Op. Dr. Celaleddin BİLDİK Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi - Ortopedi ve Travmatoloji

Özel İlgi Alanları
 • Omuz Cerrahisi
 • Ayak Cerrahisi
 • Boy Uzatma
 • Kalça Artroskopisi

Randevu Alın

Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi
  • 2014 - 2015
   New York, Mount Sinai Üniversitesi Hastanesi
   Ortopedi ve Travmatoloji ABD, Artroskopik Cerrahi


   2010 - 2016 
   İstanbul Fatih Sultan Mehmet EAH
   Ortopedi ve Travmatoloji Asistanlık Eğitimi, İstanbul

   2007 - 2009
   İstanbul Dr. Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi
   Anestezi ve Reanimasyon Asistanlık Eğitimi, İstanbul.

   • Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği-Romatoloji Ortopedi Günleri 2022- 2.lik Ödülü.
   • Uluslararası INCARE kongresi, 2022 Deneysel Çalışma 3.lük ödülü.

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • Bildik C, Kaya O. Platelet-Rich Plasma vs Autologous Blood Injection to Treat Plantar Fasciitis: A Prospective Randomized, Double-Blinded, Controlled Trial. Foot Ankle Int. 2022 Aug 17:10711007221114122. doi: 10.1177/10711007221114122. Epub ahead of print. PMID:35975719.
   • Bildik, Celaleddin, and Tuna Pehlivanoglu. Arthroscopic Rotator Cuff Repair Performed with Intraarticular Tranexamic Acid. Could it Provide Improved Visual Clarity and less Postoperative Pain? A prospective, double blind, randomized study of 63 patients. Journal of Shoulder and Elbow Surgery (2022).
   • Bildik C, Kahraman H, Saygı B Vitamin E-added Highly Cross-Linked Polyethylene Decreases the Risk of Osteolysis in an In Vivo Arthroplasty Model. Cureus 15(2): e34955. doi:10.7759/cureus.34955
   • Karaca S, Akpolat AO, Oztermeli A, Bildik C, Erdem MN and Saygi B Comparison of Local versus General Anaesthesia for Carpal Tunnel Release. Austin J Musculoskelet Disord. 2017; 4(2): 1043.
   Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Yazılar
   • Yılmaz B, Şirin E, Tumentemur G, Keskinöz E, Ozdemir G, Bildik C, Muratlı HH “Does Injection of Different Amounts of Arthrographic Material into Hip Joint Cause Subluxation? “ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi tıp dergisi, 2017, 9(2):51-55
   • Caner, Z. G., Ünal, M., Apaydın, Z., Dağ, A., Okur, Ş., Kara, E., Bildik, C. (2020). Covid-19 hastalığı ve ev egzersizlerinin önemi. Journal of Medical Sciences, 1(3), 25-33.
   • Ünal, M., Bildik, C., Apaydın, Z., Caner, Z. G., & Dağ, A. (2020). Covid-19 Hastalığı ve Fiziksel İnaktivitasyon. Journal of Medical Sciences, 1(4), 13-19.
   • Sirin, E., Yilmaz, B., Ozdemir, G., Okay, E., Bildik, C., Ak, D., Muratli, H. H. (2020). Surgeons Experience and Consistency To Determine Surgical Procedures For Hallux Valgus. Eastern Journal of Medicine, 25(4), 491-499.
   • Bildik, Celaleddin, et al. "Comparison of the effects of physiotherapy and ergotherapy applications on independent movement in hip fracture patients with hemiarthroplasty and PFN-A. (2022) Annals of Medical Research. E ISSN-2636-7688
   • Bildik, Celaleddin, and Tuna Pehlivanoğlu Conservative Treatment Of Acute Low Back Pain: Acetaminophen Combined With Etodolac Or Diclofenac A Comparative Study Of 67 Patients, 10.4274/jtss.galenos.2023.02996
   Kitap Bölümleri
   • Akademisyen kitapevi, Cerrahların Gözü ile Onkolojik Cerrahi, Aytaç Ö, Sedef A, “Tümör Kaynaklı Patolojik Kırıklara Ortopedik Yaklaşım“, Bildik C
   • Akademisyen kitapevi, Omurga Cerrahisinde Yeni Yaklaşımlar ve Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi, Perkütan endoskopik Servikal Posterior Foraminotomi ve Diskektomi, Bildik C
   Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
