Op. Dr. Banu ÖNDEŞ Kadıköy Florence Nightingale Tıp Merkezi - Kadın Hastalıkları ve Doğum

Özel İlgi Alanları
 • Laparoskopik ve Histeroskopik Cerrahi
 • Minimal İnvaziv Cerrahi
 • Gebelik Takibi
 • Doğum
 • Menopoz
 • İnfertilite
 • İdrar Kaçırma
 • Cinsel Sağlık

Randevu Alın

Kadıköy Florence Nightingale Tıp Merkezi
Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
  • 2007 - 2012
   Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
   Kadın Hastalıkları ve Doğum (Yüksek Lisans)

   2000 - 2006 
   İstanbul Tıp Fakültesi
   Lisans

   • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
   • TABİP ODASI
   • JED
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • Banu Öndeş. 8 th Term pregnancy in uterus didelphys: a rare case report. Case Reports in Perinatal Medicine. 2017; 20160025
   • Öndeş B, Uluba M, Cevizci S. Comparison of infants of adolescent and advanced age mothers in spontaneous vaginal deliveries occured between 2003 and 2013 . Acta Medica International. 2016;3(2):4-8.
   • ÖNDEŞ B. A rare fetal umbilical cord complication: 37 week antenatal loss. Proc Obstet Gynecol. 2016 Aug 18;6(2):Article 6
   • Yumru AE, Bozkurt M, Dincgez B, ÖNDEŞ B, Kavsi B,Yumru C. Can Vaginal Hysterectomy be Left for the Treatment of Advanced Stage of Pelvic Organ Prolapse? J Androl Gynaecol. 2014;2(1): 3.
   • ÖNDEŞ B, Yumru AE, Şenturk A, Dincgez B, Bozkurt M, Yumru C. Application of Bakri Balloon in a patient who developed massive postpartum hemorrhage after Caesarean Section. Proceedings in Obstet Gynecol. 2013;3(3):6.
   • Yumru AE, Dincgez B, Dogru F, ÖNDEŞ B, Bozkurt M, Yumru C. Is it essential to perform preoperative diagnostic curettage in patients scheduled for uterine myoma surgery. Proceedings in Obstet Gynecol. 2013;3(2):11.
   • Dincgez B, Bozkurt M, ÖNDEŞ B, Yumru AE, Yumru C. Adnexal torsion in the first trimester of a spontaneous pregnancy: detorsion and oophoropexy. Proceedings in Obstet Gynecol. 2013;3(3):4.
   • Yumru AE,  Dinçgez Çakmak B , ÖNDEŞ B,  Ergez M . Surgical correction of female urinary incontinence: comparison of colporrhaphy, sling and suspension procedures. J Int Med Res. 2012;40(5):1942-8.
   • Bozkurt M,  Yumru AE , Coskun EI, ÖNDEŞ B. Laparoscopic management of a translocated intrauterine device embedded in the gastric serosa. J Pak Med Assoc. 2011 Oct;61(10):1020-2.
   Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
   • B.ÖNDEŞ, M.ULUBA, S.CEVIZCI. A Comparison Study For The Babies of Adolescent and Advanced Aged Mothers. 11th World Congress of Perinatal Medicine June 2013, Moscow, Russia.
   • Banu Öndeş , Ayşe Ender Yumru. Is Colphoscopy Essentıal For All Postmenopausal Bleedıngs? 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology May 17-21, 2017, Antalya/Turkey
   • Ayşe Ender Yumru , Banu Öndeş , Meltem Tekelioğlu , Suat Karataş , Muhammed Serhat Yıldız. Büyük Myomlarda Frozen Sectıon Her Olguda Gerekli Midir? 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology May 17-21, 2017, Antalya/Turkey
   • Ayşe Ender Yumru , Banu Öndeş , Veysel Şal, Meltem Tekelioğlu.Malignite İle Birlikteliği Olan Nadir Bir Actinomyces Olgusu. 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology May 17-21, 2017, Antalya/Turkey
   Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
   • Ayşe Ender Yumru,    Burcu Dinçgez,    Banu Öndeş,    Abdülhamit Bozyiğit  . Epidemiologic Characteristics and Management of Subjects Who Were Diagnosed with Trophoblastic Disease. Erciyes Med J 2012; 34:106-110.
   • Ayşe Ender Yumru,   Burcu Dinçgez,   Banu Öndeş,  Naz Atalay .The Relation Between Gender of Babies, Macrosomia and Cesarean Ratio in 11561 Deliveries. JAREM 2011; 1: 18-20.
   • Ayşe Ender Yumru,  Banu Öndeş . Approach to the Infertile Couple and Choice of the Optimum Patient for In Vitro Fertilization. JAREM 2011; 1: 57-60.
   • Banu Öndeş,  Ayşe Ender Yumru,   Burcu Dinçgez  . - Uterusta Dev Myom. JAREM 2011; 1: 32-32.
   • Banu Öndeş,  Ayşe Ender Yumru, Burcu Dinçgez, Yavuz Tahsin Ayanoğlu. - Investigation of Ovarian Granulosa Cell Tumors Together with Presentation of Two Cases in Light of the Literature.  JAREM 2012; 2:87-88.
   Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
   • Banu Öndeş, Burcu Dinçgez, Arzu Ayraler, Ayşe Ender Yumru. Bakırlı Rahim İçi Araç Kullanan ve Kullanmayan Hastalarda Servikovaginal Kültür, Chlamydia,Mycoplasma ve Ureaplasma Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 10.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Antalya.
   • Burcu Dinçgez, Ayşe Ender Yumru, Ebru İnci Coşkun, Banu Öndeş, Eflatun Faruk Özdemir. Levonorgestrelli İntrauterin Sistem Kullanan Kadınlarda Mood Değişikliklerinin Araştırılması. 10.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Antalya.
   • Banu Öndeş, Ayşe Ender Yumru, Murat Bozkurt. Komplikasyonsuz Terme Ulaşan Bir Sakrokoksigeal Teratom Olgusu.14.Ulusal Jinekoloji ve Obsterik Kongresi 5-9 Ekim 2016, Antalya
   • Banu Öndeş, Ayşe Ender Yumru, Murat Bozkurt, Sibel Cevizci, Meltem Tekelioğlu. Tekrarlayan Gebelik Kaybı Olan Olgularda Eğitim Düzeyinin Abortus Sayısına Etkisi. 14.Ulusal Jinekoloji ve Obsterik Kongresi 5-9 Ekim 2016, Antalya
   • Banu Öndeş, Ayşe Ender Yumru, Meltem Tekelioğlu, Ali Murat Kasapoğlu, Gürsoy Burak Kurt. Gestasyonel Trofoblastik Hastalıkların Malign Formu: Koryokarsinom Ve Bir Olgu Eşliğinde Literatürün Gözden Geçirilmesi. 14.Ulusal Jinekoloji ve Obsterik Kongresi 5-9 Ekim 2016, Antalya
   • Ayşe Ender Yumru, Hakan Erenel, Murat Bozkurt, Burcu Dinçgez Çakmak, Veysel Şal, Banu Öndeş, Muhammet Serhat Yıldız. Overin Metastatik Tümörlerinin Bir Olgu Eşliğinde İrdelenmesi. 14.Ulusal Jinekoloji ve Obsterik Kongresi 5-9 Ekim 2016, Antalya
   • Meltem Tekelioğlu, Ayşe Ender Yumru, Burcu Dinçgez Çakmak, Betül Dündar, Gülten Özgen, Banu Öndeş, Murat Bozkurt. Myoma uteri Nedeni İle Opere Edilen İnsidental Erken Evre Endometrium Kanseri Olgusu. 14.Ulusal Jinekoloji ve Obsterik Kongresi 5-9 Ekim 2016, Antalya
   • Ayşe Ender Yumru, Murat Bozkurt, Banu Öndeş, Burcu Dinçgez Çakmak. Alternatif bir Laparoskopik Giriş Yeri Olarak Tanımlana Jain Noktasının Geçirilmiş Multipl Cerrahisi Olan hastada Güvenle Kullanımı. 14.Ulusal Jinekoloji ve Obsterik Kongresi 5-9 Ekim 2016, Antalya
