Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kadın Hastalıkları ve Doğum Nedir?

Kadın hastalıkları ve doğum, hem obstetri (doğum) hem de jinekoloji (kadın hastalıkları) hususlarında sağlık hizmeti veren tıp bölümüdür. Kadın sağlığına dair birçok farklı hizmet verilen bu bölümde pap smear, cinsel yolla bulaşan hastalıklara dair tarama testleri, ultrasonografik incelemeleri ve kan tahlilleri gibi çeşitli işlemler uygulanabilir.

Kadın Hastalıkları ve Doğumda Tanı Yöntemleri ve Florence’ın Yaklaşımı

Kadın hastalıkları ve doğum doktor seçimi, anne adayının gebelik serüveninin oldukça önemli bir parçasıdır. Doktor seçiminde karşılıklı güven, iletişim, hastane imkanları, ulaşım ve sağlık hizmetinin verilebilmesi için gerekli ekipmanların güvenilirliği gibi çeşitli faktörler mevcuttur. Gebelik serüveninin her aşamasında bu faktörlerin karşılanabilmesi için Florence Nightingale Hastanesi olarak kadın hastalıkları ve doğum bölümünü ilgilendiren hastalıkların tanısında diğer tüm rahatsızlıklar için olduğu gibi bütüncül bir yaklaşımın izlenmesi gerektiğini savunmaktayız. Hastanın şikayetleri ve bulguları değerlendirilerek doğru tanıya giden en kısa yolda oldukça önem arz eden tetkik çeşitliliği açısından da en önemli sağlık kuruluşları arasındayız. Florence Nightingale Hastaneleri kadın hastalıkları ve doğum bölümünde uygulanan tetkiklerden bazıları şu şekilde özetlenebilir:
 • Ultrasonografi: Ses dalgaları kullanılarak görüntü elde edilmesini sağlar.
 • Amniyosentez: Amniyon sıvısından örnek alınması ile bebeğin cinsiyeti ve genetik anormalliklerin araştırıldığı tetkiktir.
 • Kordosentez: Umblikal kan örneklemesi olarak da isimlendirilen bu tetkik fetüsün çeşitli enfeksiyon hastalıkları, kan rahatsızlıkları veya konjenital (doğuştan gelen) durumlara dair bilgi edinilmesini sağlar.
 • Servikal açıklık değerlendirmesi: Erken doğum riskine dair risk değerlendirmesinde başvurulur.
 • Biyofizik profil çıkarılması: Fetal sağlığın değerlendirilmesi amacıyla bebeğin kalp hızının monitörizasyonu ve ultrasonografi bulgularının değerlendirilmesidir.
 • İkili tarama testi: Hamileliğin 11-14. Haftaları arasında uygulanan bir tarama testidir.
 • Dörtlü tarama testi:  Hamileliğin 16-20. Haftaları arasında uygulanan bir tarama testidir.
 • Nipt testi:  Kalıtsal hastalıkları tarayan genetik test türüdür.
 • Detaylı USG: Anne karnındaki bebeğin detaylıca incelenmesidir.