   • Bildik C, Saygı B, Kadıoglu B, Akman B, Dogan S, Güven M. Does Vitamin E Reduce Osteolysis in İn Vivo Knee Arthroplasty Model? 38 th SICOT Orthopaedic World Congress, Presentation, Canada, 2018.
   • Saygı B, Sirin E, Karaman O, Karahan N, Bildik C. “Comparison of unilateral and simultaneous bilateral knee arthroplasty in terms of complications, Clinical outcomes and patient satisfaction”, 26. SICOT Triennial World Congress, Brazil, 2014
   • Saygi B, Sirin E, Karaman O, Bildik C, Sen C.”Total hip arthroplasty with oblique subtrochanteric shortening osteotomy in developmental hip dysplasia”, 26. SICOT Triennial World Congress, Brazil, 2014
   • Bildik C, ‘M.TERES MAJOR KASININ İZOLE YARALANMASI’NIN TAKİP VE TEDAVİ SÜRECİ’ Incare 2. İnternational nursing care and research congres, 2022 Ankara,Turkey
   • Bildik C, ‘AYAKTAKİ BASI YARALARININ İYİLEŞMESİNDE PRP'NİN ETKİSİ’ Incare 2. İnternational nursing care and research congres, 2022 Ankara,Turkey.
   Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
   • Saygı B, Karaman Ö, Şirin E, Bildik C, Karakuş Ö, Yazar EA. Bilateral Ve Unilateral Diz Artroplastisi Vakaların Komplikasyonları, Klinik Sonuçları Ve Memnuniyet Dereceleri Açılarından Karşılaştırılması. 23. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, S135, Antalya, 29 Ekim-3 Kasım 2013.
   • Saygı B, Bildik C, Karaman Ö, Şirin E, Arslan İ, Şen C. Modifiye Oblik Femoral Kısaltma Osteotomisi İle Total Kalça Artroplastisi Uygulanmış Displazik Koksartroz Sonuçlarımız. 23. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, P032, Antalya, 29 Ekim-3 Kasım 2013.
   • Saygı B, Karaman Ö, Babatürk CH, Bildik C, Karahan N. Artroskopik Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Yapılmış Hastalarda Transfix Ve Endobutton Yöntemlerinin Karşılaştırılması. 23. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, P521, Antalya, 29 Ekim-3 Kasım 2013.
   • Karaman Ö, Karaca S, Şirin E, Karakuş Ö, Bildik C, Saygı B. Rotator Manşet Yırtıklarında Tamamen Artroskopik Ve Artroskopi Yardımlı Mini-Açık Yöntemle Tamirin Karşılaştırılması. 4. Ortopedi Ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, PS08, İstanbul, 17-20 Nisan 2014.
   • Karaca S, Bildik C, Erdem MN, Saygı B. Genel Ve Lokal Anestezi Altında Karpal Tünel Gevşetme Ameliyatı Uygulanmış Hastaların Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması. 24. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, P115, Antalya, 12-15 Kasım 2014.
   • Bildik C, Saygı B. Aseptik Gevşeme Oluşumunda Farklı İnsert Hammaddelerinin Etkilerinin Hayvan Modellemesinde Deneysel Olarak Karşılaştırılması. 26. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, SKDA - S035, Antalya, 25-30 Ekim 2016.
   • Celaleddin Bildik 1, Tuna Pehlivanoğlu, Artroskopik Rotator Cuff Yırtığı Tamiri İle Kombine Biceps Tenotomisi. Klinik Ve Fonksiyonel Fark Yaratır Mı? 52 Hastanın En Az 2 Yıllık Sonuçları 31. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 25-30 Ekim 2022.
   • Celaleddin Bildik 1, Tuna Pehlivanoğlu All-İnside Ön Çapraz Bağ (Öçb) Rekonstrüksiyonu İle Kombine İzole Lateral Veya Medial Menisküs Tamiri. Sonuçlar Arasında Fark Var Mıdır? 62 Hastanın Karşılaştırmalı Çalışması. 31. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 25-30 Ekim 2022.
   • Celaleddin Bildik 1, Tuna Pehlivanoğlu, Artroskopik Rotator Cuff Yırtığı Tamiri İle Kombine Biceps Tenotomisi. Klinik Ve Fonksiyonel Fark Yaratır Mı? 52 Hastanın En Az 2 Yıllık Sonuçları Romatoloji Ve Ortopedi Günleri-Osteoartrite Çok Yönlü Bakış.
   • Celaleddin Bildik 1, Tuna Pehlivanoğlu All-İnside Ön Çapraz Bağ (Öçb) Rekonstrüksiyonu İle Kombine İzole Lateral Veya Medial Menisküs Tamiri. Sonuçlar Arasında Fark Var Mıdır? 62 Hastanın Karşılaştırmalı Çalışması. Romatoloji Ve Ortopedi Günleri-Osteoartrite Çok Yönlü Bakış.