Radyolojinin yan dallarından biri olan nöroradyolojide; beyin, omurilik, baş-boyun bölgesi hastalıklarına, görüntüleme yöntemleri kullanılarak tanı konuluyor. Grup Florence Nightingale Nöroradyoloji Birimimizde; hangi hastalıkta, hangi yöntemin kullanılacağı ise hastaya, hastanın yaşına, durumun aciliyetine ve aranan hastalığa göre değişiklik gösteriyor. Bu amaçla, radyoloji kapsamındaki tüm görüntüleme yöntemleri kullanılabiliyor. Bunlar;

·    Direkt grafi
·    Ultrasonografi (USG)
·    Renkli doppler ultrasonografi (RDUS)
·    Bilgisayarlı tomografi (BT)
·    Bilgisayarlı tomografik anjiyografi
·    Manyetik rezonans görüntüleme
·    Manyetik rezonans görüntüleme anjiyografisi
·    Manyetik rezonans spektroskopi
·    Manyetik rezonans perfüzyon
·    Manyetik rezonans diffüzyon
·    Manyetik rezonans traktografi
·    Fonksiyonel manyetik rezonans
·    Dijital subtraksiyonanjiografi (Kateteranjiografi) olarak sıralanıyor.
 

Türlerine göre nöroradyoloji uygulamaları


Tanısal nöroradyoloji    

Bu bölüm kapsamında; radyoloji ana disiplinine giren tüm görüntüleme yöntemleri kullanılarak merkezi sinir sistemi, periferik sinir sistemi, baş-boyun bölgesi ile göz hastalıklarının tanı ve takibi yapılıyor.

Girişimsel nöroradyoloji

Girişimsel nöroradyolojide ise beyin, omurilik, baş-boyun bölgesi ve gözü ilgilendiren bazı hastalıklar tedavi ediliyor. Bu bölümün ilgi alanına giren tedavi yöntemleri, genellikle açık cerrahi uygulamalarına alternatif olarak kullanılıyor. Anjiyografi yöntemiyle, kasıktan girilerek damar içinde yapılıyor. Söz konusu uygulamalar, beyin arteriyovenöz malformasyonlarında olduğu gibi bazı hastalıkların giderilmesinde cerrahi veya ışın tedavi yöntemleri ile kombine edilerek de uygulanabiliyor. Bazı durumlarda, hastalıkların giderilmesi amacıyla cerrahi tedaviden önce bu yöntemlerle cerrahiye yardımcı olunması da gündeme gelebiliyor.

Grup Florence Nightingale Nöroradyoloji Bölümü’nde hem tanısal hem de girişimsel nöroradyoloji teknikleri ile hastalarımızın doğru tanı ve etkili tedavi alması için alanında uzman hekimler ile ekipler çalışmalarını başarıyla sürdürüyor.

Girişimsel nöroradyoloji ile tedavi edilen hastalıklar şöyle sıralanıyor:

Damar kökenli hastalıkların damar içerisinden ulaşılarak (endovasküler yolla) tedavisi
Anevrizma (beyin damarlarının baloncukları),
Arteriovenöz malformasyon (atardamar ve toplardamarların normal dışı yumaklanması),
Arteriovenöz fistüller (atardamar ve toplar damar arası kaçaklar),
Bebekler ve çocuklarda görülen Galen venmalformasyonu,
Boyun ve beyin damarlarındaki darlıkların genişletilmesi
Balon ile genişletme ve/veya stent uygulanması,
İnme/beyin krizinin erken dönem tedavisi
Tıkanan damarın açılması için mekanik trombektomi, aspirasyon ya da mevcut darlık üzerinde gelişen tıkanıklıkların açılması ve aynı seansta darlığın giderilmesi,
Travmatik baş-boyun damar lezyonlarının giderilmesi
 Atardamar yaralanması,
Atardamar ve toplardamarlar arası kaçakların giderilmesi,
Bazı beyin ve baş boyun bölgesi tümörlerinde;
Tümörü besleyen damarların tıkanması,
Fazla kanlanma gösteren kafa içi veya omurga kanalı içi yerleşimli tümörler,
Baş-boyun bölgesinin tümörleri (glomus tümörleri, nazal anjiofibrom),
Vaskülermalformasyon
Çocuklarda beyaz göz nedeni olan retinoblastomlarda lokal kemoterapi uygulaması ile onkolojik tedavi,
Hemanjiyomların damar içinden veya ciltten erişimle enjeksiyon yöntemiyle tedavisi,
Basit önlemlerle giderilemeyen ya da cerrahi tedaviler sonrasında ortaya çıkan burun kanamalarının kontrol edilmesi ve tedavisi.
 

TIBBİ BÖLÜMÜNÜN HİZMET VERDİĞİ HASTANELER