Dr. Öğr. Üyesi Muhammed MEHTAR İstanbul Florence Nightingale Hastanesi - Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi

Özel İlgi Alanları
 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
 • Panik Bozukluk

Randevu Alın

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi
  • 2013
   İstanbul Bilim Üniversitesi
   Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı / Kurucu

   2013
   Şişli Florence Nightingale Hastanesi
   Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

   2009
   İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
   Uzmanlık Eğitimi

   2001
   İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
   Tıp Eğitimi


   • Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği
   • Türkiye Psikiyatri Derneği
   • Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Derneği
   • Türkiye Tabipler Birliği
   • Lübnan Tabipler Birliği 
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • Mehtar M, Ucok A. “Double incontinence associated with clozapine,” The Primary Care Companion to The Journal of Clinical Psychiatry, 9 (2): 148 (2007).
   • Mehtar M, Mukaddes NM. “Posttraumatic Stress Disorder in individuals with diagnosis of Autistic Spectrum Disorders,” Research in Autism Spectrum Disorders, 5 (1): 539-546 (2011).
   • Hergüner S, Demir F, Mehtar M, Tüzün U. Phenytoin induced tic disorder. 8th Annual Scientific Meeting of the European Association of Consultation Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP), September 2005, Istanbul, Turkey.
   • Mehtar M, Mukaddes NM. Posttraumatic Stress Disorder in a nonverbal Child with Autistic Disorder. 3rd International Neurodevelopmental Psychiatric Meeting, September 2006, Istanbul, Turkey.
   • Mehtar M, Hergüner S, Mukaddes NM. SSRIs for Masturbatory Behavior in Pervasive Developmental Disorders patients. 3rd International Neurodevelopmental Psychiatric Meeting, September 2006, Istanbul, Turkey.
   • Kıvrak Tihan A., Bıkmaz S., Berkol T., Mehtar M., Tekin K., Kayır A. Conflict With Traditional Sexuality: How To Treat Vaginismus In Therapy Groups?. 17th Congress International Association for
Group Psychotherapy and Group Processes (I.A.G.P.), August 2009, Rome, Italy.
   • Mehtar M, Mukaddes NM. Posttraumatic Stress Disorder in individuals with diagnosis of Autistic Spectrum Disorders. 10th Annual International Meeting for Autism Research (IMFAR), May 2011, San Diego, California, United States.
   • Mehtar M., Yıldız M., Demir M. Stepsibling Incest Resulting In Pregnancy And Delivery: A Case Report. 22nd Congress of The International Academy of Legal Medicine (IALM), July 2012, Istanbul, Turkey.
   • Kıvrak Tihan A., Berkol T., Mehtar M., Kayır A. Vajinismus Grup Psikoterapisi Sürecinde Sosyokültürel ve Geleneklerle ilgili Özellikler. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler VII Ulusal Kongresi, Kasım 2008, Istanbul, Türkiye.
   • Seyhan B., Seyhan Ö.F., Özner Fatih M., Akkaya H., Mehtar M. Çocuk Cinsel İstismarında Paraplejik Sanık: Bir Olgu Sunumu. Uluslararası Katılımlı X. Adli Bilimler Sempozyumu, Kasım 2013, Ankara, Türkiye.
   • Yazıcı M.B., Kaçmaz B., Perçin A., Malkoç B., Mehtar M., Canaz H. Denver Testinin Down Sendromlu Çocukların Klinik Takibindeki Yeri. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Ekim 2014, Antalya, Türkiye.
   • Mehtar M. ve Öztürk M., ‘‘Çocuk İstismar ve İhmalinin Oluşturduğu Ruhsal Sorunlar’’, Çocuk Hakları Açısından Çocuk İhmali ve İstismarı El Kitabı, ed. M. Öztürk, 125-141, Çocuk Vakfı Yayınları: 85, Yayın Dizisi: 10, Istanbul, 2011.