•                  Laparoskopik reflü cerrahisi
 •                  Laparoskopik  kolon (kalın bağırsak) cerrahisi
 •                  Laparoskopik rektum cerrahisi
 •                  Laparoskopik safra kesesi  cerrahisi
 •                  Laparoskopik kasık fıtığı cerrahisi( TEP yöntemi)
 •                  Laparoskopik karın fıtıkları cerrrahisi    
 •                  Laparoskopik apandisit cerrahisi
 •                  Laparoskopik obezite cerrahisi
 •                  Laparoskopik dalak cerrahisi
 •                  Laparoskopik pankreas cerrahisi
 •                  Laparoskopik barsak sarkması cerrahisi
 •                  Laparoskopik periton ve retropertiton tümör cerrahisi
 •                  Diagnostik (Teşhis koyucu) laparoskopi

 Robotik Cerrahi

 •  
 •                  Robotik safra kesesi ameliyatı(Tek delikten)
 •                  Robotik dalak ameliyatı
 •                          Robotik rektum kanseri ve rektum sarkması ameliyatı
 •                          Robotik pankreas tümör ameliyatı
 •                          Robotik reflü ameliyat
Anüs Bölgesi Ameliyatları
 •                  Hemoroid(Basur) ameliyatları ( Ligasure, Longo ve Lazer yöntemleriyle)
 •                  Anal fissür( anüs çatlağı) ameliyatları
 •                  Anal fissür için Botox tedavisi
 •                  Anal fistül ameliyatları(Lazer ile)
 •                  Kıl dönmesi Pilonidal sinüs) ameliyatları
 •                  Anüs ve rektum sarkması ameliyatları( Altemeier ve transabdominal)

Fıtık Cerrahisi

 •  
 •                  Laparoskopik kasık fıtığı ameliyatları (TEP yöntemiyle karın içine girmeden)
 •                  Karın duvarı fıtıkları (Kapalı ve Açık ameliyatlar)
 •                          Yara yerinden gelişmiş fıtık ameliyatları ( Kapalı ve Açık)

Meme Hastalıkları

 •  
 •                  Meme kanseri taraması
 •                  Meme kanseri ameliyatları
 •                  Rutin meme kontrolü

Tiroid Cerrahisİ

 •  
 •                 Tiroid kanseri taraması
 •                 Tiroid kanseri ameliyatları( Total ve subtotal tiroidektomi , boyun diseksiyonu)

Onkolojik Cerrahi

 •  
 •                 Mide kanseri
 •                 Bağırsak kanseri
 •                 Rektum kanseri
 •                 Pankreas ve safra yolu kanserleri
 •                 Deri kanserleri
 •                 Safra kesesi ameliyatları
 •                         Safra yolu cerrahisi
 •                         Karaciğer cerrahisi
 •                         Pankreas cerrahisi
 •                                 Barsak tıkanıklıkları (ileus) tedavisi ve cerrahisi
 •                                 Barsağın divertikül hastalığı ve cerrahisi (kapalı barsak ameliyatı)
 •                                 Deri kist ve tümörleri

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Cerrahi Derneği
 • American Society of Colon and Rectal Surgery

1. A.E.Aydın, C.Dibekoğlu, A.Turkmen, M.N.Çarin, U.Eldegez : Cadaveric kidney transplantation activities in İstanbul. Transplantation Proceedings, 27:2947,1995

2. P.Bell,C.Dibekoglu, C.Gonzalez, R.Schlumpf, R.Wijnen; Results of transplantation with non-heartbeating donors. Transplantation Proceedings, 27:2951-2956, 1995

3. R.Güloğlu, C.Ertekin, C.Dibekoğlu, K.Taviloğlu, K.Günay, M. Kurtoğlu: An approach to orthopedic injuries of lower extremeties complicated with vascular injuries: Amputation or reconstruction? The European Journal of Emergency Surgery and Intensive Care, 21: 7-10, 1998

4. Y. Erbil, C.Dibekoğlu, Ü.Türkoğlu, E.Ademoğlu, E.Berber, A.Kizir, S. Mercan, G.Toker: Nitric oxide and radiation enteritis. Eur J Surg, 164: 863-868, 1998

5. İ.Sanisoğlu,M.Güden,Z.Bayramoğlu,E.Sağbaş,C.Dibekoğlu,Y.Sanisoğlu,B.Akpınar: Does off-pump CABG reduce gastrointestinal comğlications? Ann Thorac Surg 77:619-25, 2004