• Laporoskopik Cerrahi  Özellikle; Laparoskopik, Fıtık ve Kolorektal Cerrahi
  • Endokrin Cerrahi (meme-tiroid)
  • Robotik Cerrahi

1991 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olup aynı yıl Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında Genel Cerrahi ihtisasına başladı.

1997 yılında Genel Cerrahi ihtisasını tamamladıktan sonra Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak göreve başladı. 1999-2000 yılında Sivas Asker Hastanesinde askerlik görevini yaptı. 2000 yılından beri hastanemizde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Yurt içi ve Yurt dışı Laparoskopik ve Robotik Cerrahi kurslarına katılmıştır.

 

  • Türk Cerrahi Derneği
  • Türk Tabipler  Birliği  İstanbul Şubesi 
  • Türk Kolon- Rektüm Cerrrahi Derneği
  • Endokrin Cerrahi Derneği
  • Avrupa Fıtık Derneği (EHS)