Op. Dr. Mustafa Faik SEÇKİN

Op. Dr.
Mustafa Faik SEÇKİN

Ortopedi ve Travmatoloji

RANDEVU AL
Görev Aldığı
Hastaneler
 • İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 166 Şişli - İstanbul Haritada Göster

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 1995 yılında mezun olan Op. Dr. Mustafa Faik Seçkin,  Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık eğitimini 2002 yılında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde tamamlamıştır. 2013 yılına kadar  aynı hastane de Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde çalışmaya devam etmiştir. 

Uzmanlık eğitiminin ilk yıllarından itibaren yoğun olarak Omuz ve Dirsek Cerrahisi ile ilgili çalışmalar ve ameliyatların yanında, Spor cerrahisi, Ortopedik Travmatoloji ve Artroplasti alt branşlarında da çok sayıda çalışmalar ve ameliyatlar yapmıştır.

2013 yılından beri İstanbul Bilim Üniversitesi ve İstanbul Florence Nightingale Hastanelerinde Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünde görev yapmaktadır. 

İlgi Alanları:
 • Omuz ve Dirsek Cerrahisi
 • Spor Cerrahisi, Artroplasti
 • Ortopedik Travma Cerrahisi

  • Konuştuğu Diller Eng
 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2013 İstanbul Bilim Üniversitesi ve İstanbul Florence Nightingale Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji
 • 2004 - 2013 S.B. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi operator doctor olarak Ortopedi ve Travmatoloji Operatör Doktor
 • 2003 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji
 • 1997 - 2002 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık
 • 1988 - 1995 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD)
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (TOTDER)
 • İlizarov Yöntemleri Uygulama, Geliştirme Derneği (ASAMİ TÜRK)
 • Türkiye Protez Ortez Bilim Derneği

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1.S. Akman, A. Gögüs, N. Sener, B. Bilgiç, B. Aksoy, F. Seckin. Effect of diclofenac sodium on union of tibial fractures in rats. Adv Ther. 2002 May-Jun;19(3):119-25.

2.I.Ozturk, S.Toker, E.Ertürer, B.Aksoy, F.Seckin. Analysis of risk factors affecting mortality in elderly patients (aged over 65 years) operated on for hip fractures. Acta Orthop Traumatol Turc. 2008 Jan-Feb;42(1):16-21.

3.I.Ozturk, E.Erturer, F.Sahin, F.Seckin, S.Toker, M.Uzun, S.Sahin. Effects of fusion angle on functional results following non-operative treatment for fracture of the neck of the fifth metacarpal. Injury. 2008 Dec;39(12):1464-6.

4.MM. Sonmez, MF. Seckin, B. Sen, N. Birgen, A. Ertan, I Ozturk. A review of malpractice claims concerning orthopedic applications submitted to the Council of Forensic Medicine. Acta Orthop Traumatol Turc. 2009;43(4):351-358.

5.M.Uzun, E.Erturer, I.Ozturk, S.Akman, F.Seckin, I.B.Ozcelik. Long-term radiographic complications following treatment of unstable intertrochanteric femoral fractures with the proximal femoral nail and effects on functional results. Acta Orthop Traumatol Turc. 2009;43(6):457-63.

6.S.Akman, M.M.Sonmez, F.Seckin, R.E.Erturer, I.Ozturk. Osteoid osteoma of the coronoid process causing flexion contracture of the elbow. Acta Orthop Traumatol Turc. 2009 Aug-Oct;43(4):373-5.

7.S.Sahin, E.Erturer, I.Ozturk, S.Toker, F. Seckin, S.Akman. Radiographic and functional results of osteosynthesis using the proximal femoral nail antirotation (PFNA) in the treatment of unstable intertrochanteric femoral fractures. Acta Orthop Traumatol Turc. 2010;44(2):127-34.

8.E.Erturer, F.Seckin, S.Akman, S.Toker, S.Sarı, I.Ozturk. The results of open reduction and screw or K-wire fixation for isolated type II radial head fractures. Acta Orthop Traumatol Turc. 2010;44(1):20-6.

