Karaciğer Nakli Merkezi

Karaciğer Nakil Merkezi Nedir?

Karaciğer nakil merkezi, çeşitli hastalıklar sebebiyle yetmezlik kliniği gözlenen karaciğerin sağlıklısı ile değiştirilmesi için uygulanan ameliyat ve prosedürlerin gerçekleştirildiği kurumdur. Karaciğer ve diğer organ nakil işlemlerinin tümü Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan yönergeler ve uluslararası tıbbi literatür çerçevesinde yapılır. Florence Karaciğer Nakil Merkezi, kurulduğu tarihten bu yana uluslararası standartlarda ve üstün kalitede hizmet veren bir organ nakli birimidir. Hastanemizde yer alan bu bölüm sayesinde diğer tıbbi yöntemler ile yeterli sonuç alınamayan karaciğer yetmezlikleri için, hasta olan yerine sağlıklı karaciğerin yerleştirilmesi işlemi gerçekleştirilir. Nakil ameliyatı için gerek duyulan tüm operasyon öncesi, sırası ve sonrası bakım ve tıbbi işlemler ise profesyonel kadro ile hizmete sunulur.

Karaciğer Nakil Merkezinde Kullanılan Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Karaciğer nakil merkezlerinde, ameliyat öncesinde bazı kriterlerin değerlendirilmesi gereklidir. Bu amaçla farklı tanısal yöntemlerden yararlanılır. Florence Karaciğer Nakil Merkezi, alt yapısında bulunan gelişmiş sağlık teknolojilerini kullanarak tanı sürecini başarıyla yürütür. Merkezimizde uygulanan tanı yöntemleri ise aşağıdaki gibidir:
 • Biyokimyasal testler: Kişinin genel sağlık durumu hakkında geniş veri sağlayan bu tetkik, kan veya idrar gibi farklı vücut sıvıları kullanılarak gerçekleştirilir. Biyokimyasal analizler sayesinde karaciğer fonksiyonları da detaylı bir şekilde incelenebilir. Ek olarak, kişide yetmezliğe yol açan sebepler hakkında da ayrıntılı bilgi elde edilir.
 • Radyolojik görüntüleme yöntemleri: Karaciğer ve ilişkili safra yollarının görüntülenmesine imkan tanıyan tetkik biçimidir. Ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme gibi farklı teknikler ile gerçekleştirilir. Ultrason, normal veya kan akışının görüntülenmesini sağlayan doppler tekniğiyle kullanılabilir. Ek olarak karaciğer yapısı ile ilgili ayrıntılı bilgi edinilmesine katkıda bulunan fibroscan gibi spesifik yöntemler de mevcuttur. Radyolojik testler sayesinde organ konumu ve anatomik özellikleri hakkında gerekli incelemeler yapılarak doğru bir operasyon planı oluşturulabilir. Operasyon sırasında da ultrason gibi çeşitli görüntüleme yöntemlerinden yararlanılabilir.
 • Mikrobiyolojik ve immünolojik tetkikler: Karaciğer nakil ameliyatından sonra bireyin komplikasyonlar açısından devamlı olarak değerlendirilmesinde kullanılan test yöntemleridir. Mikrobiyolojik tetkiklerde enfeksiyon bakımından inceleme yapılırken immunolojik testlerde ise doku uyumu ve bağışıklık sistemi hakkında detaylı bilgi edinilebilir.
Yukarıda yer alan tanısal tekniklerin haricinde, karaciğer nakli öncesinde uygulanan farklı işlemler de söz konusudur. Doktorunuz, karaciğer nakli öncesinde ve sonrasında kullanılabilen yöntemler konusunda sizi detaylı bir şekilde bilgilendirebilir.

