Op. Dr. Ufuk BİŞAK Kadıköy Florence Nightingale Tıp Merkezi - Kadın Hastalıkları ve Doğum

Özel İlgi Alanları
 • Menopoz
 • Tüp Bebek
 • Kadın Sağlığı
 • Doğum

Randevu Alın

Kadıköy Florence Nightingale Tıp Merkezi
Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
  • 1991
   Tel Aviv Üniversitesi Assaf Harofeh Hastanesi
   Tıbbı Genetik Eğitimi

   1989
   Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Eğitimi

   1981
   İstanbul Üniversitesi 
   Tıp Eğitimi

   • İstanbul Tabip Odası 
   • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Anadolu Şubesi 
   • Jinekolojik Endoskopi Derneği
   • Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği
   • European Menopause and Andropause Society
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • Erken Travayın Önlenmesinde Ritodrin ( Ritodrin Hydrochloride) Kadın Doğum Dergisi C.1 , S. 3, 1985 
   • Vajinal Akıntılarda Tanı ve Tedavi Zeynep Kamil Tıp Bülteni / 1986 
   • Bir Olgu Nedeniyle Overin Mikst Germ Hücreli Tümörü Zeynep Kamil Tıp Bülteni / 1986 
   • Ligasyon ve elektrokoterizasyon suretiyle tubal sterilizasyon yapılan vakalarda reanastomozdan sonra oluşan gebeliklerin oran ve zaman yönünden karşılaştırılması Zeynep Kamil Tıp Bülteni / C 19 – Sayı 2 – Haziran 1987 
   • Giant Cervical Polyp Due to a Foreign Body in a Virgin Aust NZ J Obstet Gynaecol 1988; 28: 146 
   • Bir Olgu Nedeniyle Utero-Abdominal Fistül Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi C.14 / Sayı 4 / Ekim 1989 
   • Endogenous Creatinine and Blood Urea Nitrogen Clearances in Normal Pregnancy Journal of Islamic Academic Sciences 3:348-353, 1990 
   • Normal Gebelikte Renal Yanıtın Değerlendirilmesi İçin Yeni Bir İndeks: Ckün/Ckr Değeri Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi C.16 / Sayı 1 / Ocak 1991
   • Molar Gebelik Tedavisinde Vakum Küretajın Yeri ve Nonneoplazik Komplikasyonlar Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / C.6 Sayı. 1-2-3 Sayfa 7-12 1991 
   • Roberts-SC phocomelia syndrome: a case with additional anomalies. Clin Genet. 1994 Feb;45(2):107-8 
   • Does ovarian endometrioma affect the number of oocytes retrieved for in vitro fertilization? Bratis Lek Listy. 2012;113(9):544-7