Karaciğer Yetmezliği Polikliniği

Karaciğer Yetmezliği Polikliniği

Karaciğer Yetmezliği Polikliniği nedir?

Vücuttaki en büyük organ olan karaciğerin ağırlığı yetişkin bir insanın kilosuna göre ortalama 1-2 kg arası değişir. Karaciğer, toksik maddeleri temizleyen, besinlerin parçalanması ve enerjiye dönüşmesine yardımcı olan, pıhtılaşma faktörleri, bazı enzim ve proteinleri üreten, yağ, şeker, vitamin ve mineralleri depolayan oldukça fonksiyonel bir organdır. Çeşitli sebeplerde karaciğerdeki hasar sonucu karaciğer yetmezliği meydana geldiğinde vücutta pek çok mekanizma olumsuz etkileneceği için ciddi sağlık sorunları meydana gelebilir. Karaciğer yetmezliği polikliniği; viral hepatit, karaciğer yağlanması, en nadir görülen metabolik karaciğer hastalıkları veya safra yolu anomalilerine neden olan her hastalıkla ilgilenir. Tüm yaş gruplarının en ayrıntılı şekilde değerlendirildiği, karaciğer nakline hem alıcı hem verici olarak karar verilip hazırlanıldığı, oldukça deneyimli ve kendi alanında uzmanlardan oluşan bir merkezdir.

Karaciğer Yetmezliği Polikliniği tanı yöntemleri ve Florence’ın yaklaşımı

Florence Hastaneleri karaciğer yetmezliğine neden olan durumların tanısı, hastalığın teşhisi ve ilerleyişinin takibi için her türlü güncel sağlık teknolojilerine sahiptir. Kronik bir yetmezlik sonucu nakil ihtiyacı olduğunda hem vericinin hem de alıcının genel durumunun incelenmesi için tanı yöntemlerinden yararlanılır. Karaciğer yetmezliği polikliniğinde kullanılan gelişmiş tanı yöntemleri şöyle açıklanabilir:
 • Kan ve idrar testleri: Kan ve idrar testinde hastanın pek çok değeri kontrol edilerek hem genel sağlık durumuna hem de karaciğer hastalığının durumuna bakılır. Karaciğerin fonksiyonunu yerine getirememesinin sebebi hakkında fikir sahibi olunur. Ayrıca kronik karaciğer hastalığının evresi ve ciddiyet düzeyi de belirlenir.
 • Radyolojik görüntüleme yöntemleri: Tomografi, MR, PET CT, PET MR gibi görüntüleme yöntemleri ile karaciğerin anatomisi, damarsal yapıları, safra yolları, karaciğer volümleri ve karaciğer yağlanma düzeyleri incelenir. Böylece hastalıkların tanısı ve ilerleyişi ile ilgili gerekli veriler elde edilir.
 • Mikrobiyolojik ve immünolojik tetkikler: İmmünolojik tetkikler ile alıcı ve verici arasındaki kan grubu uyumu, karaciğer volüm uyumu, karaciğer yağlanma düzeyi, mikrobiyolojik tetkiklerle ise operasyon öncesi ve sonrası enfeksiyon durumu kontrol edilir. Bu testler operasyona karar verilmesi ve operasyonun başarılı geçmesi için oldukça önemli testlerdir.