9.S.Akman, M.Sonmez, R.E.Erturer, M.F.Seckin, A.Kara, I.Ozturk. The results of surgical treatment for posttraumatic heterotopic ossification and ankylosis of the elbow. Acta Orthop Traumatol Turc. 2010;44(3):206-11.

10.M.Uzun, Ş.Akman, F.Seçkin, E.Erturer, M.Bülbül, İ.Öztürk, İ.B.Özçelik. Konservatif tedavi uygulanan plato tibia kırıklarında radyolojik ve fonksiyonel sonuclar uyumlu mudur? Nobel Med 2011; 7(3): 53-59.

11.E.Erturer, MM.Sonmez, S.Sari, F. Seckin, A.Kara, I.Ozturk. Intramedullary Osteosynthesis with Profin Nail in Geriatric Instable Intertrochanteric Hip Fractures. Acta Orthop Traumatol Turc. 2012;46(2):107-112.

12.İ. Özturk, E. Erturer, MM. Sonmez, S. Sari, A. Seker, MF. Seckin. Early Mobilization With Custom Made TLSO Brace In Thoracolumbar Burst Fractures. Acta Orthop Traumatol Turc. 2012;46(5): 373-378.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1.S.Toker, B.Aksoy, E.Erturer, F.Seckin, B.Sener. Giant Cell Tumour Of The Posterior Cruciate Ligament (PCL). Sicot/Sirot XXIV Triannial World Congress-Hong Kong, August 2008, pp:156.

2.I.Ozturk, E.Erturer, F.Sahin, F.Seckin, S.Toker, M.Uzun, S.Sahin. Effects of fusion angle on functional results following non-operative treatment for fracture of the neck of the fifth metacarpal. Sicot/Sirot XXIV Triannial World Congress-Hong Kong 2008, pp:160.

3.E.Erturer, M.Tezer, S.Sarı, F.Seckin, S.Akman, I.Ozturk. A giant spinal aneurysmal bone cyst and treatment. 8th International Congress on Spinal Surgery, İzmir, October 2008, pp:48.

4.E. Erturer, M. Sonmez, F. Seckin, A. Seker, M. Tezer, I. Ozturk. Radiological outcomes of intramedullary hip nail osteosynthesis of the geriatric population. Osteosynthese International Meeting 2013.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1.Ş. Akman, B. Gür, F. Seçkin, İ. Öztürk. İki taraflı unikameral kalkaneus kemik kisti ve cerrahi sonucu: Olgu sunumu. Acta Orthop Traumatol Turc 2002;36:265-267.

2.Ş. Akman, F. Seçkin, B Şener. Glenohumeral instabilite ve artroz. Acta Orthop Traumatol Turc. 2005;39 Suppl 1:126-33

3.İ.Öztürk, E.Ertürer, M.Uzun, S.Akman, F.Seçkin. Humerus diafiz kırıklarının konservatif tedavinde fonksiyonel breys uygulamasının etkinliği. Acta Orthop Traumatol Turc. 2006;40(4):269-73.

4.I. Ozturk, F. Seckin, RE. Erturer. Total kalça artroplasitisi sonrası ağrı. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2007; 3(17): 50-55.

5.F.Seçkin, Ş.Akman, E.Ertürer. Kronik omuz çıkıkları. Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2007, 3(52):51-54.

6.M. Uzun, Ş. Akman, F.Seçkin. Yüksekten Düşme Nedenli İki Taraflı Öne Doğru Omuz Çıkığı. JIUMF
 2010;17(3):199-201.

7.İ. Öztürk, F. Seçkin, RE. Ertürer. Tibia distal uç kırıklarında redüksiyon teknikleri ve kilitli plak uygulamaları. TOTBİD dergisi 2012;11(1): 72-77.