   • Murat Bozkurt, Ayşe Ender Yumru,Banu Öndeş, Burcu Dinçgez, Serkan Kumbasar, Aytek Bulat Şık, Mert Ulaş Barut. Vaginal Muayene İle İlgili Yazılı hasta Bilgilendirmesinin hastaların kaygı seviyeleri Üzerine etkilerinin İncelenmesi. 14.Ulusal Jinekoloji ve Obsterik Kongresi 5-9 Ekim 2016, Antalya
   • Mert Ulaş Barut, Murat Bozkurt, Caner Kaçmaz, Ayşe Ender Yumru, Banu Öndeş, Burcu Çakmak. Fetal Hipoplastik Sol Kalp Sendromu. 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi.05 - 09 Ekim 2016, Antalya
   • Bahar Dağ Can, Arzu Ayraler, Banu Öndeş, Ayşe Ender Yumru. Gestasyonel Diyabetes Mellitus Sıklığının İncelenmesi. 2. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 15-19 Mayıs 2013, Kuşadası.
   • Zeynep Pehlivan, Arzu Ayraler, Bahar Dağ Can, Banu Öndeş, Ayşe Ender Yumru, Hülya Akan.Gebelik ve İdrar Yolu İnfeksiyonu Sıklığının Araştırılması. 3.Aile Hekimliği Araştırma Günleri, 8-11 Kasım 2012, İzmir.
   • Arzu Ayraler, Zeynep Pehlivan, Banu Öndeş, Ayşe Ender Yumru, Hülya Akan. Birinci Trimester Gebelerde Anemi Değerlendirilmesi, 8-11 Kasım 2012, İzmir.
   • Mehmet Uçar, Arzu Ayraler, Zeynep Pehlivan, Banu Öndeş. Sağlıklı Gebelerde Hepatit B Taraması. 6.Aile Hekimliği Güz Okulu, 19-23 Eylül 2012, Antalya.
   • Zeynep Pehlivan, Arzu Ayraler, Mehmet Uçar, Banu Öndeş, Ayşe Ender Yumru. Birinci Trimester Gebelerde Tiroid Metabolizması Değerlendirmesi, 19-23 Eylül 2012, Antalya.
   • Banu Öndeş, Ayşe Ender Yumru, Burcu Dinçgez, Maviş Özge Özgan. Overin dev Müsinöz Kistadenomu: Olgu Sunumu. 10.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Antalya.
   • Burcu Dinçgez, Banu Öndeş, Seval Zeren, Ayşe Ender Yumru. Maternal Mortalitenin En Önemli Nedenlerinden Biri: Septik Abortus. 10.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Antalya.
   • Ayşe Ender Yumru, Banu Öndeş, Burcu Dinçgez, Naz Atalay. Antenatal Takipteki 40 Gebenin Plasental Patolojilerinin Prospektif Olarak Değerlendirilmesi. 10.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Antalya.
   • Ayşe Ender Yumru, Burcu Dinçgez, Banu Öndeş, Berker Kavşi. İleri Evre Pelvik Organ Prolapsusu Tedavisinde Vajinal Histerektomi Terk Edilebilir Mi?: Olgu sunumu. 10.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Antalya.
   • Ayşe Ender Yumru, Burcu Dinçgez, Banu Öndeş, Elif Sümer, Berker Kavşi. Yeni Bir Kontraseptif Yöntem, 75 µG/Gün Desogestrel: Prospektif Çalışma. 10.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Antalya.
   • Erhan Osman Gündoğdu, Banu Öndeş, Burcu Dinçgez, Naz Atalay, Ayşe Ender Yumru. Kliniğimizde 1 Ocak 2000-31 Aralık 2011 Tarihleri Arasındaki Sezaryen Doğum Oranlarının 2010-2011 Genelgeleri Öncesi ve Sonrası Karşılaştırılması. 10.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Antalya.
   • Burcu Dinçgez, Ayşe Ender Yumru, Banu Öndeş, Abdülhamit Bozyiğit. Fournier Gangreni: Olgu Sunumu. 10.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Antalya.
   • Burcu Dinçgez, Vehbi Sermet Akar, Fatma Ketenci Gencer, Banu Öndeş, Ayşe Ender Yumru. Kliniğimizde 2002-2012 Yılları Arasında Tanı Almış 268 Ektopik Gebelikten Ovaryan Ektopik Gebelik Olanların İncelenmesi. 10.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Antalya.