• robotik üroloji
  • ürolojik cerrahi

Dr. Öğr. Gör. Cem Başataç, 2007 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden Tıp Doktoru olarak mezun olmuş, 2012 yılında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğinde Üroloji ihtisasını tamamlamıştır.

2008 yılında Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde ilk defa Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan robotik cerrahi ekibinde bulunmuş ve bu merkezde 100’den fazla robotik ürolojik ameliyata katılmıştır.

2013 ve 2016 yılları arasında Kars Devlet Hastanesinde görev yapan Dr. Öğr. Gör. Cem Başataç, bu hastanede 1000’in üzerinde ürolojik ameliyat (açık ve kapalı böbrek ve prostat ameliyatları, inmemiş testis, hipospadias onarımı, böbrek çıkış darlığı ameliyatları vb.) gerçekleştirmiştir.

2016 yılında yazılı ve sözlü sınavları başarı ile geçerek Avrupa Ürolojisi Yeterlilik Sertifikası (FEBU-Fellow of European Board of Urology) ünvanını almaya hak kazanmıştır.

Ağırlıklı olarak robotik ve laparoskopik cerrahi ile üroonkoloji alanında bilimsel çalışmalar yapan Dr. Öğr. Gör. Cem Başataç, 2016 yılından itibaren Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Şişli ve Gayrettepe Florence Nightingale Hastanelerinde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

  • SM Journal of Urology  
  • Türkiye ESRU
  • Avrasya Üroonkoloji Derneği
  • Ürolojik Cerrahi Derneği

 

Boylu U, Basatac C, Turan T, Onol F, Gumus E. Comparison of surgical and functional outcomes of minimally invasive and open pyeloplasty. J Laparoendosc Adv Surg Tech A; 22(10):968-971, (2012).

2. Boylu U, Basatac C, Yildirim U, Onol FF, Gumus E. Comparison of surgical, functional, and oncological outcomes of open and robot-assisted partial nephrectomy. J Min Access Surg. 11:72-7, (2015).

3. Basatac C, Cicek MC. Vesicocutaneous Fistula Treatment Using With Omental Flap Interposition. J Surg Case Rep. 2:1-3, (2015).

4. Basatac C, Cicek MC. A huge benign prostatic hyperplasia presenting with renal failure. J Surg Case Rep. 6;1-2, (2015).

5. Basatac C, Cicek MC. An Uncommon Cause of Urge Urinary Incontinence in Female Patient: Huge Bladder Stone. SM J Urol. 2016; 2(1): 1015.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. Başataç C, Boylu U, Turgay T, Küçük EV, Gümüş E. Transperitoneal Robotik Pyeloplasti: İlk Deneyimlerimiz. Türk Üroloji Dergisi; 37(2):118-122, (2011).

2. Gümüş E, Boylu U, Başataç C. Ürolojide Robotik Cerrahi Uygulamaları. Türkiye Klinikleri J Urology-Special Topics; 4(2):1-6, (2011).

3. Başataç C, Boylu U, Gümüş E. Büyük renal kitle: Olgu sunumu. Yeni Üroloji Dergisi; 6(3):46-49, (2011).

4. Boylu U, Başataç C, Turgay T, Önol FF, Gümüş E. Robot yardımlı radikal prostatektomi: Cerrahi, onkolojik ve fonksiyonel sonuçlar. Türk Üroloji Dergisi; 38(1):8-13, (2012).

5. Turan T, Boylu U, Başataç C, Gümüş E. Düşük risk grubundaki prostat kanseri için uygulanan robot yardımlı radikal prostatektomide pozitif cerrahi sınırları predikte eden faktörler. Türk Üroloji Dergisi; 39(2): 69-73, (2013).

6. Boylu U, Başataç C. Üreteropelvik Bileşke Darlıklarının Tedavisinde Robotik Piyeloplasti. Endoüroloji Bülteni; 18:1-5, (2013).

7. Boylu U,  Turan T,  Başataç C,  Önol FF,  Gümüş EE. Prostat ağırlığının robot yardımlı radikal prostatektomi sonuçları üzerine etkisi. Türk Üroloji Dergisi; 39(4): 209-213, (2013).

8. Başataç C, Boylu U, Önol FF, Gümüş E. Üreteropelvik bileşke darlıklarının tedavisinde açık, laparoskopik ve robotik pyeloplasti tekniklerinin cerrahi ve fonksiyonel sonuçlarının karşılaştırılması. Türk Üroloji Dergisi; 40(1): 24-30, (2014).

9. Önol FF, Başataç C, Önol ŞY, Boylu U, Gümüş E. Tüm Anterior Üretrayı Tutan Darlıkların Tedavisinde Tek Aşamalı Dorsal İnlay Bukkal Mukozal Greft Üretroplasti. Yeni Üroloji Dergisi; 9(3);21-27, (2014).

10. Boylu U, Başataç C, Gümüş E. Comparison of Barbed and Conventional Polyglactin Sutures for Renorraphy in Robot-Assisted Partial Nephrectomy. Yeni Üroloji Dergisi; 9(3);28-32, (2014).

11. Boylu U, Başataç C, Yıldırım Ü, Önol FF, Gümüş E. Robot yardımlı parsiyel nefrektomi olgularının cerrahi, fonksiyonel ve onkolojik sonuçları. Göztepe Tıp Dergisi; 29(3): 154-160, (2014).

12. Boylu U, Basatac C. Robot Assisted Partial Nephrectomy with Near-Infrared Fluorescence Imaging. Robotics, Lap and Endosurg 2(3): 135-138 (2016)

13. Başatac C, Cicek MÇ. Kars Devlet Hastanesinde Laparoskopik Üroloji Deneyimlerimiz. Ege Tıp Dergisi: 56(1);1-5, (2017).