Ortopedi ve Travmatoloji

Ortopedi ve Travmatoloji
Grup Florence Nightingale Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Merkezi, Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu ve ekibinin katkılarıyla dünyada yeniliklere imza atıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki birçok ortopedi ve travmatoloji merkezi ve omurga cerrahisi merkeziyle yakın bilimsel iş birliği içinde olan merkezimiz; dünya çapında ünlü merkezler tarafından da referans merkez olarak kabul ediliyor. Her yıl düzenlenen bilimsel toplantılarda, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda araştırmacı, merkezimizde ağırlanıyor.

24 saat acil ortopedik travma bölümü var

Ortopedi ve Travmatoloji Merkezimizde; 24 saat, kesintisiz acil ortopedik travma bölümü hizmet veriyor. Tüm ortopedik yaralanmalara anında müdahale edebilecek ekibimiz, en son teknolojiyle düzenlenmiş poliklinik ve ameliyathane şartlarında çalışmalarını 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor.
Merkezimizde; omuz, kalça, diz, ayak bileği ve diğer büyük eklemlerin endoskopik yöntemle (artroskopi) tanı ve tedavileri, ileri teknolojiler kullanılarak yapılıyor. Tüm spor yaralanmalarına bu şekilde müdahale edilebiliyor.

Modern tedavi yöntemleri uygulanıyor

Merkezimizde; ortopedinin güncel tedavi yöntemlerinden olan eksternal fiksatörlerle her türlü doğuştan sakatlıklar düzeltiliyor. Kol ve bacak kısalıkları tedavi edilerek, boy uzatma ameliyatları gerçekleştiriliyor.
Doğuştan kalça çıkıkları, çocuk felci ve beyin felci sekelleri ile tüm çocukluk dönemi ortopedik hastalıkları, çocuk ortopedisinde uzmanlaşmış ortopedi hekimleri tarafından takip ve tedavi ediliyor.
Ülkemizdeki ilk kez yapılan “endoskopik bel fıtığı tedavisi” ve “total disk protezi uygulaması” da başarıyla sürdürülüyor. Endoskopik tedaviyle çok küçük bir cilt kesisi yapıldıktan sonra, hastalar bir gün sonra ayağa kaldırılabiliyor.
Disk protezi ameliyatlarından sonra da hemen ayağa kalkmak mümkün olabiliyor. Merkezimizde uygulanan disk protezi ameliyatları da omurganın diğer tedavi yöntemlerinden farklı olarak, hareketini ve dinamiğini muhafaza etmesini sağlayarak hastaların hemen ayağa kalkıp yürümelerine ve işlerine geri dönmelerine olanak sağlıyor.

Merkezimizde Hangi Bölümlerle İş Birliği Yapılıyor?

Çocuk Ortopedi Cerrahisi: Günümüzde çocuk ortopedisi, ortopedik cerrahinin en temel ve önemli alanlarından birini oluşturuyor. Bu bölümün tedavi alanları 3 başlık altında toplanıyor:
 • Pediatrik üst uzuv,
 • Pediatrik alt uzuv,
 • Omurga.
Çocuk Ortopedi Bölümümüzde; 16 yaş altı çocukların yürüme bozuklukları, ayak sorunları, doğuştan deformiteleri, kısalıklar, gelişimsel kalça displazisi ve omurga rahatsızlıklarının takip ve tedavisi deneyimli hekimlerimiz tarafından yapılıyor. Bununla birlikte bölümümüzde; çocukluk çağlarında görülen doğumsal ya da kazanılmış nörolojik, enfeksiyöz, tümöral, travmatik ve diğer nedenlerle ortaya çıkan kas ve iskelet sistemi hastalıkları, kalça çıkığı, kalça displazisi, pes ekino varus (çarpık ayak), spina bifida (açık omurilik), pes planus (düz tabanlık) tanı ve tedavisi de başarıyla gerçekleştiriliyor.
Skolyoz ve Omurga Cerrahisi: Merkezimiz, skolyoz cerrahisindeki başarısı nedeniyle dünyada çapında bir referans merkezi olarak uluslararası hastalara da hizmet vermektedir. Skolyoz ve Omurga Cerrahisi Bölümümüzde, EOS yöntemi gibi son teknolojik yöntemlerle hastaların ihtiyaçlarının belirlenmesi hastaya özel tedavi planlaması yapılmasını sağlar. İleri tanı teknolojileri, geniş klinik deneyim birikimi ve uyumlu ekip çalışması sayesinde Grup Florence Nightingale Hastaneleri Skolyoz ve Omurga Cerrahisi Bölümü dünya tıp literatüründe kabul görmüş ameliyat yaklaşımları geliştirmiştir. 

