Ortopedi ve Travmatoloji

Ortopedi ve Travmatoloji Nedir?

Ortopedi ve travmatoloji bölümü, iskelet ve kas sistemini etkileyen travma dahil tüm sağlık problemleri ile ilgilenen temel tıbbi branştır. Ortopedi ve travmatoloji bölümü içerisinde yer alan alt dallar ise şu şekildedir:
 • Omuz ve dirsek cerrahisi: Omuz ve dirsek kısımlarında yer alan eklemler üzerine yoğunlaşırlar. Eklem bölgesini etkileyen çıkık, ligament hasarı gibi tüm hastalıkların kontrol ve tedavisinde görev alırlar.
 • El birimi: Parmak, el kemikleri ve bunların hareketini sağlayan tendon ile kas yapılarının problemlerini kapsayan alt birimdir. El bölgesinde meydana gelen kırık, kopma, tendon ve sinir hasarı gibi birçok sağlık sorunu ile ilgilenir.
 • Omurga cerrahisi: Omurga, kafatasından kalça hizasına kadar uzanan ve alt alta dizili pek çok kemiğin birleşiminden oluşan bir yapıdır. Omurgayı etkileyen kırık, kayma, skolyoz gibi hastalıklar, bu dalda uzman hekimler tarafından görülür.
 • Kalça ve diz birimi: Kalça, birden fazla kemiğin birbirleri ile birleşik konumda bulunduğu ve bacak ile bağlantıyı sağlayan vücut kısmıdır. Diz ise üst ve alt bacak kemiklerini bir arada tutan eklem yapısıdır. Bu bölgelerde ortaya çıkan kırık, çıkık, hareket bozukluğu ve ağrı gibi şikayetler kalça ve diz alt dalı uzmanlığında yer alırlar.
 • Ayak ve bilek cerrahisi: Ayak ve bilek kısımlarında oluşan ağrı, hareket kısıtlılığı, yaralanma gibi problemler, ortopedi ve travmatoloji branşı içerisinde incelenirler.
 • Travma birimi: Ortopedik açıdan travma, kişinin kendisi veya başkası tarafından vücutta meydana gelen fiziksel yaralanma olarak tanımlanabilir. Travmalar, özellikle iskelet ve kas sisteminin sağlığını olumsuz olarak etkileyebilen durumlar olduklarından dolayı ortopedi branşı içerisinde travma alanında uzman hekimler tarafından takip edilirler.

Ortopedi ve Travmatolojide Kullanılan Tanı Yöntemleri

İskelet ve kas yapılarını etkileyen herhangi bir tıbbi sorunda, ortopedi ve travmatoloji alanında uzman bir hekime danışarak yol izlenmelidir. Hekiminiz, öncelikle genel tıbbi durumunuz ve şikayetleriniz ile ilgili sorular sorarak detaylı bilgi edinir. Ardından ortopedik muayenenizi gerçekleştirerek temel problemi araştırır. Ortopedik muayene, incelenen bölgenin genel sağlık durumuna ek olarak, şüphelenilen hastalıklara yönelik uygulanan bir takım özel teknikleri içerir. Bu alanda uzman hekimler tarafından kapsamlı olarak gerçekleştirilen bu işlem sayesinde temel şikayetlerin arkasında yer alan etkenler hakkında ön fikir edinilir. Buna ek olarak diğer tanısal yöntemlerden de faydalanılarak etken, net bir biçimde tespit edilebilir. Ortopedik hastalıkların tanısında kullanılan tekniklerin bazıları şu şekildedir:
 • Görüntüleme yöntemleri: Ortopedi ve travmatoloji bölümü, ilgilendiği kas ve kemik gibi yapılar nedeniyle görüntüleme yöntemlerinden fazlasıyla yararlanan bir branştır. Röntgen, özellikle kemikler hakkında bilgi sağlayan bir görüntüleme tekniğidir. Röntgen sayesinde kırık ve çıkık gibi problemlerin tanısı konularak tedavi sürecinde de kontrolleri gerçekleştirilebilir. Bilgisayarlı tomografi, vücut içerisindeki kemik ve diğer pek çok yapı hakkında veri sunan bir başka yöntemdir. Manyetik rezonans görüntüleme ise kemik gibi sert kısımlara ek olarak yumuşak dokunun da ayrıntılı bir şekilde gözlenebilmesine imkan tanır. Hekiminiz, şikayetleriniz doğrultusunda belirlediği ön tanılara göre uygun görüntüleme yöntemlerinden faydalanarak sizi yönlendirebilir.
 • Biyokimyasal analizler: Kan, idrar gibi vücut sıvıları kullanılarak gerçekleştirilen biyokimyasal analizler, diğer tüm tıbbi branşlarda olduğu gibi ortopedi ve travmatoloji bölümü için de önem taşır. Ortopedik yakınmalara yol açan metabolik, enfeksiyöz veya romatolojik nitelikli hastalıklarda biyokimyasal testlere ihtiyaç duyulabilir. Buna ek olarak, ortopedi ve travmatoloji bünyesinde gerçekleştirilen tüm cerrahi operasyonlar öncesinde kişinin genel sağlık durumunun izlenebilmesi amacıyla bu testlerden faydalanılır. Tedavi sonrasındaki izlem sürecinde de biyokimyasal analizler kullanılabilir.
 • Elektrodiagnostik testler: Ortopedi ve travmatoloji bölümünün ilgilendiği hastalıklardan bazılarında, etkilenen bölgedeki sinir yapıları da hasarlı olabilir. Sinir hasarı çeşitli formlarda gözlenebilir. Bireydeki türün belirlenmesinde ise elektromiyografi gibi bazı özel testler uygulanabilir. Elektrodiagnostik testler, nöron iletişimini sağlayan elektrik aktivitelerinin ölçüldüğü ve bu sayede sinir sağlığı hakkında bilgi edinilen bir takım tanısal yöntemlerdir. Kübital, karpal tünel sendromları gibi çeşitli hastalıklarda bu tetkiklerden yararlanılabilir.

