Op. Dr. Cüneyd ÖZTÜRK Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi - Kalp ve Damar Cerrahisi

Özel İlgi Alanları
 • Kalp Kapağı
 • Periferik Damar Cerrahisi
 • Koroner By-pass Cerrahisi

Randevu Alın

  • 1997
   Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi
   Kalp Damar Cerrahi 

   1991
   Universite Claude Bernard Lyon CSBM
   Immunologie Immunopathology

   1986
   İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
   Uzmanlık Eğitimi

   • Türk Tabipler Birliği
   • Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği
   • The European Association for Cardio-Thoracic Surgery .19th October 2009 (ESCVS)
   • The European Society for Cardiovascular Surgery.May 2007(EACTS)
   • European Society for Vascular Surgery(ESVS)
   • Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği
   • Fleboloji derneği
   • Galatasaray Spor Kulübü Derneği
   • Galatasaray Düşünce Derneği
   • Galatasaray Spor Klubü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • J.P.Gamondes, F.Thevenet, D.Bodzongo, G.Jarolin, J.F.Obadia, C. ÖZTÜRK, M.Gressier, J.B.Caillet.Le chirurgie Thoracique assistee par video :48 malades traites sur une periode de 16 mois. (Societe de Chirurgie Thoracique et cardio-Vasculaire de Langue Francaise.Dijon-3 et 4 Juın 1993) (Le journal de Coelio-Chirurgie No:6 Juin.1993)
   • J.P.Gamondes, F.Thevenet, D.Bodzongo, G.Jarolin, J.F.Obadia, C. ÖZTÜRK, M.Gressier, J.B.Caillet.Le chirurgie Thoracique assistee par video (CTAV):Techniques de base et abords intercostaux. (Le journal de Coelio-Chirurgie No:6 Juin.1993)
   • J.P.Gamondes, C. ÖZTÜRK, F.Thevenet, D.Bodzongo, A.Brachet, J.B.Caillet, M.Gressier, J.F. Mornex, V.Trillet-Lenoır, J.Brune.Tumeurs du mediastin de l adulte : une serie de 460 observations.    ( Societe de Chirurgie Thoracique et cardio-Vasculaire de Langue Francaise.Dijon-3 et 4 Juin 1993)
   • T.Yaltı, İ.Titiz, F.Türkmen, Ç.Aydın, N.Köksal, M.Aydın, C. ÖZTÜRK, Y.Özel.  Outcome of Renal Transplants From Elderly Living Donors(EDTA-European Nephrology Association ND  Congress, June 11-14, 1995, Athens,Greece).         
   • F.Türkmen, T.Yaltı, M.Aydın, İ.Titiz, I.Yeğenağa, C. ÖZTÜRK, Y.Özel Malignancy Incidence in 72 Cases Following Renal Transplantation (EDTA-European Nephrology Association ND  Congress, June 11-14, 1995, Athens,Greece).
   • H.Sezer, M.H. Minbay, Ş.Yavuz, M.Akar, S.Atalay, A.Öcal, M.Erdinç, C.ÖZTÜRK, S.Sezer, İ.A.Özdemir. Carpentier-Edwards Perikardial Bioprotezler (Klinik Deneyimimiz)III.Ulusal G.K.D.C. Kongresi.Kuşadası(26-30 Eylül 1994)
   • A.Kuzgun, H.Sezer, M,Erdinç, M.H.Minbay, Ş.Yavuz, M.Akar, S.Atalay, A.Öcal, C.ÖZTÜRK, S.Sezer, İ.A.Özdemir. Akut Myokard İnfarktüsünde Acil Revaskülarizasyon. III.Ulusal G.K.D.C. Kongresi.Kuşadası(26-30 Eylül 1994)
   • M.Erdinç, H.Sezer, S.Atalay, Ş.Yavuz, M.Akar, M.H.Minbay ,A.Öcal, A.Kuzgun, C. ÖZTÜRK, S.Sezer, İ.A.Özdemir. Aort Kökünün Genişletilmesinde Çift Katlı Perikardial Yama Kullanımı. III.Ulusal G.K.D.C. Kongresi.Kuşadası(26-30 Eylül 1994)
   • A.Öcal, H.Sezer, M.H.Minbay, M.Erdinç, A.Kuzgun, Ş.Yavuz, M.Akar, S.Atalay, C. ÖZTÜRK, S.Sezer, İ.A.Özdemir. Göğüs Deformitesi ve Kardiak Patolojinin Simultane Onarımı. III.Ulusal G.K.D.C. Kongresi.Kuşadası(26-30 Eylül 1994)
