Görev Aldığı
Hastaneler
 • Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi Işıklar Cad. No:35/A Ataşehir-İstanbul Haritada Göster
 • Part Time, Mesai Sonrası, Konsültan Çalışma

Uzmanlık & İlgi Alanları:
 •  Gastrointestinal sistem 
 •   Hepatobiliyer patoloji
 •   Meme, endokrin, 
 •   Kemik, yumuşak doku  patolojisi,
 •   Sitoloji.

 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2018 Demiroğu Bilim Üniversitesi Patoloji Öğretim Üyesi
 • 2018 Kadıköy-Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi Patoloji sorumlusu
 • 2010 - 2017 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü Doçentlik (2017)
 • 2005 - 2010 Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji Uzmanı
 • 1991 - 2005 Kayseri SSK Bölge Hastanesi Patoloji Bölümü kurucusu
 • 1991 - 2005 Kayseri SSK Bölge Hastanesi Patoloji Bölüm Kurucusu
 • 1987 - 1991 SB Ankara Hastanesi Patoloji Uzmanlık Eğitimi
 • 1986 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Patoloji Dernekleri Federasyonu, 2007
 • Sitopatoloji Derneği, 2006
 • Türk Patoloji Derneği, 1991

Yayınlar

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

E.1 CEYRAN AYSE BAHAR,Senol Serkan,Güzelmeriç Füsun ,Tunçer Eylem,Tongut Aybala,Özbek Babürhan,Savluk Ömer,Ceyran Hakan (2015). Hıpoksının, dogumsal kalp hastalıklı 
Çocukların tımus dokularındakı etkılerının, apoptoz, kök hücreler ve anjıogenez
Ile olan ılıskılerı: morfolojık ve ımmünohıstokımyasal çalısma. 25. Ulusal Patoloji
Kongresi. 2015, Bursa, (sözlü bildiri) (Kontrol No: 1609459)

E.2  Çobanoglu Bengü,CEYRAN AYSE BAHAR,Senol Serkan,Yüvrük Meryem,AYDIN ABDULLAH (2015). DUODENAL PARAGANGLIOMA. 25. Ulusal Patoloji Kongresi. 2015 Bursa, (Kontrol No: 1604430) 

E.3   Zemheri Ebru,Senol Serkan,CEYRAN AYSE BAHAR,Kösemetin Duygu,Bayraktar Barıs,AYDIN
ABDULLAH (2013). DALAGIN SKLEROZAN ANJIOMATOID NODÜLER TRANSFORMASYONU: OLGU
SUNUMU. 23. Ulusal Patoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Izmir, Poster Bildiriler, (Kontrol No:
1604405)

E.4  Tasdemir E Arzu,CEYRAN AYSE BAHAR,Karaman Hatice , Tekin Yücel,Arsav Vedat,Postgil Yılmaz Serpil,Bagrıaçık Solmaz,Bulut Feridun (2009). Meme ince aspirasyon sitolojisi dökümantasyonu(2Yıl). 4.Ulusal Sitopatoloji Kongresi 26-29 Mart 2009, Ankara, (Kontrol No: 1616507)

E.5  CEYRAN AYSE BAHAR,Senol Serkan,Bayraktar Barıs,CINEL ZELIHA LEYLA,AYDIN ABDULLAH
(2013). METASTATIK TIROID PAPILLER KARSINOMUNA ESLIK EDEN VE MULTIPL SERVIKAL LENF
BEZI TUTULUMU ILE BIRLIKTE OLAN TIROID LANGERHANS HÜCRELI HISTIYOSITOZ OLGUSU. 23. Ulusal Patoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Izmir, (Kontrol No: 1609127)

E.6   OK ENGIN, CEYRAN AYSE BAHAR (1994). KARACIGERDE ECHINOCOCOSIS ALVEOLARIS. SSK 15.TIP KONGRESI. 18-21 Nisan 1994, Izmir, (Kontrol No: 1616636)