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Ortopedik hastalıklarda ağrı, uyuşma, hareket güçlüğü gibi çeşitli problemler, farklı şiddet ve sürelerde gözlenebilir. Bu tür durumlarda uzman bir hekime başvurulmalı ve uygun tedaviler sürdürülmelidir. Ortopedi ve travmatoloji bölümü, bünyesindeki alt birimlerde deneyime sahip uzmanlar hekimler ile aşağıdaki hastalıkların tanı ve tedavi süreçlerini yürütür:
 • Kemik kırıkları
 • Eklem çıkıkları
 • Kas gerilmesi
 • Sırt, kalça ve diğer eklem ağrıları
 • Travmalar
 • Sinir sıkışmaları (karpal, ulnar tünel sendromları)
 • Tendon yaralanmaları (burkulma, tendinit)
 • Artrit (kireçlenme, romatizma)
 • Omurga problemleri (kifoz, skolyoz)
 • Çarpık ayak (pes ekinovarus)
 • Çarpık bacak (genu valgum, X bacak)
 • O bacak (genu varum)
 • Kemik tümörleri

Ortopedi ve Travmatolojide Uygulanan Tedavi Yöntemleri

Ortopedi ve travmatoloji bölümü, ilgilendiği hastalık gruplarının tüm tedavi süreçlerini uygulayan ve takip eden bir branştır. Bu bölümde uygulanan tedaviler, cerrahi ve diğer yöntemler olarak iki başlık altında incelenebilir. İstirahat, fizik tedavi ve ek ilaç kullanımları neticesinde düzelebilen hastalıklar için cerrahi tedavi ilk başta önerilmeyebilir. Bu tür bir durumda hekiminiz, ilaç enjeksiyonu veya PRP ve kök hücre gibi bir takım minimal girişimsel yöntemleri de tavsiye edebilir. Böylece, operasyon gereksinimi ortadan kaldırılarak başarılı bir tedavi programı sürdürülebilir. Bununla birlikte, diğer tıbbi yöntemler ile iyileşme verimi düşük olan veya kısa sürede tedavisi gereken hastalıklar için cerrahi teknikler öncelikle tercih edilir. Ne tür bir tedavi uygulanması gerektiği konusundaki en doğru karar, uzman doktorun açıklamaları ve tavsiyeleri doğrultusunda verilebilir. Ortopedi ve travmatoloji branşı dahilinde uygulanan temel tedavi yöntemleri aşağıdaki biçimde listelenebilir:
 • Artroplasti: Kalça ve diz gibi eklem bölgelerindeki yangısal süreçler olarak tanımlanan artrit hastalığına bağlı olarak bazı deformasyonlar gelişebilir. Ortaya çıkan bu hasarların giderilmesi için artroplasti operasyonları uygulanır. Artroplasti ameliyatı sayesinde, bireylerde hareket zorluğuna sebep olan durumlar ortadan kaldırılarak eklem bölgesine işlevsellik kazandırılır.
 • Kırık fiksasyonu: Kırık iyileşmesi için uç kemiklerin birbirleri ile anatomik biçimde yaklaştırılmaları ve sabitlenmeleri gerekir. Bunun için ise fiksasyon (sabitleme) adındaki bir tür işlem uygulanır. Fiksasyon tedavisi, kırığın türüne ve yerleşimine göre dışarıdan ya da içeriden yapılabilir. Kırığın bulunduğu bölgeye göre farklı türde sabitleyici plak ve levhalar tercih edilir. Bu sayede, kırık sonrası gözlenebilen komplikasyonlara karşı önlem alınarak iyileşme süreci hızlandırılabilir.
 • Osteotomi: Hasar gören kemiklerin çıkarılarak vücuttaki yük dengesinin korunmasının amaçlandığı bir operasyon çeşididir. Özellikle artrit hastalıkları sonucunda eklem içerisinde basınç dengesizliğine ve hareket kısıtlılığına yol açan düzensizlikler ortaya çıkabilir. Bu tür bir durumda osteotomi ameliyatı ile eklem içerisindeki dengenin yeniden oluşumu desteklenebilir.
 • Yumuşak doku tamiri: Tendon, kas ve ligament hasarlarının tedavisinde uygulanan çeşitli operasyon yöntemleridir.
 • Spinal cerrahi: Kifoz, skolyoz gibi omurgadaki şekil bozuklukları ile omur kırıklarının tedavisi için yapılan cerrahi işlemlerdir.
