Op. Dr. Mustafa GÜNHAN Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi - Üroloji

Özel İlgi Alanları
 • Endo Üroloji
 • Taş Hastalıkları
 • Ürolojik Kanser
 • İnfertilite
 • Nöro Üroloji

Randevu Alın

Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi
  • 2017
   Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi
   Üroloji 

   2004 - 2017

   Kadıköy Şifa Kadıköy Hastanesi
   Üroloji 

   2003 - 2004
   Saint’s George / London Clinic
   Üroloji 

   1991 - 1996
   Taksim Devlet Hastanesi
   Üroloji İhtisası

   1990
   İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
   Tıp Eğitimi


   • Amerikan Üroloji Derneği
   • Avrupa Üroloji Derneği
   • Türk Üroloji Derneği
   • Endoüroloji Derneği
   • Türk Androloji Derneği 
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • 1. Tansan, S., Koç, Y., Günhan, M., Sweeney, E., McCaffrey, RD Unique Augmentation of Vincristine Cytotoxicity by Megestrol  Acetate in MDR Positive Cell Lines. American Society of Clinical Oncology, Orlando, FL, 16-18 Mayıs 1993. 
   • 2. Bissada,NK., Günhan,M., Hull,GW Surgical management of localized prostate cancer South Carolina medical journal, vol. 96, sayı 2, Şubat 2000 
   • 3. Günhan,M., Bissada,NK Radical prostatectomy for prostate cancer African journal urology, vol 5, sayı 3, Eylül 1999
   • 4. Günhan,M., Bissada,NK., Hull,GW Use of the non-refluxing native ureter for urinary diversion, case report American journal of urology, July, 2000, volume 164, page 1221
   • 5. Hyer, ML., Rubinchick,S., Dong,JY., Johnson,CV., Günhan, M., Norris,JS Gene therapy of prostate cancer utilizing a FasL adenoviral vector Sunum; Proceedings of the American Association for cancer research, San Francisco, 91. Yıllık toplantı, sayı 41, sayfa 50, Mart 2000 
   • 6. Gunhan, M., Bissada, N., Hull, G.W Current trends in the management of localized prostate cancer African Journal of Urology, January, 2000, number 1, volume 6 
   • 7. Günhan, M. / Kistik fibrozisde gen mutasyonları ve primer testiküler yetersizliği olan infertil erkekler. Derleme. Andrology Bülteni, Temmuz 2000, Sayı 5
   • 8. Ülker,V., Günhan, M., Vural, G., Dal, H. Mesanede papilamatöz kitle: Mesane lipomu, vaka sunumu, British Journal of Urology, 
   • 9. Günhan, M., Ülker,V., Topsakal, Medih. Nadir bir ESWL komplikasyonu: Akut Pankreatit Türk Üroloji Dergisi, cilt 28, vol 3, olgu sunumu
   • 10. Bissada K. Nabil, Yakout H. Hossam, Babanouri Aga, Elsalamony Tarek,  Fahmy    Wahib, Gunhan, M., Hull W.Gerald III, Chaudary B.Uzair Long Term Experience with Management of Renal cell Carcinoma Involving the Inferior Vena Cava Urology, February 2003, 61(1)
   • 11. Karademir. K., Gunhan. M., Can C. Effects of blast injury on kidneys in abdominal gun shot wound Urology, accepted in August 2006   
   • 1. Çalışır, V., Yiğit B., Balcı M.B.C., Çardak, S., Demirkol, Hazar,  A.İ., Günhan, M. Subklinik Varikoselin Tanısında Renkli Doppler Ultrasonografinin Yeri (ön çalışma). Türk Üroloji Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, 1995.
   • 2. Yiğit, B., Azazi, İ., Çalışır, V., Günhan, M., Demirkol, İ Enuresis Nokturnalı Çocuklarda Plazma ADH ve İdrar Osmolalite Ölçümleri ve İntranasal Desmopressin Tedavisinin Klinik Sonuçları. Taksim Hastanesi Tıp Bülteni, Volüm XXV, Sayı 1-2, 1995.
   • 3. Çalışır, V., Çardak, S., Günhan, M., Balcı, M.B.C., Cezayirli, F Prostat ve V. Seminalis Absesi Teşhis ve Tedavisi. Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Bildirisi, Mersin, 17-20 Nisan 1996.
   • 4. Balcı, M.B.C., Günhan, M., Cezayirli, F., Arat, C., Hazar, A.İ., Aydın, M., Çalışır, V Prematür Ejakülasyonda Sertralin Tedavisi. Taksim Hastanesi Üroloji Kliniği, 14. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Marmaris, 20-23 Ekim 1996. 
   • 5. Balci, M.C.B., Hazar, I., Gunhan, M., Budak, T., Yigit, B., Cezayirli, F.: The etiologic role of HPV for the diagnosis of the bladder cancer Turkish Urological Congress, 1998    
   • 21 Mayıs 2012 Certicifate of off-site training in robotic surgery,  Strazburg
   • Ocak 2012 Advanced laparoscopy in urology, Strazburg   
   • Ekim 2010 Endo-üroloji ve fleksible üreterorenoskopi, İstanbul
   • Temmuz 2009 Robotik Cerrahi Uygulaması,  İstanbul
   • 2004 İnkontinans Kursu, Ankara
   • Nisan 1997 Video Laparoskopi Temel Eğitimi, Ankara   
   • 21- 22 Kasım 2009 Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji, Antalya
   • 18 Kasım 2009 Menapoz ve Ürojinekolojide Güncel Yaklaşımlar,  İstanbul
   • Ekim 2009 Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji, İstanbul
   • Kasım 2009 SUI, Shanghai
   • Mayıs 2015 Challenge in lapararoscopy, İstanbul 
   • Mart 2016 Avrupa Üroloji Kongresi, Munich   
   • Nisan 2010 Yeni doğan sünneti, H.M.Mutuş, Günhan, M., İzmir, 1.Pediatri üroloji kongresi