Op. Dr. Yasemin YAKUT Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi - Kadın Hastalıkları ve Doğum

Özel İlgi Alanları
 • Gebelik
 • Jinekolojik Onkoloji
 • Riskli Gebelik
 • Kadın Sağlığı
 • Doğum

Randevu Alın

Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi
  • 2003
   Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
   Başhekim Muavini 

   1998
   Zeynep Kamil Hastanesi
   Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Eğitimi 

   1994
   Zeynep Kamil Hastanesi Aile Planlaması Kliniği
   Asistanlık Eğitimi

   1991
   İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
   Müdür Yardımcısı 

   1989

   Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
   Tıp Eğitimi

   • TJOD, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
   • ESC, Avrupa Kontrasepsiyon Derneği
   • Ulusal Kontrasepsiyon ve Üreme Sağlığı Derneği
   • Jinekolojik Onkoloji Derneği
   • Ürojinekoloji Derneği
   • Zeynep Kamil Anne ve Çocuk Sağılığı Koruma Derneği
   • Bayer Kontrasepsiyon Çalışma Grubu
   • Ataşehir Polisi Koruma Derneği
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • Yasemin Yakut, Selçuk Ayas, İlknur Aköz, Suna Cesur, Ateş Karateke. Ovarian Sertoliform Endometrioid Karsinom. Olgu Sunumu. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi Mart, 2005;8(1):28-32
   • K.Sofuoğlu, N.Delikara, A.Özdemir, E.Özçınar, Y.Yakut, S.Macit.Testiküler – Sperm ve İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu /99: Olgu Sunumu Türk Fertilite dergisi.2005;13(2):131-134
   • Yasemin Yakut, Nezihe Dirlik Baltalı, Sadiye Eren, Mehmet Bakar.İstanbul Deri ve Tenasül Hastanesine 2004 yılında başvuran olguların analizi. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi. April 20-23, 2005
   • Gülsüm Önal, Yasemin Yakut,Mehmet Bakar.Yardımcı Üreme Teknikleri ve Etik. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi.April 20-23-2005
   • Yasamin Yakut,İnciser Yücesan, Canan Kabaca, Fatma Çırpı, Sadiye Eren. Zeynep Kamil Hastanesinde çalışan evli ebe ve hemşirelerin aile planlaması yöntemlerini kullanma durumu.Uluslararası Üreme Sağılığı ve Aile Planlaması Kongresi.April 20-23,2005
   • Yasemin Yakut,Nezihe Dirilik Baltalı, Sadiye Eren, Mehmet Bakar.İstanbul Deri ve Tenasül Hastalıkları Hastanesine 2004 yılında başvuran olguların analizi.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi.April 20-23,2005
   • Gülsüm Önal, Yasemin Yakut,Mehmet Bakar.Yardımcı üreme teknikleri ve etik.Uluslararası Üreme Sağılığı ve Aile Planlaması Kongresi.April 20-23,2005
   • Yasemin Yakut,İlknur Aköz, Ateş karateke, Sadiye Eren.Drospirenon İçeren Kombine Oral Kontraseptifin Vücut Ağırlığı Üzerine Etkisi.Uluslararası Üreme Sağılığı ve Aile Planlaması Kongresi.April 20-23,2005
   • Yasemin Yakut,İnciser Yücesan, Karsel Ertekin, İrfan Serin, Sadiye Eren.Zeynep Kamil Hastanesi Aile Planlaması Kliniğine 2004 yılında başvuran olguların analizi.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi.April 20-23,2005
   • Yasemin Yakut,Levent Aydemir, Çetin Çam, Ateş Karateke, Sadiye Eren. Paşakapısı Cezaevi kadın mahkumlarının cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı tutum ve davranışları.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi.April 20-23,2005
   • Yasemin Yakut.”Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara Genel Bakış konuşma metni”.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi.April 20-23,2005