 • Sinir sıkışması ameliyatları: Karpal ve ulnar tünel sendromlarındaki gibi sinir sıkışmalarında görülen uyuşukluk, güçsüzlük gibi yakınmaların tedavisinde etkilidir.
 • İntralezyonel kortikosteroid enjeksiyonu: Yumuşak dokuya ait hastalıklardaki operasyon gerektirmeyen durumlarda tercih edilebilen bir tedavi biçimidir. Hedeflenen bölge içerisine doğrudan uygulanan ilaç yardımıyla çevresel yangı süreçlerinin dindirilmesine yardımcı olunur.
 • Kök hücre ve Platelet bakımından zengin plazma tedavisi: Ameliyat gereksinimi bulunmayan yumuşak doku hastalıklarında, iyileşme sürecinin hızlandırılması amacıyla kullanılabilen bir yöntemdir. Platelet bakımından zengin plazma tedavi kişinin kendi kanındaki şekilli elemanların ayrıştırılarak doğrudan hedef alana enjekte edilmesi şeklinde uygulanır. Kök hücre tedavisinde ise yağ hücresindeki kök hücre araştırılır ve ilgili bölgeye uygulanır.

Ortopedi ve Travmatolojide Kullanılan Sağlık Teknolojileri

Ortopedi ve travmatoloji, hem tanı hem de tedavi süreçlerinde kullanılan yöntemler dolayısıyla güncel teknoloji olanaklarından fazlasıyla yararlanan bir branştır. Bu nedenle, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek hastalıklara yaklaşım biçimlerini devamlı günceller. Böylece, bireylerin sağlık problemlerine yönelik yenilikçi ve en yüksek verimin gözetildiği bir yaklaşım sergilenir. Ortopedi ve travmatoloji bölümü bünyesinde kullanılan sağlık teknolojilerinin bazıları ise şöyledir:
 • Artroskopi: Eklem dokularının detaylı bir biçimde incelenmesini sağlayan optik teknolojidir. Bu teknoloji kullanılarak gerçekleştirilen operasyonlar “artroskopik cerrahi” şeklinde tanımlanır. Artroskopik cerrahide hekim, küçük insizyon (kesi) alanlarından ilerletilen ince kollar aracılığıyla ameliyatı gerçekleştirir. Bu kollardan bir tanesi, eklem dokusununun büyütülerek görüntülenmesine imkan tanır. İşlemin türüne göre kullanılan ilave kollar sayesinde ise eklem bölgesinde tanı ve tedavi işlemleri uygulanabilir. Artroskopi teknolojisi ile geniş insizyonlara gerek duyulmaksızın tendon, menisküs ve ligament dokularını hedefleyen tetkik ve tedaviler gerçekleştirilebilir. Böylece fazla girişimden kaçınılarak iyileşme sürecine katkıda bulunulur.
 • Robotik cerrahi: Teknoloji sayesinde, önceden büyük girişimlere ihtiyaç duyulan pek çok hastalık için geliştirilen pratik ve başarılı tedavi yöntemleri mevcuttur. Robotik cerrahi, hekim tarafından kontrol edilen robotik kollar ile gerçekleştirilen ameliyat çeşididir. Ortopedik cerrahide ise özellikle protez ameliyatlarında robotik tekniklerden faydalanılır. Bu sayede, çevre dokular ile temas en aza indirgenerek ameliyat sonrası bir takım komplikasyonlara karşı önlem alınabilir. Ek olarak, yara izinin daha az olması sebebiyle de kozmetik açıdan tatmin eden sonuçlar verir.
 • Mikrocerrahi: Ameliyat sırasında kullanılan bir mikroskop yardımıyla gerçekleştirilen mikrocerrahide, normal gözler ile detaylı biçimde incelenemeyen damar ve sinir yapıları kolaylıkla görülerek tamir edilebilir. Ortopedik rekonstrüksiyon ameliyatlarında ciddi anlamda performans sağlayan bu teknoloji sayesinde tedavi edilen bölgeye dolaşım ve sinirsel uyarım kazandırılarak doku canlılığı korunabilir. Böylece birçok dokunun aynı anda etkilendiği şiddetli yaralanmalarda bile belirgin sonuçlar elde edilebilir.

