Çocuk Odyoloji


Bölümümüzde bebek ve çocuklarda işitsel değerlendirmeye yönelik objektif ve subjektif odyolojik testler yapılmaktadır. İleri odyolojik uygulamalar kombine test teknikleri ile işitme eşiklerinin saptanarak, çocukların işitsel rehabilitasyonu sağlanmaktadır. 

Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz test ve değerlendirmeler;
  • Yenidoğan İşitme Taraması
  • Otomatik ABR (Tarama ABR)
  • Diagnostik ABR ( Klinik BERA)
  • TOAE/DPOAE  Otoakustik Emisyon Testi
  • Ttimpanometri ve Akustik Refleks Testleri
  • VRA (Çocuk Oyun Odyometresi)
  • İşitsel / Sözel Değerlendirme


Yenidoğan bebeklerde işitmenin değerlendirilmesi


Günümüzde ulusal yenidoğan işitme tarama programı kapsamında tüm yenidoğanlara işitsel değerlendirme yapılmaktadır. Özellikle işitme kaybı açısından risk faktörü gözlenen bebeklerde detaylı işitsel değerlendirme yapılmaktadır. 

Ataşehir Florence Nightingale Odyoloji ünitesi, Sağlık Bakanlığı tarafından referans merkez olarak belirlenmiş olup, bebeklerde detaylı işitsel değerlendirme, farklı odyolojik ekipmanlar kullanılarak yapılmaktadır.

Çocuklarda işitmenin değerlendirilmesi


Yenidoğanların yanı sıra erken çocukluk döneminde de periyodik olarak işitme değerlendirmesi yapılması gerekmektedir. Çocukluk döneminde geçirilen bazı hastalıklar, kullanılan ilaçlar, progressif işitme kaybıyla ilişkili genetik rahatsızlıklar vb birçok nedenle yenidoğan döneminden sonra da işitme kaybı gözlenebilmektedir. Bebeklerde ve çocuklarda işitme kaybının aile tarafından fark edilmesi zaman alabileceğinden, düzenli kontrollerle sürecin takibi önem taşımaktadır.

Düzenli takibin yanı sıra, özellikle okul çağı çocuklarında da  okula başlamadan önce işitsel değerlendirme yapılmalıdır. Olası bir işitme azlığı okul başarısı, sosyal uyumu ve gelişimi açısından önemli bir risk faktörü olabilir.
 
Gözle görülebilir semptomlar göstermeyen işitme kaybının erken tanısı bebek ve çocukların geleceği açısından çok büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla her yenidoğan bebek işitme kaybı açısından taranmalı ve her çocuk belirli dönem aralıkları ile düzenli işitme testi uygun ekipmanla uzman gözetiminde yapılmalıdır.
 

Randevu Alın