Karaciğer Yetmezliği Polikliniğinde tedavi edilen hastalıklar

Karaciğer yetmezliği polikliniğinde kısa ve uzun vadede karaciğer yetmezliğine neden olan hastalıklar tedavi edilir. Karaciğer hasarı sonucu oluşan hastalıklar ve tedavileri ile ilgilenir. Karaciğer yetmezliği polikliniğinde tedavi edilen hastalıklar şöyle açıklanabilir:
 • Akut Karaciğer Yetmezliği: Sağlıklı bir insanda aniden görülebilen akut karaciğer yetmezliği pek çok sebepten kaynaklanabilir. Akut karaciğer yetmezliğine neden olabilecek durumlar bazı ilaçların yüksek doz kullanımı, hamilelik, güneş çarpması, fulminan ağır seyir gösteren akut viral hepatit, Reye sendromu, Wilson hastalığı, immünoterapi ve kemoterapi, çeşitli otlardan veya mantarlardan zehirlenmedir. Akut yetmezlik etkili ve ani olduğu için 2 ila 10 gün arasında meydana gelir. İlk belirtiler mide bulantısı ile başlar ve aşırı terleme, baygınlık, morarma ve kanama eğilimi, aşırı susama ve bilinç bulanıklığı-komaya kadar gidebilir.
 • Kronik Karaciğer Yetmezliği (Siroz): Kronik karaciğer yetmezliği diğer bir adıyla siroz, kronik alkolizm, non alkolik karaciğer yağlanması ve buna bağlı hepatit, otoimmun hastalıklar ve kronik viral hepatit gibi hastalıklar sonucu meydana gelir. Kronik yetmezlikte karaciğer hasarı zamanla meydana gelse de akut karaciğer yetmezliğinden daha kötü bir hal alır. Vücutta aylar yıllar içerisinde toksinlerin birikmesi, besin emilimi ve depolamada sıkıntılar ve önemli pıhtılaşma faktörlerinin üretilmemesi vücutta hayati belirtiler oluşturmaya başlar. Bu sebeple siroz oluşumunda bir süre sonra karaciğer nakli gereklilik haline gelir.

Karaciğer Yetmezliği Polikliniği yapılan işlemler ve tetkikler nelerdir?

Karaciğer yetmezliği polikliniğinde yapılan işlemler ve tetkiklerin iki yönü bulunur. Biri hastalığın teşhisi (karaciğer biyopsisi) ve ilerleyişinin takibi için yapılanlar, diğeri ise nakil söz konusu olduğunda verici ile uyumun tespiti için yapılan işlemler. İki açıdan da hassas bir şekilde inceleme gerektiren detaylı kan ve idrar tahlilleri, mikrobiyolojik testler ve immünolojik tetkiklere ihtiyaç duyulur.

Karaciğer Yetmezliği Polikliniği tedavi yöntemleri ve Florence’ın yaklaşımı nedir?

Florence Hastaneleri, karaciğer yetmezliği tedavisinde hastanın takibinin en iyi şekilde yapılarak doğru zamanda gerekli tedavinin uygulanmasını sağlar. Karaciğer yetmezliği polikliniğinde en sık başvurulan tedavi yöntemleri şunlardır:
 • Nakil ihtiyacı olmayan durumlar: Kronik viral hepatitlerin medikal tedavisi, kronik otoimmün karaciğer hastalıklarının (PBC,PSK,DIH) medikal tedavisi ve takibi, diyabet, obezite veya başka bir nedene bağlı gelişen ve toplumda her geçen gün artan karaciğer yağlanmasının tanısı-tedavisi ve takibi, henüz siroza ilerlememiş alkolik hepatit tanı ve tedavisi
 • Plazmaferez: Karaciğer hasarı oluştuğunda ve yetmezlik meydana geldiğinde karaciğerin önemli işlevlerinden biri olan toksik maddelerin uzaklaştırılması sekteye uğrar. Plazmaferez bu durumda karaciğere destek tedavisi olarak tercih edilir. Plazmaferez yöntemi ile plazmadaki toksinler santrifüj yöntemi ile uzaklaştırılarak temizlenmiş plazma yerine getirilir. Böylece karaciğer yetmezliğindeki semptomlar hafifletilmiş olur. Karaciğer yetmezliğinde pek çok semptom azaltacak destek tedavisi mevcut olsa da hiçbiri hastalığın iyileşmesini sağlamaz. 
 • Hemoperfüzyon: Bir diğer destek tedavilerinden olan hemoperfüzyon, santrifüj aracılığıyla değil yüksek volümlü bir adsorban yüzeyden kandaki toksik maddelerin geçirilerek uzaklaştırılmasını sağlar.
 • Karaciğer Nakli: Karaciğer yetmezliğinde kullanılan tedavi yöntemlerinin çoğu semptomları azaltmak ve durumu iyiye götürmek yönünde olur. Ama kalıcı bir karaciğer hasarı söz konusu ise tam bir iyileşme için karaciğer nakli gereklidir.

Karaciğer Yetmezliği Polikliniğinde kullanılan sağlık teknolojileri nelerdir?

Karaciğer yetmezliğinin teşhis ve tedavisinde pek çok gelişmiş sağlık teknolojisine ihtiyaç duyulur. Tahlil ve tetkikler için cihazlar, radyolojik görüntüleme yöntemleri için MR, PET MR, PET CT, ultrasonografi ve tomografi cihazları gibi ihtiyaç duyulan her türlü teknik donanım uluslararası standartlara uygun şekilde Florence Hastanelerinde bulunur.

