• Menopoz
  • Endokrin Bozukluklar

  • 2010 - 2010Y editepe Üniversitesi Tüp Bebek MerkeziÜYTE Sertifikası Eğitim Programı
  • 2008 - 2010Prof.Dr.M.Turan Çetin Tüp Bebek MerkeziTam zamanlı hekim ve Mesul müdür
  • 1994 - 1999Özel Göztepe HastanesiTam Zamanlı Hekim
  • 1993 - 1994İstanbul Türkiye HastanesiTam Zamanlı Hekim
  • 1990 - 1991Tel Aviv Üniversitesi Assaf Harofeh HastanesiTıbbı Genetik Eğitimi
  • 1985 - 1989Çukurova Üniversitesi Tıp FakültesiKadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Eğitimi
  • 1982 - 1985SSK Paşabahçe Hastanesi / Pratisyen hekim
  • 1975 - 1981İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi

İstanbul Tabip Odası 
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Anadolu Şubesi 
JED (Jinekolojik Endoskopi Derneği)
 KALİD (Kadıköy Anadolu Lisesi ve Maarif Koleji Mezunlar Derneği) 
TSRM (Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği)
 EMAS (European Menopause and Andropause Society) 

Erken Travayın Önlenmesinde Ritodrin ( Ritodrin Hydrochloride) Kadın Doğum Dergisi C.1 , S. 3, 1985

2-Vajinal Akıntılarda Tanı ve Tedavi Zeynep Kamil Tıp Bülteni / 1986

3-Bir Olgu Nedeniyle Overin Mikst Germ Hücreli Tümörü Zeynep Kamil Tıp Bülteni / 1986

4-Ligasyon ve elektrokoterizasyon suretiyle tubal sterilizasyon yapılan vakalarda reanastomozdan sonra oluşan gebeliklerin oran ve zaman yönünden karşılaştırılması Zeynep Kamil Tıp Bülteni / C 19 – Sayı 2 – Haziran 1987

5-Giant Cervical Polyp Due to a Foreign Body in a Virgin Aust NZ J Obstet Gynaecol 1988; 28: 146

6-Bir Olgu Nedeniyle Utero-Abdominal Fistül Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi C.14 / Sayı 4 / Ekim 1989

7-Endogenous Creatinine and Blood Urea Nitrogen Clearances in Normal Pregnancy Journal of Islamic Academic Sciences 3:348-353, 1990

8-Normal Gebelikte Renal Yanıtın Değerlendirilmesi İçin Yeni Bir İndeks: Ckün/Ckr Değeri Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi C.16 / Sayı 1 / Ocak 1991

9-Molar Gebelik Tedavisinde Vakum Küretajın Yeri ve Nonneoplazik Komplikasyonlar Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / C.6 Sayı. 1-2-3 Sayfa 7-12 1991

10-Roberts-SC phocomelia syndrome: a case with additional anomalies. Clin Genet. 1994 Feb;45(2):107-8

11-Does ovarian endometrioma affect the number of oocytes retrieved for in vitro fertilization? Bratis Lek Listy. 2012;113(9):544-7