Karaciğer Nakil Merkezinde Tedavi Edilen Hastalıklar

Karaciğer nakil merkezinde, yetmezlik durumundaki karaciğer dokusu ile sağlıklı olanın değiştirilmesi işlemi gerçekleştirilir. Bu sayede diğer tıbbi yöntemler ile tedavi edilemeyen karaciğer yetmezliklerinde başarılı sonuçlar alınabilir. Karaciğer yetmezliğine sebep olan farklı hastalıklar mevcuttur. Siroz, karaciğer yetmezliğine yol açan en sık patolojiler arasında yer alır. Kronik türde bir hastalık olan siroz ise farklı nedenler ile gelişebilir. Siroz oluşumunda etki gösteren hastalıklar ise şu şekilde listelenebilir:
 • Alkolizm: Alkol, karaciğerde gerçekleşen birçok metabolik işlem sayesinde vücuttan dönüştürülerek atılır. Kronik alkol tüketiminde ise zaman içerisinde ortaya çıkan toksik atıklar ve aşırı kimyasal aktivite sebebiyle karaciğer dokusu yağlanarak zarar görür. Sonuçta karaciğere ait normal yapıların fonksiyonlarında ve biçimlerinde bozulmalar meydana gelir ve siroz ortaya çıkar.
 • Enfeksiyonlar: Hepatit hastalığı, tüm dünyada halen sıkça gözlenen ve siroza neden olan durumlardan birisidir. Hepatit enfeksiyonunun farklı türleri bulunur. Bunlardan özellikle hepatit B ve C hepatit virüsleri siroz açısından tehlikelidir.
 • Otoimmün hastalıklar: Primer biliyer siroz ve primer sklerozan kolanjit gibi hastalıklar sonucunda karaciğerde üretilen safra salgısı, doku içerisinde birikerek zarara sebep olur ve yetmezlik tablosu gözlenebilir.
 • NASH: Non-alkolik karaciğer yağlanması olarak tanımlanan bu durumda, yaşam tarzındaki olumsuz beslenme alışkanlıkları ve obezite ile birlikte karaciğerde yağ birikimi söz konusudur. Karaciğer yağ metabolizmasındaki temel organlardan birisidir. Sağlıksız nitelikteki besinlerin aşırı tüketimi sonucunda ise karaciğer dokusundaki yağ birikimi artarak fonksiyon bozukluklarına yol açabilir. Sonuçta karaciğer yetmezliği gelişebilir.
 • Diğer faktörler: Wilson hastalığı ve alfa 1 antitripsin eksikliği gibi spesifik hastalıklara bağlı olarak da siroz ve karaciğer yetmezliği gelişebilir. Ek olarak, siroza sebep olan birçok farklı etken de söz konusudur.
Karaciğer yetmezliğinin tedavisi için tek net çözüm yöntemi organ naklidir. Bu amaçla, karaciğer yetmezliğine sahip olan her birey organ nakli işleminden yararlanabilir. Nakil ameliyatı için uygunluk kriterlerini sağlayan bireyler, bu ameliyat sayesinde normal karaciğer fonksiyonlarına sahip olabilirler.

Karaciğer Nakil Merkezinde Yapılan İşlemler ve Tetkikler

Karaciğer nakil merkezinde, ameliyat öncesinde ve sonrasındaki dönemlerde farklı işlemlerin uygulanması gerekir. Nakil ameliyatından önce, özellikle bireyin bu işlem için uygun bir aday olup olmadığı değerlendirilir. Bu aşamada çeşitli sistemlere ait fiziksel muayeneler gerçekleştirilir. Yapılan biyokimyasal tetkikler sayesinde bireyin karaciğerine ait fonksiyonel durum incelenir. Ek olarak diğer yöntemler ile tanı konulamayan durumlar için patolojik testler de uygulanır. Patolojik testler, karaciğerden alınan biyopsi örneğinde farklı teknikler kullanılarak ne tür bir hastalığın bulunduğunun saptanması amacıyla yapılır. Gerçekleştirilen tüm bu işlemler sayesinde bireyin organ naklinden ne oranda fayda görebileceği konusunda fikir edinilir. Esas olarak karaciğer nakli için uygun kriterlerin karşılanıp karşılanmadığı değerlendirilerek bunun sonucunda nakil listesine isim eklenebilir.

Nakil ameliyatının ardından uygulanan işlemler ise özellikle bireyin komplikasyonsuz bir iyileşme dönemi geçirmesine yöneliktir. Bu amaçla, çeşitli kan ve idrar tetkiklerinden yararlanılarak bireyin günlük durumu gözlenir. Ateş, solunum sayısı ve nabız gibi vital incelemeler sayesinde de bireyler gün içerisinde devamlı takip edilirler. Bu süreç içerisinde uygulanan tetkikler sayesinde kişinin nakil ameliyatından ne kadar fayda gördüğü ve karaciğer fonksiyonlarındaki iyileşme hakkında da bilgi edinilir.

