Doç. Dr. Cengiz DİBEKOĞLU İstanbul Florence Nightingale Hastanesi - Genel Cerrahi

Özel İlgi Alanları
 • Cerrahi
 • Laparoskopik Cerrahi
 • Mide Bağırsak Sistemi Cerrahisi
 • Kalın Bağırsak Cerrahisi
 • Laparoskopik Kolorektal Cerrahi
 • Tiroid Cerrahisi
 • Robotik Cerrahi

Randevu Alın

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
  • 2013
   İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
   Genel Cerrahi

   1996

   Şişli Florence Nightingale Hastanesi
   Genel Cerrahi 

   1991
   Marmara Üniversitesi
   Tıp Fakültesi

   • Türk Tabipler Birliği
   • Türk Cerrahi Derneği
   • American Society of Colon and Rectal Surgery
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • A.E.Aydın, C.Dibekoğlu, A.Turkmen, M.N.Çarin, U.Eldegez : Cadaveric kidney transplantation activities in İstanbul. Transplantation Proceedings, 27:2947,1995
   • P.Bell,C.Dibekoglu, C.Gonzalez, R.Schlumpf, R.Wijnen; Results of transplantation with non-heartbeating donors. Transplantation Proceedings, 27:2951-2956, 1995
   • R.Güloğlu, C.Ertekin, C.Dibekoğlu, K.Taviloğlu, K.Günay, M. Kurtoğlu: An approach to orthopedic injuries of lower extremeties complicated with vascular injuries: Amputation or reconstruction? The European Journal of Emergency Surgery and Intensive Care, 21: 7-10, 1998
   • Y. Erbil, C.Dibekoğlu, Ü.Türkoğlu, E.Ademoğlu, E.Berber, A.Kizir, S. Mercan, G.Toker: Nitric oxide and radiation enteritis. Eur J Surg, 164: 863-868, 1998
   • İ.Sanisoğlu,M.Güden,Z.Bayramoğlu,E.Sağbaş,C.Dibekoğlu,Y.Sanisoğlu,B.Akpınar: Does off-pump CABG reduce gastrointestinal comğlications? Ann Thorac Surg 77:619-25, 2004