E.7  Senol Serkan,Yıldırım Asif,Aydın Abdullah,Özkanlı Seyma,Zemheri Ebru,CEYRAN AYSE BAHAR,Akalın Ibrahim,Uruç Fatih,Ulus Ismail (2014). Mesane Transizyonel Hücreli Karsinomlarında
Survivin, p53 ve β- catenin Ekspresyonlarının Klinikopatolojik Faktörler, Rekürrens ve Progresyonla Iliskisi. 24. Ulusal Patoloji Kongresi. 2014,Trabzon, (Kontrol No: 1609523)

E.8   Senol Serkan,Altınay Serdar ,Aydın Abdullah ,CEYRAN AYSE BAHAR,Çobanoglu Bengü,Sentürk Senem,Leblebici Metin (2015). MEMENIN LENFOEPITELYOMA BENZERI LOBULER KARSINOMU:OLGU SUNUMU. 25. Ulusal Patoloji Kongresi. 2015 Bursa, (Kontrol No: 1609179)

E.9    CEYRAN AYSE BAHAR,Silov Güler,Tekin Yücel,Tasdemir Arzu,Yokus Osman (2009). Kemik
Metasazlı bir olguda kemik iligi aspirasyonundan sitolojik inceleme ile belirsiz primer odak tayini.
4. Ulusal Sitopatoloji Kongresi 26-29 Mart 2009, Ankara.

E.10  Çobanoglu Simsek Bengü,CEYRAN AYSE BAHAR,Senol Serkan,AYDIN ABDULLAH (2014). Uterusta Lipoleiomyom (Olgu Sunumu). 24. Ulusal Patoloji Kongresi. 2014, Trabzon
E.11 Levent Berkem, Mehmet Aydoğan, Sefa Giray Batıbay, Ayşe Bahar Ceyran, Korhan Özkan (2018). Sakral melanotik schwannoma: dünyada 2. vaka örneği. 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 30 Ekim - 4 Kasım 2018, Antalya Sueno Belek Kongre Merkezi, SÖZLÜ BİLDİRİ.

E.12 Bahar Ceyran1, Burçin Subaşı1, Tuçe Söylemez1, Korhan Özkan2 (2017). OPERE MEME KANSERLİ OLGUDA GELİŞMİŞ, PUBİS KEMİĞİNİN EPİTELİOİD HEMANJİOENDOTELİOMA’SI. 27. Ulusal Patoloji Kongresi, 15-18 Kasım 2017 Sueno Deluxe Otel Belek/ ANTALYA Poster Sunum.

E.13 Bahar Ceyran1, Bengü Şimşek1, Burçin Subaşı1, Tuçe Söylemez1, Korhan Özkan2 (2017). PERİNÖROM VE GRANÜLER HÜCRELİ TÜMÖR: AYNI OLGUDA, EŞ ZAMANLI OLMAYAN, 2 FARKLI YUMUŞAK DOKU TÜMÖRÜ. 27. Ulusal Patoloji Kongresi15-18 Kasım 2017 Sueno Deluxe Otel Belek/ ANTALYA. Poster Sunum

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

D.1  CEYRAN AYŞE BAHAR,Demiroğlu Murat,Şenol Serkan,Şimşek Bengü Çobanoğlu,Özkan Korhan (2016). Nadir görülen bir lipom varyantı: osteokondrolipom; olgu sunumu. Medeniyet Medical Journal.
D.2   Tongut Aybala,Hatemi Ali Can,Tunçer Eylem,CEYRAN AYŞE BAHAR,Güzelmeriç Füsun,Yıldırım Ayşe İnci,Ceyran Hakan (2016). A newborn with intracardiac mass which is generated secondary to umblical vein catheterization. Koşuyolu Heart Journal, doi:10.5578/khj.10945 
D.3  Özkan K, Ceyran B, Söylemez MS, Ayaz T. Mikst radyografik görünümde selim kemik tümörleri ve tümör benzeri lezyonları; Fibröz Displazi, İntraosseöz Lipom, İntraosseöz Hemanjiom, İntraosseöz Dezmoid Tümör, Nonossifiye Fibrom/Fibröz Kortikal Defekt. Türkiye Klinikleri, Ortopedi Travmatoloji Özel, Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri-II Özel Sayısı; Cilt/vol:11 Sayı/No:1 Yıl/Year:2018.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

