Görev Aldığı
Hastaneler
 • Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak Kadıköy - İstanbul Haritada Göster

    1990 döneminde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı fakültenin Genel Cerrahi Kliniğindeki uzmanlık eğitimini 1996’da bitirdi.

    1997 yılında açılan Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesinin "nöbet ekibi"ne girdi. Kısa bir dönem Akçakoca Devlet Hastanesinde çalıştıktan sonra 1998-2000 tarihleri arasında İstanbul Deniz Hastanesinde askerlik görevini yerine getirdi.

    2000 - 2007 tarihlerinde Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yaptı. 2007 yılında açılan Kadıköy Florence Nightingale Hastanesine transfer oldu. Halen aynı hastanede Genel Cerrahi Uzmanı ve Başhekim Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

    Tüm genel cerrahi operasyonlarında deneyim sahibi olmakla beraber, "laparoskopik cerrahi" özel ilgi alanıdır. Ayrıca Robotik Cerrahi Sertifikası  bulunmaktadır.

İlgi Alanları:

 • Laparoskopik Cerrahi
 • Tiroid Cerrahisi
 • Meme Cerrahisi

Bugün
 • 2007 Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi Başhekim Yardımcılığı
 • 2007 Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı
 • 2000 - 2007 Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı & Acil Servis Sorumlu Hekimi
 • 1998 - 1998 Akçakoca Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı
 • 1990 - 1996 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
 • 1984 - 1990 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Cerrahi Derneği
 • Fıtık Derneği


Diğer Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1.Hydatid Cysts in the Kidney and Their Surgical Treatment. Eyüboğlu E, Kayabaşı B, İpek T, Çarkman S, Sertel İ. British Journal of Surgery Supplement 1(Eurosurgery 1994 – Berlin) 1994; 81: 112.

2.Mezenterik İskemi-Reperfüzyon Hasarının Önlenmesinde Dimetilsülfoksid veDeferoksamin’in Etkileri. Taşçı İ, Yavuz N, Caner M, Göksel S, Yılmaz O, Vardar M, Sertel İ.Çağdaş Cerrahi Dergisi 1995; 9: 67-73.

3.Akut Apendisitte Klinik Tanı yöntemlerinin İrdelenmesi. Taşçı İ, Karayiğit C, Sertel İ, Pusane A.Klinik ve deneysel Cerrahi Dergisi 1995; 147-50 

4.Kolorektal Müsinöz Kanserler. Özçelik MF, Karahasanoğlu T, Sertel İ, Akçal T. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi,  1995, 5: 71-74.   

5.Karaciğer Sıcak İskemi ve Reperfüzyon Hasarında Dimetilsülfoksit (DMSO), Allopürinol ve Deferoksamin’in Etkileri. Taşçı İ, Yavuz N, Caner M, Göksel S, Yılmaz O, Kuşlu S, Sertel İ.Çağdaş Cerrahi Dergisi 1995; 9: 198-202.

6.Bazı Bazı Polen Ekstrelerine Karşı Oluşan Bağ Dokusu Reaksiyonlarının İncelenmesi. Sazak H, Günday M, Küllü S, Sertel İ. Dişhekimliği Dergisi 1996; 4: 216-218.

7.Karaciğer İskemi ve Reperfüzyon Hasarında İbuprofen, Siklosporin A ve Streptokinaz’ın Etkileri. Taşçı İ, Apaydın BB, Göksel S, Konukoğlu D, Çetinkale O, Ayan F, Sertel İ.Çağdaş Cerrahi Dergisi 1996; 10: 76-81.

8.Superior Mezenterik Arter Sendromu ve Anatomik Predispozisyon. Taşçı İ, Kahraman G, Sertel I, Yıldız Z, Karayiğit C.  Çağdaş Cerrahi Dergisi 1996; 10: 147-
50.

9.Fıtık Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar. Oral C, Sertel İ. Aktüel Tıp Dergisi, 1997; 2: 59-61.

10.Primary Mucinous Borderline Tumor of the Vermiform Appendix mimicking Ovarian Carcinoma; Case Report. Baykal C,  Türkmen İ, Hızlı F, Doğusoy G. B., Sertel İ, Dünder İ. Eur J Gynaecol Oncol. 2012;33(5):528-9.

11.Inguinal Hernia: Lap vs Open. Altinli E, Eroglu E, Sertel HI, Hizli F. Hernia.  2015 Apr;19 Suppl 1:S57-62.

12.Primary Umblical Endometriosis and Umblical Hernia; Case Report and Review of the Literature. Sertel I, Baykal C, Bassullu N, Hizli F, Göney HE. Clin Exp Obs Gyn. (Baskıda)


Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar

1.Ord. Prof. Dr. med. Rudolf Nissen, Ein deutscher Professor für Chirurgie in Istanbul (1933-1939) zur Wiederkehr seines 100. Geburtstages. Göksoy E., Sertel I. Poster sunumu. Alman Cerrahi Kongresi 1996. Berli, Almanya.

2.Ülseratif Kolit ile karışan bir Kolonik Kaposi Sarkom Olgusu 10. Ulusal Kolon ve Rektum Kongresi 7-11 Eylül 2003, Kemer, Antalya.

3.Tiroidektomide Ligasure Deneyimimiz. 4. Medikal–Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu: 10-12 Aralık 2004, Uludağ, Bursa. 

4.Karaciğer nakli ameliyatında kan transfüzyonunun erken dönem komplikasyonlara etkisi. Barış Akin, Süleyman Uraz, Murat Dayangaç, Babek Tabandeh, Aydın Aydınlı, Seher Akgün, İbrahim Sertel, Yaman Tokat.. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 30 Ağustos-4 Eylül 2005, Malatya.

5.3D Max Mesh ile Laparoskopik Fıtık Tamiri. Video Olgu  Sunumu. 4. Ulusal Fıtık Kongresi 11-14 Nisan 2014, Bodrum, Muğla.