• Erişkin Kalp Cerrahisi
 • Koroner Bypass Cerrahisi
 • Endovasküler Damar Cerrahisi
 • Kapak Cerrahisi
 • Periferik Damar Cerrahisi
 • Diyabetik Ayak

1963 Bursa doğumlu Cüneyd Öztürk 1980 yılında Bursa Erkek Lisesinden mezun olmuştur. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Uzmanlık eğitimini aldığı Lyon HOPITAL CARDIO - VASCULAIRE ET PNEUMOLOGIQUE LOUIS PRADEL de Service De Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire Transplantation Pulmonaire, Service De Chirurgie Cardiaque Thoracique et Vasculaire, Transplantations et Chirurgie Cardiaque servislerinde çalışmıştır.

1991 - Universite Claude Bernard Lyon CSBM Immunologie Immunopathology, 1992 - Universite Claude Bernard Lyon DIU Transplantation d’organe, 1995 - 1997 Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi - Kalp Damar Cerrahi Servisinde, 1997 - 2005 İnternational Hospital, Istanbul, 2005 - 2014 Adatıp Hastanesi KVC Direktörü olarak çalışmıştır. 2014 yılından beri aynı zamanda Konak hastaneleri KVC direktörüdür. 10.000 olguluk erişkin kalp cerrahi primer cerrah olarak deneyime sahiptir.
 

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği
 • The European Association for Cardio-Thoracic Surgery .19th October 2009 (ESCVS)
 • The European Society for Cardiovascular Surgery.May 2007(EACTS)
 • European Society for Vascular Surgery(ESVS)
 • Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği
 • Fleboloji derneği
 • Galatasaray Spor Kulübü Derneği
 • Galatasaray Düşünce Derneği
 • Galatasaray Spor Klubü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

 1. J.P.Gamondes, F.Thevenet, D.Bodzongo, G.Jarolin, J.F.Obadia, C. ÖZTÜRK, M.Gressier, J.B.Caillet.Le chirurgie Thoracique assistee par video :48 malades traites sur une periode de 16 mois. (Societe de Chirurgie Thoracique et cardio-Vasculaire de Langue Francaise.Dijon-3 et 4 Juın 1993) (Le journal de Coelio-Chirurgie No:6 Juin.1993)
 2. J.P.Gamondes, F.Thevenet, D.Bodzongo, G.Jarolin, J.F.Obadia, C. ÖZTÜRK, M.Gressier, J.B.Caillet.Le chirurgie Thoracique assistee par video (CTAV):Techniques de base et abords intercostaux. (Le journal de Coelio-Chirurgie No:6 Juin.1993)
 3. J.P.Gamondes, C. ÖZTÜRK, F.Thevenet, D.Bodzongo, A.Brachet, J.B.Caillet, M.Gressier, J.F. Mornex, V.Trillet-Lenoır, J.Brune.Tumeurs du mediastin de l adulte : une serie de 460 observations.    ( Societe de Chirurgie Thoracique et cardio-Vasculaire de Langue Francaise.Dijon-3 et 4 Juin 1993)
 4. T.Yaltı, İ.Titiz, F.Türkmen, Ç.Aydın, N.Köksal, M.Aydın, C. ÖZTÜRK, Y.Özel.  Outcome of Renal Transplants From Elderly Living Donors(EDTA-European Nephrology Association ND  Congress, June 11-14, 1995, Athens,Greece).         
 5. F.Türkmen, T.Yaltı, M.Aydın, İ.Titiz, I.Yeğenağa, C. ÖZTÜRK, Y.Özel Malignancy Incidence in 72 Cases Following Renal Transplantation (EDTA-European Nephrology Association ND  Congress, June 11-14, 1995, Athens,Greece).
 6. H.Sezer, M.H. Minbay, Ş.Yavuz, M.Akar, S.Atalay, A.Öcal, M.Erdinç, C.ÖZTÜRK, S.Sezer, İ.A.Özdemir. Carpentier-Edwards Perikardial Bioprotezler (Klinik Deneyimimiz)III.Ulusal G.K.D.C. Kongresi.Kuşadası(26-30 Eylül 1994)
 7. A.Kuzgun, H.Sezer, M,Erdinç, M.H.Minbay, Ş.Yavuz, M.Akar, S.Atalay, A.Öcal, C.ÖZTÜRK, S.Sezer, İ.A.Özdemir. Akut Myokard İnfarktüsünde Acil Revaskülarizasyon. III.Ulusal G.K.D.C. Kongresi.Kuşadası(26-30 Eylül 1994)
 8. M.Erdinç, H.Sezer, S.Atalay, Ş.Yavuz, M.Akar, M.H.Minbay ,A.Öcal, A.Kuzgun, C. ÖZTÜRK, S.Sezer, İ.A.Özdemir. Aort Kökünün Genişletilmesinde Çift Katlı Perikardial Yama Kullanımı. III.Ulusal G.K.D.C. Kongresi.Kuşadası(26-30 Eylül 1994)
 9. A.Öcal, H.Sezer, M.H.Minbay, M.Erdinç, A.Kuzgun, Ş.Yavuz, M.Akar, S.Atalay, C. ÖZTÜRK, S.Sezer, İ.A.Özdemir. Göğüs Deformitesi ve Kardiak Patolojinin Simultane Onarımı. III.Ulusal G.K.D.C. Kongresi.Kuşadası(26-30 Eylül 1994)
 10. Sezer H.,Yılmazlar S.,Kuzgun A.,ÖZTÜRK C.,Sezer S.:Is conventional approach to neurologic complications following open heart surgery always sufficient?(increased intracranial pressure case related to intracranial meningioma following coronary bypass surgery)case report.Koşuyolu Heart Journal.
