• Pediatrik KBB
 • Rinoloji
 • Alerji
 • Tiroid cerrahisi (Robotic cerrahi)

 

 • 2013 İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Tıp Doktoru
 • 2013 Güney Kore Seoul Yonsei Üniversitesi Tıp Doktoru
 • 2009 – 2013 İntermed Nişantaşı Amerikan Hastanesi Visiting Staff Tıp Doktoru
 • 2003 – 2009 İstanbul Cerrahi Hastanesi Tıp Doktoru
 • 2003 – 2009 İstanbul KBB Major KBB Kliniği Tıp Doktoru
 • 1998 – 2002 İstanbul JFK Hospital Tıp Doktoru
 • 1995 – 1998 İstanbul Büyük Anadolu Hastanesi Tıp Doktoru
 • 1994 – 1995 ABD Massachusettes Eye and Ear Infirmary Gözlemci
 • 1993 – 1994 ABD E.N.T and Head &Neck Surgery Dartmout-Hitchcock Medical Center Gözlemci
 • 1989 – 1991 Şişli Etfal Hastanesi Başasistanlık
 • 1985 – 1989 Şişli Etfal Hastanesi KBB Baş ve Boyun Cerrahisi Asistanlığı
 • 1983 – 1985 Tunceli Sağlık Müdürlüğü Hükümet Tabibliği
 • 1977 – 1983 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 • Türk Kulak Burun Boğaz Derneği
 • Türk Tabibler Birliği
 • Fasiyal Plastik Cerrahi Derneği

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. Akut maxiller sinüzit tedavisinde Amoksisilin ile Sulbaktam/Ampisilin kombinasyonunun karşılaştırılması.

2. Gingivomucoperiostal flep yaklaşımı ile Caldwell-Luc ameliyatının sonuçlarının değerlendirilmesi.

3. Akut tonsillit ve akut otitis media tedavisinde sulbaktam+ampisillin ile klavulonik asit+amoksisillin kombinasyonunun karşılaştırılması.

4. Metastatik boyun karsinomlarında Nazofarex in önemi

5. Effüzyonlu otitis media tedavisinde H2 resptör antagonistlerinin rolü

6. Derin boyu enfeksiyonlarının tedavisinde görüşlerimiz

7. Epistaxis tedavisinde görüşlerimiz