Karaciğer Nakil Merkezinde Uygulanan Tedaviler

Florence Karaciğer Nakil Merkezi, uluslararası standartları benimseyerek uzman kadrosu ile birlikte başarılı karaciğer nakil operasyonlarını gerçekleştiren öncü bir kurumdur. Merkezimizde uygulanan karaciğer nakil ameliyatları ise şu basamaklar halinde gerçekleştirilir:
 • Verici türü: Karaciğer nakli, kadavra veya canlı donör ile gerçekleştirilebilir. Bu iki yöntem arasında başarı açısından belirgin bir farklılık yoktur.
 • Nakil listesi: Organ nakli, ulusal bir komite tarafından oluşturulan bekleme listeleri ve eşleştirme mekanizmaları çerçevesinde yapılır. Bununla birlikte özellikle bireyin gönüllü yakınları arasında doku uyumu saptandığı durumlarda hızlı bir şekilde organ nakli gerçekleştirilebilir.
 • Operasyon öncesi hazırlık: Bu süreçte alıcı ve verici için çeşitli tıbbi tetkikler ile tam bir değerlendirme yapılır. Organ nakli sonrasında gözlenebilen bir komplikasyon olan doku reddinin oluşmaması için çeşitli ilaçlarla önlem alınabilir.
 • Nakil ameliyatı: Nakil prosedürü, genel anestezi altında uygulanır. Önce, vericiden karaciğer dokusunun alınması için operasyon gerçekleştirilir. Canlı vericilerde, karaciğerin yalnızca bir kısmı çıkarılır. Donör organın çıkarılmasından sonra ise alıcı bireye yerleştirilmesine geçilir. Karın bölgesinde açılan bir kesi ile hasta karaciğere ulaşılarak çıkartılır. Ardından, sağlıklı karaciğer dokusu yerleştirilir. Gerekli anatomik yapılar da yeniden bağlanarak kesi bölgesinden çıkılır ve bölge kapatılır.
 • Ameliyat sonrası izlem: Operasyon sonrasında birey, nakil hastaları için özel yoğun bakım ünitesinde takip edilir. Bu sayede karaciğer nakli konusunda deneyimli bir ekip tarafından gerekli sağlık hizmetleri verilir. Enfeksiyon ve organ reddi gibi komplikasyonlar açısından devamlı gözlemlenen bireyler, doktor tarafından onay verildiğinde taburcu edilerek rutin kontrollere çağrılırlar.

Karaciğer Nakli Merkezinde Kullanılan Sağlık Teknolojileri

Karaciğer nakli, hazırlık süreci ve operasyon işleyişi sebebiyle sağlık teknolojilerinden üst düzeyde yararlanılan bir tıbbi prosedürdür. Florence Karaciğer Nakli Merkezi ise, bu süreçte gerekli tüm teknik donanımları bünyesinde bulundurarak sürekli olarak gelişen sağlık teknolojilerini takip eder. Operasyon öncesinde, çeşitli kan ve idrar tahlilleri için tıbbi biyokimya, mikrobiyoloji ve immünoloji laboratuvarlarında bulunan cihazlar kullanılır. Radyolojik tetkiklerde ise ultrasonografi, doppler ultrasonografi, fibroscan analizi, BT ve MRG gibi farklı teknolojilerden yararlanılır. Ameliyat sonrasında ise monitörizasyon cihazları ile vital değerler ve kalp ritimleri devamlı takip edilir.

Karaciğer Nakli İçin Neden Florence’i Tercih Etmeliyim?

Florence Nightingale Hastaneleri Karaciğer Nakli Merkezi, tıp literatüründeki tüm gelişmeleri takip ederek uluslararası standartlardaki güncel teknikler ile birlikte hizmete sunar. Karaciğer nakli, hazırlık ve operasyon sonrası bakım süreçleri sebebiyle özel tıbbi işlemlere gereksinim duyan bir durumdur. Florence Karaciğer Nakli Merkezinde ise bu alanda uzman ve deneyimli bir ekip ile sağlık hizmeti verilir. Operasyon öncesinde, çeşitli tıbbi branşlardan uzman hekimler bir grup halinde çalışarak bireyin sağlık durumunu bütüncül bir şekilde değerlendirirler. Bu esnada gerekli tüm tıbbi tetkikler, hastane altyapısında bulunan laboratuvarlar ve teknolojik yöntemler kullanılarak gerçekleştirilir. Karaciğer nakil ameliyatında ise geniş bir cerrahi ekip ile operasyon yönetilir. Cerrahi ekip, kendi içerisinde takımlar halinde çalışarak hem donör hem de alıcı operasyonlarını aynı zamanda gerçekleştirirler. Ameliyat sonrasındaki dönem ise bireyin tedavi başarısı açısından kritik öneme sahiptir. Karaciğer nakli konusunda özel olarak bilgi ve deneyime sahip hemşireler tarafından takip edilen bireylerin gerekli tüm tıbbi bakım ve işlemleri, organ nakli için ayrılan ünitelerde sürdürülür. Sonuç olarak, birey için karaciğer nakli süreci boyunca gerekli tüm tıbbi prosedürler tek bir çatı altında toplanarak hastane bünyesindeki gelişmiş teknolojilerden faydalanılarak sunulur.

