Görev Aldığı
Hastaneler
 • İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 166 Şişli - İstanbul Haritada Göster

İlgi Alanları:

 • Mide Bağırsak Sistemi Cerrahisi
 • Kalın Bağırsak Cerrahisi
 • Anüs Bölgesi Hastalıkları
 • Onkolojik Cerrahi
 • Laparoskopik Kolorektal Cerrahi
 • Laparoskopik Fıtık Cerrahisi
 • Laparoskopik Reflü Cerrahisi
 • Laparoskopik Safra Kesesi ve Apandisit Cerrahisi
 • Tiroid ve Endokrin Cerrahisi
 • Robotik Cerrahi

Bugün
 • 1996 İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Genel Cerrahi

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Cerrahi Derneği
 • American Society of Colon and Rectal Surgery

Diğer Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. A.E.Aydın, C.Dibekoğlu, A.Turkmen, M.N.Çarin, U.Eldegez : Cadaveric kidney transplantation activities in İstanbul. Transplantation Proceedings, 27:2947,1995

2. P.Bell,C.Dibekoglu, C.Gonzalez, R.Schlumpf, R.Wijnen; Results of transplantation with non-heartbeating donors. Transplantation Proceedings, 27:2951-2956, 1995

3. R.Güloğlu, C.Ertekin, C.Dibekoğlu, K.Taviloğlu, K.Günay, M. Kurtoğlu: An approach to orthopedic injuries of lower extremeties complicated with vascular injuries: Amputation or reconstruction? The European Journal of Emergency Surgery and Intensive Care, 21: 7-10, 1998

4. Y. Erbil, C.Dibekoğlu, Ü.Türkoğlu, E.Ademoğlu, E.Berber, A.Kizir, S. Mercan, G.Toker: Nitric oxide and radiation enteritis. Eur J Surg, 164: 863-868, 1998

5. İ.Sanisoğlu,M.Güden,Z.Bayramoğlu,E.Sağbaş,C.Dibekoğlu,Y.Sanisoğlu,B.Akpınar: Does off-pump CABG reduce gastrointestinal comğlications? Ann Thorac Surg 77:619-25, 2004

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Y.Onaran, T.Terzioğlu, S.Tezelman, H. Azizlerli, F.Alagöl, C. Dibekoğlu : Reoperatif tiroid cerrahisi. Ulusal Cerrahi Dergisi, 11: 243-247, 1994

2. K.Taviloğlu, Y.Erbil, U.Çevikbaş, C.Dibekoğlu : SMS 201-995 in sıçanlarda oluşturulan kolon tümörü üzerine etkisi. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 10: 67-70, 1996

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. A.E.Aydın, C.Dibekoğlu, M.Ş.Sever,A.Turkmen, M.N.çarin, U.Eldegez: Cadaveric kidney transplantation activities in İstanbul Faculty of Medicine Transplantation Unit. First International Workshop On Non- Heartbeating Donors, Maastricht- The Netherlands, March 30-31, 1995

2. R. Guloglu, M.Kurtoğlu, C.Ertekin, C.Dibekoğlu, K.Taviloğlu, K.Gunay: Evaluation of popliteal arterial injuries with an objective criteria. 39th Annual World Congress International College of Angiology. İstanbul-Turkey, 29 June-4 July, 1997

3. C.Dibekoğlu, S.Turanlı, K.Ç.Özçelik, N.Karaman: Can the Development of Bone Fracture Be Predicted in Breast Cancer Patients with Isolated Bone Metastasis? The 48 th Congress of the European Society for Surgical Research. May 29-June 1, 2013, Istanbul-Turkey

4.S.Turanlı, K.Ç.Özçelik,C.Dibekoğlu: Which One Affect the Survival Negatively in Papillary Thyroid Cancer? Persistent or recurrent disease. The 48 th Congress of the European Society for Surgical Research. May 29-June 1, 2013, Istanbul-Turkey

5.S.Turanlı, Y.Pirhan, C.Dibekoğlu:Tumor Size in Stage III Gastric Cancer .The 48 th Congress of the European Society for Surgical Research. May 29-June 1, 2013, Istanbul-Turkey

6. S.Erdoğan, Y.S.Kahraman, S.Turanli, C.Dibekoglu: Primary Hydatic Cyst of Thigh Muscles.The 48 th Congress of the European Society for Surgical Research. May 29-June 1, 2013, Istanbul-Turkey

7. C.Dibekoglu, S.Turanli,N.Bozdoğan: Carcinoid Tumors of the Appendix: a Clinicopathologic Study of 10 Patients From A Single Institution.The 48 th Congress of the European Society for Surgical Research. May 29-June 1, 2013, Istanbul-Turke

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1. V. Özmen, M. Müslümanoğlu, A.İğci, C. Dibekoğlu, K.Kemertaş, T.Dağoğlu, Y.Bozfakioğlu, M.Parlak, M.Keçer, M.Unal : 35 yaştan küçük meme kanserleri. XI. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya-Türkiye, 28 Mayıs- 2Haziran ,1995

2. M.Müslümanoğlu, K.Kemertaş ,N.Güral, V. Özmen, A.İğci, C. Dibekoğlu, Y.Bozfakioğlu T.Dağoğlu, M.Parlak, M.Keçer, M.Unal ; Meme kanserinde T-Helper, T-Supresör ve bunların oranı ile tümörün agresivitrsini gösteren parametreler arasında ilişki var mıdır? XI. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya-Türkiye, 28 Mayıs- 2Haziran ,1995

3. M.Müslümanoğlu, V. Özmen , C. Dibekoğlu, A.Kebudi, A.İğci, , Y.Bozfakioğlu T.Dağoğlu, M.Parlak, M.Keçer, M.Unal : 1 cm den küçük meme kanserleri ( 42 vaka). XI. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya-Türkiye, 28 Mayıs- 2Haziran ,1995

4. K. Taviloğlu, K. Gunay, C.Dibekoğlu, A.Çalış, M.Kurtoğlu : Pediatrik vasküler yaralanmalar. 1.Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, İstanbul-Türkiye, 19-23 Eylül, 1995

5. K. Taviloğlu, K. Gunay, R.Gençosmanoğlu, C.Dibekoğlu, C.Ertekin,Ö.Türel: Nekrotizan fasiitis tedavisine yaklaşım. 1.Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, İstanbul-Türkiye, 19-23 Eylül, 1995

6. E.Ademoğlu, Ü.Mutlu-Türkoğlu, Y.Erbil, C.Dibekoğlu, G.Aykaç-Toker, M.Uysal: Radyasyon enteriti oluşturulan sıçanlarda barsak nitrik oksit düzeyleri. XIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi( Uluslar arası katılımlı) , Antalya –Türkiye, 4-8 Kasım , 1996

7. Y.Erbil, E.Berber, Ü.Türkoğlu, C.Dibekoğlu, S.Mercan : Radyasyon enteritinde nitrik oksit sentezinin rolü. VII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya- Türkiye, 8-11 Eylül, 1997

8. K.Kemertaş,C.Dibekoğlu, A.Akıncı, C.Balcı, M.Öz: Spontan karaciğer rüptürü. V.Uluslararası Katılımlı Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Kuşadası-Türkiye,

9-13 Ekim 2001 9. A.Akıncı, C.Dibekoğlu, K.Kemertaş, C.Balcı, Y.Bilgin, H.U.Klör: ERCP ve endoskopik papillotomi (EPT) öncesi ve sonrasındaekzokrin pankreas fonksiyonu.V.Uluslararası Katılımlı Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Kuşadası-Türkiye, 9-13 Ekim 2001