Op. Dr. M. Nuri DELİKARA Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi - Kadın Hastalıkları ve Doğum

Özel İlgi Alanları
 • İnfertilite
 • Tüp Bebek

Randevu Alın

Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
  • 2011
   Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
   Kadın Hastalıkları ve Doğum

   2005 - 2011
   Ferticenter İstanbul Tüp Bebek Merkezi
   Üremeye Yardımcı Tedavi Uzmanı

   2000
   Marmara Üniversitesi, İstanbul
   Halk Sağlığı Yüksek Lisans Programı

   2000
   Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Üremeye Yardımcı Tedavi Sertifika Programı

   1996 - 2005
   Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi
   Başasistan

   1991 - 1996
   Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi
   Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık

   1983 - 1991
   Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Tıp Eğitimi

   • Türk Jinekoloji derneği
   • Türk Üreme Sağlığı ve İnfertilite derneği
   • Üreme Tıbbı ve Cerrahisi derneği, Amerikan Üreme Sağlığı ( ASRM)  
   • Avrupa Üreme Sağlığı ( ESHRE)  

    
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • Eren S, Demirci F, Uludoğan M., Bilgiç R, Arı B, Delikara MN.. Sertoli Leydig Hücreli Over Tümörü. Kartal Eğitim ve Araştırma Klinikleri 1992; 3:329-330.
   • Uludoğan M., Sofuoğlu K., Demirci F, Eren S, Karagözoğlu H., Kavcı N., Delikara MN.. 304 Hipertansiyonla Komplike Olmuş Gebelik Olgusunun Irdelenmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1993; 25:50-53.
   • Demirci F, Api M., Delikara MN., Görgen H., Karateke A.. Konjenital Uterin Anomalilerin Tanısında Ultrasonografinin Yeri. Türk Fertilite Dergisi 1994; 3: 191-197.
   • Api M., Delikara MN., Uçarer M., Görgen H.. Tubal Ektopik Gebelikte Rüptüre-Unrüptüre Ayrımında Ultrasonografik Douglas Sıvı Kalınlığı Ölçümünün Diagnostik Değeri. Türk Fertilite Dergisi 1994; 4: 270-276.
   • Karateke A., Kuyumcuoğlu U., Görgen H., Çakır N., Delikara MN.. Atipik Variable Deselerasyonun Intrapartum Takipteki Önemi. Perinatoloji Dergisi. 1994; 2: 164-169.
   • Karateke A., Çetin Çam , Görgen H., Akif Alkan, Delikara MN.. Variabl Deselerasyonların Önlenmesinde Intrapartum Transservikal Amnioinfüzyonun Önemi. Perinatoloji Dergisi. 1994; 2: 170-178.
   • Görgen H., Kuyumcuoğlu U., Karateke A., Uludoğan M., Delikara MN. Günaşımı Gebelerin Izleminde Nonstress test ve Amniotik Sıvı Indeksinin Önemi. Perinatoloji Dergisi. 1994; 2: 202-206.
   • Arı B, Uludoğan M., Eren S, Demirci F, Kekovalı M., Delikara MN. Postterm gebelerde servikal değerlendirmede vajinal muayene ve transvajinal sonografi bulgularının karşılaştırılması. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1995; 26:4-10.
   • Uludoğan M., Kuyumcuoğlu U., Görgen H., Delikara MN. Preterm doğum eyleminde intraamniyotik enfeksiyon ve amniyotik sıvı glukoz düzeyleri. Perinatoloji Dergisi 1995; 1-2: 59-63.
   • Api M., Görgen H., Uludoğan M., Delikara MN. Serial hematocrit values in pregnancy induced hypertension. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik 1995; 5:120-125.
   • Kuyumcuoğlu U., Görgen H., Delikara MN.. Operatif laparoskopi : 84 olgu sunumu. Endoskopik Laparoskopik & Minimal Invazif Cerrahi 1995; 4: 145-148.
   • Kuyumcuoğlu U., Türkmen S, Görgen H., Delikara MN. RIA translokasyonu: Sistoskopi rehberliğinde laparoskopik cerrahi yöntemle çıkarılması. Endoskopik Laparoskopik &Minimal Invazif Cerrahi1996;1:12-13.
