Görev Aldığı
Hastaneler
  • İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 166 Şişli - İstanbul Haritada Göster

İlgi Alanları:

Laparoskopik (Kapalı) Ameliyatlar

                 Laparoskopik reflü cerrahisi
                 Laparoskopik  kolon (kalın bağırsak) cerrahisi
                 Laparoskopik rektum cerrahisi
                 Laparoskopik safra kesesi  cerrahisi
                 Laparoskopik kasık fıtığı cerrahisi( TEP yöntemi)
                 Laparoskopik karın fıtıkları cerrrahisi    
                 Laparoskopik apandisit cerrahisi
                 Laparoskopik obezite cerrahisi
                 Laparoskopik dalak cerrahisi
                 Laparoskopik pankreas cerrahisi
                 Laparoskopik barsak sarkması cerrahisi
                 Laparoskopik periton ve retropertiton tümör cerrahisi
                 Diagnostik (Teşhis koyucu) laparoskopi

 Robotik Cerrahi

                 Robotik safra kesesi ameliyatı(Tek delikten)
                 Robotik dalak ameliyatı
                         Robotik rektum kanseri ve rektum sarkması ameliyatı
                         Robotik pankreas tümör ameliyatı
                         Robotik reflü ameliyatı

Anüs Bölgesi Ameliyatları

                 Hemoroid(Basur) ameliyatları ( Ligasure, Longo ve Lazer yöntemleriyle)
                 Anal fissür( anüs çatlağı) ameliyatları
                 Anal fissür için Botox tedavisi
                 Anal fistül ameliyatları(Lazer ile)
                 Kıl dönmesi Pilonidal sinüs) ameliyatları
                 Anüs ve rektum sarkması ameliyatları( Altemeier ve transabdominal)

Fıtık Cerrahisi

                 Laparoskopik kasık fıtığı ameliyatları (TEP yöntemiyle karın içine girmeden)
                 Karın duvarı fıtıkları (Kapalı ve Açık ameliyatlar)
                         Yara yerinden gelişmiş fıtık ameliyatları ( Kapalı ve Açık)

Meme Hastalıkları

                 Meme kanseri taraması
                 Meme kanseri ameliyatları
                 Rutin meme kontrolü

Tiroid Cerrahisİ

                Tiroid kanseri taraması
                Tiroid kanseri ameliyatları( Total ve subtotal tiroidektomi , boyun diseksiyonu)

Onkolojik Cerrahi

                Mide kanseri
                Bağırsak kanseri
                Rektum kanseri
                Pankreas ve safra yolu kanserleri
                Deri kanserleri

Karaciğer , Safra yolu  ve Pankreas Cerrahisi

                Safra kesesi ameliyatları
                        Safra yolu cerrahisi
                        Karaciğer cerrahisi
                        Pankreas cerrahisi
                                Barsak tıkanıklıkları (ileus) tedavisi ve cerrahisi
                                Barsağın divertikül hastalığı ve cerrahisi (kapalı barsak ameliyatı)
                                Deri kist ve tümörleri

Bugün
  • 1996 İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Genel Cerrahi

  • Türk Tabipler Birliği
  • Türk Cerrahi Derneği
  • American Society of Colon and Rectal Surgery

Diğer Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. A.E.Aydın, C.Dibekoğlu, A.Turkmen, M.N.Çarin, U.Eldegez : Cadaveric kidney transplantation activities in İstanbul. Transplantation Proceedings, 27:2947,1995

2. P.Bell,C.Dibekoglu, C.Gonzalez, R.Schlumpf, R.Wijnen; Results of transplantation with non-heartbeating donors. Transplantation Proceedings, 27:2951-2956, 1995

3. R.Güloğlu, C.Ertekin, C.Dibekoğlu, K.Taviloğlu, K.Günay, M. Kurtoğlu: An approach to orthopedic injuries of lower extremeties complicated with vascular injuries: Amputation or reconstruction? The European Journal of Emergency Surgery and Intensive Care, 21: 7-10, 1998

4. Y. Erbil, C.Dibekoğlu, Ü.Türkoğlu, E.Ademoğlu, E.Berber, A.Kizir, S. Mercan, G.Toker: Nitric oxide and radiation enteritis. Eur J Surg, 164: 863-868, 1998

5. İ.Sanisoğlu,M.Güden,Z.Bayramoğlu,E.Sağbaş,C.Dibekoğlu,Y.Sanisoğlu,B.Akpınar: Does off-pump CABG reduce gastrointestinal comğlications? Ann Thorac Surg 77:619-25, 2004

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Y.Onaran, T.Terzioğlu, S.Tezelman, H. Azizlerli, F.Alagöl, C. Dibekoğlu : Reoperatif tiroid cerrahisi. Ulusal Cerrahi Dergisi, 11: 243-247, 1994

2. K.Taviloğlu, Y.Erbil, U.Çevikbaş, C.Dibekoğlu : SMS 201-995 in sıçanlarda oluşturulan kolon tümörü üzerine etkisi. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 10: 67-70, 1996

