Kardiyoloji

Kardiyoloji
Kardiyoloji bilim dalı, kalp ve dolaşım sistemleriyle alakalı tüm hastalıkların yanı sıra bu hastalıkların riskleriyle ilgileniyor. Göğüs bölgesinde hissedilen ağrı, nefes darlığı, vücudun sol kısmında uyuşma gibi kalp hastalığı belirtilerinin kontrolleri ilk olarak kardiyoloji bölümünde gerçekleştiriliyor. Ancak kalp hastalıklarının belirtileri bunlarla sınırlı kalmıyor. Grup Florence Nightingale Hastaneleri Kardiyoloji Merkezimizde, uzman kardiyologlarımız kalp ve damar hastalıklarını güncel tedavi yöntemleriyle başarıyla tedavi ediyor.

Merkezde Hangi Tetkikler ve Uygulamalar Yapılıyor?

Kalp ve damar yolları hastalıklarına dair bir şüphe olduğunda aşağıdaki testlerden bir veya birkaçı hastaya uygulanarak tanı koyuluyor ve tedavi süreci başlatılıyor. Bunlar:
 • Anjiyo,
 • Balon anjiyoplasti/stent,
 • Efor testi,
 • Ekokardiyografi,
 • Elektrofizyolojik çalışma,
 • Elektrokardiyografi (EKG),
 • Event recorder,
 • First pass tekniğiyle kalp içi şant ve anomalilerin araştırması,
 • Holter EKG testi,
 • Kalp pili,
 • Kalp ve dolaşım sistemi sintigrafileri,
 • Kardiyak MR,
 • Kateter yolu ile aort kapak yerleştirilmesi (TAVI),
 • Koroner anjiyo CT (Çok kesitli BT anjiyografi/ Multislice kardiyak BT),
 • Koroner anjiyografi ve kalp kateterizasyonu,
 • Loop recorder,
 • Miyokard perfüzyon sintigrafisi,
 • Muga ve gated muga,
 • Nükleer kardiyoloji tetkikleri,
 • Pozitron yayınlayıcı tomografi (Positron Emission Tomography-PET),
 • T dalga alternans testi,
 • Tilt table (eğik masa) testi.
Yukarıdaki testler uygulandıktan sonra hastanın kalp hastalığı veya kalp hastalığı riski belirleniyor. Hastalığın durumuna göre tedaviye başlanıyor veya gerekli hallerde hasta ameliyat için kalp cerrahisi bölümüne yönlendiriliyor.

Kardiyoloji ile kalp cerrahisinin farkı nedir?

Kalp rahatsızlıklarından şikayetçi olan ya da kalp ve damar yolu hastalıklarının belirtilerini yaşamaya başlayan hastalar tedavi olmak için randevu alıyor. Ancak sıklıkla kardiyoloji ile kalp cerrahisi bölümleri karıştırıldığı için tedavi süreci uzayabiliyor. Bu karışıklığı ortadan kaldırmak ve tedavi sürecini uzatmamak için kardiyoloji ile kalp cerrahisi bölümlerinin özelliklerini ayırt edebilmek gerekiyor. Kalp cerrahisi ve kardiyoloji bölümlerinin ilgilendikleri alanlar çok benzer olsa da hastaya sunulan tedavi yöntemleri farklı olduğundan ayrı tıp dalları olarak hizmet veriyor.

Kalp rahatsızlıklarının belirtileri görülmeye başlandığında, öncelikle kardiyoloji bölümünde hastanın taramaları yaptırılıyor. Bu taramaların ardından ilaçlarla kontrol altına alınıp, tedavi edilemeyecek bir hastalığın tanısı konulursa ameliyatla tedavi için kalp cerrahisi bölümü devreye giriyor. Kalp cerrahisi bölümüne yönlendirilen hastanın durumu ve taşıdığı sağlık riskinin kontrolü kardiyologlar tarafından yapılmaya devam ediliyor. Tüm bu süreç hakkında bilgi sahibi olurken, kardiyoloji bölümünün baktığı ve tedavi ettiği hastalıkları da bilmek gerekiyor.

Hangi hastalıklar kardiyolojinin alanına giriyor?

Nefes darlığı, göğüs bölgesinde sıkışma, vücudun sol bölgesinde ve çenede gerçekleşen ağrı ile uyuşmalar, bu rahatsızlıklar sonucu oluşan terleme ve mide bulantıları gibi şikayetlerle kardiyoloji bölümüne başvuran hastalara, öncelikle bazı testler uygulanıyor. Efor testi, Holter EKG testi, EKO (Ekokardiyografi), BT koroner anjiyografi, miyokart perfüzyon sintigrafisi ve kardiyak kateterizasyon gibi testlerden bir ya da birkaçı yapıldıktan sonra koroner arter hastalığı, aritmi, kalp yetmezliği ve kalp kapağı hastalığı teşhisi konuluyor.

Kardiyoloji bölümü; ameliyatla tedavi uygulayan kalp cerrahisinin aksine, hastaları ilaçlarla ve ameliyat gerektirmeyecek tıbbi yöntemlerle, ameliyatsız aort kapağı değişimi (TAVI) ve kalp pili (pacemaker) gibi yöntemlerle tedavi ediyor. Bu bölüm ayrıca hipertansiyon, akut koroner sendromu, iskemik kalp hastalıkları, aort darlığı ve yetmezliği, kardiyak aritmiler, akut miyokardit, mitral kapak darlığı ve yetmezliği, primer ve kardiyak tümörler, anjina pektorisi, trisküspit stenozu ve benzeri hastalıklarla da ilgileniyor.

