• Bebek Çocuk ve Ergenler İle İlgili Sorunlar 
 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
 • Davranım Bozukluğu
 • Öğrenme Bozukluğu
 • Kaygı Bozuklukları
 • Panik Bozukluk
 • Depresyon
 • Otizm
 • Tikler
 • Zeka Geriliği
 • Uyku ve İştah Sorunları
 • Travma ve Yas Tepkileri İle İlgili Deneyimli
 • Adli Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi 
 • Down Sendromu ve Spina Bifida Hastalarında Çeşitli Psikiyatrik Bozukluklar ve Ruhsal Sıkıntılar İle İlgili Yaklaşım ve Tedavi Uygulamaları

2001 yılında İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağılığı ve Hastalıkları ABD'de ihtisasını tamamlamıştır.

Zorunlu hizmet görevi için gittiği T.C. Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu, 6. ihtisas dairesinde 4 yıl süreyle çalışmıştır. 2013 yılından beri  İstanbul Bilim Üniversitesi, Şişli Florence Nightingale Hastanesi Araştırma ve Uygulama Merkezinde Çocuk ve Ergen Ruh Sağılığı ve Hastalıkları Ana bilim Dalı kurarak faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

 • Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği
 • Türkiye Psikiyatri Derneği
 • Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Derneği
 • Türkiye Tabipler Birliği
 • Lübnan Tabipler Birliği 

 1. Mehtar M, Ucok A. “Double incontinence associated with clozapine,” The Primary Care Companion to The Journal of Clinical Psychiatry, 9 (2): 148 (2007).
 2. Mehtar M, Mukaddes NM. “Posttraumatic Stress Disorder in individuals with diagnosis of Autistic Spectrum Disorders,” Research in Autism Spectrum Disorders, 5 (1): 539-546 (2011).
 3. Hergüner S, Demir F, Mehtar M, Tüzün U. Phenytoin induced tic disorder. 8th Annual Scientific Meeting of the European Association of Consultation Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP), September 2005, Istanbul, Turkey.
 4. Mehtar M, Mukaddes NM. Posttraumatic Stress Disorder in a nonverbal Child with Autistic Disorder. 3rd International Neurodevelopmental Psychiatric Meeting, September 2006, Istanbul, Turkey.
 5. Mehtar M, Hergüner S, Mukaddes NM. SSRIs for Masturbatory Behavior in Pervasive Developmental Disorders patients. 3rd International Neurodevelopmental Psychiatric Meeting, September 2006, Istanbul, Turkey.
 6. Kıvrak Tihan A., Bıkmaz S., Berkol T., Mehtar M., Tekin K., Kayır A. Conflict With Traditional Sexuality: How To Treat Vaginismus In Therapy Groups?. 17th Congress International Association for
Group Psychotherapy and Group Processes (I.A.G.P.), August 2009, Rome, Italy.
 7. Mehtar M, Mukaddes NM. Posttraumatic Stress Disorder in individuals with diagnosis of Autistic Spectrum Disorders. 10th Annual International Meeting for Autism Research (IMFAR), May 2011, San Diego, California, United States.
 8. Mehtar M., Yıldız M., Demir M. Stepsibling Incest Resulting In Pregnancy And Delivery: A Case Report. 22nd Congress of The International Academy of Legal Medicine (IALM), July 2012, Istanbul, Turkey.
 9. Kıvrak Tihan A., Berkol T., Mehtar M., Kayır A. Vajinismus Grup Psikoterapisi Sürecinde Sosyokültürel ve Geleneklerle ilgili Özellikler. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler VII Ulusal Kongresi, Kasım 2008, Istanbul, Türkiye.
 10. Seyhan B., Seyhan Ö.F., Özner Fatih M., Akkaya H., Mehtar M. Çocuk Cinsel İstismarında Paraplejik Sanık: Bir Olgu Sunumu. Uluslararası Katılımlı X. Adli Bilimler Sempozyumu, Kasım 2013, Ankara, Türkiye.
 11. Yazıcı M.B., Kaçmaz B., Perçin A., Malkoç B., Mehtar M., Canaz H. Denver Testinin Down Sendromlu Çocukların Klinik Takibindeki Yeri. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Ekim 2014, Antalya, Türkiye.
 12. Mehtar M. ve Öztürk M., ‘‘Çocuk İstismar ve İhmalinin Oluşturduğu Ruhsal Sorunlar’’, Çocuk Hakları Açısından Çocuk İhmali ve İstismarı El Kitabı, ed. M. Öztürk, 125-141, Çocuk Vakfı Yayınları: 85, Yayın Dizisi: 10, Istanbul, 2011.