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. A.E.Aydın, C.Dibekoğlu, M.Ş.Sever,A.Turkmen, M.N.çarin, U.Eldegez: Cadaveric kidney transplantation activities in İstanbul Faculty of Medicine Transplantation Unit. First International Workshop On Non- Heartbeating Donors, Maastricht- The Netherlands, March 30-31, 1995

2. R. Guloglu, M.Kurtoğlu, C.Ertekin, C.Dibekoğlu, K.Taviloğlu, K.Gunay: Evaluation of popliteal arterial injuries with an objective criteria. 39th Annual World Congress International College of Angiology. İstanbul-Turkey, 29 June-4 July, 1997

3. C.Dibekoğlu, S.Turanlı, K.Ç.Özçelik, N.Karaman: Can the Development of Bone Fracture Be Predicted in Breast Cancer Patients with Isolated Bone Metastasis? The 48 th Congress of the European Society for Surgical Research. May 29-June 1, 2013, Istanbul-Turkey

4.S.Turanlı, K.Ç.Özçelik,C.Dibekoğlu: Which One Affect the Survival Negatively in Papillary Thyroid Cancer? Persistent or recurrent disease. The 48 th Congress of the European Society for Surgical Research. May 29-June 1, 2013, Istanbul-Turkey

5.S.Turanlı, Y.Pirhan, C.Dibekoğlu:Tumor Size in Stage III Gastric Cancer .The 48 th Congress of the European Society for Surgical Research. May 29-June 1, 2013, Istanbul-Turkey

6. S.Erdoğan, Y.S.Kahraman, S.Turanli, C.Dibekoglu: Primary Hydatic Cyst of Thigh Muscles.The 48 th Congress of the European Society for Surgical Research. May 29-June 1, 2013, Istanbul-Turkey

7. C.Dibekoglu, S.Turanli,N.Bozdoğan: Carcinoid Tumors of the Appendix: a Clinicopathologic Study of 10 Patients From A Single Institution.The 48 th Congress of the European Society for Surgical Research. May 29-June 1, 2013, Istanbul-Turke

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1. V. Özmen, M. Müslümanoğlu, A.İğci, C. Dibekoğlu, K.Kemertaş, T.Dağoğlu, Y.Bozfakioğlu, M.Parlak, M.Keçer, M.Unal : 35 yaştan küçük meme kanserleri. XI. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya-Türkiye, 28 Mayıs- 2Haziran ,1995

2. M.Müslümanoğlu, K.Kemertaş ,N.Güral, V. Özmen, A.İğci, C. Dibekoğlu, Y.Bozfakioğlu T.Dağoğlu, M.Parlak, M.Keçer, M.Unal ; Meme kanserinde T-Helper, T-Supresör ve bunların oranı ile tümörün agresivitrsini gösteren parametreler arasında ilişki var mıdır? XI. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya-Türkiye, 28 Mayıs- 2Haziran ,1995

3. M.Müslümanoğlu, V. Özmen , C. Dibekoğlu, A.Kebudi, A.İğci, , Y.Bozfakioğlu T.Dağoğlu, M.Parlak, M.Keçer, M.Unal : 1 cm den küçük meme kanserleri ( 42 vaka). XI. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya-Türkiye, 28 Mayıs- 2Haziran ,1995

4. K. Taviloğlu, K. Gunay, C.Dibekoğlu, A.Çalış, M.Kurtoğlu : Pediatrik vasküler yaralanmalar. 1.Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, İstanbul-Türkiye, 19-23 Eylül, 1995

5. K. Taviloğlu, K. Gunay, R.Gençosmanoğlu, C.Dibekoğlu, C.Ertekin,Ö.Türel: Nekrotizan fasiitis tedavisine yaklaşım. 1.Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, İstanbul-Türkiye, 19-23 Eylül, 1995

6. E.Ademoğlu, Ü.Mutlu-Türkoğlu, Y.Erbil, C.Dibekoğlu, G.Aykaç-Toker, M.Uysal: Radyasyon enteriti oluşturulan sıçanlarda barsak nitrik oksit düzeyleri. XIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi( Uluslar arası katılımlı) , Antalya –Türkiye, 4-8 Kasım , 1996

7. Y.Erbil, E.Berber, Ü.Türkoğlu, C.Dibekoğlu, S.Mercan : Radyasyon enteritinde nitrik oksit sentezinin rolü. VII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya- Türkiye, 8-11 Eylül, 1997

8. K.Kemertaş,C.Dibekoğlu, A.Akıncı, C.Balcı, M.Öz: Spontan karaciğer rüptürü. V.Uluslararası Katılımlı Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Kuşadası-Türkiye,

9-13 Ekim 2001 9. A.Akıncı, C.Dibekoğlu, K.Kemertaş, C.Balcı, Y.Bilgin, H.U.Klör: ERCP ve endoskopik papillotomi (EPT) öncesi ve sonrasındaekzokrin pankreas fonksiyonu.V.Uluslararası Katılımlı Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Kuşadası-Türkiye, 9-13 Ekim 2001