Dr. Öğr. Üyesi
Ali Vefa ÖZTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi
Ali Vefa ÖZTÜRK

Randevu Al
Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi
Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi
Özel İlgi Alanları
  • 2015
   Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi
   Göğüs Hastalıkları

   2010
   Özel Çapa Hastanesi
   Göğüs Hastalıkları

   2004
   Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Tıp Eğitimi

   • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
   • İmmünoloji Derneği
   • Toraks Derneği

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • 1.Akciğer kanserinde PET-BT'de görüntülenen kitle SUDmax/lenfadenopati SUDmax oranlarının mediastinal metastaz tespitindeki yeri
   • Selahattin Öztaş, Ali Vefa Öztürk, Eylem Acartürk, Yelda Tezel, Müge Özdemir, Güliz Ataç, Gül Erdal, Özlen Tümer
   • Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2012;20(3):1-8,doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.201 
   • 2.TÜBERKÜLOZ PLÖREZİ TEŞHİSİ KONULAN YAYMA NEGATİF OLGULARDA BRONŞ LAVAJININ TANISAL DEĞERİ
   • Selahattin ÖZTAŞ, Sema SARAÇ, Melahat KURUTEPE, Ali Vefa ÖZTÜRK, Özlen TÜMER, Eylem ACARTÜRK
   • İzmir Göğüs Hastalıkları Dergisi 2008, Cilt 22, Sayı 3, Sayfa(lar) 061-064 
   •  
   •  3.KOAH Hastalarındaki Oksijen Saturasyonunun Pulse Oksimetre ile Tespitinin Arter Kan Gazı Tetkiki ile Korelasyonu ve Bu Korelasyonu Etkileyen Faktörler
   • Correlation of Arterial Oxygen Saturation Measured Both by Pulse Oximeter and Arterial Blood Gas Analyzer in COPD and Affecting Factors
   • Eylem ACARTÜRKa, Selahattin ÖZTAŞb, Ali Vefa ÖZTÜRKc
   • a - Göğüs Hastalıkları Kliniği, Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezi,
   • b - Göğüs Hastalıkları Kliniği, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
   • c - Göğüs Hastalıkları Kliniği, Özel Çapa Hastanesi, İstanbul
   •     Turkiye Klinikleri Arch Lung 2013;14(2):46-54

Video