Ortopedide Nükleer Tıbbın Kullanım Alanları

Kemik tümörlerinde ilk tanı ve takipte

Kemiğin travmaları ve kırıkları: akut kırıklar, patolojik kırıklar, okült kırıklar, stres kırıkları (yaş ağaç kırığı), psödoartroz, spondilosis ve spondilolistesis

Kırık ve kemik grefti iyileşmesinin takibi

İnflamatuvar kemik hastalığı, kemik enfeksiyonları, osteyomiyelit

Osteonekroz (aseptik/avasküler nekroz)

Arthropatiler ve eklem hastalıkları: Osteoartrit, skroiliit, nöroartropatiler, spondiloartropatiler.

Ağrılı skolyozların sebebinin araştırılması (tümörler - osteoid osteoma, infeksiyon)

Metabolik, endokrin ve konjenital kemik hastalıkları: Paget Hastalığı (osteitis deformans), osteomalasi (raşitizim), hiperparatiroidi, renal osteodistrofi, refleks sempatik distrofi, hipertrofik osteoarthropati, fibröz displazi, osteoporoz gibi

Yumuşak doku kalsifikasyonları (kireçlenmelerinin) görüntülenmesi

Heterotropik kemik oluşumu, distrofik veya metastatik kalsifikasyonlar, vb.

Radyoaktif madde böbrekten atıldığı için bazı böbrek ve mesane patolojileri de görüntülenebilmektedir.