• Gebelik
 • Kontrasepsiyon
 • Jinekolojik Onkoloji
 • Riskli Gebelik Takibi

1980 yılında Ankara Demetevler Lisesinden derece ile mezun oldu. 1989 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Devlet yükümlülüğünü İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi Beyin Cerrahi bölümünde aktif olarak çalışarak yaptı. 1990 - 1991 yılları arasında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğün de Müdür Yardımcısı oldu ve müdürlükçe yürütülen “Genel Sağlık Taraması”, Ana Çocuk Sağlığı Eğitimi Projelerinde görev aldı. “İstanbul’da Görülen Bildirimi Zorunlu Hastalıklar ve Alınması Gereken Tedbirler” konulu projede aktif olarak çalıştı. 1992 - 1994 yılları arasında Zeynep Kamil Hastanesi Aile Planlaması Kliniğin de Sağlık Bakanlığı Anne ve Çocuk Sağlığı Müdürlüğü ne bağlı olarak çalışıp asistan eğitim programlarında aktif olarak görev aldı ve John Hopkins programlarında sertifasyon eğitimleri alıp eğitimci eğitimleri yaptı. 1994 - 1998 Zeynep Kamil Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Uzmanlık Eğitimi aldı. 1998 yılında “Servikal İntraepiteliyal Neoplazi (CIN)’nin Tanısında Sitoloji, Kolposkopi, Histopatoloji Bulgularının Karşılaştırılması” (Rahim ağzı kanser taraması) isimli tezini vererek Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığını aldı. 1998 - 2005 tarihleri arasında Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yaptı. 2000 yılında Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakültesinde Jinekolojik Onkoloji departmanın da rotasyon yaptı. 2002 yılında (ESC) Avrupa Kontrasepsiyon Kongresi üyesi olarak yurt içi ve yurt dışı kongrelerinde konuşmacı odu ve halen aktif olarak çalışmalarına devam etmektedir. T.C Sağlık Bakanlığı ve NTV grubunun birlikte yürüttüğü sağlık programlarında konuşmacı oldu. 2003 yılında Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başhekim Muavini ve Kalite Yönetim olarak idari kadroda görev yaptı. 2005 yılında devlet görevinden ayrıldı. 2005 - 2010 yılları arasında Kadıköy Şifa Ataşehir Tıp Merkezinde Başhekimlik yaptı. Ataşehir Florence Nightingale Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışmaktadır.

 • TJOD, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
 • ESC, Avrupa Kontrasepsiyon Derneği
 • Ulusal Kontrasepsiyon ve Üreme Sağlığı Derneği
 • Jinekolojik Onkoloji Derneği
 • Ürojinekoloji Derneği
 • Zeynep Kamil Anne ve Çocuk Sağılığı Koruma Derneği
 • Bayer Kontrasepsiyon Çalışma Grubu
 • Ataşehir Polisi Koruma Derneği

Yasemin Yakut, Selçuk Ayas, İlknur Aköz, Suna Cesur, Ateş Karateke. Ovarian Sertoliform Endometrioid Karsinom. Olgu Sunumu. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi Mart, 2005;8(1):28-32
2. K.Sofuoğlu, N.Delikara, A.Özdemir, E.Özçınar, Y.Yakut, S.Macit.Testiküler – Sperm ve İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu /99: Olgu Sunumu Türk Fertilite dergisi.2005;13(2):131-134
3. Yasemin YakuT, Nezihe Dirlik Baltalı, Sadiye Eren, Mehmet Bakar.İstanbul Deri ve Tenasül Hastanesine 2004 yılında başvuran olguların analizi. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi. April 20-23, 2005
4. Gülsüm Önal, Yasemin Yakut,Mehmet Bakar.Yardımcı Üreme Teknikleri ve Etik. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi.April 20-23-2005
5. Yasamin Yakut,İnciser Yücesan, Canan Kabaca, Fatma Çırpı, Sadiye Eren. Zeynep Kamil Hastanesinde çalışan evli ebe ve hemşirelerin aile planlaması yöntemlerini kullanma durumu.Uluslararası Üreme Sağılığı ve Aile Planlaması Kongresi.April 20-23,2005
6. Yasemin Yakut,Nezihe Dirilik Baltalı, Sadiye Eren, Mehmet Bakar.İstanbul Deri ve Tenasül Hastalıkları Hastanesine 2004 yılında başvuran olguların analizi.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi.April 20-23,2005
7. Gülsüm Önal, Yasemin Yakut,Mehmet Bakar.Yardımcı üreme teknikleri ve etik.Uluslararası Üreme Sağılığı ve Aile Planlaması Kongresi.April 20-23,2005
8. Yasemin Yakut,İlknur Aköz, Ateş karateke, Sadiye Eren.Drospirenon İçeren Kombine Oral Kontraseptifin Vücut Ağırlığı Üzerine Etkisi.Uluslararası Üreme Sağılığı ve Aile Planlaması Kongresi.April 20-23,2005
9. Yasemin Yakut,İnciser Yücesan, Karsel Ertekin, İrfan Serin, Sadiye Eren.Zeynep Kamil Hastanesi Aile Planlaması Kliniğine 2004 yılında başvuran olguların analizi.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi.April 20-23,2005