8.M.Uzun, F.Seçkin, R.E.Ertürer, İ.Öztürk, M.Bülbül. Cerrahi tedavi uygulanan patella kırıklarında radyolojik ve fonksiyonel sonuçlar. Erciyes Med J 2012; 34(1): 36-7.

9.A Kara, A Şeker, E Kılınç, F Seçkin, İ Öztürk. Osteoporotik kalça kırıkları ve eşlik eden yaralanmalar. Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2012;46(2):79-82.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1.Ş. Akman, F. Seçkin, B. Gür, İ. Öztürk. Çocuk Suprakondiler Deplase Kırıklarda Açık Repozisyon İnternal Fiksasyon ile Kapalı Repozisyon Perkütan Çivileme Yöntemlerinin Karşılaştırılması. XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2001, p:645.

2.F.Seçkin, Ş.Akman, E. Bozdağ, M.Tekkeşin, İ.Öztürk. Antibiyotikli Kemik Çimentosunun 0.Gün ve 15.Gün Yorulma Dayanımı (CMV3 Kemik Çimentosu ve Teikoplanin ile Biyomekanik Çalışma). XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İstanbul, 2003, p:128-129.

3.M.Uzun, E.Ertürer, S.Mercan, M.F.Seçkin, Ş.Akman, İ.Öztürk. Boksör kırıklı olgularda psikolojik değerlendirme. XIX.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Mayıs 2005, p:118.

4.F.Seçkin, B.Şener, M.Tekkeşin, Ş.Akman, E.Ertürer, İ.Öztürk. Ayak bileği kırıklarında Lauge-Hansen ve Denis-Weber sınıflandırmalarının prognoza etkisi. XIX Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Mayıs 2005, p:101.

5.B.Şener, M.F. Seçkin, M.Tekkeşin, Ş.Akman, İ.Öztürk. İnstabil radius distal uç kırıklarında uygulanan kapalı redüksiyon ve perkütan çivileme yöntemi ve sonuçlarımız. XIX Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Mayıs 2005, p:106.

6.Ş.Akman, M.F.Seçkin, M.Uzun, B.Aksoy, Y.Dirik, İ.Öztürk. Eski redükte edilmemiş anterior omuz çıkıklarının cerrahi tedavisi ve sonuçları. XIX Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Mayıs 2005, p:178.

7.Akman, M.Tekkeşin, F.Seçkin, E.Ertürer, B.Aksoy, İ.Öztürk. Pediatrik Sert Dirsek Olgularında Cerrahi Tedavi ve Sonuçlarımız. 4.Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, İstanbul, Mart 2006, p:62.

8.Ertürer, Ş.Akman, M.Uzun, F.Seçkin, İ.Öztürk. Humerus Diafiz Kırıklarının Konservatif Tedavisinde Fonksiyonel Breys Uygulamasının Kırık Kaynaması ve İşlevsel Sonuçlar Üzerine Etkinliği. 4.Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, İstanbul, Mart 2006, p:37.

9.Seçkin, Ş.Akman, M.Uzun, E.Ertürer, M.Tekkeşin, İ.Öztürk. Kronik Anterior Omuz Çıkıklarının Cerrahi Tedavisi Ve Sonuçları. 4.Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, İstanbul, Mart 2006, p:53.

10.Y. Dirik, M.F. Seçkin, Ş. Akman, B. Aksoy, İ. Öztürk. Varus gonartrozunun tedavisinde medial kama açma tekniği ile yüksek tibial osteotomi uygulamalarımız ve sonuçlarımız. 4.Osteoporoz ve Osteoartrit Kongresi, Ankara, 2006, p:162.

11.Ş.Akman, M.F.Seçkin, A.Çınar, E.Ertürer, M.Uzun, İ.Öztürk. Masif Rotator Manşet Yırtıklarında Rekonstrüksiyon Ve Sonuçlarımız. XX. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, Ekim 2007, p:67.

