• Endo Üroloji
 • Taş Hastalıkları
 • Ürolojik Kanserler
 • İnfertilite
 • Nöro Üroloji

1990 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’i bitirdi. 1989 yılında Londra’da Saint’s Thomas Hastanesinde Kalp - Damar Cerrahisinde 3 ay staj yaptı. 1990 - 1991 yılları arasında Ünye SSK Hastanesinde mecburi hizmetini yaptı. 

1991 - 1996 yılları arasında Taksim Devlet Hastanesi Üroloji Servisinde ihtisasını tamamladı. 1991 yılında Amerikan denklik sınavlarını (EFCMG) aldı. 1991 - 1993 yıllarında Boston Üniversitesi Üro - Onkoloji bölümünde davetli asistan olarak görev yaptı. 1996 - 1998 yıllarında Uzman olduktan sonra 800 yataklı Diyarbakır Asker Hastanesinde askerlik görevini tamamladı. 

1999 yılında Amerika South Carolina Eyaletinde bulunan MUSC Üniversitesi’ne Üroloji Uzmanı olarak davet edildi. Aynı zamanda klinik araştırma laboratuarında denek hayvanı araştırma başkanlığına getirildi. Bu çalışmaları sırasında birçok yazısı çeşitli dergilerde yayınlanmıştır. 2000  - 2002 yıllarında İstanbul’da özel muayenehanesinde çalıştı. 

2002 yılında Üroloji Avrupa Board sınavını Paris’de vererek FEBU oldu. 2003 - 2004 yılları arasında davetli olarak Londra’da Saint’s George ve London Clinic’de çalıştı. 2004 - 2017 yılları arasında Kadıköy Şifa Kadıköy Hastanesinde Üroloji Uzmanı olarak çalışmıştır.

 • Amerikan Üroloji Derneği
 • Avrupa Üroloji Derneği
 • Türk Üroloji Derneği
 • Endoüroloji Derneği
 • Türk Androloji Derneği 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

1. Tansan, S., Koç, Y., Günhan, M., Sweeney, E., McCaffrey, RD Unique Augmentation of Vincristine Cytotoxicity by Megestrol  Acetate in MDR Positive Cell Lines. American Society of Clinical Oncology, Orlando, FL, 16-18 Mayıs 1993. 
2. Bissada,NK., Günhan,M., Hull,GW Surgical management of localized prostate cancer South Carolina medical journal, vol. 96, sayı 2, Şubat 2000 
3. Günhan,M., Bissada,NK Radical prostatectomy for prostate cancer African journal urology, vol 5, sayı 3, Eylül 1999
4. Günhan,M., Bissada,NK., Hull,GW Use of the non-refluxing native ureter for urinary diversion, case report American journal of urology, July, 2000, volume 164, page 1221
5. Hyer, ML., Rubinchick,S., Dong,JY., Johnson,CV., Günhan, M., Norris,JS Gene therapy of prostate cancer utilizing a FasL adenoviral vector Sunum; Proceedings of the American Association for cancer research, San Francisco, 91. Yıllık toplantı, sayı 41, sayfa 50, Mart 2000 
6. Gunhan, M., Bissada, N., Hull, G.W Current trends in the management of localized prostate cancer African Journal of Urology, January, 2000, number 1, volume 6 
7. Günhan, M. / Kistik fibrozisde gen mutasyonları ve primer testiküler yetersizliği olan infertil erkekler. Derleme. Andrology Bülteni, Temmuz 2000, Sayı 5
8. Ülker,V., Günhan, M., Vural, G., Dal, H. Mesanede papilamatöz kitle: Mesane lipomu, vaka sunumu, British Journal of Urology, 
9. Günhan, M., Ülker,V., Topsakal, Medih. Nadir bir ESWL komplikasyonu: Akut Pankreatit Türk Üroloji Dergisi, cilt 28, vol 3, olgu sunumu
10. Bissada K. Nabil, Yakout H. Hossam, Babanouri Aga, Elsalamony Tarek,  Fahmy    Wahib, Gunhan, M., Hull W.Gerald III, Chaudary B.Uzair Long Term Experience with Management of Renal cell Carcinoma Involving the Inferior Vena Cava Urology, February 2003, 61(1)
11. Karademir. K., Gunhan. M., Can C. Effects of blast injury on kidneys in abdominal gun shot wound Urology, accepted in August 2006

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

1. Çalışır, V., Yiğit B., Balcı M.B.C., Çardak, S., Demirkol, Hazar,  A.İ., Günhan, M. Subklinik Varikoselin Tanısında Renkli Doppler Ultrasonografinin Yeri (ön çalışma). Türk Üroloji Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, 1995.
2. Yiğit, B., Azazi, İ., Çalışır, V., Günhan, M., Demirkol, İ Enuresis Nokturnalı Çocuklarda Plazma ADH ve İdrar Osmolalite Ölçümleri ve İntranasal Desmopressin Tedavisinin Klinik Sonuçları. Taksim Hastanesi Tıp Bülteni, Volüm XXV, Sayı 1-2, 1995.
3. Çalışır, V., Çardak, S., Günhan, M., Balcı, M.B.C., Cezayirli, F Prostat ve V. Seminalis Absesi Teşhis ve Tedavisi. Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Bildirisi, Mersin, 17-20 Nisan 1996.
4. Balcı, M.B.C., Günhan, M., Cezayirli, F., Arat, C., Hazar, A.İ., Aydın, M., Çalışır, V Prematür Ejakülasyonda Sertralin Tedavisi. Taksim Hastanesi Üroloji Kliniği, 14. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Marmaris, 20-23 Ekim 1996. 
5. Balci, M.C.B., Hazar, I., Gunhan, M., Budak, T., Yigit, B., Cezayirli, F.: The etiologic role of HPV for the diagnosis of the bladder cancer Turkish Urological Congress, 1998

 

Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar

 

 

 • 21 Mayıs 2012 Certicifate of off-site training in robotic surgery,  Strazburg
 • Ocak 2012 Advanced laparoscopy in urology, Strazburg   
 • Ekim 2010 Endo-üroloji ve fleksible üreterorenoskopi, İstanbul
 • Temmuz 2009 Robotik Cerrahi Uygulaması,  İstanbul
 • 2004 İnkontinans Kursu, Ankara
 • Nisan 1997 Video Laparoskopi Temel Eğitimi, Ankara

   

Kongre ve Sunumlar

 

 • 21- 22 Kasım 2009 Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji, Antalya
 • 18 Kasım 2009 Menapoz ve Ürojinekolojide Güncel Yaklaşımlar,  İstanbul
 • Ekim 2009 Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji, İstanbul
 • Kasım 2009 SUI, Shanghai
 • Mayıs 2015 Challenge in lapararoscopy, İstanbul 
 • Mart 2016 Avrupa Üroloji Kongresi, Munich

   

Poster

 

 • Nisan 2010 Yeni doğan sünneti, H.M.Mutuş, Günhan, M., İzmir, 1.Pediatri üroloji kongresi