• Tüp Bebek
 • Endoskopik Cerrahi
 • Jinekolojik Operasyon
 • Gebelik Takibi
 • Doğum Hastaları

1983 yılında Kabataş Erkek Lisesinden , Temmuz 1991 de Hacettepe İng. Tıp Fakültesinden mezun oldu.  Ağustos 1996 da  ‘İnfertil olgularda laparoskopik periadneksiyal adezyon sıklığının araştırılması, adezyon skorlaması ve adezyolizis sonrası fertilite  tezini vererek uzman olan Dr. Delikara bu tarihten beri genel jinekoloji ve obstetrik, üreme endokrinolojisi ve infertilite ile ilgili çalışmaktadır.

2005 de Ferticenter Tüp Bebek Merkezini kuran Dr  Delikara Nisan 2011 de merkezi hastane bünyesine taşıyarak bu tarihten itibaren Florence Nightingale  Tüp Bebek Merkezinde Ünite Sorumlusu olarak çalışmaktadır.


 

 • Türk Jinekoloji derneği
 • Türk Üreme Sağlığı ve İnfertilite derneği
 • Üreme Tıbbı ve Cerrahisi derneği, Amerikan Üreme Sağlığı ( ASRM)  
 • Avrupa Üreme Sağlığı ( ESHRE)  