C2.1  Akcigerin Süpüratif Hastalıkları, Bölüm adı:(Akciger Apsesi; Akciger Apsesinin Etyopatogenezi) (2013)., CEYRAN AYŞE BAHAR,CINEL ZELIHA LEYLA, Derman Tıbbi Yayıncılık, Kartaltepe M a h a l l e s i , A t a t ü r k B u l v a r ı , B e l e d i y e I s H a n ı , N o : 9 / 9 , D a g ı t ı m / S a t ı s Bala, Ankara, Türkiye, Editör:Orhan YÜCEL, Tahir Sevval EREN, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 1617635)

C2.2  GASTROINTESTINAL PATOLOJI, Bölüm adı:(ÖZOFAGUS; ÖZOFAGUSUN TÜMÖR BENZERI
LEZYONLARI:) (2015)., CEYRAN AYŞE BAHAR, OTIP KITABEVI, Editör:GÜLEN BÜLBÜL
DOGUSOY, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 1617149)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

B.1   Uzunçakmak TK,Karadag AS,Akay BN,CEYRAN AYSE BAHAR,Akdeniz N (2015). Several

Dermatofibroma in a patient with spindle cell sarcoma. 24. EADV CONGRESS. 7-11 October

2015, Copenhagen (Poster) (Kontrol No: 1616340)

B.2  Karadag AS,Özlü E,CEYRAN AYSE BAHAR,Simsek M,Uzunçakmak TK (2015). A case of Plantar Fibromatosis Successfuly Treated with Intralesional Steroid Injection. 24. EADV CONGRESS, 7-11 October COPENHAGEN (Poster) (Kontrol No: 1616284)
 
B.3  Çobanoglu Bengü,SImsek Mustafa,CEYRAN AYSE BAHAR,Senol Serkan (2015). Plasmacytoid type Myoepithelioma of the Hard Palate (Case Report). ORAL SURGERY, ORAL MEDICINE, ORAL

PATHOLOGY AND ORAL RADIOLOGY, 119(3), 219-220., Doi: 10.1016/j.oooo.2014.07.523 (Poster)

(Kontrol No: 1604344)
B.4 Özemir İbrahim Ali,Özyalvaç Ferman,Eren Tunç,Sagiroglu Jülide,Ekinci Özgür,CEYRAN AYŞE BAHAR,Alimoğlu Orhan (2015). Effect of mucinous components on clinical and oncological outcomes in patients with colorectal cancer. European colorectal congress, 1-4 December 2015, St. Gallen, Switzerland (Poster).

B.5  Jülide Sağıroğlu¹ , İbrahim Ali Özemir¹ , Tunç Eren¹ , Fatih Akkın¹ , Aman Gapbarov¹ , Özlem Okur¹ , Hakan Baysal¹ , Özgür Ekinci¹ , Ayşe Bahar Ceyran² , Esra Tozan Bayrak³ , Türkan Öztürk⁴ , Gürhan Baş¹, Orhan Alimoğlu¹ (2017).ERKEN MEME KANSERİNDE ONKOPLASTİK MEME CERRAHİSİ VE KONVANSİYONEL TEKNİKLER: RETROSPEKTİF KARŞILAŞTIRMA. Uluslararası Katılımlı Ulusal Meme Cerrahisi Kongresi. 2-4- Mart 2017 Antalya Paloma Renaissance Antalya

B.6  Bahattin Kemah, Gokcer Uzer, Yalcin Turhan, Burak Ozturan, Bulent Kilic, Bilge Sumbul Gultepe, Bahar Ceyran, Selim Ertürk, Burak Aksoylu, Ozlem Sen Aydin, Korhan Özkan (2018). Effects Of Local Application Of Nano-Silver On Osteomyelitis And Soft Tissue Infections: An Experimental Study In Rats. The European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology certifies that contributed with a Free Paper presentation entitled to the scientific content of our 19th EFORT Congress in Barcelona, Spain from 30 May to 01 June 2018. Certificate of Oral Presentation.

