Görev Aldığı
Hastaneler
 • İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 166 Şişli - İstanbul Haritada Göster

İlgi Alanları:

 • Mide Bağırsak Sistemi Cerrahisi
 • Kalın Bağırsak Cerrahisi
 • Anüs Bölgesi Hastalıkları
 • Onkolojik Cerrahi
 • Laparoskopik Kolorektal Cerrahi
 • Laparoskopik Fıtık Cerrahisi
 • Laparoskopik Reflü Cerrahisi
 • Laparoskopik Safra Kesesi ve Apandisit Cerrahisi
 • Tiroid ve Endokrin Cerrahisi
 • Robotik Cerrahi

Bugün
 • 1996 İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Genel Cerrahi

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Cerrahi Derneği
 • American Society of Colon and Rectal Surgery

Diğer Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. A.E.Aydın, C.Dibekoğlu, A.Turkmen, M.N.Çarin, U.Eldegez : Cadaveric kidney transplantation activities in İstanbul. Transplantation Proceedings, 27:2947,1995

2. P.Bell,C.Dibekoglu, C.Gonzalez, R.Schlumpf, R.Wijnen; Results of transplantation with non-heartbeating donors. Transplantation Proceedings, 27:2951-2956, 1995

3. R.Güloğlu, C.Ertekin, C.Dibekoğlu, K.Taviloğlu, K.Günay, M. Kurtoğlu: An approach to orthopedic injuries of lower extremeties complicated with vascular injuries: Amputation or reconstruction? The European Journal of Emergency Surgery and Intensive Care, 21: 7-10, 1998

4. Y. Erbil, C.Dibekoğlu, Ü.Türkoğlu, E.Ademoğlu, E.Berber, A.Kizir, S. Mercan, G.Toker: Nitric oxide and radiation enteritis. Eur J Surg, 164: 863-868, 1998

5. İ.Sanisoğlu,M.Güden,Z.Bayramoğlu,E.Sağbaş,C.Dibekoğlu,Y.Sanisoğlu,B.Akpınar: Does off-pump CABG reduce gastrointestinal comğlications? Ann Thorac Surg 77:619-25, 2004

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Y.Onaran, T.Terzioğlu, S.Tezelman, H. Azizlerli, F.Alagöl, C. Dibekoğlu : Reoperatif tiroid cerrahisi. Ulusal Cerrahi Dergisi, 11: 243-247, 1994

2. K.Taviloğlu, Y.Erbil, U.Çevikbaş, C.Dibekoğlu : SMS 201-995 in sıçanlarda oluşturulan kolon tümörü üzerine etkisi. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 10: 67-70, 1996

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. A.E.Aydın, C.Dibekoğlu, M.Ş.Sever,A.Turkmen, M.N.çarin, U.Eldegez: Cadaveric kidney transplantation activities in İstanbul Faculty of Medicine Transplantation Unit. First International Workshop On Non- Heartbeating Donors, Maastricht- The Netherlands, March 30-31, 1995

2. R. Guloglu, M.Kurtoğlu, C.Ertekin, C.Dibekoğlu, K.Taviloğlu, K.Gunay: Evaluation of popliteal arterial injuries with an objective criteria. 39th Annual World Congress International College of Angiology. İstanbul-Turkey, 29 June-4 July, 1997

3. C.Dibekoğlu, S.Turanlı, K.Ç.Özçelik, N.Karaman: Can the Development of Bone Fracture Be Predicted in Breast Cancer Patients with Isolated Bone Metastasis? The 48 th Congress of the European Society for Surgical Research. May 29-June 1, 2013, Istanbul-Turkey

4.S.Turanlı, K.Ç.Özçelik,C.Dibekoğlu: Which One Affect the Survival Negatively in Papillary Thyroid Cancer? Persistent or recurrent disease. The 48 th Congress of the European Society for Surgical Research. May 29-June 1, 2013, Istanbul-Turkey

