Op. Dr. M. Nuri DELİKARA

Op. Dr.
M. Nuri DELİKARA

Kadın Hastalıkları ve Doğum / Tüp Bebek / IVF Merkezi

RANDEVU AL
Görev Aldığı
Hastaneler
 • Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak Kadıköy - İstanbul Haritada Göster

1983 yılında Kabataş Erkek Lisesinden , Temmuz 1991 de Hacettepe İng. Tıp Fakültesinden mezun oldu.  Ağustos 1996 da  ‘İnfertil olgularda laparoskopik periadneksiyal adezyon sıklığının araştırılması, adezyon skorlaması ve adezyolizis sonrası fertilite  tezini vererek uzman olan Dr. Delikara bu tarihten beri genel jinekoloji ve obstetrik, üreme endokrinolojisi ve infertilite ile ilgili çalışmaktadır.

2005 de Ferticenter Tüp Bebek Merkezini kuran Dr  Delikara Nisan 2011 de merkezi hastane bünyesine taşıyarak bu tarihten itibaren Florence Nightingale  Tüp Bebek Merkezinde Ünite Sorumlusu olarak çalışmaktadır.


İlgi Alanları:
 • Tüp Bebek
 • Endoskopik Cerrahi
 • Jinekolojik Operasyon
 • Gebelik Takibi
 • Doğum Hastaları

Bugün
 • 2011 Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü
 • 2005 - 2011 Ferticenter İstanbul Tüp Bebek Merkezi İstanbul Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktoru ve Üremeye Yardımcı Tedavi Uzmanı
 • 2000 Marmara Üniversitesi, İstanbul Halk Sağlığı Yüksek Lisans Programı
 • 2000 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Üremeye Yardımcı Tedavi Sertifika Programı
 • 1996 - 2005 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araş. Hast, İstanbul Başasistan
 • 1991 - 1996 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık
 • 1983 - 1991 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

 • Türk Jinekoloji derneği
 • Türk Üreme Sağlığı ve İnfertilite derneği
 • Üreme Tıbbı ve Cerrahisi derneği, Amerikan Üreme Sağlığı ( ASRM)  
 • Avrupa Üreme Sağlığı ( ESHRE)  

