Op. Dr. Ufuk BİŞAK

Op. Dr.
Ufuk BİŞAK

Kadın Hastalıkları ve Doğum

RANDEVU AL
Görev Aldığı
Hastaneler
 • Kadıköy Florence Nightingale Tıp Merkezi Bağdat Caddesi No: 69 Kızıltoprak - Kadıköy Haritada Göster

İlgi Alanları:
 • Menopoz
 • Endokrin Bozukluklar

 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2010 - 2010 Yeditepe Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi ÜYTE Sertifikası Eğitim Programı
 • 2008 - 2010 Prof.Dr.M.Turan Çetin Tüp Bebek Merkezi Tam zamanlı hekim ve Mesul müdür
 • 1994 - 1999 Özel Göztepe Hastanesi Tam Zamanlı Hekim
 • 1993 - 1994 İstanbul Türkiye Hastanesi Tam Zamanlı Hekim
 • 1990 - 1991 Tel Aviv Üniversitesi Assaf Harofeh Hastanesi Tıbbı Genetik Eğitimi
 • 1985 - 1989 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Eğitimi
 • 1982 - 1985 SSK Paşabahçe Hastanesi / Pratisyen hekim
 • 1975 - 1981 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi

İstanbul Tabip Odası 
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Anadolu Şubesi 
JED (Jinekolojik Endoskopi Derneği)
 KALİD (Kadıköy Anadolu Lisesi ve Maarif Koleji Mezunlar Derneği) 
TSRM (Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği)
 EMAS (European Menopause and Andropause Society) 

Yayınlar

1-Erken Travayın Önlenmesinde Ritodrin ( Ritodrin Hydrochloride) Kadın Doğum Dergisi C.1 , S. 3, 1985

2-Vajinal Akıntılarda Tanı ve Tedavi Zeynep Kamil Tıp Bülteni / 1986

3-Bir Olgu Nedeniyle Overin Mikst Germ Hücreli Tümörü Zeynep Kamil Tıp Bülteni / 1986

4-Ligasyon ve elektrokoterizasyon suretiyle tubal sterilizasyon yapılan vakalarda reanastomozdan sonra oluşan gebeliklerin oran ve zaman yönünden karşılaştırılması Zeynep Kamil Tıp Bülteni / C 19 – Sayı 2 – Haziran 1987

5-Giant Cervical Polyp Due to a Foreign Body in a Virgin Aust NZ J Obstet Gynaecol 1988; 28: 146

6-Bir Olgu Nedeniyle Utero-Abdominal Fistül Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi C.14 / Sayı 4 / Ekim 1989

7-Endogenous Creatinine and Blood Urea Nitrogen Clearances in Normal Pregnancy Journal of Islamic Academic Sciences 3:348-353, 1990

8-Normal Gebelikte Renal Yanıtın Değerlendirilmesi İçin Yeni Bir İndeks: Ckün/Ckr Değeri Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi C.16 / Sayı 1 / Ocak 1991

9-Molar Gebelik Tedavisinde Vakum Küretajın Yeri ve Nonneoplazik Komplikasyonlar Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / C.6 Sayı. 1-2-3 Sayfa 7-12 1991

10-Roberts-SC phocomelia syndrome: a case with additional anomalies. Clin Genet. 1994 Feb;45(2):107-8

11-Does ovarian endometrioma affect the number of oocytes retrieved for in vitro fertilization? Bratis Lek Listy. 2012;113(9):544-7