Göğüs Cerrahisi Merkezi

Göğüs boşluğu içinde yer alan kalp dışındaki organ ve dokuların cerrahi tedavisi göğüs cerrahisi kapsamında gerçekleştiriliyor. Bu bağlamda; akciğerler ile bunları çevreleyen akciğer zarları, göğüs duvarı, kaburgalar, mediasten, yemek borusu ve diyafram gibi yapıların hastalıklarının tedavisi cerrahi yöntemlerle yapılıyor.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Göğüs Cerrahisi Merkezi; tecrübeli ve donanımlı ekibi 2010 yılından bu yana özellikli göğüs cerrahisi ameliyatlarını başarıyla gerçekleştirerek, merkezimizi bu konuda ülkemizin ve Avrupa’nın öncü merkezi konumuna getirdi. Merkezde; teknik ve tıbbi donanımı yüksek anestezi, yoğun bakım, göğüs hastalıkları, onkoloji, kalp cerrahisi ve radyoloji ekipleri ile iş birliği içinde, acil ve elektif tüm göğüs cerrahisi operasyonları yapılabiliyor.

Göğüs cerrahisi operasyonlarında giderek ön plana çıkan ve çağımızın en ileri cerrahi teknolojisiyle gerçekleştirilen kapalı operasyon yöntemleri (minimal invaziv cerrahi) olan videotorakoskopik cerrahi (VATS) 2010, robotik cerrahi ise 2011 yılından bu yana başarıyla uygulanıyor. 

Göğüs Cerrahisi Merkezimiz, invaziv cerrahi ve robotik göğüs cerrahisi konularında gerek yüksek hasta sayısı, gerekse üstün deneyimiyle Avrupa’nın en önde gelen beş merkezi arasında yer alıyor.

Neden minimal invaziv cerrahi?

Kapalı operasyon yöntemi olarak da tanımlanan minimal invaziv cerrahinin hasta ve hekim açısından birtakım üstünlükleri bulunuyor. Bunlar;
 • Teşhisin en çabuk ve doğru şekilde konularak, tedaviye hemen başlanabilmesi,
 • Ameliyat sonrası ağrının açık yöntemlerle kıyaslandığında daha az görülmesi,
 • Ameliyat izinin küçük ve estetik olması, yara problemlerinin daha az olması,
 • Açık yöntemlerle kıyaslandığında komplikasyon oranının ve kanama miktarının daha da azalması,
 • Hastanede kalış süresinin daha kısalması,
 • İşe ve sosyal yaşantıya dönüşün daha çabuk olması şeklinde sıralanıyor.

Hangi hastalıklarda minimal invaziv cerrahi uygulanabiliyor?

 • Timus cerrahisi (timektomi operasyonu, timoma rezeksiyonu),
 • Mediastinal kist ve kitle operasyonları,
 • Akciğer nodül teşhisi için tanısal operasyon,
 • Akciğerin iyi huylu hastalıklarında (bronşektazi, kistik hastalıklar, konjenital hastalıklar) rezeksiyon,
 • Akciğer kanseri için rezeksiyon ve lenf nodu diseksiyonu,
 • Akciğer zarı hastalıkları cerrahisi (plevral efüzyon boşaltılması, plevra biyopsisi, plevrektomi, dekortikasyon, ampiyem, mezotelioma),
 • El terlemesi (hiperhidroz) cerrahisi.

Göğüs Hastalıkları Merkezimizde Hangi Tetkik ve Uygulamalar Yapılıyor?

 • Akciğer ameliyatları
 • Akciğer filmi
 • Bronkoskopi
 • EBUS (Endobronşial Ultrasonografi)
 • Plevra biyopsisi
 • Solunum fonksiyon testleri

Göğüs Cerrahisi Merkezi, Hangi Branşlarla Koordineli Çalışıyor?

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Göğüs Cerrahisi Merkezi’ne başvuran her hasta, multidisipliner yaklaşımla ele alınıyor. Bu bağlamda; göğüs hastalıkları, radyoloji, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, patoloji, girişimsel radyoloji ve nükleer tıp gibi diğer branş hekimlerinin de katıldığı toplantılarda detaylı biçimde ele alınarak, hastaya en uygun tedavi şekli planlanıyor.

Göğüs Cerrahisi Merkezi Tıbbi Birimi Bulunan Hastanelerimiz
Göğüs Cerrahisi Merkezi biriminden
Uzman Görüşü Alın

Uzman Görüşü Alın

Adınız Soyadınız
Telefon Numarası
Eposta Adresiniz