Op. Dr. Diğdem Beğendi İstanbul Florence Nightingale Hastanesi - Göz Sağlığı ve Hastalıkları

Özel İlgi Alanları
 • Göz

Randevu Alın

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
Göktürk Florence Nightingale Tıp Merkezi
  • 2019
   Akdeniz Üniversitesi
   Göz Hastalıkları 

   2013
   İstanbul Bilim Üniversitesi
   Tıp Fakültesi

   2013
   İstanbul Bilim Üniversitesi
   Tıp Fakültesi

  • Türk Oftalmoloji Derneği
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   Duranoglu Y., Begendi D. Isolated Medial Rectus Muscle Laceration After Bird Strike.  Eur J Ophthalmol. 2021 Jul 27:11206721211035631.

   Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

   Begendi D. , Duranoglu Y. Konjenital Katarakt Cerrahisinde Temel Prensipler ve Göz İçi Lens Seçimi. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol. 2018;27(3):218-30 

   Yucel İ. ,Begendi D. Glokom Tedavisinde Yeni İlaçlar. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol. 
   2019;28(3):189-97 

   Duranoglu Y., Begendi D. Beyaz Kataraktlarda Cerrahi Tedavi. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol. (Yayın aşamasında)

   Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 

   Begendi D. , Ozcan M, Duranoglu Y , Anizometropik Ambliopik Olguların Ambliop ve Sağlıklı 
   Gözlerinde Biometrik Ölçümler ve Makula Volümü Değerlerinin Karşılaştırılması , TOD 52.Ulusal Kongre, Antalya 2018

   Begendi D. , Ozcan M, Duranoglu Y , İnfan`l Ezotropya Tedavisinde Modifiye Hang Back 
   Tekniği ile Uygulanan Bimedial Geriletme Cerrahisi Sonuçlarımız. TOD 39.Kış Sempozyumu, 
   Antalya, 2018 

   Ayaz Y, Beğendi D, Apaydın K. C., Üveitli Olgudan Nörosifiliz Tanısına Ulaşmak , TOD 39.Kış Sempozyumu, Antalya, 2018