Görev Aldığı
Hastaneler
 • Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Cemil Aslan Güder Sok. No: 8 Gayrettepe - İstanbul Haritada Göster

  

1991 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olup aynı yıl Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda Genel Cerrahi ihtisasına başladı.

1997yılında Genel Cerrahi ihtisasını tamamladıktan sonra Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak göreve başladı. 1999-2000 yılında Sivas Asker Hastanesi'nde askerlik görevini yaptı. 2000 yılından beri hastanemizde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Yurt içi ve Yurt dışı Laparoskopik ve Robotik Cerrahi kurslarına katılmıştır.

İlgi Alanları:
 • Laporoskopik Cerrahi  Özellikle; Laparoskopik, Fıtık ve Kolorektal Cerrahi
 • Endokrin Cerrahi (meme-tiroid)
 • Robotik Cerrahi

Bugün
 • 2000 Gayrettepe Florence Nıghtıngale Hastanesi Cerrahi Staff Hekimliği
 • 1999 - 2000 Sivas Askeri Hastanesi
 • 1991 - 1997 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Uzman
 • 1991 - 1999 Gayrettepe Florence Nıghtıngale Hastanesi Cerrahi Staff Hekimliği
 • 1985 - 1991 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

 • Türk Cerrahi Derneği
 • Türk Tabipler  Birliği  İstanbul Şubesi 
 • Türk Kolon- Rektüm Cerrrahi Derneği
 • Endokrin Cerrahi Derneği
 • Avrupa Fıtık Derneği (EHS)