Dr. Öğr. Üyesi Ali Vefa ÖZTÜRK Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi - Göğüs Hastalıkları

Özel İlgi Alanları
 • Göğüs
 • Akciğer
 • KOAH
 • Astım
 • Girişimsel Bronkoloji

Randevu Alın

Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi
  • 2015
   Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi
   Göğüs Hastalıkları

   2010
   Özel Çapa Hastanesi
   Göğüs Hastalıkları

   2004
   Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Tıp Eğitimi

   • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
   • İmmünoloji Derneği
   • Toraks Derneği
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • 1.Akciğer kanserinde PET-BT'de görüntülenen kitle SUDmax/lenfadenopati SUDmax oranlarının mediastinal metastaz tespitindeki yeri Selahattin Öztaş, Ali Vefa Öztürk, Eylem Acartürk, Yelda Tezel, Müge Özdemir, Güliz Ataç, Gül Erdal, Özlen Tümer Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2012;20(3):1-8,doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.201 
   • 2.TÜBERKÜLOZ PLÖREZİ TEŞHİSİ KONULAN YAYMA NEGATİF OLGULARDA BRONŞ LAVAJININ TANISAL DEĞERİ Selahattin ÖZTAŞ, Sema SARAÇ, Melahat KURUTEPE, Ali Vefa ÖZTÜRK, Özlen TÜMER, Eylem ACARTÜRK İzmir Göğüs Hastalıkları Dergisi 2008, Cilt 22, Sayı 3, Sayfa(lar) 061-064 
   •  3.KOAH Hastalarındaki Oksijen Saturasyonunun Pulse Oksimetre ile Tespitinin Arter Kan Gazı Tetkiki ile Korelasyonu ve Bu Korelasyonu Etkileyen Faktörler Correlation of Arterial Oxygen Saturation Measured Both by Pulse Oximeter and Arterial Blood Gas Analyzer in COPD and Affecting Factors Eylem ACARTÜRKa, Selahattin ÖZTAŞb, Ali Vefa ÖZTÜRKc a - Göğüs Hastalıkları Kliniği, Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezi, b - Göğüs Hastalıkları Kliniği, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, c - Göğüs Hastalıkları Kliniği, Özel Çapa Hastanesi, İstanbul Turkiye Klinikleri Arch Lung 2013;14(2):46-54