• Bronkoskopik İşlemler
 • Girişimsel Bronkoloji
 • Allerjik Solunum Yolu Hastalıkları
 • Astım ve KOAH
 • Mesleksel Akciğer Hastalıkları
 • İnterstisyel Akciğer Hastalıkları
 • Nakilli ve Bağışıklığı Baskılanmış Hastalardaki Akciğer Sorunları
 • Solunumsal Yoğun Bakım
 • Tüberküloz

2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Ali Vefa Öztürk Göğüs Hastalıkları ihtisasını Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde tamamlamıştır.
  
2010'dan sonra Özel Çapa Hastanesi'nde çalışmış, sonrasında Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi olarak görevde bulunmuştur.

Girişimsel pulmonoloji, akciğer kanserlerinin tanı ve palyatif tedavisindeki bronkoskopik ve diğer girişimsel işlemler, allerji tedavisi, tüberküloz ve diğer akciğer enfeksiyon hastalıklarının tedavisi, organ nakli olan hastalardaki solunum problemleri, yoğun bakım hastalarının solunumsal sıkıntıları, astım ve KOAH hastalıklarının tanı ve tedavileri takipleri özellikle ilgilendiği alanlardır.
 
Dr. Öğr. Gör. Ali Vefa Öztürk 2015 yılının başından itibaren Grup Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda Öğretim Üyesi olarak devam etmektedir.


 

 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
 • İmmünoloji Derneği
 • Toraks Derneği

1.Akciğer kanserinde PET-BT'de görüntülenen kitle SUDmax/lenfadenopati SUDmax oranlarının mediastinal metastaz tespitindeki yeri
Selahattin Öztaş, Ali Vefa Öztürk, Eylem Acartürk, Yelda Tezel, Müge Özdemir, Güliz Ataç, Gül Erdal, Özlen Tümer
Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2012;20(3):1-8,doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2012
 
 
2.TÜBERKÜLOZ PLÖREZİ TEŞHİSİ KONULAN YAYMA NEGATİF OLGULARDA BRONŞ LAVAJININ TANISAL DEĞERİ
Selahattin ÖZTAŞ, Sema SARAÇ, Melahat KURUTEPE, Ali Vefa ÖZTÜRK, Özlen TÜMER, Eylem ACARTÜRK
İzmir Göğüs Hastalıkları Dergisi 2008, Cilt 22, Sayı 3, Sayfa(lar) 061-064 
 
 3.KOAH Hastalarındaki Oksijen Saturasyonunun Pulse Oksimetre ile Tespitinin Arter Kan Gazı Tetkiki ile Korelasyonu ve Bu Korelasyonu Etkileyen Faktörler

Correlation of Arterial Oxygen Saturation Measured Both by Pulse Oximeter and Arterial Blood Gas Analyzer in COPD and Affecting Factors
Eylem ACARTÜRKa, Selahattin ÖZTAŞb, Ali Vefa ÖZTÜRKc
a - Göğüs Hastalıkları Kliniği, Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezi,
b - Göğüs Hastalıkları Kliniği, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
c - Göğüs Hastalıkları Kliniği, Özel Çapa Hastanesi, İstanbul
    Turkiye Klinikleri Arch Lung 2013;14(2):46-54