12.S.Beki, E.Ertürer, M.F.Seçkin, B.Aksoy, Ş.Akman, İ.Öztürk. Otolog Çift Katlı Hamstring Tendon Grefti Kullanılarak Uygulanan 'Artroskopik Endobutton-Cl Tekniği İle Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu' Ameliyatının Sonuçlarının Değerlendirilmesi. XX. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, Ekim 2007, p:64.

13.S.Şahin, E.Ertürer, M.F.Seçkin, Ş.Akman, İ.Öztürk. İnstabil İntertrokanterik Femur Kırıklarının Antirotasyonel Proksimal Femoral Çivi (PFN-A) İle Tedavisi. XX. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, Ekim 2007, p:35.

14.Ş.Akman, M.F.Seçkin, E.Ertürer, A.Çınar, İ.Öztürk. Parsiyel Rotator Manşet Yırtığı Olan Olgularda Artroskopik Dekompresyon Yeterli mi? XX. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, Ekim 2007, p:244.

15.Ş.Akman, M.F.Seçkin, E.Ertürer, A.Çınar, M.Uzun, İ.Öztürk. Donmuş Omuzlu Olgularımızda Artroskopik Kapsüler Gevşetme. XX. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, Ekim 2007, p:244.

16.A. Seyahi, Ş. Akman, M.F.Seçkin, LÖ Koyuncu. Ayak Bileği Sindesmoz Yaralanması Sonunda Görülen Sıra Dışı Bir Komplikasyon:Retrotibial Heterotopik Ossifikasyon. XX. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, Ekim 2007, p:154-155.

17.M.F.Seçkin, E.Ertürer, S.Sarı, Ş.Akman, M.Uzun, İ.Öztürk. Kronik Böbrek Yetmezlikli Olguda Eşzamanlı Bilateral Kuadriseps Tendon Rüptürü Ve Tedavisi (Olgu Sunumu). XX. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, Ekim 2007, p:223.

18.M.F.Seçkin, E.Ertürer, H.Yıldırım, Ş.Akman, A.Çınar, İ.Öztürk. Ayak Bileği Subluksasyonu İle Beraber Subtalar Çıkık Ve Parçalı Kalkaneus Kırığı (Olgu Sunumu). XX. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, Ekim 2007, p:157.

19.E.Ertürer, M.F.Seçkin, A.Kara, S.Sarı, Ş.Akman, İ.Öztürk. Ayak Bileği Kırıklı Çıkık Olgularında Cerrahi Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi. XX. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, Ekim 2007, p:182.

20.Ş.Akman, E.Ertürer, A.Kara, M.F.Seçkin, İ.Öztürk. Serebrotendinöz Ksantomatosisli Olguda Bilateral Aşil Tendon Rekonstrüksiyonu (Olgu Sunumu). XX. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, Ekim 2007, p:157.

21.M.Uzun, F.Çilli, H.Çerçi, S.Özyürek, M.F.Seçkin, E.Ertürer. Osteoartritli hastalarda gerçekten osteoporoz var mıdır? XX. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, Ekim 2007, p:169.

22.M.Uzun, M.Bülbül, M.F.Seçkin, E.Ertürer, Ş.Akman. Menopozda osteoporoz. XX. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, Ekim 2007, p:251.

23.M.F.Seçkin, A.Çınar, E.Ertürer, Ş.Akman, İ.Öztürk. Üç Veya Dört Parçalı Humerus Proksimal Uç Kırıklı Olgularda Uyguladığımız Kapalı Redüksiyon Ve Perkutan
Çivileme Yöntemi İle Tedavi Sonuçlarımız. XX. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, Ekim 2007, p:182.

24.E.Ertürer, A.Kara, Ş.Akman, F.Seçkin, M.Sönmez, İ.Öztürk. Licthmann Tip III B Kienböck Hastalarında Radial Kısaltmanın Fonksiyonel Ve Radyolojik Sonuçlara Etkisi. 11.El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, İzmir, Mayıs 2008, p:135.