10. Yasemin Yakut,Levent Aydemir, Çetin Çam, Ateş Karateke, Sadiye Eren. Paşakapısı Cezaevi kadın mahkumlarının cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı tutum ve davranışları.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi.April 20-23,2005
11. Yasemin Yakut.”Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara Genel Bakış konuşma metni”.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi.April 20-23,2005
12. Yasemin Yakut, Yegane Benli, Ayşe Gürbüz, Ateş Karateke, Sadiye Eren. İstiyerek Düşük Yapan Olgularda Retansiyon Oranının Değerlendirilmesi.Uluslararası Üreme 
Sağılığı ve Aile Planlaması Kongresi.April 20-23,2005
13. Sefa Kelekci, Bülent Yılmaz, Yasemin Yakut, Umut Göktürk, Levent Yaşar, Kadir Savan, Suha Dönmez.Hormonal and Ovarıan Stromal Blood Supply Changes After Laparoscopıctubal Sterilization : A Prospective Controlled Study.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi.April 20-23,2005
14. K.Sofuoğlu, N.Dekikara, A.Özdemir, E.Özçınar, Y.Yakut,S.Macit.Testicular Sperm Extraction For Intracytoplasmıc Sperm Injection / The Results Of 99 Cases.XI.Tivak &I.Türk -Fransız Üreme Tıbbi ve İnfertilite Kongresi.01-03 Ekim 2004
15. Metin Çam, Niyazi Tuğ, Kenan Sofuoğlu, Yasemin Yakut, Turhan Aran, Şükrettin Yeşilçiçek.İzole Sıçan Miyometriyumunda Spontan ve Lipopolisakkarit ile İndüklenmiş Kasılmalar üzerine Nitrogliserinin Etkileri.Jinekoloji – Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi.Hariran ,2004;1(2)42-45
16. Yasemin Yakut,İlknur Aköz, Seyçuk Ayaz, Handan Çetiner, Ateş Karateke.Vulvar Malign Melanom: Olgu Sunumu.Jinekoloji – Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi.Aralık 2004;1(4):104-107
17. Yasemin Yakut “İmplant Kontrasepsiyon: Türkiye Pilot Uygulaması 1 yıllık sonuçları” konuşma metni. 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Antalya 20-25 Nisan 2004
18. Yasemin Yakut, Selçuk Ayas, İlknur Aköz, Suna Cesur, Ateş Karteke. Ovarian Sertoliform Endometrioid Karsinom: Olgu Sunumu IX. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 14 Nisan 2004
19. Yasemin Yakut, İlknur Aköz, Selçuk Ayas, Ateş Karateke. “Vulvar Malign Melanom: Olgu Sunumu” IX: Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi 14 Nisan 2004 
20. İlknur Aköz, Yasemin Yakut, Selçuk Ayas, Handan Çetiner, Ateş Karateke.Ovarian Mikropapiller seröz karsinoma. IX. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi.14 Nisan 2004
21. İlknur Aköz, Pınar Çilesiz, Yasemin Yakut, Selçuk Ayas, Remziye Bilgiç, Ateş Karateke, Sadiye Eren. Endometriotik Kist Zemininde gelişen Overin Borderline Endometrioid Tümörü ve Eş Zamanlı Endometriumun Primer Endometioid Tümörü (Olgu Sunumu) IX. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 14 Nisan 2004
22. Yasemin Yakut “Uzmanlık Eğitiminde Cinsellik konuşma metni”. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler V.Ulusal Kongresi. İstanbul 24-26 Mayıs 2004
23. Yasemin Yakut, B. Dilbaz, H. Aktün, M. Sezgen, Ç.Şimşek, Z. Vural, Ş.Yılmaz, M. İnal, G.Atılgan, D. Akşit, A.Köseli, R.Köse, One Year Follow-up of Patient on Imolanon for Contraception: A Multicenteric Prospective Study. 8th Congress of the European Society of Contraception that will take place in Edinburgh, Scotland, UK,23-26 June 2004
24. Yasemin Yakut,İlknur Aköz, Seyçuk Ayaz, Handan Çetiner, Ateş Karateke.Vulvar Malign Melanom: Olgu Sunumu.Jinekoloji – Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi.Aralık 2004;1(4):104-107
25. İlknur Aköz, Dilek Benk, Selçuk Ayas, Yasemin Yakut. 2000-2003 Yılları Arasındaki Çoğul Gebeliklerde Obstetrik ve Perinatal Sonuçları. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2003; XIV:180-183
26. Yasemin Yakut, Akif Aklan, Özay Oral Postpartum Family Planning Consultancy. 3. Uluslar arası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi. Ankara 20-23 Nisan 2003
27. Yasemin Yakut, Sadiye Eren, Yegane Belli Reasons of Preferens of Barrier Methots 3.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi. Ankara 20-23 Nisan 2003
28. Yasemin Yakut, Tansel Çetinkaya, Hakan Peker The Evaluation of Last Five Years Tubal Liagatin Cases in Zeynep Kamil Hospital. 3. Uluslar arası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi. Ankara 20-23 Nisan 2003
29. Yasemin Yakut, Özay Oral, Akif Aklan. Demografic Data of Women Applied Implanon in Zeynep Kamil Hospital. 3. Uluslar arası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi. Ankara 20-23 Nisan 2003.
