Bölümümüz çocukluk çağının romatolojik hastalıkları ile ilgilenmektedir. Çocukluk çağında romatizmal
hastalıklar iki ana grupta değerlendirilebilir:

Genetik geçişli hastalıklar
Kazanılmış hastalıklar

Genetik geçişli hastalıkların en büyük grubunu otoinflamatuar hastalıklar oluşturur. Bunların içinde en çok bilineni ve ülkemizde en yaygın olanı Ailevi Akdeniz Ateşidir.

Kazanılmış hastalıklarda da çevresel etkilerin yanısıra genetik özelliklerin de etkili olduğuna dair bilgiler vardır. Çocukluk çağında kazanılmış hastalıklar içinde en sık Juvenil İdiopatik Artrit görülür.Bu hastalık aynı zamanda çocukluk çağının kronik hastalıkları arasında en sık görülen 3. hastalıktır.

Çocuk Romatoloji Bilim Dalında İzlenen Hastalıkların Başlıcaları:

Juvenil İdiopatik Artrit
Entezit İlişkili Artrit
Psöriatik Artrit
Sistemik Lupus Eritematozus
Juvenil Dermatomiyozit
Juvenil Skleroderma
Kawasaki Hastalığı
Ig A vasküliti (Henoch Schönlein Purpurası)
Behçet Hastalığı
Diğer Vaskülitler
Reaktif Artritler
Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF)
Periyodik ateş, aft, farenjit, adenit (PFAPA)
Diğer Otoinflamatuar Hastalıklar