25.A.Kara, E.Ertürer, F.Seçkin, İ.Öztürk. Stabil Olmayan Radius Distal Uç Kırıklarının Dinamik El Bileği Fiksatörü İle Tedavisi. 11.El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, İzmir, Mayıs 2008, p:35.;

26.F.Seçkin, E.Ertürer, M.Sönmez, Ş.Akman, A.Çınar, İ.Öztürk. Eklem içi parçalı humerus distal uç kırıklı olgularda fonksiyonel sonuçlar. V.Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, Adana, Mart 2008, p:107.

27.E.Ertürer, F.Seçkin, M.Sönmez, Ş.Akman, S.Sarı, İ.Öztürk. İzole Tip 2 Radius Başı Kırıklı Olgularda Açık Redüksiyon Sonrası Vida Ya Da Tel İle Tespit Yöntemlerinin Sonuçlara Etkilerinin Değerlendirilmesi. V. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, Adana, Mart 2008, p:65.

28.Ş.Akman, M.M.Sönmez, F.Seçkin, E.Ertürer, A.Çınar, İ.Öztürk. Kemiksel ankiloz gelişmiş dirseklerin cerrahi tedavisi. V.Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, Adana, Mart 2008, p:64.

29.E.Ertürer, S.Sarı, M.Sönmez, M.F.Seçkin, İ.Öztürk. Ters Oblik Tip İntertrokanterik Kalça Kırıklarının Tedavisinde Proksimal Femoral Çivi Osteosentezi. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, Kasım 2009, p:51.

30.M.F.Seçkin, A.Çınar, E.Ertürer, M.Sönmez, Ş.Akman. Medial Açık Kama Yüksek Tibial Osteotomisinde Anthony-K Plak Uygulamalarımız Ve Sonuçlar. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, Kasım 2009, p:26.

31.M.Sönmez, H.Yıldırım, M.F.Seçkin, E.Ertürer, Ş.Akman. Sindesmoz Yaralanmalarında ANK Çivisi Ve Plak Vida Yapılan Olguların Uzun Dönem Hasta Memnuniyeti, Klinik Ve Radyolojik Sonuçlarının Karşılaştırılması. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, Kasım 2009, p:27.

32.E.Ertürer, Ş.Akman, M.Sönmez, M.F.Seçkin, İ.Öztürk. Edinsel 5. Metakarp Yokluğu Ve Tedavi Çözümü. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, Kasım 2009, p:149.

33.E.Ertürer, S.Sarı, A.Kara, M.F.Seçkin, İ.Öztürk. Redükte Edilemeyen İntertrokanterik Kalça Kırıklarının Proksimal Femoral Çivi İle Tedavisinde Radyolojik Ve Fonksiyonel Sonuçların Değerlendirilmesi. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, Kasım 2009, p:161.

34.E.Ertürer, S.Sarı, A.Kara, M.F.Seçkin, İ.Öztürk. Geriatrik İnstabil İntertrokanterik Kalça Kırıklarında Profin Çivisi İle İntramedüller Osteosentez. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, Kasım 2009, p:162.

35.M.F.Seçkin, A.Çınar, E.Ertürer, A.Kara, İ.Öztürk. Pediatrik Anterior Sakroiliak Eklem Çıkığı Ve Eşlik Eden İpsilateral Femur Boyun Kırığı Olgusu: Olgu Sunumu. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, Kasım 2009, p:204.

36.M.F.Seçkin, A.Çınar, A.Kara, E.Ertürer, Ş.Akman. Alt Ekstremite Amputasyonu Uygulanan Olgularımız: Epidemiyolojik Çalışma. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, Kasım 2009, p:117.

37.M.Sönmez, M.F.Seçkin, E.Ertürer, N.Birgen, B.Şen, İ.Öztürk. Ortopedi Uzmanlık Alanındaki Tıbbi Uygulama Hatalarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, Kasım 2009, p:116.

38.Ş.Akman, M.Sönmez, M.F.Seçkin, E.Ertürer, İ.Öztürk. Koronoid Çıkıntıda Yerleşim Gösteren Ve Fleksiyon Kontraktürüne Neden Olan Osteoid Osteoma Olgusu. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, Kasım 2009, p:196.

