• Ritm Bozuklukları
• Elektrofizyoloji ve Ablasyon işlemleri
• Kalp Pilleri Takip ve İmplantasyonu
 

2008 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Doç. Dr. Fatih Mehmet UÇAR, 2009 yılında Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Ana bilim Dalında uzmanlık eğitimine başlamış ve 2013 yılında kardiyoloji uzmanı olmuştur.
2013-2014 yılları arasında, önce Edirne Devlet Hastanesinde, daha sonra 2014-2015 yılları arasında Denizli Devlet Hastanesinde çalışarak Devlet Hizmet Yükümlülüğü görevini tamamlamıştır. 2015 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniğinde yardımcı doçent olarak göreve başlamış ve 2018 yılında Doçent ünvanı almıştır.
Haziran 2019 da Şişli Florence Nightingale Hastanesinde Aritmi kliniğinde göreve başlayan Doç. Dr. Fatih Mehmet UÇAR, İstanbul Bilim Üniversitesinde Doçent ünvanı ile öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 

1. Türk Kardiyoloji Derneği, Üye, 2012
2. Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti (European Society of Cardiology ), Üye, 2013
3. Avrupa Aritmi Derneği (EHRA),Üye, 2016

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

A1. AKTOZ MERYEM, UÇAR FATIH MEHMET,YILMAZTEPE MUSTAFA ADEM,TAYLAN GÖKAY,ALTAY SERVET (2018). Gender Differences and Demographics and Type of Cardiac Device over a 10-Year Period. Niger J Clin Pract. 2018 Jan;21(1):27-32. doi: 10.4103/1119-3077.224797
A2. YILMAZTEPE MUSTAFA ADEM, UÇAR FATIH MEHMET (2018). Layer-specific strain analysis in patients with suspected stable angina pectoris and apparently normal left ventricular wall motion. Cardiovasc Ultrasound. 2018 Sep 26;16(1):25. doi: 10.1186/s12947-018-0144-9.
A3. UÇAR FATIH MEHMET (2018). Lead extraction and contrast venography. Anatol J Cardiol. 2018 Feb;19(2):153-154. doi: 10.14744/AnatolJCardiol.2017.8211
A4. UÇAR FATIH MEHMET (2018). QRS narrowing and prediction of response to CRT. Anatol J Cardiol. 2018 May;19(5):357. doi: 10.14744/AnatolJCardiol.2018.50146
A5.GÜL MURAT,ÖZEKE ÖZCAN,ÖZEN ANIL,UÇAR FATIH MEHMET,ÇAY SERKAN,ARAS DURSUN (2018). Single coronary artery with double coronary courses: Tips and tricks. Cor et Vasa (2018), https://doi.org/10.1016/j.crvasa.2018.07.007
A6. UÇAR FATIH MEHMET,TAYLAN GÖKAY,YILMAZTEPE MUSTAFA ADEM,AKTOZ MERYEM (2017). Periprocedural cardiac troponin elevation: a potential indicator of enhanced ventricular threshold in permanent pacemaker recipients. Biomedical Research, 28(8), 3693-3698
A7. TUNÇEZ ABDULLAH,ÇETIN MEHMET SERKAN,ÖZCAN ÇETIN ELIF HANDE,YILMAZ SAMET,KORKMAZ AHMET,UÇAR FATIH MEHMET (2017). Association between RDW and stent thrombosis in patients with ST-elevation myocardial infarction undergoing primary
percutaneous coronary intervention. Medicine, 96(5), 5986, Doi:
10.1097/MD.0000000000005986
A8. UÇAR FATIH MEHMET (2017). Pacemaker follow-up after device replacement. Herz, Doi:10.1007/s00059-017-4658-y,
A9. UÇAR FATIH MEHMET (2017). The implantable cardiac monitor and pocket infection. Herz, Doi:10.1007/s00059-017-4651-5
A10. UÇAR FATIH MEHMET,AÇAR BURAK (2017). Neutrophil to lymphocyte ratio predicts appropriate therapy in idiopathic dilated cardiomyopathy patients with primary prevention implantable cardioverter defibrillator. Saudi Medical Journal, 38(2), 143-148., Doi: 10.15537/smj.2017.2.15929
A11. YALTA AHMET KENAN,UÇAR FATIH MEHMET,YILMAZTEPE MUSTAFA ADEM,ZORKUN CAFER SADIK (2017). Pentraxin-3 and its further clinical implications in women with preeclampsia. International Journal of Cardiology, 246, 61, Doi: 10.1016/j.ijcard.2017.05.110
A12. UÇAR FATIH MEHMET,YILMAZTEPE MUSTAFA ADEM,TAYLAN GOKAY (2017). Evaluation of Index of Cardio-Electrophysiological Balance (iCEB) in Patients with
Rheumatoid Arthritis. Erciyes Tıp Dergisi/Erciyes Medical Journal, Doi:
10.5152/etd.2017.17030
A13. YALTA AHMET KENAN,UÇAR FATIH MEHMET,YILMAZTEPE MUSTAFA ADEM,ZORKUN CAFER SADIK (2017). Takotsubo cardiomyopathy and acute coronary

syndromes: Are they always mutually exclusive?. Indian Heart Journal, Doi:
10.1016/j.ihj.2017.08.006