Doç. Dr.
Mustafa Kemal ARSLANTAŞ

Doç. Dr.
Mustafa Kemal ARSLANTAŞ

Randevu Al
Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
  • 2019
   Web Tasarım ve Kodlama Anadolu Üniversitesi
   İkinci Üniversite

   2008
   SB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
   Anesteziyoloji ve Reanimasyon İhtisası

   2001
   Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
   Tıp Eğitimi

   • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği    
   • Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği    
   • Türk Yoğun Bakım Derneği    
   • Resusitasyon Derneği    
   • Klinik Enteral ve Parenteral Nutrisyon Derneği    
   • Avrupa Anesteziyoloji Derneği (Europian Society of Anaesthesiology)

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   BAŞARILARI VE YETERLİLİK BELGELERİ

   • · Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Board Yönergesi hükümleri uyarınca “Mustafa Kemal Arslantaş” 25 Nisan 2009 tarihinde “Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Board Sertifikası” almaya hak kazanmıştır.
   • · 2 Aralık 2013 – 28 Şubat 2014 tarihleri arasında 3 ay süreyle “Mayo Clinic Visiting Clinician Program - Rochester, Minnesota, USA” programına katıldı. Bu programda Dr. David J. Cook ile “Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım, Akciğer ve Kalp Nakli Anestezisi” eğitimlerini aldı.
   • · Avrupa Tranplantasyon Koordinatlüğü Board Sertifikası almaya hak kazanmıştır. 
   • · “The European Board of Surgery Qualification in Transplant Coordination”, Module 1 is conferred upon Mustafa Kemal Arslantaş following the recommendation of the Examination Board of Transplant Coordination in Munich, on the 7th of November 2018
   • · Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği tarafından 20-24 Kasım 2013 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen TARD 47. Ulusal Kongresi – TARK 2013 bilimsel programı dahilindeki Poster Yarışmasında “M.K. Arslantaş, P. Dinçer, H.Ö. Ayanoğlu, Cinel İ” tarafından hazırlanmış; “Pediyatrik Bronkoskopide Sedasyon Uygulamalarında TcPCO2 Ölçümü” başlıklı çalışma “BİRİNCİLİK” ödülüne layık görülmüştür.
   • · Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği tarafından 20-24 Kasım 2013 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen TARD 47. Ulusal Kongresi – TARK 2013 bilimsel programı dahilindeki Klinik Sözlü Sunu Yarışmasında “Kararmaz A, M.K. Arslantaş, Cinel İ” tarafından hazırlanmış; “Akut Böbrek Hasarının Öngörülmesinde intraoperatif transözefagial ekokardiyografinin rolü” başlıklı çalışma “ÜÇÜNCÜLÜK” ödülüne layık görülmüştür.
   • · Türk Yoğun Bakım Derneği tarafından 6-10 Nisan 2016 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilen 18.Ulusal Yoğun Bakım Kongresi bilimsel programı dahilindeki Deneysel Sözlü Sunu Yarışmasında “Gül F, Arslantaş MK, Genç D, Zibandah N, Topçu L, Akkoç T, Cinel İ.” tarafından hazırlanmış; “Kök Hücre Uygulaması Sepsiste Regulatuar T Hücre Aracılı İmmün Yanıtı Düzenler mi?” başlıklı çalışma “İKİNCİLİK” ödülüne layık görülmüştür.
   • · Türk Yoğun Bakım Derneği tarafından 6-10 Nisan 2016 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilen 18.Ulusal Yoğun Bakım Kongresi bilimsel programı dahilindeki Deneysel Sözlü Sunu Yarışmasında “Gül F, Duman N, Arslantaş MK, Haliloğlu M, Aydın B, Cinel İ, Gören Z.” tarafından hazırlanmış; “Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmesinde Sildenafilin Kardiyak Koruyucu Etkisi” başlıklı çalışma “ÜÇÜNCÜLÜK” ödülüne layık görülmüştür.
   • · Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği tarafından 3-6 Mayıs 2018 tarihinde Çeşme’de gerçekleştirilen 24.Ulusal Kongresi bilimsel programı dahilindeki Sözlü Sunu Yarışmasında “Ceren Öndağ I, Arslantaş MK, Töre Altun G, Ayanoğlu HÖ, Kararmaz A, Aykaç Z” tarafından hazırlanmış; “Alt Ekstremite Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Akciğer Ultrasonografisi ile Görüntülenen Atelektazi” başlıklı çalışma “İKİNCİLİK” ödülüne layık görülmüştür.
   • · International Transplant Network, organ bağışı ve transplantasyonunun farklı yönleri ve dalları ile aktif olarak ilgilenen bir sivil toplum kuruluşudur. Üniversiteleri, profesyonel sivil toplum örgütlerini ve devlet otoritelerini birleştiren bir platformu temsil eder. 17/21 Ekim 2018 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen” I. International Transplant Network Congress”de en iyi poster sunumu kategorisinde “ÜÇÜNCÜLÜK” ödülü alındı.
   • · Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği tarafından 20-22 Nisan 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen 25.Ulusal Kongresi bilimsel programı dahilindeki Sözlü Sunu Yarışmasında “Töre Altun G, Arslantaş MK, Kararmaz A” tarafından hazırlanmış; “Transözefageal Ekokardiyografi ile Renal Kan Akımı Ölçümü: Renal (Somatik) Oksijen Satüasyonu ile İlişkisi” başlıklı çalışma “BİRİNCİLİK” ödülüne layık görülmüştür.
   • · Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği tarafından 7-10 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen TARD 53. Ulusal Kongresi – TARK 2019 bilimsel programı dahilindeki Klinik Sözlü Sunu Yarışmasında “Altıntaş Doğru M, Corman Dincer P, Töre Altun G, Arslantaş MK, Aykaç Z” tarafından hazırlanmış; “Pediatrik Endoskopik Girişimlerde ANI Monitörizasyonu Klavuzluğunda Uygulanan Sedasyonun Postoperatif Derlenme Üzerine Etkileri” başlıklı çalışma “İKİNCİLİK” ödülüne layık görülmüştür

Video