El Cerrahisi Bölümü: Parmak ucundan başlayıp dirseğe kadar olan bölgedeki cilt, cilt altı, kas, tendon (kas kirişi), sinir, damar, eklem ve kemik ile ilgili her türlü yaralanma, hastalıklar ve sorunlar el cerrahisinin temel konularını oluşturuyor.
El Cerrahisi Bölümümüz de tüm bu sorunlarla ilgili hizmet veriyor. Bu bölgede açık bir yaralanma olmadan oluşmuş kırık ve çıkıklar, kas ve tendon kopmaları; cilt kesilerinden, uzvun çok ağır yaralanması ve kopmasına kadar oluşabilecek her tür açık yaralanma, şekil bozuklukları El Cerrahisi Bölümümüzün tanı ve tedavi alanına giriyor.
Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Bölümü: Hafif ya da profesyonel tarzda ağır spor yaralanmaları, bu bölümde tedavi ediliyor. Son günlerde çok popüler olan ve profesyonel sporcuların tedavisinde de kullanılan, trombositten zengin plazma enjeksiyonları (PRP) da bölümümüzde yapılmaktadır. Cerrahi uygulamalar; açık ve kapalı (artroskopik) olarak yapılabiliyor.

Kalça ve Diz Artoplasti Bölümü (Protez cerrahisi):
 Bu bölümde, kısmi ve total eklem protezi başarıyla uygulanıyor. Total eklem protezi; bozuk eklem yüzeyinin yapay materyallerle değiştirilerek, ekleme tekrar fonksiyon ile stabilite kazandırılmasını ve mevcut ağrıların ortadan kaldırılmasını amaçlıyor. 

Boy Uzatma ve Deformite Bölümü: Çarpık bacaklar, bacaklar arasındaki eşitsizlik yüzünden oluşan fonksiyonel bozukluklar ile boy kısalığı, Boy Uzatma ve Deformite Bölümümüzde başarıyla tedavi ediliyor. Eksternal fiksatör ile yapılan ameliyat yöntemleri ile boy kısalığı ve bacaklardaki uzunluk farkı, uzun bacağın kısaltılması ve kısa bacağın uzatılması ile düzeltilebiliyor. Ayrıca kemik kırıklarında kaynamama sonucu meydana gelen yumuşak doku kaybı ve eğriliklerin tedavisinde de başarıyla uygulanıyor. Güncel boy uzatma yöntemi olan motorlu intra-medüller çiviler kullanılmasıyla yapılan ameliyatlar da bölümümüzde uygulanıyor.

Ayak ve Ayak Bileği Hastalıkları ve Cerrahisi Bölümü: Ayak bileği kırıkları, ayak eklemleri ve ayak bileği kıkırdak sorunları, diyabetik ayak, şekil bozuklukları, halluks valgus, gibi sorunların tedavisi başarıyla yapılıyor.

Bölümümüzde tedavi edilen diğer rahatsızlıklar ise şunlar:
 • Yetişkin ve çocuk, düz tabanlık, ayak deformiteleri, diyabetik ayak, başparmak ve parmak problemleri, kemik çıkıntıları, kemik kistleri, romatolojik ayak,
 • Ayak bileği cerrahisi (ayak bileği protezi uygulaması),
 • Artroskopik ve endoskopik cerrahi (ön ve arka ayak bileği, aşil tendonu cerrahisi),
 • Spor yaralanmaları (aşil ve bağ, tendon, kıkırdak problemleri),
 • Ayak ve ayak bileği kırıkları.
Omuz ve Dirsek Bölümü: Tedavi alanlarımız; omuz çıkıkları, omuz çevresi kas (rotator manşet) yırtıklarının tedavisi ve dirsek hastalıkları başta olmak üzere şöyle sıralanabiliyor:
 • Rotator manşet yırtıkları-sıkışma sendromu,
 • Omuz atroz tedavisi,
 • Omuz çıkığı,
 •  Akromioklavikuler eklem artrozu,
 • Biseps tendon sorunları,
 • Üst kol (proksimal humerus) kırıkları.
Konservatif tedavinin (ağrı kontrolü, aktivite düzenlenmesi, fizyoterapi, enjeksiyonlar) yeterli olmaması halinde, uygun hallerde cerrahi metotlar kullanıldığından bölümümüzde, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü ile yakın bir iş birliği ile erişkin omuz sorunlarına multidisipliner çözümler sunuluyor. Artroskopik cerrahi uygulamaları, bağ ve tendonların mekanik sorunlarında uygun çözüm olarak kullanılırken; kemik girişimler, protez uygulamaları, tendon transferleri ve kırık tedavileri için açık cerrahi yöntemleri uygulanıyor.

Yapılan Tetkik ve Uygulamalar Neler?

 • Aksiyel yükleme ile lomber omurganın MRG ile değerlendirilmesi,
 • Artro MR,
 • Cerrahi artroskopi,
 • Dinamik servikal MR,
 • Diskografi,
 • Epidural enjeksiyonlar,
 • Faset eklem enjeksiyonu,
 • Görüntü rehberliğinde biyopsiler,
 • İntraoperatif nöromonitörizasyon,
 • Kalça ultrasonografisi (yenidoğan),
 • Kapalı endoskopik bel fıtığı ameliyatı (KEBFA),
 • Omurga ameliyatlarında riski minimalize eden yöntem O-ARM,
 • Omurga robotu,
 • Ortopedide PRP (plateletten zenginleştirilmiş plazma) uygulamaları,
 • Osteoid osteoma tümöründe görüntüleme rehberliğinde tedavi,
 • Q-CT,
 •  Radyofrekans ablasyon tedavisi,
 • Radyofrekans termokoagülasyon,
 • Sakroplasti,
 • Sinir kökü ve faset eklem bloğu (boyun sırt ve bel ağrılarının teşhis ve tedavisinde),
 • Skolyoz ameliyatında gerdirme yöntemi/Tethering,
 • Tanı amaçlı artroskopi,
 • Ters omuz protezi,
 • Total eklem protezi.