   • Api M., Erdoğdu C., Delikara MN. Postmenopozal kadınların hormon replasman tedavisine uyumu. Klinik Bilimler Kadın Doğum 1996; 2:50-54.
   • Sofuoğlu K., Demirci F, Uludoğan M., Delikara MN., Bilgiç R., Yakut Y., Api M.. Comparison of spatula, cytobrush, cotton swab and cervex brush in obtaining endocervical cells. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine 1996
   • Kuyumcuoğlu U., Görgen H., Delikara MN., Şahinoğlu Z. Over kistlerinde laparoskopik yaklaşım. Endoskopik Laparoskopik & Minimal Invazif Cerrahi 1996; 3: 82-86.
   • Kuyumcuğlu U., Görgen H., Delikara MN.. Jinekolojide laparoskopik appendektominin yeri: 2 olgu sunumu. Endoskopik Laparoskopik & Minimal Invazif Cerrahi 1996; 3: 159-161.
   • Kuyumcuoğlu U., Görgen H., Sofuoğlu K., Uludoğan M., Delikara MN.. Benign kistik teratom cerrahi tedavisi: laparoskopi/ laparotomi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni Jinekoloji-Obstetrik-Pediatri Klinikleri 1996,28:3;124-127.
   • Kuyumcuoğlu U., Uludoğan M., Çetinkaya T., Delikara MN., Özkan F. Laparoskopik olarak tedavi edilen ovaryan gebelik: Olgu sunumu. Zeynep Kamil Tıp Bülteni Jinekoloji-Obstetrik-Pediatri Klinikleri 1996,28:3;145-147.
   • Uludoğan M., Uçarer M., Demirci F, Görgen H., Eren S, Sofuoğlu K., Delikara MN.. Fetal biofizik profil, umbilikal arter doppler velosimetri ve umbilikal kord kan asit-baz durumu arasındaki ilişki. Perinatoloji. 1996;4:74-9.
   • Kuyumcuoğlu U., Görgen H., Delikara MN., Şahinoğlu Z. Ektopik gebelik olgularında cerrahi yaklaşım. Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvazif Cerrahi 1997;4: 9-12.
   • Kuyumcuoğlu U., Görgen H., Eren S, Delikara MN. Operatif Laparoskopi: Teknik, endikasyonları, kontraendikasyonları, komplikasyonları. Zeynep Kamil Tıp Bülteni Jinekoloji-Obstetrik-Pediatri Klinikleri 1997; 1: 5-17.
   • Demirci F, Sofuoğlu K., Görgen H., Delikara MN. Hyperreactio luteinalis in normal pregnancy: A case report. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine 1997;3:307-9
   • Uludoğan M., Zeki Şahinoğlu, Demirci F, Delikara MN., Kuyumcuoğlu U.. Fetal Goiter: A Case Presentation. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism 1999;1:41-4
   • Alkan A, Delikara MN., Eren S. Tekrarlayan ardışık hamilelik kayıpları epidemiyolojisi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni Jinekoloji-Obstetrik-Pediatri Klinikleri 2000; 1: 5-12.
   • Kuyumcuoğlu U., Alkan A., Eren S, Delikara MN., Hatırnaz Ş, Ormancı N. Epidural analjezinin anne ve fetus üzerine etkileri. Zeynep Kamil Tıp Bülteni Jinekoloji-Obstetrik-Pediatri Klinikleri 2000;1:50-4.
   • Özden S., Delikara MN., Bilgiç R. A case of huge placental hemangioma associated with fetal distress. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine 2002;8:127-128
   • Sofuoğlu K., Delikara MN., Özden S., Yıldırım G., Başaran T., Güçlü M. IVF-Et Sikluslarında Ovaryen stimulasyon İçin Rekombinant Folikül Stimulan Hormon ve Human Menopozal Gonadotropin Kullanımının Sonuçlar üzerine Etkisi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni Jinekoloji-Obstetrik-Pediatri Klinikleri 2002, 33(2), 16-19
   • Sofuoğlu K., Delikara MN., Özden S., Çilesiz P., Demirci E. Perimenopozal ve postmenopozal hastalarda endometrium kalınlığının önemi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni Jinekoloji-Obstetrik-Pediatri Klinikleri 2003, 34(1),