Kadın Hastalıkları ve Doğumda Tedavi Edilen Hastalıklar

Kadın hastalıkları ve doğum bölümünde jinekolojik rahatsızlıkların tedavisine ek olarak obstetrik bakım hizmetleri de verilmektedir. Obstetri uygulamaları gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçte üreme sağlığı ile ilgili işlemleri kapsar.Prekonsepsiyon olarak isimlendirilen gebelik öncesi dönemde bireyler, gebelik istemi ile kadın hastalıkları ve doğum bölümüne başvurabilir. Bu kişilerde amaç sağlıklı ve güvenli bir gebelik sürecine geçişin nasıl olacağının planlanmasıdır. Olası risk faktörleri değerlendirilerek gebelik ve anne adayının sağlığı için ideal şartların oluşturulması sağlanır.Prenatal bakım hizmetleri, gebelik döneminde planlı randevular üzerinden ilerleyen obstetrik sağlık uygulamalarıdır. Doğumdan itibaren ise verilen obstetrik sağlık hizmetleri neonatal bakım olarak isimlendirilir. Neonatal bakımda anne ve bebek sağlığının değerlendirilmesi, derecelendirilmesi ve korunması gerçekleştirilir. Postpartum bakım ise gebelik sonrası düzenli kontroller ile anne ve bebek sağlığının değerlendirilmesidir.Jinekolojik sağlık hizmetlerinde ise obstetrik hizmetlerden farklı olarak overler (yumurtalıklar), fallop tüpleri, uterus (rahim) ve vajina gibi kadın üreme organlarının sağlığı ile ilgilenilir. Yaşa göre değişkenlik gösteren bu sağlık hizmetleri kapsamında pelvik muayene, pap smear, hpv aşılamaları, enfeksiyon taramaları ve kemik mineral yoğunluğunun değerlendirilmesine başvurulabilir. Tedavi kapsamında ise kadın hastalıkları ve doğum bölümü tarafından tedavisi gerçekleştirilen rahatsızlıklardan bazıları şu şekildedir:
 • Amenore: Adet görülmemesi.
 • Kanser: Servikal, over veya uterin kanserler.
 • Dismenore: Ağrılı adet görülmesi.
 • Endometriozis: Rahim dokusunun rahim dışında gelişmesi.
 • İnfertilite: Ovaryen yetmezlik, menstrüel düzensizlik veya uterusun yapısal anormalliklerinden kaynaklanan gebelik isteminin yerine getirilememesi.
 • Menoraji: Aşırı vajinal kanama.
 • Pelvik inflamatuar hastalıklar: Pelvik bölgede yer alan üreme organlarında gelişen enfeksiyon hastalıkları.
 • Pelvik organ prolapsusu: Pelvik organları destekleyen kas ve bağ dokunun güçsüzlüğü nedeniyle gelişen durumlar.
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar: Klamidya, gonore, sifiliz, HPV, herpes simpleks ve trikomoniyazis gibi hastalıklar.
 • Uterin fibroidler: Uterus içerisinde gelişen iyi huylu doku büyümeleri.
 • Vajinal enfeksiyonlar: Mantar veya bakteriyel kaynaklı patojenler başta olmak üzere çeşitli mikroorganizmalara bağlı oluşan enfeksiyon hastalıkları.
Kadın hastalıkları ve doğum bölümü tarafından tedavisi gerçekleştirilen bu durumların birçoğunda pelvik ağrı, kramp, vajinal akıntı, anormal kanama, sık idrara çıkma, genital siğil ve yara oluşumu, genital bölgede kaşıntı, yanma veya ağrılı cinsel ilişki gibi şikayetler meydana gelebilir. Bu şikayetlerden herhangi birini kendinizde gözlemlemeniz halinde sağlık kuruluşlarına başvurarak uzman doktorlardan destek almanız önerilir.

Kadın Hastalıkları ve Doğumda Yapılan İşlemler ve Tetkikler Nelerdir?

Kadın hastalıkları ve doğum bölümü hem obstetrik bakım hizmetlerinin hem de cerrahi veya medikal jinekolojik girişimlerin uygulandığı bir branştır. Menstrual ağrının kontrolü, vajinal kuruluğun giderilmesi, vajinal enfeksiyon tedavisi gibi durumlarda uygulanan ilaç tedavisine ek olarak gerekli durumlarda hormon replasman terapileri ve kontrasepsiyon uygulamaları kapsamında çeşitli hormon ilaçların enjeksiyonuna da başvurulabilir.Hormonal olmayan intrauterin cihaz ile kontrasepsiyonun sağlanması da kadın hastalıkları ve doğum bölümü doktorları tarafından uygulanmaktadır. Tüm bu işlemler dışında kadın hastalıkları ve doğum bölümü tarafından gerçekleştirilen diğer işlemler ve tetkiklerden bazıları şu şekildedir:
 • Servikal biyopsi: Rahim boynu bölgesinden doku örneği alınması.
 • Kolporafi: Vajinal duvarın tamiri.
 • Kolposkopi: Tanı veya tedavi planı kapsamında serviksin (rahim boynu) görüntülenebilmesi amacıyla yapılan işlem.
 • Endometriyal ablasyon: Uterus içinde gelişen doku büyümelerin cerrahi olarak ortadan kaldırılması.
 • Histerektomi: Uterusun cerrahi olarak çıkarılması.
 • Ooferektomi: Overlerin cerrahi olarak çıkarılması.
 • Pelvik laparoskopi: Karın duvarına açılan küçük delikler vasıtası ile pelvik organların bir skopi yardımıyla görüntülenmesi.
 • Tüp ligasyon: Gebeliğin önlenmesi adına fallop tüplerinin bağlanması işlemi.