 11. Celkan A., Yavuz Ş., ÖZTÜRK C., Özdemir İ.A.: Ascendan Aort Disseksiyonları.Klinik Deneyimlerimiz.(Bildiri)20-23.04.1996 VII.Vasküler Cerrahi Kongresi,İzmir
 12. Dr.Cüneyd ÖZTÜRK, Dr.Ahmet KUZGUN, Dr.Ahmet ÖÇAL, Dr.İ.Ayhan ÖZDEMİR : İnvaziv arteriyel girişimler sonrası distal dolaşım bozukluklarında tedavi yaklaşımımız. (poster)20-23.04.1996  VIII.Vasküler Cerrahi Kongresi, İzmir
 13. İ.A.Özdemir, C.Öztürk, V.Koca, Ş.Yavuz, T.Bozat: Sinüs Valsalva Anevrizmaları: Poster,29.10-01.11.1996 -IV.göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi-Marmaris.
 14. Dr.Cüneyd ÖZTÜRK, Dr.Hüsnü SEZER, Dr.Ahmet ÖÇAL, Dr.İ.A.ÖZDEMİR Arteriyel girişimlere bağlı distal dolaşım bozukluklarında tedavi yaklaşımımız. (Vasküler cerrahi dergisi1996-5(2);58-61)
 15. Melih ERDİNÇ,MD, Ahmet ÖÇAL, MD,Hüsnü SEZER ,MD,Ahmet KUZGUN, MD, Cüneyd ÖZTÜRK,MD; Double-loop Sternal Wiring Technique. Ann  Thorac Surg  1996; 62: 320-1 
 16. Sezer,H. Erdinç, M. Öçal,A. Kuzgun, A. Öztürk,C;  Retention of Native Leaflets by a Wrap-up Technique in Mitral Valve Replacement. Ann Thorac Surg 1996;62:1250-52. 
 17. Dr.Çetin Sarıkamış, Şenol Yavuz,Cüneyd Öztürk,Tahsin Bozat, Ayhan Özdemir Sol ventriküle prolabe diseksiyon flepinin sebep olduğu aort yetmezliği.:Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi cilt 5 sayı 1, Ocak1997; 68-69 
 18. Melih Erdinç, Cüneyd Öztürk, Ahmet Öcal, Vedat Koca Internal Mammary Artery Branch Steal in Myocardial Revascularization, Ann Thorac Surg 1998;65:888-900
 19. H.Sezer, A.Kuzgun, S.Akel, C.Öztürk, S.Kuzucan, S.Sezer; Sol Ventrikül Anevrizmalarında Perikardial Patch ile Endoanevrizmorafi.(Göğüs kalp damar cerrahisi dergisi cilt 6 sayı 6 kasım 1998473-477)
 20. H.Sezer, A.Kuzgun, S.Akel, C.Öztürk, S.Kuzucan, S.Sezer; İntrakoroner Stentli Olgularda Koroner Arter Bypas Cerrahisi. (.(Göğüs kalp damar cerrahisi dergisi cilt 6 sayı 5 Eylül 1998,391-396)
 21. H.Sezer, A.Kuzgun, S.Akel, C.Öztürk, S.Kuzucan, S.Sezer ; Kompleks LAD Lezyonlarında cerrahi seçenekler ve Sonuçları. (Göğüs kalp damar cerraisi dergisi cilt 7 sayı 1 Ocak 1999,36-41)
 22. Melih Erdinç, Ahmet Ocal, Omer Sait Atalay, Cuneyt Ozturk, Husnu Sezer. Adjustment of faulty graft length in aortocoronary bypass. Ann Thorac Surg 67:1536-7,1999.
 23. Melih Erdinç, Ahmet Öçal, Cuneyt Ozturk,Husnu Sezer. Figure-of-eight wiring may hamper sternal growth. Ann thorac Surg 67 :1209-10,1999.