   • Yasemin Yakut, Yegane Benli, Ayşe Gürbüz, Ateş Karateke, Sadiye Eren. İstiyerek Düşük Yapan Olgularda Retansiyon Oranının Değerlendirilmesi.Uluslararası Üreme Sağılığı ve Aile Planlaması Kongresi.April 20-23,2005
   • Sefa Kelekci, Bülent Yılmaz, Yasemin Yakut, Umut Göktürk, Levent Yaşar, Kadir Savan, Suha Dönmez.Hormonal and Ovarıan Stromal Blood Supply Changes After Laparoscopıctubal Sterilization : A Prospective Controlled Study.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi.April 20-23,2005
   • K.Sofuoğlu, N.Dekikara, A.Özdemir, E.Özçınar, Y.Yakut,S.Macit.Testicular Sperm Extraction For Intracytoplasmıc Sperm Injection / The Results Of 99 Cases.XI.Tivak &I.Türk -Fransız Üreme Tıbbi ve İnfertilite Kongresi.01-03 Ekim 2004
   • Metin Çam, Niyazi Tuğ, Kenan Sofuoğlu, Yasemin Yakut, Turhan Aran, Şükrettin Yeşilçiçek.İzole Sıçan Miyometriyumunda Spontan ve Lipopolisakkarit ile İndüklenmiş Kasılmalar üzerine Nitrogliserinin Etkileri.Jinekoloji – Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi.Hariran ,2004;1(2)42-45
   • Yasemin Yakut,İlknur Aköz, Seyçuk Ayaz, Handan Çetiner, Ateş Karateke.Vulvar Malign Melanom: Olgu Sunumu.Jinekoloji – Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi.Aralık 2004;1(4):104-107
   • Yasemin Yakut “İmplant Kontrasepsiyon: Türkiye Pilot Uygulaması 1 yıllık sonuçları” konuşma metni. 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Antalya 20-25 Nisan 2004
   • Yasemin Yakut, Selçuk Ayas, İlknur Aköz, Suna Cesur, Ateş Karteke. Ovarian Sertoliform Endometrioid Karsinom: Olgu Sunumu IX. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 14 Nisan 2004
   • Yasemin Yakut, İlknur Aköz, Selçuk Ayas, Ateş Karateke. “Vulvar Malign Melanom: Olgu Sunumu” IX: Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi 14 Nisan 2004 
   • İlknur Aköz, Yasemin Yakut, Selçuk Ayas, Handan Çetiner, Ateş Karateke.Ovarian Mikropapiller seröz karsinoma. IX. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi.14 Nisan 2004
   • İlknur Aköz, Pınar Çilesiz, Yasemin Yakut, Selçuk Ayas, Remziye Bilgiç, Ateş Karateke, Sadiye Eren. Endometriotik Kist Zemininde gelişen Overin Borderline Endometrioid Tümörü ve Eş Zamanlı Endometriumun Primer Endometioid Tümörü (Olgu Sunumu) IX. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 14 Nisan 2004
   • Yasemin Yakut “Uzmanlık Eğitiminde Cinsellik konuşma metni”. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler V.Ulusal Kongresi. İstanbul 24-26 Mayıs 2004
   • Yasemin Yakut, B. Dilbaz, H. Aktün, M. Sezgen, Ç.Şimşek, Z. Vural, Ş.Yılmaz, M. İnal, G.Atılgan, D. Akşit, A.Köseli, R.Köse, One Year Follow-up of Patient on Imolanon for Contraception: A Multicenteric Prospective Study. 8th Congress of the European Society of Contraception that will take place in Edinburgh, Scotland, UK,23-26 June 2004
   • Yasemin Yakut,İlknur Aköz, Seyçuk Ayaz, Handan Çetiner, Ateş Karateke.Vulvar Malign Melanom: Olgu Sunumu.Jinekoloji – Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi.Aralık 2004;1(4):104-107
   • İlknur Aköz, Dilek Benk, Selçuk Ayas, Yasemin Yakut. 2000-2003 Yılları Arasındaki Çoğul Gebeliklerde Obstetrik ve Perinatal Sonuçları. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2003; XIV:180-183
   • Yasemin Yakut, Akif Aklan, Özay Oral Postpartum Family Planning Consultancy. 3. Uluslar arası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi. Ankara 20-23 Nisan 2003
   • Yasemin Yakut, Sadiye Eren, Yegane Belli Reasons of Preferens of Barrier Methots 3.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi. Ankara 20-23 Nisan 2003