   • Sezer H.,Yılmazlar S.,Kuzgun A.,ÖZTÜRK C.,Sezer S.:Is conventional approach to neurologic complications following open heart surgery always sufficient?(increased intracranial pressure case related to intracranial meningioma following coronary bypass surgery)case report.Koşuyolu Heart Journal.
   • Celkan A., Yavuz Ş., ÖZTÜRK C., Özdemir İ.A.: Ascendan Aort Disseksiyonları.Klinik Deneyimlerimiz.(Bildiri)20-23.04.1996 VII.Vasküler Cerrahi Kongresi,İzmir
   • Dr.Cüneyd ÖZTÜRK, Dr.Ahmet KUZGUN, Dr.Ahmet ÖÇAL, Dr.İ.Ayhan ÖZDEMİR : İnvaziv arteriyel girişimler sonrası distal dolaşım bozukluklarında tedavi yaklaşımımız. (poster)20-23.04.1996  VIII.Vasküler Cerrahi Kongresi, İzmir
   • İ.A.Özdemir, C.Öztürk, V.Koca, Ş.Yavuz, T.Bozat: Sinüs Valsalva Anevrizmaları: Poster,29.10-01.11.1996 -IV.göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi-Marmaris.
   • Dr.Cüneyd ÖZTÜRK, Dr.Hüsnü SEZER, Dr.Ahmet ÖÇAL, Dr.İ.A.ÖZDEMİR Arteriyel girişimlere bağlı distal dolaşım bozukluklarında tedavi yaklaşımımız. (Vasküler cerrahi dergisi1996-5(2);58-61)
   • Melih ERDİNÇ,MD, Ahmet ÖÇAL, MD,Hüsnü SEZER ,MD,Ahmet KUZGUN, MD, Cüneyd ÖZTÜRK,MD; Double-loop Sternal Wiring Technique. Ann  Thorac Surg  1996; 62: 320-1 
   • Sezer,H. Erdinç, M. Öçal,A. Kuzgun, A. Öztürk,C;  Retention of Native Leaflets by a Wrap-up Technique in Mitral Valve Replacement. Ann Thorac Surg 1996;62:1250-52. 
   • Dr.Çetin Sarıkamış, Şenol Yavuz,Cüneyd Öztürk,Tahsin Bozat, Ayhan Özdemir Sol ventriküle prolabe diseksiyon flepinin sebep olduğu aort yetmezliği.:Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi cilt 5 sayı 1, Ocak1997; 68-69 
   • Melih Erdinç, Cüneyd Öztürk, Ahmet Öcal, Vedat Koca Internal Mammary Artery Branch Steal in Myocardial Revascularization, Ann Thorac Surg 1998;65:888-900
   • H.Sezer, A.Kuzgun, S.Akel, C.Öztürk, S.Kuzucan, S.Sezer; Sol Ventrikül Anevrizmalarında Perikardial Patch ile Endoanevrizmorafi.(Göğüs kalp damar cerrahisi dergisi cilt 6 sayı 6 kasım 1998473-477)
   • H.Sezer, A.Kuzgun, S.Akel, C.Öztürk, S.Kuzucan, S.Sezer; İntrakoroner Stentli Olgularda Koroner Arter Bypas Cerrahisi. (.(Göğüs kalp damar cerrahisi dergisi cilt 6 sayı 5 Eylül 1998,391-396)
   • H.Sezer, A.Kuzgun, S.Akel, C.Öztürk, S.Kuzucan, S.Sezer ; Kompleks LAD Lezyonlarında cerrahi seçenekler ve Sonuçları. (Göğüs kalp damar cerraisi dergisi cilt 7 sayı 1 Ocak 1999,36-41)
   • Melih Erdinç, Ahmet Ocal, Omer Sait Atalay, Cuneyt Ozturk, Husnu Sezer. Adjustment of faulty graft length in aortocoronary bypass. Ann Thorac Surg 67:1536-7,1999.
   • Melih Erdinç, Ahmet Öçal, Cuneyt Ozturk,Husnu Sezer. Figure-of-eight wiring may hamper sternal growth. Ann thorac Surg 67 :1209-10,1999.
   • Melih Erdinç, Ahmet Öcal, Ö.Sait Atalay, Cüneyt Öztürk, Hüsnü Sezer.: Duplex Percardial Patch Aortoplasty.(Abstract-Asian cardiovascular&thoracic Annals 2000,vol 8,No.1,73-75)
   • H.Sezer, A.Kuzgun, S.Akel, C.Öztürk ,Y.Kalko: Sequential Lima BaypaslarPoster-23-27 .09 2002 Türk kalp Damar cerrahisi Derneği VII.Ulusal kongresi. Antalya)
   • G.Akkaya, H.Ulutaş ,C.Öztürk: Kalp Cerrahisi ameliyathanesinin organizasyonu. (Poster-23-27 .09 2002 Türk kalp Damar cerrahisi Derneği VII.Ulusal kongresi. Antalya)
   • H.Sezer, A.Kuzgun, S.Akel, C.Öztürk: Koroner Arter By-pass cerrahisinde Troponin değerleri. (Bildiri-23-27 .09 2002 Türk kalp Damar cerrahisi Derneği VII.Ulusal kongresi. Antalya)
   • H.Sezer, A.Kuzgun, S.Akel, C.Öztürk : Koroner operasyonlar sonrasında gelişen atrial fibrilasyonu önlemede Amiodarone’nin yeri. (Bildiri-23-27 .09 2002 Türk kalp Damar cerrahisi Derneği VII.Ulusal kongresi. Antalya)
