Göğüs Cerrahisi Merkezi

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Göğüs Cerrahisi Merkezi; teknik ve tıbbi donanımı yüksek anestezi, yoğun bakım, göğüs hastalıkları, onkoloji, kalp cerrahisi ve radyoloji ekipleri ile işbirliği içinde acil ve elektif tüm göğüs cerrahisi operasyonlarını başarıyla gerçekleştirmektedir.

Merkezimize başvuran her hasta ayrı ayrı ele alınır. Multidisipliner yaklaşım uyarınca diğer branş hekimlerinin de (Göğüs hastalıkları, radyoloji, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi) katıldığı toplantılarda detaylı incelenmekte ve bilimsel ve güncel veriler ışığında en uygun tedavi şekli planlanmaktadır.

Göğüs Cerrahisi Merkezimiz; akciğer ve akciğer zarı hastalıkları, akciğer kanseri ve akciğer metastazları (yayılımları) ile akciğer nodülleri başta olmak üzere; ampiyem, bronşektazi, diyafram hastalıkları, göğüs duvarı tümörleri ve göğüs duvarının doğumsal deformiteleri, nefes borusu (trakea) darlıkları ve nefes borusu tümörleri, KOAH, mediasten kistleri ve tümörleri, mezotelyoma, plevra hastalıkları, pnömotoraks (akciğer delinmesi), timus bezi tümörleri ile yemek borusu kanseri gibi hastalıkların cerrahi tedavilerini uygular. 

Neden Florence Nightingale Göğüs Cerrahisi Merkezi?

Göğüs cerrahisi operasyonlarında giderek ön plana çıkan ve çağımızın en ileri cerrahi teknolojisi ile gerçekleştirilen kapalı operasyon yöntemleri (minimal invaziv cerrahi) olan Videotorakoskopik cerrahi (VATS) 2010 yılından, Robotik cerrahi (Da Vinci Robotik Göğüs Cerrahisi) 2011 yılından bu yana, Göğüs Cerrahisi Merkezimizde başarıyla uygulanmaktadır.


Göğüs Cerrahisi Merkezimiz, Kalp Cerrahisi Merkezimiz ile işbirliği içinde, ana damar olan aorta yayılım gösteren tümörlerin operasyonlarını gerçekleştirilebilen merkezlerden biridir.


Grup Florence Nightingale Göğüs Cerrahisi Merkezimizde, minimal invaziv akciğer kanseri cerrahisi uygulanma oranı %65 seviyesinde iken; dünyada gelişmiş merkezlerde yaklaşık %30 oranında kalmış olması, Göğüs Cerrahisi Merkezimizin gurur verici başarısını yansıtmaktadır.


Dünyada, göğüs cerrahisi ameliyatları sonrası ölüm oranı %2-5 arasında iken; Göğüs Cerrahisi Merkezimizde, bu oran %1’in altındadır.

Göğüs Cerrahisi Merkezimizde deneyim ve vakaların paylaşımı amacıyla, iç ve dış hekimlerimizin katılımıyla Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Konseyleri ile Onkoloji Konseyleri rutin olarak düzenlenmektedir. 

 

TIBBİ MERKEZE BAĞLI SAĞLIK REHBERİ YAZILARI