   • Yasemin Yakut, Tansel Çetinkaya, Hakan Peker The Evaluation of Last Five Years Tubal Liagatin Cases in Zeynep Kamil Hospital. 3. Uluslar arası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi. Ankara 20-23 Nisan 2003
   • Yasemin Yakut, Özay Oral, Akif Aklan. Demografic Data of Women Applied Implanon in Zeynep Kamil Hospital. 3. Uluslar arası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi. Ankara 20-23 Nisan 2003.
   • Yasemin Yakut, Sadiye Eren, Yegane Belli Factors Affecting The Preference of Combined Oral Contraceptives. 3. Uluslar arası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi. Ankara 20-23 Nisan 2003.
   • Serap Yatılı. Birgül Gürbüz, Cem Fıçıcıoğlu, Kadriye Zehir, Yasemin Yakut. In Vitro Fertilizasyon Sikluslarından Rekombinant Folkül Stimulan Hormonların Farklı Başlangıç Dozlarında Kullanımının Tedavisi. Türk Fertilite Dergisi,2002;10:298-305
   • Serap Yatılı. Birgül Gürbüz, Cem Fıçıcıoğlu, Kadriye Zehir, Yasemin Yakut. In Vitro Fertilizasyon Sikluslarından Rekombinant Folkül Stimulan Hormonların Farklı Başlangıç Dozlarında Kullanımının Tedavisi.X.İnfertilite ve Üreme Kongresi, Ankara 26-29 Ekim 2002
   • Sadiye Eren, Yasemin Yakut, Tansel Çetinkaya Servikal İntraepiteliyal Neoplazi (CIN)’in Tanısında Sitoloji, Kolposki, Histopatoloji Bulgularının Karşılaştırılması. VIII. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi.Antalya 1-5 Mayıs 2002
   • Ayşe Emre, Mehmet Yazıcıoğlu, Metin Gürsüer, Yasemin Yakut, Birsen Ersek Impact of Serum Sex Hormones on Severe Ischaemia in Post Menopausal Women with Chronic Cononary Artery Disease. American College of Cardiology, Orlando, Florida, 18-21 Mayıs 2001
   • Ayşe Emre, Yasemin Yakut, N.Özer, Metin Gürsüer, Mehmet Yazıcıoğlu, Ö.F. Yardı, D.Ünal, Birsen Ersek. Kronik Koroner Arter Hastalığı Bulunan Postmenopozal kadınlarda Endojen Seks Hormon Düzeylerinin Ciddi İskemi ile İlişkisi. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya 11-14 Ekim 2000
   • Birol Say, M.Türkmen, Y.Başaran, Yasemin Yakut, B.Mutlu,M.C.H. ERmevdan, B.Dağlar.Normal Gebelik Süresince Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyon Parametrelerinde Görülen Değişiklikler.XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya 11-14 Ekim 2000.
   • Kenan Sofuoğlu, Sadiye Eren, Mehmet Uludoğan, Yasemin Yakut, Tansel Çetinkaya. Sezaryen Operasyonunda Antibiyotik Profilaksisinin İnfeksiyöz Morbidite Üzerine Etkisi. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 1997;8:646-648
   • Kenan Sofuoğlu, Fuat Demirci, Mehmet Uludoğan, Nuri Delikara, Remziye Bilgiç, Yasemin Yakut, Murat Api. Comparison of Spatula, Cytobrush, Cotton Swab and Cervex Brush in Obtaining Endocervical Cells. Gynecology, Obstetrics 6 Reproductive Medicine 1996;2:210-214
   • Sadiye Eren, Bingül Arı, Kenan Sofuoğlu, Yasemin Yakut. Sezaryen Operasyonunda Antibiyotik Profilaksisinin İnfeksiyöz Morbiditt Üzerine Etkisi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 1996:28:26
   • Fuat Demirci, Kenan Sofuoğlu, Yasemin Yakut, Nimet Karadayı, Aytuğ Kolonkaya, Çiğdem Oray. Postmenopozal Uterin Kanamalarda Histopatolojik Değerlendirme:348 Olgu Analizi. 2. Ulusal Menopoz ve Osteoporoz Simpozyumu. İstanbul, 27-30 Eylül 1995
   • Sadiye Eren, Mehmet Uludoğan, Kenan Sofuoğlu, Bingül Arı, Zeki Şahinoğlu, Yasemin Yakut. Erken Gebelikte Transvaginal Sonografinin Prognostik Önemi. XI. Zeynep Kamil Jineko- Patoloji Kongresi. İstanbul, 16-18 Mayıs 1994
   • T.C Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Genel Sağlık Taraması İstanbul İli Değerlendirme Raporu, 1990