Ortopedi ve Travmatoloji Merkezimizde Hangi Hastalıklar Tedavi Ediliyor?

 • Akromioklavikuler (AC) eklem artrozu (kireçlenmesi)
 • Anevrzimal kemik kisti,
 • Aşil tendonu yaralanmaları (aşil tendiniti),
 • Ayak bileği bağ rüptürleri, kıkırdak ve kemik yaralanmaları,
 • Ayak ve ayak bileği hastalıkları cerrahi tedavileri,
 • Ayak, ayak bileği kırıkları ve tedavileri,
 • Bankart lezyonları (tekrarlayan omuz çıkığı),
 • Başparmak kök ekleminde kireçlenme (Osteoartrit),
 • Bel (lomber) fıtığı ve kanal darlığı (dejeneratif hastalıkları),
 • Bel fıtığı,
 • Bel kayması,
 • Boyun fıtığı,
 • Brakial pleksus yaralanması,
 • Cam bebek/kemik hastalığı,
 • Çekiç parmak deformitesi (malled finger) ve benzeri tüm ayak parmak deformiteleri,
 • Çocuklarda Perthes hastalığı,
 • Çocuklarda sık görülen kırıklar, çıkılar ve tedavileri,
 • Dar kanal (spinal stenoz),
 • De Quervain tendiniti,
 • Dirsek bölgesi kırıkları ve tedavileri,
 • Dirsek eklem kireçlenmesi,
 • Dirsekte sinir sıkışması (Kubital tünel sendromu),
 • Diz bölgesi kırıkları (patella kırıkları),
 • Diz eklemi ve spor yaralanmaları,
 • Doğumsal kısalıklar, cücelikler,
 • Donuk omuz,
 • Duruş ve yürüyüş bozuklukları,
 • Düz tabanlık (taban çökmesi),
 • El bileği kırıkları ve tedavileri,
 • El bilek kistleri (Ganglion)
 • El parmak kırıklıkları,
 • Femur başı avasküler nekroz,
 • Fibröz displazi,
 • Halluks rijidus,
 • Halluks valgus,
 • İleri evre hastalarda protez ya da atrodez,
 • Kalça bölgesi kırık, çıkık ve tedavileri,
 • Kalça sıkışma sendromu (femoroasetabuler impingement),
 • Kalçada eklem faresi,
 •  Kalsifik tendinit ve tedavisi,
 • Kanat skapula,
 •  Karpal tünel sendromu,
 • Kemik erimesi (Osteoporoz),
 • Kemik ve eklem enfeksiyonları,
 • Kemik ve yumuşak doku tümörleri,
 • Kifoz,
 • Kol bacakta eşitsizlik ve şekil bozuklukları,
 • Kol ve bacak deformiteleri,
 • Kübital tünel sendromu,
 • Labrum yırtıkları,
 • Lateral epikondilit (tenisçi dirseği),
 • Menisküs,
 • Morton nöroma,
 • Omurga enfeksiyonları,
 • Omurga kanserleri,
 • Omurga kırıkları,
 • Omuz bölgesi kırık,çıkık ve tedavileri,
 •  Omuz çevresi kas (Rotator manşet) yırtıkları,
 • Omuz çıkıklarının tedavisi,
 • Omuz eklem faresi (osteokondritis dissekas),
 • Omuz eklemlerinde kireçlenme,
 • Omuz sıkışma sendromu ve tedavisi,
 • Osteoblastoma,
 • Osteoid osteoma,
 • Osteokondrom (kemik çıkıntıları),
 • Osteomalazi,
 • Osteoporotik kırıklar ve tedavileri,
 • Osteosarkom,
 • Perthes hastalığı,
 • Pigmente villonoduller sinovit (Dev hücreli tendon tümörü),
 • Sert dirsek ve tedavisi,
 • Sırt (torakal) fıtığı ve kanal darlığı (dejeneratif hastalıkları),
 • Sinovial kondromatozis,
 • Skafoid kırığı,
 • Skolyoz,
 • Spina Bifida tedavisi,
 • Spinal muskuler atrofi (SMA),
 • Spinal Palsi,
 • Superior labral patolojiler (SLAP) lezyonları
 • Tenisçi dirseği (Golf dirseği) ve tedavisi,
 • Tetik parmak hastalığı,
 • Topuk ağrısı,
 • Topuk dikeni (Plantar fasiitis),
 • Uzun kemik kırıkları ve tedavileri,
 • Yaşlılarda omurga hastalıkları.

Ortopedi ve Travmatoloji ile ilgili
Randevu Talebi İçin Formu Doldurun

Randevu Talep Edin

Adınız Soyadınız
GSM
Eposta Adresiniz

Video