Kadın Hastalıkları ve Doğumda Tedavi Yöntemleri ve Florence’ın Yaklaşımı Nedir?

Florence Nightingale Hastaneleri olarak kadın hastalıkları ve doğum bölümünde hastanın klinik durumuna en uygun son teknoloji tanısal yaklaşımlar ile sorunun kısa sürede tespit edilmesini ve uygun tedavinin erken dönemde başlanabilmesini amaçlıyoruz.Kadın hastalıkları ve doğum bölümü uzman doktorları altta yatan duruma bağlı olarak medikal ya da cerrahi tedavi girişimlerine başvurabilirler. Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde antifungal ilaçlar, bakteriyel enfeksiyonlar için antibiyotikler, dismenore gibi durumlar için nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar ya da endokrin kaynaklı problemlerde hormon içeren ilaçlar reçetelendirilebilir. Bazı durumlarda ise çeşitli cerrahi girişimlere başvurulabilir:
 • Sezaryen operasyonu
 • Normal doğum (epidural)
 • Histerektomi
 • Ovaryen kist veya uterin myomlar gibi doku büyümelerinin cerrahi olarak çıkarılması
 • Pelvik organlarda oluşan anatomik kusurların giderilmesi (rahim sarkması, idrar kesesi sarkması, bağırsak sarkması)
 • İdrar kaçırma operasyonları
 • Genital estetik: vajen daraltma (vajinoplasti), dudak küçültme (labioplasti), genital dolgu, genital beyazlatma 
Doğum kısmında doğal akışında bebek ve anne sağlığı ön planda tutularak gebenin fizyolojisine ve psikolojisine uygun olarak gebe ile birlikte doğum şekline karar verilir. Florence Nightingale Hastaneleri olarak normal doğum, epidural (prenses) ve sezeryan doğum gibi tüm doğum şekillerinde hizmet vermekteyiz.

Kadın Hastalıkları ve Doğumda Kullanılan Sağlık Teknolojileri Nelerdir?

Kadın hastalıkları ve doğum bölümünde kullanılan çeşitli sağlık teknolojileri mevcuttur.

Kolposkopi
Pap smear testinde anormal hücre tespit edilmesi, genital siğil varlığı veya rutin kontroller sırasında serviks olarak isimlendirilen rahim boynunda bir anormallik gözlenmesi halinde kolposkopi tetkikine başvurulabilir. Kolposkopi, vajina içerisine yerleştirilen bir cihaz vasıtası ile serviksin gözlemlenmesini sağlar. Anormallik tespit edilmesi halinde doktor kolposkopi sırasında ilgili bölgeden biyopsi alma imkanına da sahiptir.

Histerosalpingografi
Uterus içerisine bir boya enjekte edilmesi ve ardından x-ray grafi çekilmesi ile elde edilen histerosalpingograf, uterus duvarında mevcut olan herhangi bir yapısal düzensizliğin tespit edilmesine yardımcı olur. Boyanın anatomik kanallar boyunca ilerleyip ilerlemediğinin incelendiği bu tetkikte fallop tüpleri hakkında da bilgi edinilebilir.

Pelvik Ultrasonografi
Pelvik organlardan yansıyan ses dalgaları kullanılarak görüntü elde edilen pelvik ultrasonografi tetkiki hem transabdominal (karın üzerinden) hem de transvajinal (vajina içerisinden) uygulanabilir. Bu tetkik özellikle uterine fibroid ve over kisti gibi oluşumların tespitinde fayda sağlar.

Kadın Hastalıkları ve Doğum İçin Neden Florence’ı Tercih Etmeliyim?

Florence Nightingale hastaneleri kadın hastalıkları ve doğum ekibi birçok alt disiplin ve farklı dal ile işbirliği içerisinde hasta odaklı bir bakım hizmeti sunar. Alanında uzman doktorlar ile birçok farklı rahatsızlığın tanı ve tedavisinin gerçekleştirdiği kadın hastalıkları ve doğum bölümümüz, Türkiye’nin önde gelen kliniklerinden biri olmanın gururunu yaşıyor.Kadın bireylerin sağlığının korunması, rahatsızlıkları ve doğum alanlarında son teknoloji ve modern tıbbın tüm olanaklarını kullanarak hasta odaklı sağlık hizmeti verilen kadın hastalıkları ve doğum bölümümüzde; menopoz, psikolojik danışmanlık, hamilelik ve emzirme dönemi danışmanlığı hizmetleri de bulunuyor.