Kardiyoloji Merkezimizde hangi hastalıkların tedavileri gerçekleştiriliyor?

 • Akut koroner sendrom,
 • Anevrizma,
 • Aort anevrizması,
 • Aort diseksiyonu,
 • Aort kapak darlığı,
 • Aort kapak yetersizliği,
 • Aritmi,
 • Ateroskleroz (damar sertleşmesi),
 •  Atrial fibirlasyon,
 • Atrioventriküler bloklar, atrio-ventriküler düğüm hastalığı,
 • Bacak damar hastalıkları,
 • Bayılma tedavisi,
 • Damar tıkanıklığı,
 • Dilate kardiyomiyopati,
 • Erişkin doğumsal kalp defektleri,
 • Erişkin yaşlara gelmiş kişilerde doğumsal kalp hastalıkları,
 • Hasta sinüs sendromu (sinüs düğümü hastalığı),
 • Hipertansiyon,
 • Hipertansiyon teşhis tedavisi,
 • Kalbin ileti sistemi hastalıkları,
 • Kalp kapak hastalıkları,
 • Kalp krizi,
 • Kalp yetmezliği,
 • Kompleks kalp kapak hastalığı
 • Koroner arter hastalığı,
 • Mitral kapak hastalıkları,
 • Miyokardit,
 • Pulmoner kapak hastalığı,
 • Raynaud fenomeni,
 • Renal arter hastalığı,
 • Romatizmal kalp hastalığı/romatizmal ateş,
 • Şah damarı (karotis) hastalığı,
 • Triküspit kapak darlık ve yetersizliği.

Neden Grup Florence Nightingale Kardiyoloji Merkezi?

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Kardiyoloji Merkezi; 30 yıllık tecrübesiyle, alanında uzman ve deneyimli kardiyologlardan oluşan güçlü tıbbi ekibi ve gelişmiş cihazlarıyla hizmet veriyor. Kardiyoloji Merkezimizde; hipertansiyondan metabolik sendroma, koroner arter hastalıklarından kalp ritim bozukluklarına dek pek çok kardiyolojik hastalık başarıyla tedavi ediliyor.
Alanlarındaki en son gelişmeleri yakından takip eden tecrübeli uzman hekimlerimiz; kalp hastalıkları, elektrofizyoloji, ekokardiyografi, kalp kateterizasyonu, koroner anjiyografi, koroner balon/stent girişimleri ve diğer girişimsel kardiyoloji alanlarında kalp ve damar hastalıklarının tetkik, tanı ve tedavilerini başarıyla uyguluyor.

Kardiyoloji merkezimizde hangi bölümler yer alıyor?

Grup Florence Nightingale Kardiyoloji Merkezi kapsamında, kardiyoloji bölümü büyük bir ekip olarak faaliyet gösteriyor. Kardiyoloji Bölümümüzde görevli uzman hekimlerimizin her biri, ilgi alanlarındaki en son gelişmeleri yakından takip ediyor. Hekimlerimiz temel olarak; modern, güçlü ve güncel tedavi yöntemlerini kalp ve damar hastalarında başarılı bir şekilde uygulamayı amaçlıyor. Merkezdeki diğer bölümler de tüm kardiyoloji doktorlarımızın kardiyoloji bilim dalı içindeki özel ilgi alanları neticesinde yoğunlaştıkları bölümlerden oluşuyor.

Hipertansiyon, hiperkolesterolemi, metabolik sendrom, koroner arter hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, kalp ritim bozuklukları gibi pek çok kardiyolojik hastalığı olabilen hastalarımız, kardiyoloji polikliniklerimizde detaylıca muayene ediliyor ve gerekli durumlarda Ekokardiyografi Bölümümüze yönlendiriliyor.

Ekokardiyografi Laboratuvarı: Grup Florence Nightingale Kardiyoloji Merkezi Ekokardiyografi Laboratuvarı’nda; alanında deneyimli bir ekip, 20 yıldır 3D teknolojisiyle son model ekokardiyografi cihazını kullanarak  incelemeler yapıyor. Bu laboratuvarda; yüzeysel (transtorasik) ekokardiyografi (TTE), yemek borusu yoluyla (transözofajiyal) ekokardiyografi (TÖE), stres ekokardiyografi ile strain ve strain rate ekokardiyografi gibi özellikli değerlendirmeler yapılabiliyor. 

Elektrofizyoloji Laboratuvarı: 
Ritim bozukluğu şüphesi veya tanısı olan hastalarımız, detaylı inceleme ve gerekli durumlarda da tedavi amacıyla Elektrofizyoloji Laboratuvarı’na yönlendiriliyor. Elektrofizyoloji Laboratuvarımızda; rutin pacemaker (kalp pili) implantasyonu, kalp yetersizliğinde pacemaker implantasyonu, lead geri çekilmesi, loop recorder takılması, ritim bozukluklarında elektro fizyolojik çalışmalar (EFC) ve ablasyon (ritim bozukluklarında) gibi kapsamlı işlemler yapılıyor.

Girişimsel Kardiyoloji Bölümü: 
Grup Florence Nightingale Hastaneleri Kardiyoloji Merkezi Girişimsel Kardiyoloji Bölümümüzde; acil ve elektif şartlarda tanı ve tedavi amaçlı kalp kateterizasyonları, koroner anjiyografi, koroner anjiyoplasti (PTCA) ile her türlü stent uygulamaları yapılıyor.

Kardiyoloji ile ilgili
Randevu Talebi İçin Formu Doldurun

Randevu Talep Edin

Adınız Soyadınız
GSM
Eposta Adresiniz

Video