Çocuk Romatoloji

Bölümümüz, çocukluk çağının romatolojik hastalıkları ile ilgileniyor. Çocukluk çağında romatizmal hastalıklar iki ana grupta değerlendirilebiliyor:

Genetik geçişli hastalıklar:
Genetik geçişli hastalıkların en büyük grubunu, otoinflamatuvar hastalıklar oluşturuyor. Bunların içinde en çok bilineni ve ülkemizde en yaygın olanı ailevi Akdeniz ateşi olarak belirtiliyor.


Kazanılmış hastalıklar:
Bu hastalıklarda, çevresel etkilerin yanı sıra genetik özelliklerin de etkili olduğuna dair bilgiler bulunuyor. Çocukluk çağında kazanılmış hastalıklar arasında en sık juvenil idiopatik artrit görülüyor. Bu hastalık aynı zamanda çocukluk çağının kronik hastalıkları arasında en sık görülen üçüncü hastalık olarak tanımlanıyor.

Randevu Alın