Diğer Yayınlar

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Eren S, Demirci F, Uludoğan M., Bilgiç R, Arı B, Delikara MN.. Sertoli Leydig Hücreli Over Tümörü. Kartal Eğitim ve Araştırma Klinikleri 1992; 3:329-330.
 2. Uludoğan M., Sofuoğlu K., Demirci F, Eren S, Karagözoğlu H., Kavcı N., Delikara MN.. 304 Hipertansiyonla Komplike Olmuş Gebelik Olgusunun Irdelenmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1993; 25:50-53.
 3. Demirci F, Api M., Delikara MN., Görgen H., Karateke A.. Konjenital Uterin Anomalilerin Tanısında Ultrasonografinin Yeri. Türk Fertilite Dergisi 1994; 3: 191-197.
 4. Api M., Delikara MN., Uçarer M., Görgen H.. Tubal Ektopik Gebelikte Rüptüre-Unrüptüre Ayrımında Ultrasonografik Douglas Sıvı Kalınlığı Ölçümünün Diagnostik Değeri. Türk Fertilite Dergisi 1994; 4: 270-276.
 5. Karateke A., Kuyumcuoğlu U., Görgen H., Çakır N., Delikara MN.. Atipik Variable Deselerasyonun Intrapartum Takipteki Önemi. Perinatoloji Dergisi. 1994; 2: 164-169.
 6. Karateke A., Çetin Çam , Görgen H., Akif Alkan, Delikara MN.. Variabl Deselerasyonların Önlenmesinde Intrapartum Transservikal Amnioinfüzyonun Önemi. Perinatoloji Dergisi. 1994; 2: 170-178.
 7. Görgen H., Kuyumcuoğlu U., Karateke A., Uludoğan M., Delikara MN. Günaşımı Gebelerin Izleminde Nonstress test ve Amniotik Sıvı Indeksinin Önemi. Perinatoloji Dergisi. 1994; 2: 202-206.
 8. Arı B, Uludoğan M., Eren S, Demirci F, Kekovalı M., Delikara MN. Postterm gebelerde servikal değerlendirmede vajinal muayene ve transvajinal sonografi bulgularının karşılaştırılması. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1995; 26:4-10.
 9. Uludoğan M., Kuyumcuoğlu U., Görgen H., Delikara MN. Preterm doğum eyleminde intraamniyotik enfeksiyon ve amniyotik sıvı glukoz düzeyleri. Perinatoloji Dergisi 1995; 1-2: 59-63.
 10. Api M., Görgen H., Uludoğan M., Delikara MN. Serial hematocrit values in pregnancy induced hypertension. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik 1995; 5:120-125.
 11. Kuyumcuoğlu U., Görgen H., Delikara MN.. Operatif laparoskopi : 84 olgu sunumu. Endoskopik Laparoskopik & Minimal Invazif Cerrahi 1995; 4: 145-148.
 12. Kuyumcuoğlu U., Türkmen S, Görgen H., Delikara MN. RIA translokasyonu: Sistoskopi rehberliğinde laparoskopik cerrahi yöntemle çıkarılması. Endoskopik Laparoskopik &Minimal Invazif Cerrahi1996;1:12-13.
 13. Api M., Erdoğdu C., Delikara MN. Postmenopozal kadınların hormon replasman tedavisine uyumu. Klinik Bilimler Kadın Doğum 1996; 2:50-54.
 14. Sofuoğlu K., Demirci F, Uludoğan M., Delikara MN., Bilgiç R., Yakut Y., Api M.. Comparison of spatula, cytobrush, cotton swab and cervex brush in obtaining endocervical cells. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine 1996
 15. Kuyumcuoğlu U., Görgen H., Delikara MN., Şahinoğlu Z. Over kistlerinde laparoskopik yaklaşım. Endoskopik Laparoskopik & Minimal Invazif Cerrahi 1996; 3: 82-86.
 16. Kuyumcuğlu U., Görgen H., Delikara MN.. Jinekolojide laparoskopik appendektominin yeri: 2 olgu sunumu. Endoskopik Laparoskopik & Minimal Invazif Cerrahi 1996; 3: 159-161.
 17. Kuyumcuoğlu U., Görgen H., Sofuoğlu K., Uludoğan M., Delikara MN.. Benign kistik teratom cerrahi tedavisi: laparoskopi/ laparotomi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni Jinekoloji-Obstetrik-Pediatri Klinikleri 1996,28:3;124-127.
 18. Kuyumcuoğlu U., Uludoğan M., Çetinkaya T., Delikara MN., Özkan F. Laparoskopik olarak tedavi edilen ovaryan gebelik: Olgu sunumu. Zeynep Kamil Tıp Bülteni Jinekoloji-Obstetrik-Pediatri Klinikleri 1996,28:3;145-147.
 19. Uludoğan M., Uçarer M., Demirci F, Görgen H., Eren S, Sofuoğlu K., Delikara MN.. Fetal biofizik profil, umbilikal arter doppler velosimetri ve umbilikal kord kan asit-baz durumu arasındaki ilişki. Perinatoloji. 1996;4:74-9.
 20. Kuyumcuoğlu U., Görgen H., Delikara MN., Şahinoğlu Z. Ektopik gebelik olgularında cerrahi yaklaşım. Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvazif Cerrahi 1997;4: 9-12.
 21. Kuyumcuoğlu U., Görgen H., Eren S, Delikara MN. Operatif Laparoskopi: Teknik, endikasyonları, kontraendikasyonları, komplikasyonları. Zeynep Kamil Tıp Bülteni Jinekoloji-Obstetrik-Pediatri Klinikleri 1997; 1: 5-17.
 22. Demirci F, Sofuoğlu K., Görgen H., Delikara MN. Hyperreactio luteinalis in normal pregnancy: A case report. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine 1997;3:307-9
 23. Uludoğan M., Zeki Şahinoğlu, Demirci F, Delikara MN., Kuyumcuoğlu U.. Fetal Goiter: A Case Presentation. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism 1999;1:41-4
 24. Alkan A, Delikara MN., Eren S. Tekrarlayan ardışık hamilelik kayıpları epidemiyolojisi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni Jinekoloji-Obstetrik-Pediatri Klinikleri 2000; 1: 5-12.
 25. Kuyumcuoğlu U., Alkan A., Eren S, Delikara MN., Hatırnaz Ş, Ormancı N. Epidural analjezinin anne ve fetus üzerine etkileri. Zeynep Kamil Tıp Bülteni Jinekoloji-Obstetrik-Pediatri Klinikleri 2000;1:50-4.
 26. Özden S., Delikara MN., Bilgiç R. A case of huge placental hemangioma associated with fetal distress. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine 2002;8:127-128
 27. Sofuoğlu K., Delikara MN., Özden S., Yıldırım G., Başaran T., Güçlü M. IVF-Et Sikluslarında Ovaryen stimulasyon İçin Rekombinant Folikül Stimulan Hormon ve Human Menopozal Gonadotropin Kullanımının Sonuçlar üzerine Etkisi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni Jinekoloji-Obstetrik-Pediatri Klinikleri 2002, 33(2), 16-19
 28. Sofuoğlu K., Delikara MN., Özden S., Çilesiz P., Demirci E. Perimenopozal ve postmenopozal hastalarda endometrium kalınlığının önemi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni Jinekoloji-Obstetrik-Pediatri Klinikleri 2003, 34(1),

