Op. Dr. Semra POLAT Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi - Genel Cerrahi

Özel İlgi Alanları
 • Meme Cerrahisi
 • Laparoskopik Cerrahi
 • Tiroid Cerrahisi
 • Proktolojik Hastalıklar ve Tedavisi
 • Fıtık Cerrahisi

Randevu Alın

Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
  • 1997-2003

   İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
   GENEL CERRAHİ ANABİLİM

   1987-1993
   İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

   • TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ
   • MEME BİLİMİ (SENOLOJİ) DERNEĞİ
   • MEME DERNEKLERİ KOORDİNASYON KURULU (MDKK)
   • ULUSAL ENDOSKOPİK LAPAROSKOPİK CERRAHİ DERNEĞİ (ELCD)
   • TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ
   • TÜRK KOLON REKTUM CERRAHİSİ DERNEĞİ
   • FITIK DERNEĞİ
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • Totally laparoscopik pericystectomy in hepatic hydatid diseas ; Kapan M, Yavuz N,kapan S,Polat S, Göksoy E . J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2004 Apr; 14 (2):107-9.
   • Laparoscopic repair of recurrent inguinal hernias; Memişoğlu K,Sarıbeyoğlu K, Polat S, Karahasanoğlu T, Ertem M. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Dergisi, Özel sayı/2003, volüme 10, number 3, 135
   • Fournier’s gangrene: a retrospective clinical study on forty-one patients. Ayan F, Sunamak o,Paksoy SM, Polat SS, As A, Sakoğlu N,Çetinkale O, Şirin F. ANZ J Surg. 2005 Dec;75(12):1055-8
   Ortak Yazılı Bildiriler
   • Laparoscopic repair of recurrent inguinal hernias; Memişoğlu K,Sarıbeyoğlu K, Polat S, Karahasanoğlu T, Ertem M. Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi, Hilton Convention Center 22-25 October 2003
   • Nadir Rastlanılan Abondan Alt Gis Kanama Sebebi: Behçet Hastalığı; Taşkın M, Zengin K,Ekçi B,Polat Serhat S, Ünal E, Erdamar E. Joint Meeting of M.S.C.P. and T.A.C.S. & 9th Turkish National Congress of Colorectal Surgery, Club Med Palmiye, Kemer,Antalya- Turkey 9-13 September 2001(Abstract)