Çocuk OrtopediÇocuk Ortopedi ve Travmatoloji bölümüzde yenidoğandan genç yetişkin dönemine kadar görülen doğumsal ve sonradan ortaya çıkan rahatsızlıklar, başarı ile tedavi edilmektedir.
  • Doğumdan hemen sonra görülen el kol ve ayak bacak anomalileri
  • Doğuştan çarpık ayak, torti kollis yüksekte skapula, doğum felci, skolyoz
  • Yeni doğan kalça gelişim değerlendirmesi ( Kalça Ultrasonografisi) ile gelişimsel kalça çıkığının erken dönemde tedavisi
  • Yürüme çağından genç yetişkinlik dönemine kadar gelişimsel kalça çıkık ve yetersizliklerinin tedavisi
  • Ayrıca çocukların yürüme problemleri içe dışa basmalar, spora yatkınlık değerlendirmesi
  • Düz tabanlık,Nöromuskuler hastalıklar:Serebral palsi 
  • Spina bifida Perthes hastalığı
  • Kemik kist ve tümörleri metabolik hastalıklar
  • Ekstremite eşitsizlikleri
  • Çocukluk dönemi kırık ve çıkıkları 

Randevu Alın