• Proktolojik  ve Rekonstrüktif Cerrahi
  •  Obesite Cerrahisi 
  •  Meme Cerrahisi  
  •  Minimal İnvaziv Cerrahi

1991 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Erdal Ekrem ERGİN, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini  tamamlamıştır.

Dr. Ergin, 2000 yılından itibaren Grup Florence Nightingale Hastaneleri'nde çalışmaya başlamıştır. Halen Gayrettepe Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapmaktadır. 
 
Dinamik ve tecrübeli genel cerrahi ekibi, ileri laparoskopik cerrahi deneyim gerektiren  SİLS ( Single port laparoskopik cerrahi) ve robotik genel cerrahi vakalarını başarı ile gerçekleştirmektedir.  


 

  • Türk Cerrahi Derneği
  • Türk Tabipler Derneği
  • Türk Kolon- Rektüm Cerrahisi Derneği