   • H.Sezer, A.Kuzgun, C.Öztürk S.Akel,: Koroner Arter By-pass cerrahisinde Troponin değerleri. (Turkish J Thoracic Cardiovasc Surg 2004 ;12:164-168)
   • Cüneyd Öztürk, Bilhan Özalp, Ümit İpeksoy ;Periferik Venöz Tromboz ve Pulmoner Tromboemboli Tedavisinde Yeni bir yöntem : Ekosonic Endovascular Device.(poster 157 Türk kalp Damar cerrahisi Derneği XII.Ulusal kongresi. Antalya)
   • Cüneyd Öztürk, Bilhan Özalp :Patent Foramen ovale,sola atriyal mixoma,mitral ve triküspit yetmezliği,koroner arter hastalığı bulunan ve inme öyküsü bulunan bir hastanın transseptal yaklaşımla tedavisi.Nadir görülen bir olgu(olgu sunumu) ( poster 384  Türk kalp Damar cerrahisi Derneği XII.Ulusal kongresi. Antalya)
   • Yeliz Koçoğlu, Atıl Gürsoy,Tijen Alkan-Bozkaya, Koray Ak, Cüneyd Öztürk, Halil Türkoğlu, Atıf Akçevin, Akif Ündar. Is there a difference between Pulsatile and Nonpulsatile perfusion mode according to Cyanotic or not as peroperative parameters in Pediatric Cardiac Surgery with CPB?.10th International Conference on Pediatric Mechanical Circulatory Support Systems & Pediatric Cardiopulmonary Perfusion. (poster)
   • Cüneyd Öztürk, Bilhan Özalp, Ümit İpeksoy ;Periferik Venöz Tromboz ve Pulmoner Tromboemboli Tedavisinde Yeni bir yöntem : Ekosonic Endovascular Device. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi  2014.
   • Contralateral recurrence of atrial myxoma - case report and review of the literatureC Erdöl,1 C Öztürk,2 A Öcal,2 T Bozat,1 V Koca,1 and A Özdemir2Images Paediatr Cardiol. 2001 Jul-Sep; 3(3): 3–9
   • Duplex Pericardial Patch AortoplastyMelih Erdinc, MD, Ahmet Ocal, MD, Omer Sait Atalay, MD, Cuneyt Ozturk, MD1, Husnu Sezer, MD1Department of Cardiovascular Surgery Bursa Yüksek İhtisas Hospital Bursa, Turkey 1 Department of Cardiovascular Surgery International Hospital Istanbul, TurkeyAsian cardiovascular and thoracic annals.volume: 8 issue: 1, page(s): 73-75 Issue published: March 1, 2000
   • Koroner Arter Bypass Cerrahisinde Troponin DeðerleriTROPONIN LEVELS AFTER CORONARY ARTERY BYPASS SURGERYSEZER, Hüsnü; KUZGUN, Ahmet; ÖZTÜRK, Cüneyd; AKEL, Sırrı; SEZER, Selma Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2004,12(3):164-168, Ref:24 Dil/Language: Türkçe - Turkish, Veritabanı: ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları (UVT) - ULAKBIM Turkish National Databases
   • Kompleks LAD Lezyonlarında Cerrahi Seçenekler ve Sonuçları SEZER, Hüsnü; KUZGUN, Ahmet; AKEL, Sırrı; ÖZTÜRK, Cüneyd; KUZUCAN, Sibel; SEZER, Selma Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 1999,7(1):36-41, Ref:17 Dil/Language: Türkçe - Turkish, Veritabanı: ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları (UVT) - ULAKBIM Turkish National Databases
   • Adjustment of faulty graft length in aortocoronary bypass. Erdinc M, Ocal A, Atalay OS, Ozturk C, Sezer H. Comment on Ann Thorac Surg. 1998 Sep;66(3):966-7. PMID: 10355461  [Indexed for MEDLINE]
   • Internal mammary artery branch steal in myocardial revascularization. Erdinc M, Ozturk C, Ocal A, Koca V. Comment on Minimally invasive coronary artery bypass grafting. [Ann Thorac Surg. 1997] Persistence of mammary artery branches and blood supply to the left anterior descending artery. [Ann Thorac Surg. 1997] PMID: 9527254 [Indexed for MEDLINE