B.7 Sibel Erdamar, Turkey., H. El Zymaity, R. Riddell, S. Göksel, G. Doğusoy, C. Ataizi Çelikel, S. Arıcı, B. Ceyran, D. Sakız, M. Güllüoğlu, D. Yavuzer, B. Yılmaz, N. Kepil, P. Bağcı, S. Keser, E. Paşaoğlu, S. Batur (2018). I. Working Group. Interobserver agreement study in gastric dysplasia using endoscopic biopsies. 30. European Congress of Pathology Pathology. 8-12 September 2018 Euskalduna Conference Centre, Bilbao, Spain

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

A.1 CEYRAN AYSE BAHAR,Senol Serkan,Güzelmeriç Füsun,Tunçer Eylem,Tongut Aybala,Özbek
Babürhan,Savluk Ömer,Aydın Abdullah,Ceyran Hakan (2015). Effects of hypoxia and its
relationship with apoptosis, stem cells, and angiogenesis on the thymus of children with congenital heart defects: a morphological and immunohistochemical study. Int J Clin Exp Pathol, 8(7), 8038-8047.,SCI- EXP. (Kontrol No: 1603567)

A.2 CEYRAN AYSE BAHAR,Senol serkan,Çobanoglu Simsek Bengü,Sagıroglu Jülide,Aydın Abdullah(2015). Role of cd56 and e-cadherin expression inthe differential diagnosis of papillary thyroid carcinoma and suspected follicular-patterned lesions of the thyroid: the prognostic importance of e-cadherin. Int J Clin Exp Pathol, 8(4), 3670-3680.,SCI-EXP (Kontrol No: 1602702)

A.3  CINEL ZELIHA LEYLA,CEYRAN AYSE BAHAR,Güçlüer Berrin (2015). Calretinin
immunohistochemistry for the diagnosis of Hirschprung disease in rectal biopsies. Pathology -
Research and Practice, 211(1), 50-54., Doi: 10.1016/j.prp.2014.08.012, (Kontrol No: 1602167)

A.4  Senol Serkan,Sayar Ilyas,CEYRAN AYSE BAHAR,Ibiloglu Ibrahim,Akalın Ibrahim,Fırat Ugur,
Kösemetin Duygu,Engin Zerk Pınar,Aydın Abdullah (2015). Stromal Clues in Endometrial
Carcinoma: Loss of Expression of b-Catenin, Epithelial-Mesenchymal Transition Regulators,
and Estrogen-Progesterone Receptor. International Journal of Gynecological Pathology, 1, Doi:
10.1097/PGP.0000000000000233, (Kontrol No: 1603696)

A.5 Senol Serkan,CEYRAN AYSE BAHAR,AYDIN ABDULLAH,Zemheri Ebru,Özkanlı Seyma,Kösemetin Duygu,Sehitoglu Ibrahim,Akalın Ibrahim (2015). Folate receptor ? expression and significance in endometrioid endometrium carcinoma and endometrial hyperplasia. Int J Clin Exp Pathol, 8(5), 5633-5641., (Kontrol No: 1603445)

A.6 Senol Serkan,Yıldırım Asif,Akalın Ibrahim ,Uruç Fatih,Çobanoglu Bengü,Yılmaz Sarenur,CEYRAN AYSE BAHAR,Kösemetin Duygu ,Ece Dilek,Aydın Abdullah (2015). Relation of stem cell markers ALDH1 and CD44 with clinicopathological factors in urothelial carcinomas
of urinary bladder. INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, 8
(3), 4195-4203., (Kontrol No: 1603314)

