Nöroradyoloji

Nöroradyoloji

Nöroradyoloji; radyolojinin bir yan dalıdır.

Nöroradyolojide; beyin, omurilik, baş-boyun bölgesi hastalıklarına görüntüleme yöntemleri kullanılarak tanı konulmasını sağlanır.

Radyoloji kapsamındaki tüm görüntüleme yöntemleri:

 • Direkt grafi
 • Ultrasonografi
 • Renkli doppler ultrasonografi
 • Bilgisayarlı tomografi
 • Bilgisayarlı tomografik anjiografi
 • Manyetik rezonans görüntüleme
 • Manyetik rezonans görüntüleme anjiografisi
 • Manyetik rezonans spektroskopi
 • Manyetik rezonans perfüzyon
 • Manyetik rezonans diffüzyon
 • Manyetik rezonans traktografi
 • Fonksiyonel manyetik rezonans
 • Dijital subtraksiyonanjiografi (Kateteranjiografi) yöntemleribu amaçla kullanılabilmektedir.

Hangi hastalıkta hangi yöntemin kullanılacağı, hastaya, hastanın yaşına, durumun aciliyetine ve aranan hastalığa göre değişiklik göstermektedir.

Nöroradyoloji kendi içerisinde iki ayrı bölüme ayrılmıştır:

 1. Tanısal Nöroradyoloji
 2. Girişimsel Nöroradyoloji

Tanısal Nöroradyoloji kapsamında radyoloji ana disiplininde kullanılan tüm görüntüleme yöntemleri kullanılarak merkezi sinir sistemi, periferik sinir sistemi, baş-boyun bölgesi, göz hastalıklarının tanı ve takibi yapılır.

Girişimsel Nöroradyoloji kapsamında beyin, omurilik, baş-boyun bölgesi ve gözü ilgilendiren bazı hastalıkların tedavisi üstlenilmektedir.

Girişimsel Nöroradyoloji ile tedavi edilen hastalıklar şöyle sıralanabilir:

 • Damar kökenli hastalıkların damar içerisinden ulaşılarak (endovasküler yolla) tedavisi;
  • Anevrizma (beyin damarlarının baloncukları)
  • Arteriovenöz malformasyon (atardamar ve toplardamarların normal dışı yumaklanması)
  • Arteriovenöz fistüller (atardamar ve toplar damar arası kaçaklar)
  • Bebekler ve çocuklarda görülen Galen venmalformasyonu
 • Boyun ve beyin damarlarındaki darlıkların genişletilmesi;
  • Balon dilatasyon ve/veya stent uygulanması
 • İnme / beyin krizinin erken dönem tedavisi
  • Tıkanan damarın açılması için mekanik trombektomi, aspirasyon veya mevcut darlık üzerinde gelişen tıkanıklıkların açılması ve aynı seansta darlığın giderilmesi
 • Travmatik baş-boyun damar lezyonlarının giderilmesi
  • Atar damar yaralanması
  • Atar damar ve toplar damarlar arası kaçakların giderilmesi
 • Bazı beyin ve baş boyun bölgesi tümörlerinde;
  • Tümörü besleyen damarların tıkanması
   • Fazla kanlanma gösteren kafa içi veya omurda kanalı içi yerleşimli tümörler
   • Baş-boyun bölgesinin tümörleri (glomus tümörleri, nazal anjiofibrom)
  • Vaskülermalformasyon
  • Çocuklarda beyaz göz nedeni olan retinoblastomlarda lokal kemoterapi uygulaması ile onkolojik tedavi
  • Hemanjiomların damar içinden veya ciltten erişimle enjeksiyon yöntemiyle tedavisi
  • Basit önlemlerle giderilemeyen veya cerrahi tedaviler sonrasında ortaya çıkan burun kanamalarının kontrol edilmesi ve tedavisi

Bu yöntemler genellikle açık cerrahi uygulamalarına alternatif olarak kullanılmakta olup, anjiografi yöntemiyle kasıktan girilerek damar içerisinden yapılmaktadır.

Girişimsel nöroradyolojik uygulamalar beyin arteriyovenöz malformasyonlarında olduğu gibi bazı hastalıkların giderilmesinde cerrahi veya ışın tedavi yöntemleri ile kombine edilebilmektedir.

Bazı durumlarda hastalıkların giderilmesi amacıyla cerrahi tedaviden önce bu yöntemlerle cerrahiye yardımcı olunması da söz konusudur.

Grup Florence Nightingale Nöroradyoloji Bölümümüzde hem tanısal hem de girişimsel nöroradyoloji teknikleri ile hastalarımızın doğru tanı ve etkili tedavi alması için alanında uzman hekimlerimiz ve ekipleri ile çalışmalarımızı başarı ile sürdürmekteyiz.