Spor Yaralanmaları
Artroskopi
Diz Cerrahisi 

•    Ardahan Toplum Sağlığı Merkezi 2012
•    Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Araştırma Görevlisi 2012/2018
•    Şırnak Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzman Doktor 2018/2020
 

•    Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
•    Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği
 

1-Circi, E.,Y.ATALAY, and T. Beyzadeoglu. "Treatment of Osgood–Schlatter disease: review of the literature." Musculoskeletal Surgery 101.3 (2017): 195-200.
2-Y.ATALAY, H.Çelik, Ş.Akman. Omuz Çevresi Kırıkları , Bölüm 2, Klavikula Kırıklarında Tedavi Seçenekleri DOI 10.1007/978-3-319-26923-8-1 
Poster ve Sözlü Bildiriler
1- Medial Malleol Kızak İmplantı (Medial Malleoler SLED) İle Medial Malleol Kırıkları Tedavisi Orta Dönem Sonuçları(Poster) H.Sezer, Y.ATALAY, R. Armağan, T. Eren 27. Ulusal Ortopedi Kongresi
2-Tibia Eminensiya Kırıklarında Artroskopik Pull-Out Tekniği İle Tedavi (Sözlü Bildiri) Y. ATALAY, M.Talmaç 14.Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi (TUSYAD) Kongresi
KONGRE ve KURS KATILIMLARI
1- 6.Çekirdek Eğitim Programı Klinik Bilgi Yenileme Kursu 04-06 Eylül 2015 İstanbul
2- Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi (TUSYAD) 7. Bahar Toplantısı ‘’Spor Travmatolojisinde Güncel Yaklaşımlar’’ 2-3 Ekim 2015 İstanbul
3-Gelişimsel Kalça Displazisi Pes Ekinovarus Kursu 19-20 Aralık 2015 İstanbul
4- Kalça Diz Artroplastisi Derneği Total Kalça Artroplastisi ‘’Primerden Revizyona’’ Kadavra Kursu 13-14 Mayıs 2016 İstanbul
5-TOTBİD Ortopedi Travma Şubesi Posttravmatik Komplikasyonların Önlenmesi ve Tedavisi Kaynamama, Deformite ve Enfeksiyon Kursu 7-8 Ekim 2016 İstanbul
6- Multidisipliner Ağrı ve Rehabilitasyon Derneği Sportif Rehabilitasyon 2017 Sempozyumu 24-25 Şubat 2017 İstanbul
7- Proksimal Femur Kırıklarının Yönetimi Kursu 28-29 Nisan 2017 İstanbul
8- 3D Surgery Intercontinental Course Istanbul 24-27 Mayıs 2017 İstanbul
9- Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi (TUSYAD) 8. Bahar Toplantısı ‘’Spor Travmatolojisinde Güncel Yaklaşımlar’’ 29-30 Eylül 2017
10-Alt Ekstremite Kırıklarında İntramedüller Çözümler Kursu 3-4 Kasım 2017 İstanbul
11- Multidisipliner Ağrı ve Rehabilitasyon Derneği Sportif Rehabilitasyon 2018 Sempozyumu 23-24 Şubat İstanbul
12-Omuz Akademisi Omuz Artroskopisi ve Artroplastisi Kadavra Uygulamaları Kursu 28-29 Nisan 2018
13-14. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi 2-6 Ekim 2018 Antalya