A.7  CEYRAN AYSE BAHAR,Senol Serkan,Bayraktar Barıs,ÖZKANLI SIDIKA SEYMA,CINEL ZELIHA
LEYLA,AYDIN ABDULLAH (2014). Langerhans Cell Histiocytosis of the Thyroid with Multiple
Cervical Lymph Node Involvement Accompanying Metastatic Thyroid Papillary Carcinoma. Case
Reports in Pathology, 2014, 1-5., Doi: 10.1155/2014/184237, (Kontrol No: 1602101)

A.8 CEYRAN AYSE BAHAR,Artıs A Tarık,Senol Serkan,Çobanoglu Simsek Bengü (2015). An Unusual Location of Neuroendocrine Tumour: Primary Hepatic Origin. Case Reports in Pathology, 2015, 1-4., Doi: 10.1155/2015/461420, (Kontrol No: 1602490)

A.9 Hakan Ceyran,NARIN FIGEN,NARIN NAZMI,Hülya Akgün,CEYRAN AYSE BAHAR,Figen Öztürk,
AKÇALI YIGIT FEVZI (2008). The Effect of High Dose Melatonin on Cardiac Ischemia-reperfusion
Injury. Yonsei Medical Journal, 49(5), 735, Atıf Sayısı: 21, Doi: 10.3349/ymj.2008.49.5.735,
(Kontrol No: 1595981)

A.10 Levent Elemen,YAZIR YUSUFHAN,AKAY MUSTAFA ALPER,Boyacıoglu Zehra,CEYRAN AYSE BAHAR, CEYLAN FATMA SÜREYYA (2011). Comparison of bipolar electrosurgical devices with ligatures and endoclips in the rat appendicitis model. Journal of Pediatric Surgery, 46(10), 1923-1929., Atıf Sayısı: 4, Doi: 10.1016/j.jpedsurg.2011.04.062, (Kontrol No: 1600752)

A.11 Telci Çaklili Özge,TUNCER ILYAS,ÇOLAK YASAR,Kösemetin Duygu,CEYRAN AYSE BAHAR (2013).Colonic duplication in adulthood presenting with diarrhea. Endoscopy, 45(S 02), 430-431., Doi:10.1055/s-0033-1358805, (Kontrol No: 1602049)

A.12 Kemah Bahattin,Soylemez Mehmet,CEYRAN AYSE BAHAR,Senol Serkan,Mutlu Serhat,ÖZKAN KORHAN (2014). A case of intramuscular myxoma presenting as a swollen shoulder: a case report. Journal of Medical Case Reports, 8(1), 441, Doi: 10.1186/1752-1947-8-441, (Kontrol No:1602257)

A.13 Ayhan Aylin Canbolat,ÖZKAN KORHAN,Timur Çetin,Aktas Birol,CEYRAN AYSE BAHAR (2013).Chronic Granulomatous Aspergillus Synovitis: A Case Report. Mediterranean Journal of
Hematology and Infectious Diseases, 5(1), 2013043, Atıf Sayısı: 2, Doi: 10.4084/MJHID.
2013.043, (Kontrol No: 1601610)

A.14 Senol Serkan,CEYRAN AYSE BAHAR,Zemheri Ebru,Arslan Adem (2015). Calcifying fibrous tumor of the large intestine. Indian Journal of Pathology and Microbiology, 58(1), 122, Doi: 10.4103/0377-4929.151213, (Kontrol No: 1602591)

A.15 Çobanoglu Bengü,CEYRAN AYSE BAHAR,Simsek Mustafa,Senol Serkan Immunohistochemical analysis of Bax and AIF in colorectal tumors. Int J Clin Exp Med , 2015;8(8);xxx-xxx (Kontrol No: 1623234)

A.16 Senol Serkan,Yıldırım Asif,CEYRAN AYSE BAHAR,Uruç Fatih,Zemheri Ebru,Özkanlı Seyma,Akalın, Ibrahim,Ulus Ismail,Caskurlu Turhan,AYDIN ABDULLAH Prognostic significance of survivin, β-catenin and p53 expression in urothelial carcinoma. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences, 2015;15(3):1-8 (Kontrol No: 1625216)
A.17 Senol S, Sayar I, Ceyran AB, Ibiloglu I, Akalin I, Firat U, Kosemetin D, Engin Zerk P, Aydin A. Stromal Clues in Endometrial Carcinoma: Loss of Expression of β-Catenin, Epithelial-Mesenchymal Transition Regulators, and
Estrogen-Progesterone Receptor. Int J Gynecol Pathol. 2016 May;35(3):238-48.

