Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ATASEVER İstanbul Florence Nightingale Hastanesi - Genel Cerrahi

Özel İlgi Alanları
 • Karaciğer Nakli
 • Karaciğer
 • Organ
 • Karaciğer Yetmezliği

Randevu Alın

  • 2019
   İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
   Tıpta Uzmanlık

   2013
   Adnan Menderes Üniversitesi
   Tıp Fakültesi

   • Türk Cerrahi Derneği
   • Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği 

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • Atasever A, Özdemir E, Acar T, Emren SV, Hacıyanlı S, Hacıyanlı M. The effect of successful parathyroid surgery on left ventricle function in patients with primary hyperparathyroidism evaluated with strain echocardiography. Echocardiography. 2020; 37:670–677.
   • Haciyanli M, Karaisli S, Gucek Haciyanli S, Atasever A, Arikan Etit D, Gur EO, Acar T. Parathyromatosis: a very rare cause of recurrent primary hyperparathyroidism - case report and review of the literature. Ann R Coll Surg Engl. 2019 Nov;101(8):e178-e183.
   Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
   • Dilek ON, Atasever A, Acar N, Karasu Ş, Özlem Gür E, Özşay O, Çamyar H, Dilek FH. Hepatolithiasis: clinical series, review and current management strategy. Turk J Surg. 2020 Dec 29;36(4):382-392.
   • Gungor F, Kamer E, Er A, Atasever A, Peşkersoy M. Unicentric Retroperitoneal Mass: Castleman's Disease. Cyprus J Med Sci 2020; 6(1): 103-4.
   • Acar T, Acar N, Dilek ON, Atasever A. A rare, benign, tumor-splenic vein hamartoma.  Laparosc Endosc Surg Sci. 2017, 24, 139-140.
   Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
   • Atasever A, Özdemir E, Acar T, Emren SV, Hacıyanlı S, Hacıyanlı M. The effect of successful parathyroid surgery on left ventricle function in patients with primary hyperparathyroidism evaluated with strain echocardiography. Echocardiography. 16th Panhellenic Congress of Endocrine Surgery with Turkish participation. 22-24 November 2019, Greece.
   • Atay A, Atasever A, Hacıyanlı M, Dilek ON, Tosun F. A case of postoperative resistant hypopotasemia of unknown cause. The international medical congress of Izmir Democracy University. December 6-8 2019, İzmir. 
   Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 
   • Güngör F, Atasever A, Çamyar H, Acar N, Atay A, Emir B, Dilek ON. Preoperatif Biliyer Drenajın Pankreatikoduodenektomi Sonrası Cerrahi Sonuçlar Üzerine Etkisi; Tek Merkez Deneyimi. 14. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi. 23-26 Ekim 2019, Antalya.
   • Gür EÖ, Güngör F, Atasever A, Bağ H, Cengiz F, Dilek ON. Kolorektal Kanserin Karaciğer Metastazının Yönetimi; Tek Merkezli Deneyim. 14. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi. 23-26 Ekim 2019, Antalya.
   • Acar N, Acar T, Atasever A, Etlik MN, Haciyanli M. Kolonoskopinin acil cerrahi gerektiren sıradışı komplikasyonları. 12. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 09-13 Ekim 2019, Antalya.
   • Acar N, Acar T, Atasever A, Ekinci N, Dilek ON. İnce Bağırsak Enteropati İlişkili T-Cell Lenfoma Perforasyonu. 21. Ulusal Cerrahi Kongresi. 11-15 Nisan 2018, Antalya.
   • Khabbazazar D, Kamer E, Atasever A, Örsel A, Peşkersoy M. Heterozigot Faktör V Leiden, Protrombin G20210A ve Homozigot Metilen Tetrahidrofolat Redüktaz C677T’e Sekonder Mesenterik Ven Trombozu. 21. Ulusal Cerrahi Kongresi. 11-15 Nisan 2018, Antalya.
   • Güngör F, Kamer E, Er A, Atasever A, Peşkersoy M. Unisentrik Retroperitonel Yerleşimli Kitle: Castleman Hastalığı. 21. Ulusal Cerrahi Kongresi. 11-15 Nisan 2018, Antalya.
   • Cengiz F, Gür EÖ, Kamer E, Tavusbay C, Atasever A, Cin N, Ballı G, Haciyanli M. Günümüzde fournier gangreni tedavisinde saptırıcı kolostominin yeri. 21. Ulusal Cerrahi Kongresi.11-15 Nisan 2018, Antalya.
   • Bağ H, Güngör H, Atasever A, Candan MS, Peker Y. Makromastili, metakron bilateral meme kanseri olgusu. Görüntüleme yöntemlerinde yetersizlik. 21. Ulusal Cerrahi Kongresi.11-15 Nisan 2018, Antalya.
   • Kamer E, Khabbazazar D, Atasever A, Özoğul M, Peşkersoy M. Akut Apandisiti Taklit Eden Spontan Venöz Tromboza Bağlı Primer Apendisitis Epiploika Olgusu. 21. Ulusal Cerrahi Kongresi.11-15 Nisan 2018, Antalya.
   • Özşay Ö, Atasever A, Khabbazazar D, Acar T, Acar N. Nadir görülen bir vaka: Bouveret sendromu. 13. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi. 01-04 Kasım 2017, Antalya.
   • Atasever A, Horoz EM, Alper E, Gür EÖ, Özşay O, Kar H, Dilek FH, Dilek ON. Hepatolityaz tedavisinde güncel yaklaşımlar: 13 olguluk klinik seri. 13. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi. 01-04 Kasım 2017, Antalya.
   • Onak C, Özşay O, Atasever A, Altun G, Dilek ON, Hacıyanlı M. Pankreasın solid psödopapiller tümörü; tek merkezli vaka serisi. 13. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi. 01-04 Kasım 2017, Antalya.
   • Özşay Ö, Atasever A, Cengiz F, Tavusbay C, Hacıyanlı M. Kemik parçasına bağlı gecikmiş özefagus rüptürü: Olgu sunumu. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi. 13-17 Nisan 2016, Antalya.