genel-cerrahi

Cerrahi müdahale gerektiren bir çok rahatsızlık erken tanı ve tedavi ile önlenebilir. Ertelediğiniz ameliyat sağlığınızı risk sokabilir.
Aldığımız yeni tedbirler ile uzun süredir ertelemek durumunda olduğunuz sağlık problemleriniz için güvenle hizmetimize devam ediyoruz.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Genel Cerrahi Bölümümüzde;

Modern tıp dünyasında kabul edilen ve uygulanan tüm yöntemler hastalarımızın hizmetine sunulmaktadır. Genel Cerrahi Bölümü; poliklinik ve servis olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Acil servise başvuran ve cerrahi tedaviye ihtiyaç duyan hastalarımıza da 24 saat hizmet verilmektedir.

Genel Cerrahi Bölümü uzman hekimlerimiz; tanı veya tedavi amaçlı başvuran tüm hastalara kapsamlı bir tıbbi sorgu ve muayene sonrasında gerekli süreçleri planlamakta, ihtiyaç halinde diğer branş hekimleri ile multidisipliner bir yaklaşım içerisinde değerlendirmelerini yaparak, hizmetlerini devam ettirmektedirler.

Genel Cerrahi Bölümü'müzün Temel İlkeleri

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Genel Cerrahi Bölümümüzde;

Modern tıp dünyasında kabul edilen ve uygulanan tüm yöntemler hastalarımızın hizmetine sunulmaktadır. Genel Cerrahi Bölümü; poliklinik ve servis olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Acil servise başvuran ve cerrahi tedaviye ihtiyaç duyan hastalarımıza da 24 saat hizmet verilmektedir.

Genel Cerrahi Bölümü uzman hekimlerimiz; tanı veya tedavi amaçlı başvuran tüm hastalara kapsamlı bir tıbbi sorgu ve muayene sonrasında gerekli süreçleri planlamakta, ihtiyaç halinde diğer branş hekimleri ile multidisipliner bir yaklaşım içerisinde değerlendirmelerini yaparak, hizmetlerini devam ettirmektedirler.
 

Bütüncül Yaklaşım

Genel cerrahi bölümü olarak temel ilkemiz, hastanın sadece ameliyat edilecek organına değil bir bütün olarak hastaya odaklanılmasıdır.

Bu şekilde, hastamıza azami yarar sağlarken komplikasyon risklerini de asgariye indirgemek amaçlanmıştır.

Ameliyat edilecek hastanın genel organ sistemleri muayeneleri de kontrolden geçirilerek çağdaş bir ortamda etkin ve güvenli bir sağlık hizmeti sunumu gerçekleştirilir.

Ekip Çalışması

Ameliyatlar bir ekip işidir ve tam anlamıyla bir senfoni orkestrası kusursuzluğunda icra edilen eserler halindedirler. Hastanemizde genel cerrahi bölümü olarak her ameliyata bu gözle bakarız.

Cerrahi ekibin en önemli parçası anestezi ve yoğun bakım ekibidir ve hastanemizde bu alanda dünyadaki birçok gelişmiş ülke düzeyinde hizmet verilmektedir.

Hastanemiz kardiyoloji (kalp hastalıkları) konusunda ülkemizin önde gelen kurumlarından olduğu için cerrahi ekiplerine kardiyoloji desteği son derece güçlüdür.

Bunların dışında genel cerrahi ekibimize iç hastalıkları, gastroenteroloji, göğüs hastalıkları, üroloji, jinekoloji, onkoloji, radyoloji ve girişimsel radyoloji ile diğer tüm branşlar ile de multidisipliner çalışma içindedir.

 

Branşlaşma

Günümüz tıbbında "her şeyi yapan" hekimler artık demode olmuş durumdadır. Zira ortaya çıkmış olan ve çıkmaya devam eden bilgi miktarı o denli fazladır ki, bir konuyu gerçek anlamda kavrayıp uygulayabilmek için kısıtlı konularda derinlemesine uzmanlaşmak gerekmektedir.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Genel Cerrahi bünyesinde;

Gastrointestinal (sindirim sistemi) cerrahi
Kolorektal (kalın bağırsak ve anüs) cerrahi
Hepatobiliyer ve pankreatik (karaciğer, safra yolları ve pankreas) cerrahi
Endokrin (tiroid, böbreküstü bezi, paratiroid) cerrahi
Meme cerrahisi
Obezite cerrahisi gibi temel alt uzmanlık alanlarında faaliyet gösterilmektedir.

Her bir alanda, konusunda geniş deneyime sahip cerrahlarımız hizmet vermektedir.

TIBBİ BÖLÜME BAĞLI SAĞLIK REHBERİ YAZILARI