şöyle sıralanabilir:
  • Tip 1 diyabet teşhisi almış olunması (kan testi ile tanı rahatlıkla konulabilmektedir)
  • C peptid düzeyinin düşük olması (pankreasın ne kadar insülin ürettiğinin tayininde kullanılır, kan testi ile ölçülür)
  • Ciddi kalp hastalıklarının varlığının olmaması (kardiyolojik tetkikler; EKG, elektrokardiyografi, gerek görülürse ileri tetkikler)
  • Tip 1 diyabet hastalığına bağlı olarak etkilenen organ olup olmadığının tespiti (genel tarama testleri)
  • Doku uyumu testi (crossmacth)
  • Kan grubu tayini
  • Enfeksiyon, HIV gibi durumların olmaması (kan testleri ile saptanmaktadır)
  • Böbrek yetmezliğinin tayini (kan, idrar testleri ile saptanmaktadır)
  • Ek olarak diğer görüntüleme tetkikleri.

Randevu Alın