Göğüs Cerrahisi Merkezi

Göğüs Cerrahisi Nedir?

Göğüs Cerrahisi, göğüs boşluğu içinde yer alan kalp dışındaki organ ve dokuların cerrahi tedavisini gerçekleştiren tıp bölümüdür. 

Göğüs Cerrahisi; akciğerler ile akciğerleri çevreleyen akciğer zarları, göğüs duvarı, kaburgalar, mediasten, yemek borusu ve diyafram gibi yapıların hastalıklarının tedavisini cerrahi yöntemler ile gerçekleştirir.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Göğüs Cerrahisi Merkezi; teknik ve tıbbi donanımı yüksek anestezi, yoğun bakım, göğüs hastalıkları, onkoloji, kalp cerrahisi ve radyoloji ekipleri ile işbirliği içinde acil ve elektif tüm göğüs cerrahisi operasyonlarını başarıyla gerçekleştirmektedir.

Göğüs Cerrahisi Bölümü Hangi Hastalıkları Tedavi Eder?

Göğüs Cerrahisi Bölümü; akciğer ve akciğer zarı hastalıkları, akciğer kanseri ve akciğer metastazları (yayılımları) ile akciğer nodülleri başta olmak üzere; ampiyem, bronşektazi, diyafram hastalıkları, göğüs duvarı tümörleri ve göğüs duvarının doğumsal deformiteleri, nefes borusu (trakea) darlıkları ve nefes borusu tümörleri, KOAH, mediasten kistleri ve tümörleri, mezotelyoma, plevra hastalıkları, pnömotoraks (akciğer delinmesi), timus bezi tümörleri ile yemek borusu kanseri gibi hastalıkların cerrahi tedavilerini uygular. 

gogus-cerrahisi-merkezi
Prof. Dr. Alper Toker öncülüğündeki deneyimli ekibimizin, Göğüs Cerrahisi Merkezimizde başarıyla cerrahi tedavisini gerçekleştirdiği hastalıklar ve tedavi yöntemleri hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Neden Florence Nightingale Göğüs Cerrahisi Merkezi?

  • Göğüs Cerrahisi Merkezimizin Prof. Dr. Alper Toker’in öncülüğündeki tecrübeli ve donanımlı ekibi, 2010 yılından bu yana özellikli göğüs cerrahisi ameliyatlarını başarıyla gerçekleştirerek; merkezimizi bu konuda ülkemizin ve Avrupa’nın öncü merkezi konumuna getirmişlerdir.

  • Göğüs cerrahisi operasyonlarında giderek ön plana çıkan ve çağımızın en ileri cerrahi teknolojisi ile gerçekleştirilen kapalı operasyon yöntemleri (minimal invaziv cerrahi) olan 

                        - videotorakoskopik cerrahi (VATS) 2010 yılından,

                      - robotik cerrahi (Da Vinci Robotik Göğüs Cerrahisi) ise 2011 yılından bu yana, Göğüs Cerrahisi Merkezimizde başarıyla uygulanmaktadır.

  • Göğüs Cerrahisi Merkezimiz, invaziv cerrahi ve robotik göğüs cerrahisi konularında gerek yüksek hasta sayısı, gerek ise üstün deneyimi ile Avrupa’nın en önde gelen beş merkezi arasındadır.

  • Göğüs Cerrahisi Merkezimiz, Kalp Cerrahisi Merkezimiz ile işbirliği içinde, ana damar olan aorta yayılım gösteren tümörlerin operasyonlarını gerçekleştirilebilen nadir merkezlerden biridir.

  • Göğüs Cerrahisi Merkezi ekibimiz, mediastinal kitlelerden özellikle timoma ve myasthenia gravis hastalarına uygulanan timektomi operasyonlarını videotorakoskopik (VATS) ve robotik cerrahi prosedürlerde uygulamaktadır ve bu prosedürlerde dünya literatürlerinde yer almaktadır.

  • Grup Florence Nightingale Göğüs Cerrahisi Merkezimizde, minimal invaziv akciğer kanseri cerrahisi uygulanma oranı %65 seviyesinde iken; dünyada gelişmiş merkezlerde yaklaşık %30 oranında kalmış olması, Göğüs Cerrahisi Merkezimizin gurur verici başarısını yansıtmaktadır.

  • Dünyada, göğüs cerrahisi ameliyatları sonrası ölüm oranı %2-5 arasında iken; Göğüs Cerrahisi Merkezimizde, bu oran %1’in altındadır.

  • Grup Florence Nightingale Hastaneleri Göğüs Cerrahisi Merkezine başvuran her hasta, multidisipliner yaklaşım uyarınca; Göğüs Hastalıkları, Radyoloji, Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Pataloji,  Girişimsel Radyoloji ve Nükleer Tıp gibi diğer branş hekimlerinin de katıldığı toplantılarda detaylı biçimde ele alınarak, kendisine en uygun tedavi şekli planlanır.

  • Göğüs Cerrahisi Merkezimizde deneyim ve vakaların paylaşımı amacıyla, iç ve dış hekimlerimizin katılımıyla Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Konseyleri ile Onkoloji Konseyleri rutin olarak düzenlenmektedir.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Göğüs Cerrahisi Merkezinden hemen randevu alın.