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

 1. Eren S, Demirci F, Uludoğan M., Bilgiç R, Arı B, Delikara MN.. Sertoli Leydig Hücreli Over Tümörü. Kartal Eğitim ve Araştırma Klinikleri 1992; 3:329-330.
 2. Uludoğan M., Sofuoğlu K., Demirci F, Eren S, Karagözoğlu H., Kavcı N., Delikara MN.. 304 Hipertansiyonla Komplike Olmuş Gebelik Olgusunun Irdelenmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1993; 25:50-53.
 3. Demirci F, Api M., Delikara MN., Görgen H., Karateke A.. Konjenital Uterin Anomalilerin Tanısında Ultrasonografinin Yeri. Türk Fertilite Dergisi 1994; 3: 191-197.
 4. Api M., Delikara MN., Uçarer M., Görgen H.. Tubal Ektopik Gebelikte Rüptüre-Unrüptüre Ayrımında Ultrasonografik Douglas Sıvı Kalınlığı Ölçümünün Diagnostik Değeri. Türk Fertilite Dergisi 1994; 4: 270-276.
 5. Karateke A., Kuyumcuoğlu U., Görgen H., Çakır N., Delikara MN.. Atipik Variable Deselerasyonun Intrapartum Takipteki Önemi. Perinatoloji Dergisi. 1994; 2: 164-169.
 6. Karateke A., Çetin Çam , Görgen H., Akif Alkan, Delikara MN.. Variabl Deselerasyonların Önlenmesinde Intrapartum Transservikal Amnioinfüzyonun Önemi. Perinatoloji Dergisi. 1994; 2: 170-178.
 7. Görgen H., Kuyumcuoğlu U., Karateke A., Uludoğan M., Delikara MN. Günaşımı Gebelerin Izleminde Nonstress test ve Amniotik Sıvı Indeksinin Önemi. Perinatoloji Dergisi. 1994; 2: 202-206.
 8. Arı B, Uludoğan M., Eren S, Demirci F, Kekovalı M., Delikara MN. Postterm gebelerde servikal değerlendirmede vajinal muayene ve transvajinal sonografi bulgularının karşılaştırılması. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1995; 26:4-10.
 9. Uludoğan M., Kuyumcuoğlu U., Görgen H., Delikara MN. Preterm doğum eyleminde intraamniyotik enfeksiyon ve amniyotik sıvı glukoz düzeyleri. Perinatoloji Dergisi 1995; 1-2: 59-63.
 10. Api M., Görgen H., Uludoğan M., Delikara MN. Serial hematocrit values in pregnancy induced hypertension. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik 1995; 5:120-125.
 11. Kuyumcuoğlu U., Görgen H., Delikara MN.. Operatif laparoskopi : 84 olgu sunumu. Endoskopik Laparoskopik & Minimal Invazif Cerrahi 1995; 4: 145-148.
 12. Kuyumcuoğlu U., Türkmen S, Görgen H., Delikara MN. RIA translokasyonu: Sistoskopi rehberliğinde laparoskopik cerrahi yöntemle çıkarılması. Endoskopik Laparoskopik &Minimal Invazif Cerrahi1996;1:12-13.
 13. Api M., Erdoğdu C., Delikara MN. Postmenopozal kadınların hormon replasman tedavisine uyumu. Klinik Bilimler Kadın Doğum 1996; 2:50-54.
 14. Sofuoğlu K., Demirci F, Uludoğan M., Delikara MN., Bilgiç R., Yakut Y., Api M.. Comparison of spatula, cytobrush, cotton swab and cervex brush in obtaining endocervical cells. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine 1996
 15. Kuyumcuoğlu U., Görgen H., Delikara MN., Şahinoğlu Z. Over kistlerinde laparoskopik yaklaşım. Endoskopik Laparoskopik & Minimal Invazif Cerrahi 1996; 3: 82-86.
 16. Kuyumcuğlu U., Görgen H., Delikara MN.. Jinekolojide laparoskopik appendektominin yeri: 2 olgu sunumu. Endoskopik Laparoskopik & Minimal Invazif Cerrahi 1996; 3: 159-161.
 17. Kuyumcuoğlu U., Görgen H., Sofuoğlu K., Uludoğan M., Delikara MN.. Benign kistik teratom cerrahi tedavisi: laparoskopi/ laparotomi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni Jinekoloji-Obstetrik-Pediatri Klinikleri 1996,28:3;124-127.
 18. Kuyumcuoğlu U., Uludoğan M., Çetinkaya T., Delikara MN., Özkan F. Laparoskopik olarak tedavi edilen ovaryan gebelik: Olgu sunumu. Zeynep Kamil Tıp Bülteni Jinekoloji-Obstetrik-Pediatri Klinikleri 1996,28:3;145-147.
 19. Uludoğan M., Uçarer M., Demirci F, Görgen H., Eren S, Sofuoğlu K., Delikara MN.. Fetal biofizik profil, umbilikal arter doppler velosimetri ve umbilikal kord kan asit-baz durumu arasındaki ilişki. Perinatoloji. 1996;4:74-9.
 20. Kuyumcuoğlu U., Görgen H., Delikara MN., Şahinoğlu Z. Ektopik gebelik olgularında cerrahi yaklaşım. Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvazif Cerrahi 1997;4: 9-12.
 21. Kuyumcuoğlu U., Görgen H., Eren S, Delikara MN. Operatif Laparoskopi: Teknik, endikasyonları, kontraendikasyonları, komplikasyonları. Zeynep Kamil Tıp Bülteni Jinekoloji-Obstetrik-Pediatri Klinikleri 1997; 1: 5-17.
 22. Demirci F, Sofuoğlu K., Görgen H., Delikara MN. Hyperreactio luteinalis in normal pregnancy: A case report. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine 1997;3:307-9
 23. Uludoğan M., Zeki Şahinoğlu, Demirci F, Delikara MN., Kuyumcuoğlu U.. Fetal Goiter: A Case Presentation. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism 1999;1:41-4
 24. Alkan A, Delikara MN., Eren S. Tekrarlayan ardışık hamilelik kayıpları epidemiyolojisi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni Jinekoloji-Obstetrik-Pediatri Klinikleri 2000; 1: 5-12.
 25. Kuyumcuoğlu U., Alkan A., Eren S, Delikara MN., Hatırnaz Ş, Ormancı N. Epidural analjezinin anne ve fetus üzerine etkileri. Zeynep Kamil Tıp Bülteni Jinekoloji-Obstetrik-Pediatri Klinikleri 2000;1:50-4.
 26. Özden S., Delikara MN., Bilgiç R. A case of huge placental hemangioma associated with fetal distress. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine 2002;8:127-128
 27. Sofuoğlu K., Delikara MN., Özden S., Yıldırım G., Başaran T., Güçlü M. IVF-Et Sikluslarında Ovaryen stimulasyon İçin Rekombinant Folikül Stimulan Hormon ve Human Menopozal Gonadotropin Kullanımının Sonuçlar üzerine Etkisi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni Jinekoloji-Obstetrik-Pediatri Klinikleri 2002, 33(2), 16-19
 28. Sofuoğlu K., Delikara MN., Özden S., Çilesiz P., Demirci E. Perimenopozal ve postmenopozal hastalarda endometrium kalınlığının önemi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni Jinekoloji-Obstetrik-Pediatri Klinikleri 2003, 34(1),