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Effect of the new legislation and single-embryo transfer policy in Turkey on assisted reproduction outcomes: preliminary results.Kutlu P, Atvar O, Vanlioglu OF, Kutlu U, Arici A, Yilmaz S, Yilmaz E, Delikara N, Bener F, Kamar A, Alpak O, Ozekici U. Reprod Biomed Online. 2011 Feb;22(2):208-14.
 2. Cycle outcome can be predicted by the growth profile of untransferred cleavage-stage embryos. Yilmaz S, Kutlu P, Sofuoglu K, Delikara N, Kolankaya A, Arici A. Reprod Biomed Online. 2008 Jan;16(1):124-8.
 3. Predictors of intracytoplasmic sperm injection (ICSI) outcome in couples with and without male factor infertility. Vural B, Sofuoglu K, Caliskan E, Delikara N, Aksoy E, Uslu H, Karan A. Clin Exp Obstet Gynecol. 2005;32(3):158-62.
 4. Bleeding patterns in women using intramuscular progesterone for luteal support in in-vitro fertilisation cycles. Gürbüz B, Yalti S, Fiçicioglu C, Delikara N, Alpay Z. J Obstet Gynaecol. 2003 May;23(3):267-70.
 5. Prenatal sonographic diagnosis of Klippel-Trenaunay-Weber syndrome associated with umbilical cord hemangioma. Sahinoglu Z, Uludogan M,Delikara NM. Am J Perinatol. 2003 Jan;20(1):1-6.
 6. The sixth clinical report of a rare association: agnathia-holoprosencephaly-situs inversus. Ozden S, Bilgiç R, Delikara N, Başaran T. Prenat Diagn. 2002 Sep;22 (9): 840-2.
 7. Prenatal sonographic diagnosis of dilated cavum vergae. Sahinoglu Z, Uludogan M, Delikara MN. J Clin Ultrasound. 2002 Jul-Aug;30(6):378-83.
 8. Intravaginal misoprostol vs. expectant management in premature rupture of membranes with low Bishop scores at term. Ozden S, Delikara MN, Avci A, Fiçicioglu C. Int J Gynaecol Obstet. 2002 May;77(2):109-15.
 9. Undescended fallopian tubes and ovaries: a rare incidental finding during an infertility investigation work up. Görgen H, Api M, Delikara N. Acta Obstet Gynecol Scand. 2002 Apr;81(4):371-4.
 10. A retrospective review of perioperative complications in 360 patients who had Burch colposuspension.Demirci F, Yucel N, Ozden S, Delikara N, Yalti S, Demirci E. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 1999 Nov;39(4):472-5.
 11. Evaluation of urethrovesical junction mobility by perineal ultrasonography in stress urinary incontinence. Demirci F, Kuyumcuoglu U, Uludogan M, Gorgen H, Sahinoglu Z, Delikara MN. J Pak Med Assoc. 1996 Jan;46(1):2-5.
 12. Endometrioid carcinoma of the ovary: an unusual tumour in young females.Demirci F, Kuyumcuoglu U, Sofuoglu K, Eren S, Delikara MN, Bilgic R. J Pak Med Assoc. 1994 Nov;44(11):267-8.