5.S.Turanlı, Y.Pirhan, C.Dibekoğlu:Tumor Size in Stage III Gastric Cancer .The 48 th Congress of the European Society for Surgical Research. May 29-June 1, 2013, Istanbul-Turkey

6. S.Erdoğan, Y.S.Kahraman, S.Turanli, C.Dibekoglu: Primary Hydatic Cyst of Thigh Muscles.The 48 th Congress of the European Society for Surgical Research. May 29-June 1, 2013, Istanbul-Turkey

7. C.Dibekoglu, S.Turanli,N.Bozdoğan: Carcinoid Tumors of the Appendix: a Clinicopathologic Study of 10 Patients From A Single Institution.The 48 th Congress of the European Society for Surgical Research. May 29-June 1, 2013, Istanbul-Turke

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1. V. Özmen, M. Müslümanoğlu, A.İğci, C. Dibekoğlu, K.Kemertaş, T.Dağoğlu, Y.Bozfakioğlu, M.Parlak, M.Keçer, M.Unal : 35 yaştan küçük meme kanserleri. XI. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya-Türkiye, 28 Mayıs- 2Haziran ,1995

2. M.Müslümanoğlu, K.Kemertaş ,N.Güral, V. Özmen, A.İğci, C. Dibekoğlu, Y.Bozfakioğlu T.Dağoğlu, M.Parlak, M.Keçer, M.Unal ; Meme kanserinde T-Helper, T-Supresör ve bunların oranı ile tümörün agresivitrsini gösteren parametreler arasında ilişki var mıdır? XI. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya-Türkiye, 28 Mayıs- 2Haziran ,1995

3. M.Müslümanoğlu, V. Özmen , C. Dibekoğlu, A.Kebudi, A.İğci, , Y.Bozfakioğlu T.Dağoğlu, M.Parlak, M.Keçer, M.Unal : 1 cm den küçük meme kanserleri ( 42 vaka). XI. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya-Türkiye, 28 Mayıs- 2Haziran ,1995

4. K. Taviloğlu, K. Gunay, C.Dibekoğlu, A.Çalış, M.Kurtoğlu : Pediatrik vasküler yaralanmalar. 1.Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, İstanbul-Türkiye, 19-23 Eylül, 1995

5. K. Taviloğlu, K. Gunay, R.Gençosmanoğlu, C.Dibekoğlu, C.Ertekin,Ö.Türel: Nekrotizan fasiitis tedavisine yaklaşım. 1.Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, İstanbul-Türkiye, 19-23 Eylül, 1995

6. E.Ademoğlu, Ü.Mutlu-Türkoğlu, Y.Erbil, C.Dibekoğlu, G.Aykaç-Toker, M.Uysal: Radyasyon enteriti oluşturulan sıçanlarda barsak nitrik oksit düzeyleri. XIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi( Uluslar arası katılımlı) , Antalya –Türkiye, 4-8 Kasım , 1996

7. Y.Erbil, E.Berber, Ü.Türkoğlu, C.Dibekoğlu, S.Mercan : Radyasyon enteritinde nitrik oksit sentezinin rolü. VII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya- Türkiye, 8-11 Eylül, 1997

8. K.Kemertaş,C.Dibekoğlu, A.Akıncı, C.Balcı, M.Öz: Spontan karaciğer rüptürü. V.Uluslararası Katılımlı Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Kuşadası-Türkiye,

9-13 Ekim 2001 9. A.Akıncı, C.Dibekoğlu, K.Kemertaş, C.Balcı, Y.Bilgin, H.U.Klör: ERCP ve endoskopik papillotomi (EPT) öncesi ve sonrasındaekzokrin pankreas fonksiyonu.V.Uluslararası Katılımlı Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Kuşadası-Türkiye, 9-13 Ekim 2001

Bizden haberdar olmak ister misiniz?
florence nightingale hastanesi çağrı merkezi
florence nightingale hastanesi

Copyright 2016 Florence Nightingale. Tüm hakları saklıdır.

Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.