 24. Melih Erdinç, Ahmet Öcal, Ö.Sait Atalay, Cüneyt Öztürk, Hüsnü Sezer.: Duplex Percardial Patch Aortoplasty.(Abstract-Asian cardiovascular&thoracic Annals 2000,vol 8,No.1,73-75)
 25. H.Sezer, A.Kuzgun, S.Akel, C.Öztürk ,Y.Kalko: Sequential Lima BaypaslarPoster-23-27 .09 2002 Türk kalp Damar cerrahisi Derneği VII.Ulusal kongresi. Antalya)
 26. G.Akkaya, H.Ulutaş ,C.Öztürk: Kalp Cerrahisi ameliyathanesinin organizasyonu. (Poster-23-27 .09 2002 Türk kalp Damar cerrahisi Derneği VII.Ulusal kongresi. Antalya)
 27. H.Sezer, A.Kuzgun, S.Akel, C.Öztürk: Koroner Arter By-pass cerrahisinde Troponin değerleri. (Bildiri-23-27 .09 2002 Türk kalp Damar cerrahisi Derneği VII.Ulusal kongresi. Antalya)
 28. H.Sezer, A.Kuzgun, S.Akel, C.Öztürk : Koroner operasyonlar sonrasında gelişen atrial fibrilasyonu önlemede Amiodarone’nin yeri. (Bildiri-23-27 .09 2002 Türk kalp Damar cerrahisi Derneği VII.Ulusal kongresi. Antalya)
 29. H.Sezer, A.Kuzgun, C.Öztürk S.Akel,: Koroner Arter By-pass cerrahisinde Troponin değerleri. (Turkish J Thoracic Cardiovasc Surg 2004 ;12:164-168)
 30. Cüneyd Öztürk, Bilhan Özalp, Ümit İpeksoy ;Periferik Venöz Tromboz ve Pulmoner Tromboemboli Tedavisinde Yeni bir yöntem : Ekosonic Endovascular Device.(poster 157 Türk kalp Damar cerrahisi Derneği XII.Ulusal kongresi. Antalya)
 31. Cüneyd Öztürk, Bilhan Özalp :Patent Foramen ovale,sola atriyal mixoma,mitral ve triküspit yetmezliği,koroner arter hastalığı bulunan ve inme öyküsü bulunan bir hastanın transseptal yaklaşımla tedavisi.Nadir görülen bir olgu(olgu sunumu) ( poster 384  Türk kalp Damar cerrahisi Derneği XII.Ulusal kongresi. Antalya)
 32. Yeliz Koçoğlu, Atıl Gürsoy,Tijen Alkan-Bozkaya, Koray Ak, Cüneyd Öztürk, Halil Türkoğlu, Atıf Akçevin, Akif Ündar. Is there a difference between Pulsatile and Nonpulsatile perfusion mode according to Cyanotic or not as peroperative parameters in Pediatric Cardiac Surgery with CPB?.10th International Conference on Pediatric Mechanical Circulatory Support Systems & Pediatric Cardiopulmonary Perfusion. (poster)
 33. Cüneyd Öztürk, Bilhan Özalp, Ümit İpeksoy ;Periferik Venöz Tromboz ve Pulmoner Tromboemboli Tedavisinde Yeni bir yöntem : Ekosonic Endovascular Device. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi  2014.
 34. Contralateral recurrence of atrial myxoma - case report and review of the literatureC Erdöl,1 C Öztürk,2 A Öcal,2 T Bozat,1 V Koca,1 and A Özdemir2Images Paediatr Cardiol. 2001 Jul-Sep; 3(3): 3–9
 35. Duplex Pericardial Patch AortoplastyMelih Erdinc, MD, Ahmet Ocal, MD, Omer Sait Atalay, MD, Cuneyt Ozturk, MD1, Husnu Sezer, MD1Department of Cardiovascular Surgery Bursa Yüksek İhtisas Hospital Bursa, Turkey 1 Department of Cardiovascular Surgery International Hospital Istanbul, TurkeyAsian cardiovascular and thoracic annals.volume: 8 issue: 1, page(s): 73-75 Issue published: March 1, 2000
 36. Koroner Arter Bypass Cerrahisinde Troponin DeðerleriTROPONIN LEVELS AFTER CORONARY ARTERY BYPASS SURGERYSEZER, Hüsnü; KUZGUN, Ahmet; ÖZTÜRK, Cüneyd; AKEL, Sırrı; SEZER, Selma Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2004,12(3):164-168, Ref:24 Dil/Language: Türkçe - Turkish, Veritabanı: ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları (UVT) - ULAKBIM Turkish National Databases
 37. Kompleks LAD Lezyonlarında Cerrahi Seçenekler ve Sonuçları SEZER, Hüsnü; KUZGUN, Ahmet; AKEL, Sırrı; ÖZTÜRK, Cüneyd; KUZUCAN, Sibel; SEZER, Selma Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 1999,7(1):36-41, Ref:17 Dil/Language: Türkçe - Turkish, Veritabanı: ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları (UVT) - ULAKBIM Turkish National Databases
 38. Adjustment of faulty graft length in aortocoronary bypass. Erdinc M, Ocal A, Atalay OS, Ozturk C, Sezer H. Comment on Ann Thorac Surg. 1998 Sep;66(3):966-7. PMID: 10355461  [Indexed for MEDLINE]
 39. Internal mammary artery branch steal in myocardial revascularization. Erdinc M, Ozturk C, Ocal A, Koca V. Comment on Minimally invasive coronary artery bypass grafting. [Ann Thorac Surg. 1997] Persistence of mammary artery branches and blood supply to the left anterior descending artery. [Ann Thorac Surg. 1997] PMID: 9527254 [Indexed for MEDLINE