A.18 Alp H, Pinar N, Dokuyucu R, Sahan M, Oruc C, Kaplan I, Senol S, Ceyran AB.Protective Effects of Intralipid and Caffeic Acid Phenethyl Ester (CAPE) on Hepatotoxicity and Pancreatic Injury Caused by Dichlorvos in Rats. Biochem Genet. 2016 Dec;54(6):803-815.

A.19  Ozemir IA, Orhun K, Eren T, Baysal H, Sagiroglu J, Leblebici M, Ceyran AB, Alimoglu O. Factors affecting sentinel lymph node metastasis in Turkish breast cancer patients: Predictive value of Ki-67 and the size of lymph node. Bratisl Lek Listy. 2016;117(8):436-41.

A.20 Özemir İA, Bayraktar B, Anılır E, Orhun K, Eren T, Sağıroğlu J, Ceyran AB, Yiğitbaşı R, Alimoğlu O. The association of papillary thyroid cancer with microcalcification in thyroidnodules with indeterminate cytology based on fine-needle aspiration biopsy. Turk J Med Sci. 2016 Dec 20;46(6):1719-1723.

A.21  Senol S, Ceyran AB, Kösemetin D, Gobanoglu B, Aydin D, Duran EA, Leblebici M. Immunohistochemical Profile of Tumor Pathways and Prognostic Significance in Colon Adenocarcinomas. J Environ Pathol Toxicol Oncol. 2017;36(1):29-41.

A.22 Orman S, Karaman K, Basok BI, Kisa U, Ceyran AB, Bostanci EB. Effects of Thyroid Hormone Therapy on Cut-Surface Healing of the Remnant Stomach with Short-Term Weight Loss Alterations after Sleeve Gastrectomy. J Invest Surg. 2018 Apr;31(2):153-162.

A.23 Karadag AS, Ozlu E, Ceyran AB, Simsek M, Uzuncakmak TK, Zindancı I, Akdeniz N. Plantar Fibromatosis in a Mentally Challenged Man Treated with Intralesional Corticosteroids. Skinmed. 2017 Dec 1;15(6):480-482.

A.24 Buz A, Gündüz N, Tekin N, Ekinci Ö, Ceyran AB, Aslan A. Imaging and histopathologic findings of desmoplastic small round cell tumor. Acta Gastroenterol Belg. 2017 Oct-Dec;80(4):539-540.

A.25  Karatekin BD, Yasin S, Icagasioglu A, Karatekin AO, Ceyran AB. Cause of osteonecrosis. Br Dent J. 2018 Apr 27;224(8):559.

A.26 Kemah B, Uzer G, Turhan Y, Özturan B, Kılıç B, Gültepe BS, Ceyran AB, Ertürk S, Aksoylu B, Şenaydın Ö, Özkan K. Effects of Local Application of Nano-silver on Osteomyelitis and Soft Tissue Infections: An Experimental Study in Rats. J Bone Jt Infect. 2018 Apr 12;3(1):43-49.

A.27 Orman S, Yol S, Uzun H, Ceyran AB, Eyüboğlu F. Effect of Acellular Amniotic Membrane Matrix Patch on Healing of Cut Surface After Sleeve Gastrectomy in Rats. J Invest Surg. 2018 May 29:1-9. 

A.28 Tozum H, Aydemir AN, Demiroglu M, Ozkan K, Ceyran AB, Kılıc B. A rare rib lesion due to parosteal osteosarcoma: a case report. J Med Case Rep. 2019 Jan 23;13(1):19.