Florence Karaciğer Nakil Merkezi Ekibimiz ve Uzmanlıkları

Florence Karaciğer Nakli Merkezi içerisinde yer alan doktorlarımız, genel cerrahi branşındaki uzmanlıklarına ek olarak karaciğer transplantasyonu alanında yoğunlaşarak ileri tıbbi deneyime ve birikime sahiptir. Ekip içerisinde iç hastalıkları, anesteziyoloji ve radyoloji gibi farklı tıbbi branşlara mensup uzman doktorlar da bulunur. Bu sayede bireyin tedavi süreci boyunca tüm sağlık durumu yakından takip edilerek gerekli işlemler uygun bir şekilde yapılabilir. Bununla birlikte, karaciğer ve organ transplantasyonu ile bakımı konusunda uzman hemşireler ve deneyimli diğer sağlık personelleri de ekip içerisinde takım halinde çalışır. Böylece bireyin yalnızca operasyon esnasında değil sonraki iyileşme dönemi boyunca da doğru şekilde tıbbi izlemi ve bakımı sürdürülebilir.

Karaciğer Nakil Merkezi İle İlişkili Diğer Tıbbi Birimler

Karaciğer nakli, gerek ameliyat öncesi hazırlıklar gerek operasyon sonrası bakım gibi özellikleri sebebiyle birçok tıbbi branşın ortak olarak çalıştığı bir süreçtir. Bu sayede multidisipliner bir bakış açısı kazanılarak bireyin gerekli tüm sağlık işlemleri uygun şekilde sürdürülebilir. Karaciğer nakli merkezi ile ilişkili diğer tıbbi bölümler şu biçimdedir:
 • Gastroenteroloji: Karaciğer, safra kesesi ve yolları ile ilgili hastalıkların tanısında ve tedavisinde yer alır. Karaciğer yetmezliğine sebep olan nedenleri belirleyerek tedavi programı belirler. Bu esnada organ nakli gereksinimi bulunan bireyleri karaciğer nakil merkezine yönlendirerek uygun tedavi almalarına destek olur. Ameliyat sonrasındaki dönemde ise bireyin geçmiş hastalıkları bakımından gerekli incelemelerini devam ettirir.
 • Radyoloji: Radyolojik tetkiklerin yorumlanmasında katkı sunar. Ek olarak girişimsel görüntüleme yöntemleri de gerçekleştirilir.
 • Tıbbi biyokimya: Organ nakli planlanan bireylerden düzenli olarak alınan biyokimyasal tetkikleri uygulayan ve sonuçlandıran temel tıbbi branştır.
 • Tıbbi patoloji: Çeşitli biyopsi yöntemleri ile alınan doku örneklerini farklı teknikler kullanarak inceleyen birimdir. Aktif hastalığın tanısı, türü ve şiddeti hakkında detaylı bilgi edinilmesine katkıda bulunur.
 • Anesteziyoloji: Karaciğer nakli operasyonu boyunca gerekli genel anestezi koşullarının sağlanmasında aktif rol oynar. Ameliyat boyunca bireyin genel sağlık durumunu ve vital değerlerini kontrol eder. Operasyon sırasında gereken ilaçları uygun dozlarda ve şekilde uygular. Ameliyat tamamlandığında ise bireyin uyanarak bilinç kazanmasına kadar olan sürecini yakından takip eder.
Karaciğer Nakli Merkezi Tıbbi Birimi Bulunan Hastanelerimiz
Karaciğer Nakli Merkezi biriminden
Uzman Görüşü Alın

Uzman Görüşü Alın

Adınız Soyadınız
Telefon Numarası
Eposta Adresiniz