39.Ö. Bayram, N. Hafız, E.Ertürer, R.Armagan, Öztürk, Ü.Kuzgun, F.Seçkin. Traksiyon masası kullanımında skopi örtümu için yeni bir teknik "skopi tüneli". IV. Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, İzmir, Kasım 2009, p:225.

40.E.Ertürer, A.Çınar, Ş.Akman, F.Seçkin, İ.Öztürk. Çok Parçalı Humerus Proksimal Uç Kırıklarında Kilitli Humerus Proksimal Uç Plağı Osteosentezi Orta Dönem Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 6.Omuz Ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, Ankara, Mart 2010, p:62.

41.Ş.Akman, F.Seçkin, E.Ertürer, M.Sönmez, A.Çınar, İ.Öztürk. Donuk Omuzlu Olgularda Manüpülasyon Sonrası Artroskopik Kapsüler Gevşetme Ve Sonuçlarımız. 6.Omuz Ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, Ankara, Mart 2010, p:74.

42.M.Uğurlar, M.F.Seçkin, Ş.Akman, M.M.Sönmez, E.Ertürer, İ.Öztürk. Rotator Manşet Yırtıklarının Artroskopik Akromiyoplasti ve Mini Açık Tamir Yöntemi İle Tedavisi ve Sonuçlarımız. Ortopedi ve Travmatoloji Buluşması, İstanbul, Mayıs 2011, p:29.

43.E.Ertürer, S.Sarı, F.Seçkin, Y.Öç, İ.Öztürk. Standart ve Mini-İnvasif Uygulanan DHS Osteosentezlerine Ait Radyolojik Sonuçların Karşılaştırılması. Ortopedi ve Travmatoloji Buluşması, İstanbul, Mayıs 2011, p:78.

44.M.M.Sönmez, F.Yılmaz, Y.Öç, R.E. Ertürer, M.F.Seçkin, İrfan Öztürk. İntertrokanterik kırık nedeni ile Proksimal femoral çivi uygulanan hastalarda superior gluteal sinirin elektromiyografi yöntemi ile değerlendirilmesi. XXII.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, 2011, p:112.

45.A.Şeker, S. Çamur, MM. Sönmez, MF. Seçkin, İ. Öztürk. Diyabete Bağlı Transtibial Ve Transfemoral Amputasyon Sonrası Mortalite Oranları. XXII. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2011, p:154.

46.MF. Seçkin, A.Şeker, S. Çamur, M.M. Sönmez, İ. Öztürk. Donuk Omuz Tedavisinde Eklem İçine Metilprednizolon ve Bupivakain Uygulamasının Sonuçları. XXII. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2011, p:163-164.

47.A.Çınar, Ş.Akman, M.F.Seçkin, E.Ertürer, A.Kara, İ.Öztürk. Tekrarlayan Omuz Çıkıklarında Artroskopik Tanı Ve Tedavi Sonuçlarının Fonksiyonel Analizi. XXII.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, 2011, p:164.

48.E.Ertürer, S.Sarı, F.Seçkin, E.Kılınç, A.Şeker, İ.Öztürk. Modifiye Lindgren-Turan Tekniği Uygulanan Halluks Valgus Olgularında Çok Yönlü Değerlendirme. XXII.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, 2011, p:94.

49.E.Ertürer, A.Kara, F.Seçkin, S.Çamur, Ş.Akman, İ.Öztürk. Anatomik Uyumlu Kilitli Plakların Klavikula Diafiz Kırıklarında Kullanımı. 7. Omuz Dirsek Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 2012, p:135.

50.M.F.Seçkin, R.E.Ertürer, M.M.Sönmez, S.Çamur, İ.Öztürk. Distal Humerus Enfekte Psödoartrozunun LCP Olekranon Plağı ile Tedavisi: Olgu Sunumu. 7. Omuz Dirsek Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 2012, p:134.

