• Fonksiyonel ve Stereotaktik Nöroşirürji, 
  • Periferik Sinir Cerrahisi, 
  • Nöroonkolojik Cerrahi 

 
 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’nden 2005 yılında mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anatomi Bölümü’nü kazanmıştır. 2005-2006 tarihleri arasında bu bölümde tıpta uzmanlık öğrencisi olarak çalışmıştır. Bu bölümde çalışırken girdiği Nisan 2006 Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirurji Kliniği’ni kazanmıştır. Ocak-Nisan 2010 tarihleri arasında İsrail’de Tel Aviv Üniversitesi Sourasky Medical Center’da Dr. Shimon Rochkind’in yanında çalışarak periferik sinir ve brakiyal pleksus mikrocerrahisi alanında görgü ve bilgisini artırmış. 4 yıllık EANS(Avrupa Nöroşirürji Dernekleri Birliği) eğitim programını tamamlayarak Ağustos 2012’de EANS Nöroşirürji Board sınavını kazanmıştır. Şubat 2013’te ihtisasını tamamlamıştır.

 2013-2015 yıllarında mecburi hizmet kapsamında GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzmanı olarak çalışmıştır. 2015-2019 yılları arasında Liv Hospital Ulus hastanesinde uzman olarak çalışmıştır. 2016-2019 yılları arasında İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde akademik kadroda yer almıştır. 2017 yılında girdiği Doçentlik Sınavı’nda başarılı olarak Doçent ünvanını almıştır. Türk Nöroşirürji Derneği Yurtdışı Eğitim Bursu’nu kazanarak Ekim 2017-Mart 2018 tarihleri arasında Almanya’da Medizinische Hochschule Hannover’de, Dr. Joachim K. Krauss’un yanında çalışarak fonksiyonel ve stereotaktik nöroşirürji alanında, özellikle de hareket bozuklukları ve ağrı cerrahisi alanında “clinical fellowship” yapmıştır. 2019 yılında İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Fakülte Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir.

Almanca ve İngilizce bilen; evli ve iki çocuk babası olan Dr. Mehmet Osman Akçakaya’nın SCI-E kapsamındaki dergilerde yayınlanmış 37 makalesi, ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulmuş 85 kadar bildirisi vardır. Halen, dördü SCI-E kapsamında olmak üzere 6 uluslararası dergide hakemlik yapmaktadır. Türk Nöroşirürji Derneği, Türk Nöroşirürji Derneği, Stereotaktik, Fonksiyonel, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu, Nöromodülasyon Derneği, Türk Tabipler Birliği ve İstanbul Erkek Liseliler Derneği üyesidir.

 
 

Türk Nöroşirürji Derneği, Türk Nöroşirürji Derneği, 
Stereotaktik, Fonksiyonel, 
Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu, 
Nöromodülasyon Derneği, 
Türk Tabipler Birliği 
İstanbul Erkek Liseliler Derneği