Kardiyoloji nedir?

Bir bilim dalı olarak kardiyoloji bölümü, kalp ve dolaşım sistemlerini ilgilendiren tüm hastalıklarla ve hastalık riskleriyle ilgilenmektedir. 

Göğüs bölgesinde hissedilen ağrı, nefes darlığı, vücudun sol kısmında uyuşma gibi kalp hastalığı belirtilerinin kontrolleri ilk olarak kardiyoloji bölümünde gerçekleştirilir. Ancak, kalp hastalıklarının belirtileri bunlarla sınırlı değildir.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Kardiyoloji Merkezi’nde, uzman kardiyologlarımız kalp ve damar hastalıklarını güncel tedavi yöntemleriyle başarıyla tedavi etmektedir.

Kalp hastalıkları nasıl anlaşılır?

Kalp ve damar yolları hastalıklarına dair bir şüphe olduğunda aşağıdaki testlerden bir veya birkaçı hastaya uygulanarak tanı koyulur ve tedavi süreci başlatılır.

Efor Testi
Holter EKG Testi
EKO (Ekokardiyografi)
BT Koroner Anjiyografi
Miyokart Perfüzyon Sintigrafisi
Kardiyak Kateterizasyon

Yukarıdaki testler uygulandıktan sonra hastanın kalp hastalığı veya kalp hastalığı riski belirlenir ve hastalığın durumuna göre hastanın tedavisine başlanır veya eğer gerekliyse ameliyat için hasta kalp cerrahisi bölümüne yönlendirilir.

Kardiyoloji ile kalp cerrahisinin farkı nedir?

Kalp rahatsızlıklarından şikayetçi olan veya kalp ve damar yolları hastalıklarının belirtilerini yaşamaya başlayan hastalar tedavi olmak için randevu alırlar. Ancak sıklıkla kardiyoloji ile kalp cerrahisi bölümleri karıştırıldığı için tedavi süreci uzayabilir. Bu karışıklığı ortadan kaldırmak ve tedavi sürecini uzatmamak için kardiyoloji ile kalp cerrahisi bölümlerinin özelliklerini ayırt edebilmek gerekir.

Kalp cerrahisi ve kardiyoloji bölümlerinin ilgilendikleri alanlar çok benzer olsa da hastaya sunulan tedavi yöntemleri farklı olduğu için ayrı tıp dallarıdır.

Kalp rahatsızlıkları belirtileri görülmeye başlandığında hasta ilk olarak kardiyoloji bölümünde kontrollerini yaptırmalıdır. 
Yapılan kontrollerin ardından ilaçlarla kontrol altına alınıp tedavi edilemeyecek bir hastalığın tanısı konulursa hastanın ameliyatla tedavisi için kalp cerrahisi bölümüne yönlendirilir. Hasta, kalp cerrahisi bölümüne yönlendirildiğinde de hastanın durumu ve taşıdığı sağlık riskin kontrolü kardiyologlar tarafından yapılmaya devam edilir. Tüm bu süreç hakkında bilgi sahibi olurken kardiyoloji bölümünün baktığı ve tedavi ettiği hastalıkları da bilmek gerekir.

Kardiyoloji hangi hastalıklara bakar?

Nefes darlığı, göğüs bölgesinde sıkışma, vücudun sol bölgesinde ve çenede gerçekleşen ağrı ve uyuşmalar, bu rahatsızlıklar sonucu oluşan terleme ve mide bulantıları gibi şikayetlerle kardiyoloji bölümüne başvuran hastalara öncelikle bazı testler uygulanır. Efor Testi, Holter EKG Testi, EKO (Ekokardiyografi), BT Koroner Anjiyografi, Miyokart Perfüzyon Sintigrafisi ve Kardiyak Kateterizasyon gibi testlerden bir veya birkaçı yapıldıktan sonra koroner arter hastalığı, aritmi, kalp yetmezliği ve kalp kapağı hastalığı teşhisi konulur. 

Kardiyoloji bölümü, ameliyatla tedavi uygulayan kalp cerrahisinin aksine kalp hastalıklarını ilaçlarla ve ameliyat gerektirmeyecek tıbbi yöntemlerle, ameliyatsız aort kapağı değişimi (TAVI) ve kalp pili (pacemaker) gibi yöntemlerle de hastaları tedavi edebilmektedir.

Kardiyoloji bölümü hipertansiyon, akut koroner sendromu, iskemik kalp hastalıkları, aort darlığı ve yetmezliği, kardiyak aritmiler, akut miyokardit, mitral kapak darlığı ve yetmezliği, primer ve kardiyak tümörler, anjina pektorisi, trisküspit stenozu ve benzeri hastalıklarla da ilgilenmektedir.

Neden Florence Nightingale Kardiyoloji Merkezi?

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Kardiyoloji Merkezi; 30 yıllık tecrübesiyle, alanında uzman ve deneyimli kardiyologlardan oluşan güçlü tıbbi ekibi ve gelişmiş cihazlarıyla hizmet vermektedir. 

Kardiyoloji Merkezi'mizde; hipertansiyondan metabolik sendroma, koroner arter hastalıklarından kalp ritim bozukluklarına pek çok kardiyolojik hastalık başarıyla tedavi edilmektedir.

Alanlarındaki en son gelişmeleri yakından takip eden tecrübeli uzman hekimlerimiz; kalp hastalıkları, elektrofizyoloji, ekokardiyografi, kalp kateterizasyonu, koroner anjiyografi, koroner balon/stent girişimleri ve diğer girişimsel kardiyoloji alanlarında kalp ve damar hastalıklarınının tetkik, tanı ve tedavilerini başarıyla uygulamaktadır.