Nöroradyoloji

Grup Florence Nightingale Nöroradyoloji Birimimizde tedavi edilen başlıca hastalık ve durumlar şöyle sıralanabilir:
  • Damar kökenli hastalıkların damar içerisinden ulaşılarak (endovasküler yolla) tedavisi: Beyin damarı baloncukları (anevrizma), atar ve toplardamarların anormal yumaklanması (arteriovenöz malformasyonlar), atar ve toplardamarlar arasında kaçaklar (arterioveböz fistüller)
  • Baş ve beyin damalarındaki darlıkların tedavisi: Balon ile genişletme ve/veya stent uygulaması.
  • İnmenin erken tedavisi: Tıkanan damarın tıkacın çıkartılması (trombektomi) veya aspirasyonla açılması.
  • Baş ve boyun bölgesi travmalarına erken müdahale ile kanamanın durdurulması.
  • Baş-boyun bölgesinde damarsal yapı bozukluklarına müdahale, çocuk retinoblastomunda tümöre kemoterapi verilmesi
Bu yöntemler genellikle açık cerrahi uygulamalarına alternatif olarak kullanılmakta olup, anjiografi yöntemiyle kasıktan girilerek damar içerisinden yapılmaktadır.

Girişimsel nöroradyolojik uygulamalar beyin arteriyovenöz malformasyonlarında olduğu gibi bazı hastalıkların giderilmesinde cerrahi veya ışın tedavi yöntemleri ile kombine edilebilmektedir.

Bazı durumlarda hastalıkların giderilmesi amacıyla cerrahi tedaviden önce bu yöntemlerle cerrahiye yardımcı olunması da söz konusudur.


 

Randevu Alın