Ortopedi ve Travmatoloji İçin Neden Florence’i Tercih Etmeliyim?

Florence Nightingale Hastaneleri, güncel tıbbi yaklaşımları en doğru biçimde takip ederek uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunan bir kurum anlayışına sahiptir. Hastanelerimiz bünyesinde ortopedi ve travmatoloji bölümlerimiz, iskelet ve kas sistemini ilgilendiren her türlü probleme karşı multidisipliner bir çalışma sonucunda hizmet verir. Ortopedik herhangi bir yakınma nedeniyle hastanelerimize başvuran bireylerin tanı ve tedavi süreçleri, bu alanda yer alan tüm olanaklardan en üst düzeyde yararlanılarak sürdürülür. Böylece, kişiler için gerekli olan hiçbir tıbbi işlemin aksatılmadan gerçekleştirilmesi mümkün olur. Sonuçta, bireye özgü olarak planlanan en doğru tedavi programları uygulanarak başarı öngörülür.

Ortopedi ve Travmatoloji Ekibimiz İle Tanışın

Florence Nightingale Hastaneleri olarak ortopedi ve travmatoloji bölümlerimizde, alanındaki uzmanlığa ek olarak alt dalların en az birinde ileri seviye deneyim sahibi hekimlerimiz görev alırlar. Bu sayede, alt birim kapsamındaki tüm hastalıklar için o alana yoğunlaşarak uzman olan bir hekim tarafından tanı ve tedavi süreçleri yürütülür. Ortopedi ve travmatoloji doktorlarımız, tıbbi literatürdeki son gelişmeleri düzenli olarak takip ederek; kişiler için en doğru tedavi yaklaşımlarını uygularlar. Bu amaçla, hastanelerimiz bünyesindeki tüm teknolojik imkanlardan yararlanırlar. Böylece, gereksiz işlem ve prosedürlerden sakınılmasının yanı sıra yetersiz tedavi sonucunda ortaya çıkabilen ileri sağlık problemlerinin de önüne geçilebilir.

Ortopedi ve Travmatoloji İle İlgili Diğer Bölümler Nelerdir?

Ortopedi ve travmatoloji, multidisipliner bir bakış açısında sağlık hizmeti sunar. Bu sayede, bireylerin temel şikayetleri tedavi edilirken genel sağlık durumları da korunabilir. Ortopedi ve travmatoloji ile ilgili diğer tıbbi bölümler ise aşağıdaki gibidir:
 • Radyoloji: Görüntüleme yöntemlerinin yorumlanmasında görev alan temel tıbbi branştır. Ek olarak, girişimsel radyoloji birimi olarak çeşitli hastalıkların tedavisinde de yer alabilirler.
 • Fizik tedavi ve rehabilitasyon: Cerrahi girişime ihtiyaç duyulmayan hastalıkların tedavi sürecinde önem taşırlar. Geçirilen operasyonların ardından iyileşme dönemi boyunca gerçekleştirilmesi gereken her tür egzersiz ve terapi programları, bu branş tarafından planlanır.
 • Anesteziyoloji: Ameliyatlar, kişilerde ağrı duyumunun oluşmaması için anestezi kullanılarak sürdürülür. Anesteziyoloji bölümü, operasyon boyunca kullanılan anestezik maddeleri planlayan ve bu süreçte kişilerin solunum, nabız gibi temel fonksiyonlarını da kontrol eden bir tıbbi branştır.
 • Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi: Vücudun çeşitli kısımlarında yer alan yaralanmalarda ortopedi ile birlikte ameliyat gerçekleştirebilirler. Örneğin, o alanda yer alan kırığın tamirini ortopedi gerçekleştirirken hasar gören cilt dokularının tamirinde de bu bölüm görev alır.

Randevu Alın