Op. Dr.
Ufuk BİŞAK

Op. Dr.
Ufuk BİŞAK

Randevu Al
Kadıköy Florence Nightingale Tıp Merkezi
Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
Özel İlgi Alanları
 • Menopoz
 • Endokrin Bozukluklar
 • Tüp Bebek

Video

  • 2010 - 2010
   Yeditepe Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi
   ÜYTE Sertifikası Eğitim Programı

   2008 - 2010
   Prof.Dr.M.Turan Çetin Tüp Bebek Merkezi
   Uzman / Mesul Müdür

   1994 - 1999
   Özel Göztepe Hastanesi
   Uzman

   1993 - 1994
   İstanbul Türkiye Hastanesi
   Uzman

   1990 - 1991
   Tel Aviv Üniversitesi Assaf Harofeh Hastanesi
   Tıbbı Genetik Eğitimi

   1985 - 1989
   Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Eğitimi

   1982 - 1985
   SSK Paşabahçe Hastanesi
   Pratisyen Hekim

   1975 - 1981
   İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
   Tıp Eğitimi

   • İstanbul Tabip Odası 
   • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Anadolu Şubesi 
   • JED (Jinekolojik Endoskopi Derneği)
   • KALİD (Kadıköy Anadolu Lisesi ve Maarif Koleji Mezunlar Derneği) 
   • TSRM (Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği)
   • EMAS (European Menopause and Andropause Society) 

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • Erken Travayın Önlenmesinde Ritodrin ( Ritodrin Hydrochloride) Kadın Doğum Dergisi C.1 , S. 3, 1985 
   • 2-Vajinal Akıntılarda Tanı ve Tedavi Zeynep Kamil Tıp Bülteni / 1986 
   • 3-Bir Olgu Nedeniyle Overin Mikst Germ Hücreli Tümörü Zeynep Kamil Tıp Bülteni / 1986 
   • 4-Ligasyon ve elektrokoterizasyon suretiyle tubal sterilizasyon yapılan vakalarda reanastomozdan sonra oluşan gebeliklerin oran ve zaman yönünden karşılaştırılması Zeynep Kamil Tıp Bülteni / C 19 – Sayı 2 – Haziran 1987 
   • 5-Giant Cervical Polyp Due to a Foreign Body in a Virgin Aust NZ J Obstet Gynaecol 1988; 28: 146 
   • 6-Bir Olgu Nedeniyle Utero-Abdominal Fistül Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi C.14 / Sayı 4 / Ekim 1989 
   • 7-Endogenous Creatinine and Blood Urea Nitrogen Clearances in Normal Pregnancy Journal of Islamic Academic Sciences 3:348-353, 1990 
   • 8-Normal Gebelikte Renal Yanıtın Değerlendirilmesi İçin Yeni Bir İndeks: Ckün/Ckr Değeri Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi C.16 / Sayı 1 / Ocak 1991 
   • 9-Molar Gebelik Tedavisinde Vakum Küretajın Yeri ve Nonneoplazik Komplikasyonlar Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / C.6 Sayı. 1-2-3 Sayfa 7-12 1991 
   • 10-Roberts-SC phocomelia syndrome: a case with additional anomalies. Clin Genet. 1994 Feb;45(2):107-8 
   • 11-Does ovarian endometrioma affect the number of oocytes retrieved for in vitro fertilization? Bratis Lek Listy. 2012;113(9):544-7