Karaciğer Yetmezliği Polikliniği için neden Florence’ı tercih etmeliyim?

Florence Hastaneleri tıp alanındaki güncel gelişmeleri takip ederek uluslararası standartlarda sağlık teknolojilerine, tanı ve tedavi yöntemlerine sahiptir. Alanında uzman ve tecrübeli ekibiyle ilişkili tüm tıbbi birimleri multidisipliner olarak çalışarak hastalığın tedavisi en başarılı şekilde gerçekleştirilir. Tedavi öncesi ve sonrasındaki süreçte hastanın konforu ve güvenliği ön planda tutulur. Hasta konforlu ve güvenilir tedavi süreci ve sonrası hakkında bilgilendirildiğinden gönül rahatlığı ile Florence Hastanelerini tercih eder.

Florence Karaciğer Yetmezliği Polikliniği ekibi, uzmanlıkları ve özel ilgi alanları nelerdir?

Florence Karaciğer Yetmezliği Polikliniği ekibi, alanında başarılı ve tecrübeli organ nakli cerrahları, anestezisyenler, transplant hepatology (gastroenteroloji uzmanı) karaciğerle ilgili tıbbi birimlerin doktorları, organ nakli hemşireleri, asistanları ve teknisyenlerinden oluşan kalabalık bir ekiptir. Hastalıkların tespiti, tedavisi, nakil kararının verilmesi, hastalar için operasyon öncesi ve sonrası en iyi şartların oluşturulması aşamalarında tecrübelerini yansıtırlar. Florence Karaciğer Yetmezliği Polikliniği doktor ekibinin ilgi alanları ve çalışmaları arasında canlı vericili karaciğer naklinde preoperatif mortaliteye etkileyen faktörler ve canlı donörlerde morbidite, donör seçimi yapılırken genişletilmiş kriterler üzerine yaptıkları çalışmalar yer alır. Yayınladıkları pek çok makale ve bildiriler bulunur.

Multidisipliner Bakış Açısıyla Diğer Birimler ile İlişkisi Nedir?

Florence Nightingale Hastaneleri her alanda benimsediği multidisipliner bakış açısını tıbbi birimler arasında da güçlü bir şekilde gösterir. Karaciğer hastalıkların tanı ve tedavi aşamasında, gerekli ise nakil durumunda, hem verici hem de alıcı açısından durum değerlendirmesini alanında uzman doktorlardan oluşan ekibi ile yapar. Karaciğer yetmezliği polikliniğinin multidisipliner olarak ilişkili olduğu tıbbi birimler şöyle sıralanabilir:
 • İç Hastalıkları: İç organlardaki bir hastalık durumunda ilk başvurulan tıbbı birim dahiliye adıyla da bilinen iç hastalıkları olur. Dahiliyede yapılan kontroller sonucu karaciğerde bir rahatsızlık tespit edilirse ilgili birimlere yönlendirme yapılır.
 • Gastroenteroloji: İç hastalıklarının bir alt dalı olan gastroenteroloji, karaciğer, safra yolları ve safra kesesi ile ilgili hastalıklarla ilgilendiği için karaciğer yetmezliği polikliniği ile yakından ilişkili olur.
 • Kardiyoloji: Karaciğer yetmezliği sonucu nakile ihtiyaç duyulduğunda hem alıcı hem de verici için genel şartların değerlendirilmesi ve bir tehlike olup olmadığının tespiti konusunda destek alınan bölümlerden biri de kardiyolojidir.
 • Organ Nakli Merkezi: Organ nakli merkezi pek çok organ için alıcı ve verici açısından kriterlerin değerlendirmesinin yapıldığı merkezdir. Merkezde karaciğer için de kimlerin organ nakline ihtiyacı olduğu ve kimlerin verici olma şartlarını sağladığı tespit edilir.
 • Check-Up ve Sağlıklı Yaşam Merkezi: Karaciğer hasarının erken tespit edilmesi ve mümkünse hasarın oluşmaması için Check-up ve Sağlıklı Yaşam Merkezinde düzenli kontroller yapılarak gerekli önlemler alınabilir.
 • Girişimsel Radyoloji
 • Göğüs Hastalıkları 

Randevu Alın