Girişimsel Radyoloji

CENTER OF EXCELLENCE MÜKEMMELİYET MERKEZİ 


Grup Florence Nightingale Hastaneleri Girişimsel Radyoloji Merkezi, Mayıs 2016 tarihinde girişimsel radyolojide önemli bir uygulama olan karaciğer tümörlerinde TheraSphere Yt-90 Radyoembolizasyon ile tedavi alanında “TheraSphere Center of Excellence” belgesine layık görüldü.

Radyoembolizasyon uygulamalarında, uzman ekibin çok yönlü ve titiz çalışma süreci sonrasında Girişimsel Radyoloji Merkezi’nin layık görüldüğü “Center of Excellence” belgesi, dünyadaki sayılı merkezlere verildi. Önceki yıllarda; Northwestern Memorial Hospital/Şikago-ABD, Mount Sinai Hospital/New York-ABD, University of Essen/Almanya, Istituto Tumori/Milano-İtalya ve Centre Eugene Marquis/Rennes-Fransa hastaneleri de bu sertifikayı almaya hak kazandı. Böylece Girişimsel Radyoloji Merkezimizin üstün hizmet kalitesi dünya çapında tescillenmiş oldu.

Bu sertifika, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Girişimsel Radyoloji Merkezi’nde yurt içi ve yurt dışı eğitim programları ile eğitim programına katılacak doktorlara sertifika verilmesinin de onaylanmasını sağladı.


Girişimsel Radyoloji Birimi’nin ilgi alanları neler?

Damarsal hastalıkların tanı ve tedavisi: Damar sertliği (ateroskleroz) ve vaskülit (damar iltihabı) gibi damar tıkanıklığına neden olan hastalıkların anjiyografi ile teşhis edilip, balon anjiyoplasti ve/veya stent ile tedavi edilebilmesi sağlanıyor.
Bölümümüzde, hemanjiyom (damar yumağı) ve damarsal malformasyonların (AVM) anjiyografi eşliğinde embolizasyon ile tedavileri mümkün olabiliyor. Ayrıca beyin anevrizmaları (baloncukları), ekstremite (uzuv) anevrizmaları, iç organ damarlarının anevrizmaları (visseral anevrizma) ve ana atardamarı, aort anevrizmaları, ameliyata gerek olmaksızın, anjiyografi eşliğinde embolizasyon veya özel stentlerle (endogreft, cover stent, akım yönlendirici stent vb.) tedavi edilebiliyor.

Bacak varislerinin lazerle, ameliyatsız olarak tedavi edilebildiği bölümümüzde uygulanan diğer tanı ve tedavi yöntemleri şöyle sıralanıyor:
 • Bacak ve alt ekstremite anjiyografisi,
 • Karotis, vertebral, beyin ve spinal anjiyografi,
 • Kol (üst ekstremite) anjiyografisi,
 • Pulmoner (akciğer) ve bronşiyal anjiyografi,
 • Renal (böbrek) anjiyografisi,
 • Mezenterik damar (bağırsak damarları) anjiyografisi,
 • Çölyak, hepatik (karaciğer) anjiyografisi,
 • Torakal aorta, abdominal aorta anjiyografi,
 • Aort anevrizması (endogreft ile ameliyatsız tedavi),
 • Periferik ve visseral arterlerin anevrizması,
 • Beyin anevrizması ameliyatsız tedavisi,
 • Hemanjiyom,
 • Karaciğer hemanjiyom,
 • Venöz malformasyonlar,
 • Arteriovenöz malformasyonlar (AVM),
 • Lenfanjiyom,
 • Lenfosel, lenfokist,
 • Perferik arter hastalığı, stent-balon anjiyoplasti tedavisi,
 • Şah damarı (karotis) tıkanıklığı, stent ile tedavisi, Karotis Stent,
 • Bacak damar tıkanıklıkları (ateroskleroz, Buerger hastalığı, diyabetik ayak),
 • Mezenterik iskemi, mezenterik tromboliz,
 • Renal arter darlığı, renal arter stent,
 • Lazer ile varis tedavisi,
 • Derin ven trombozu,
 • Pulmoner emboli,
 • Vena cava filtresi,
 • Periferden santral damar yolu (PICC),
 • Santral venöz kateter (tünelli ve tünelsiz),
 • Varikoselin ameliyatsız tedavisi,
 • Priapism-High Flow Priapism,
 • Yabancı cisim çıkarılması,
 • Renal ven kan örnekleme-Renal venöz sampling,
 • Adrenal ven kan örnekleme-Adrenal venöz sampling,
 • Paratiroidi ven kan örnekleme-Paratiroidi venöz sampling,
 • TIPS-Transjuguler Intrahepatik Portosistemik Şant,
 • Hemodiyaliz fistül tedavisi,
 • Venöz darlık-tıkanıklık stent.
Kanamaların tanı ve tedavisi: Hayatı tehdit eden kanamaların endovasküler (damar içi) embolizasyon ile tedavisi, girişimsel radyolojinin önemli tedavi yöntemleri arasında yer alıyor.

Mide-bağırsak sistemi, akciğer, vajinal, beyin ve iç organ kanamaları, travmatik ve ameliyat sonrası kanamaların acil tedavisi de hayat kurtarıcı oluyor. Bu kapsamda;
 • Mide-bağırsak kanamaları, embolizasyon,
 • Akciğer kanamaları, hemoptizi, embolizasyon,
 • Travmatik kanamalar, embolizasyon,
 • Ameliyat sonrası kanamalar,
 • Mesane-prostat kanaması,
 • Vajinal kanamalar,
 • Beyin kanaması, beyin anevrizması, beyin AVM, subaraknoid kanama,
 • Karaciğer, böbrek ve dalak gibi organlarda görülen kanamaların tanı ve tedavisi gerçekleştiriliyor.
İdrar yolu tıkanıklıklarının tedavisi: İdrar yolu tıkanıklıklarında ultrasonografi (USG), bilgisayarlı tomografi (BT) veya skopi altında nefrostomi yapmak, özellikle çocuklarda ve bebeklerde böbrek sağlığının korunması açısından büyük önem taşıyor. Böbrek nakli yapılan hastalarda bu önem daha da artıyor. Bu kapsamda;
 • Nefrostomi
 • Ureter stenti
 • Pediyatrik (çocuk) nefrostomi uygulamaları yapılıyor.

Girişimsel Radyoloji biriminden
Uzman Görüşü Alın

Uzman Görüşü Alın

Adınız Soyadınız
Telefon Numarası
Eposta Adresiniz