30. Yasemin Yakut, Sadiye Eren, Yegane Belli Factors Affecting The Preference of Combined Oral Contraceptives. 3. Uluslar arası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi. Ankara 20-23 Nisan 2003.
31. Serap Yatılı. Birgül Gürbüz, Cem Fıçıcıoğlu, Kadriye Zehir, Yasemin Yakut. In Vitro Fertilizasyon Sikluslarından Rekombinant Folkül Stimulan Hormonların Farklı Başlangıç Dozlarında Kullanımının Tedavisi. Türk Fertilite Dergisi,2002;10:298-305
32. Serap Yatılı. Birgül Gürbüz, Cem Fıçıcıoğlu, Kadriye Zehir, Yasemin Yakut. In Vitro Fertilizasyon Sikluslarından Rekombinant Folkül Stimulan Hormonların Farklı Başlangıç Dozlarında Kullanımının Tedavisi.X.İnfertilite ve Üreme Kongresi, Ankara 26-29 Ekim 2002
33. Sadiye Eren, Yasemin Yakut, Tansel Çetinkaya Servikal İntraepiteliyal Neoplazi (CIN)’in Tanısında Sitoloji, Kolposki, Histopatoloji Bulgularının Karşılaştırılması. VIII. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi.Antalya 1-5 Mayıs 2002
34. Ayşe Emre, Mehmet Yazıcıoğlu, Metin Gürsüer, Yasemin Yakut, Birsen Ersek Impact of Serum Sex Hormones on Severe Ischaemia in Post Menopausal Women with Chronic Cononary Artery Disease. American College of Cardiology, Orlando, Florida, 18-21 Mayıs 2001
35. Ayşe Emre, Yasemin Yakut, N.Özer, Metin Gürsüer, Mehmet Yazıcıoğlu, Ö.F. Yardı, D.Ünal, Birsen Ersek. Kronik Koroner Arter Hastalığı Bulunan Postmenopozal kadınlarda Endojen Seks Hormon Düzeylerinin Ciddi İskemi ile İlişkisi. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya 11-14 Ekim 2000
36. Birol Say, M.Türkmen, Y.Başaran, Yasemin Yakut, B.Mutlu,M.C.H. ERmevdan, B.Dağlar.Normal Gebelik Süresince Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyon Parametrelerinde Görülen Değişiklikler.XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya 11-14 Ekim 2000.
37. Kenan Sofuoğlu, Sadiye Eren, Mehmet Uludoğan, Yasemin Yakut, Tansel Çetinkaya. Sezaryen Operasyonunda Antibiyotik Profilaksisinin İnfeksiyöz Morbidite Üzerine Etkisi. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 1997;8:646-648
38. Kenan Sofuoğlu, Fuat Demirci, Mehmet Uludoğan, Nuri Delikara, Remziye Bilgiç, Yasemin Yakut, Murat Api. Comparison of Spatula, Cytobrush, Cotton Swab and Cervex Brush in Obtaining Endocervical Cells. Gynecology, Obstetrics 6 Reproductive Medicine 1996;2:210-214
39. Sadiye Eren, Bingül Arı, Kenan Sofuoğlu, Yasemin Yakut. Sezaryen Operasyonunda Antibiyotik Profilaksisinin İnfeksiyöz Morbiditt Üzerine Etkisi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 1996:28:26
40. Fuat Demirci, Kenan Sofuoğlu, Yasemin Yakut, Nimet Karadayı, Aytuğ Kolonkaya, Çiğdem Oray. Postmenopozal Uterin Kanamalarda Histopatolojik Değerlendirme:348 Olgu Analizi. 2. Ulusal Menopoz ve Osteoporoz Simpozyumu. İstanbul, 27-30 Eylül 1995
41. Sadiye Eren, Mehmet Uludoğan, Kenan Sofuoğlu, Bingül Arı, Zeki Şahinoğlu, Yasemin Yakut. Erken Gebelikte Transvaginal Sonografinin Prognostik Önemi. XI. Zeynep Kamil Jineko- Patoloji Kongresi. İstanbul, 16-18 Mayıs 1994
42. T.C Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Genel Sağlık Taraması İstanbul İli Değerlendirme Raporu, 1990