51.Seçkin M.F., Akman Ş, Şeker A, Öztürk İ. Sınıflama Dışı Çok Parçalı Skapula Kırığı Ve Cerrahi Tedavisi: Olgu Sunumu. 7. Omuz Ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 2012, p:142.

52.Seçkin MF, Şeker A, Öç Y, Sönmez MM, Öztürk İ. Kanüllü Vida İle Tespit Edilmiş Femur Boyun Kırığı Sonrası Subtrokanterik Femur Kırığı: Olgu Sunumu. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, İstanbul, 2012, p:133.

53.Seçkin MF, Akman Ş, Çelik H, Şeker A, Öztürk İ. Glenohumeral İnstabilite Artrozunun Nadir Görülen Komplikasyonu: Sekonder Sinovyal Kondromatozis (Olgu Sunumu). Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, İstanbul, 2012, p:98-99.

54.Şeker A, Kılınç E, Kara A, Seçkin MF, Ertürer E, Öztürk İ. Osteoporotik Kalça Kırıkları Ve Eşlik Eden Yaralanmalar. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, İstanbul, 2012, p:136.

55.S Sarı, E Ertürer, F Seçkin, M Sönmez, İ Öztürk. Lenke Tip 1 Adölesan İdyopatik Skolyoz Olgularının Posterior Enstrümentasyon ve Füzyon ile Tedavisi. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, İstanbul, 2012, p:171.

56.M.F. Seçkin, H.Çelik, M.M. Sönmez, A.Kara, İ.Öztürk. İzole Teres Minör Rüptürü (Olgu sunumu). Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, İstanbul, 2012, p:104.

57.M.F. Seçkin, Ş. Akman, R.E. Ertürer, M.M. Sönmez, A.Kara, İ.Öztürk. Subskapularis kasında myositis ossifikans (Olgu Sunumu). Ortopedi ve Travmatoloji
İstanbul Buluşması, İstanbul, 2012, p:103.
58.Kara A, Çelik H, Şeker A, Seçkin MF, Öztürk İ. Ezilme Yaralanması Sonrası Trans-Skafoid, Trans-Kapitat Volar Perilunate Kırıklı Çıkık Ve Birinci Metakarp Kırığı. 13.Ulusal El Ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, 2012, p:113.

Aldığı Ödüller ve Sertifikalar

1.2002 – Şişli Etfal E.A Hastanesi Poster Oturumu İkincilik Ödülü: M.Faik Seçkin, Şenol Akman, İrfan Öztürk. Antibiyotikli Kemik Çimentosunun O.Gün ve 15.Gün Yorulma Dayanımı.

2.2004 – İstanbul Tabib Odası Dr.Cengiz Çetin Tez Yarışması Mansiyon Ödülü: M.Faik Seçkin. Antibiyotikli Kemik Çimentosunun O.Gün ve 15.Gün Yorulma Dayanımı.

3.2006 - Şişli Etfal E.A Hastanesi Poster Oturumu İkincilik Ödülü: Metin Uzun, İrfan Öztürk, Şenol Akman, M.Faik Seçkin, Mustafa Tekkeşin. Stabil Olmayan Femur İntertrokanterikKırıkların Tedavisinde Proksimal Femoral Çivi Uygulamalarımız ve Sonuçlarımız.

4.2007 – XII. AKİF ŞAKİR ŞAKAR BİLİM ÖDÜLLERİ Klinik Çalışma Dalında Üçüncülük ödülü: İrfan Öztürk, Erden Ertürer, Metin Uzun, Şenol Akman, Faik Seçkin. Humerus diafiz konservatif tedavisinde fonksiyonel breys uygulamasının etkinliği.

5.2013 - Osteosynthese International Meeting – En İyi Poster Sunum Ödülü: Erden Erturer, Mesut Sonmez, Faik Seckin, Ali Seker, Mehmet Tezer, Irfan Ozturk. Radiological outcomes of intramedullary hip nail osteosynthesis of the geriatric population.