Florence Kadın Hastalıkları ve Doğum Ekibi, Uzmanlıkları ve Özel İlgi Alanları Nelerdir?

Florence kadın hastalıkları ve doğum ekibinde yer alan doktorların çeşitli uzmanlıkları ve özel ilgi alanları bulunmaktadır:
 • Yüksek riskli gebelik takibi (perinatoloji)
 • Jinekolojik onkoloji
 • Kadın sağlığı
 • Doğum (sezeryan, normal)
 • Tüp bebek
 • Ürojinekoloji
 • Laparoskopik cerrahi
 • Genital estetik

Multidisipliner Bakış Açısıyla Diğer Birimler ile İlişkisi Nedir?

Kadın bireylerin sağlığı ve doğum konusunda farklı alanlarda tanı, tedavi ve takip gerçekleştirilir. Bu alanlar şu şekilde özetlenebilir:

Jinekolojik Onkoloji Bölümü: Kadın kanserleri olarak da bilinen, kadın üreme sistemi organlarına dair kanserlerin tarama, tanı ve tedavisine odaklanan jinekolojik onkolojide bu alanda uzman doktorlar, üreme sistemi kanserlerin erken tanısı ile laparoskopik ve robotik cerrahi gibi gelişmiş yöntemlerle tedavi gerçekleştirebilir. Ameliyat ile tedavinin yanı sıra uygun görülen hasta gruplarında medikal onkoloji ve radyasyon onkolojisi gibi ek tedavi yaklaşımları da ilgili uzmanlık alanlarıyla koordineli çalışarak tedavi planı multidisipliner anlayışla yürütülür.
Cerrahi tedaviler, açık ameliyat, kapalı (laparoskopik) veya robotik yöntemlerle uygulanabilir. Günümüzde, dünyadaki örnekleri gibi uterusun çıkarılması (histerektomi), yumurtalık kistlerinin tedavisi (over kisti), miyom ameliyatları (myomektomi) ve en önemlisi jinekolojik onkoloji ameliyatları, kendi kliniğimizin de içinde olduğu sayılı ve sınırlı merkezde robotik cerrahi yöntemleriyle gerçekleştirilebilir.

Perinatoloji Bölümü: 
Hamilelik ve travay (doğum) bilimi olarak bilinen perinatoloji; erken doğum eyleminin önceden anlaşılıp önlenebilmesi, çoğul gebeliklerde oluşabilecek problemlerin teşhisi ve gebeliklerin yakından takip edilerek sürecin en kapsamlı şekilde yönetilebilmesini sağlar. Perinatoloji bölümünde ayrıca anne ve bebek sağlığının yakından takip edilmesi, anne karnındaki bebeğe ait (fetal) anormalliklerin erken tanısı, kromozomal anormalliklerin taranması, düşüklerin ve ölü doğumların engellenmesi konusunda da çalışılır.
Grup Florence Nightingale Hastaneleri perinatoloji bölümü, 2000’li yılların başlarından bu yana detaylı ultrasonografi, obstetrik doppler ultrason, fetal ekokardiyografi, fetal ense kalınlığı ölçümü gibi birçok perinatolojik test ve uygulama, perinatoloji uzmanı doktorlar ve sağlık personeli tarafından başarıyla yapılır.

Ürojinekoloji Bölümü: Aşırı aktif mesane, pelvis bölgesi organ prolapsusları ve üriner inkontinans şikayetleriyle ilgilenen “ürojinekoloji” üroloji biliminin bir alt dalı olarak hizmet verir. Bu alana giren çeşitli hastalıkların tanı ve tedavisi için kadın pelvik taban anatomi ve kadın hastalıkları ürojinekoloji fizyolojisi ile ürodinamik incelemelere gereksinim duyulur. Herkeste ortaya çıkabilen farklı nedenlere göre tedavinin tıbbi veya cerrahi olarak kişiye özel olarak düzenlenebilmesi için multidisipliner bir yaklaşım gerektiği unutulmamalıdır.

Randevu Alın