Çocuk Nefroloji

Böbrekler, vücudumuzun su, elektrolit, asit-baz dengesi ile ilgili düzenini sağlayan, aynı zamanda dışarıdan aldığımız ya da vücudumuzda oluşan toksinlerin atılmasını sağlayan organlardır.

Özelleşmiş damarsal yapılar filtre gibi çalışarak kanı süzer. Bu sıvı, üzerinde milyonlarca özel pompa olan incecik tüpler boyunca işlenir, giderek büyüyen kanallarla taşınarak idrar olarak dışarı atılır.

Böbrekler, idrar yolları, mesane ve üretra, üriner sistem olarak isimlendirilir. Bu sistemin her düzeyde görülebilen doğumsal ya da kazanılmış hastalıkları vardır. 0-18 yaş arasında bu hastalıklar Çocuk Nefroloji Bilim Dalının ilgi alanındadır.

Çocuk Nefroloji Bilim Dalı'nda izlenen hastalıkların başlıcaları: 
 • Üriner Sistemin Gelişimsel Anomalileri (Üretro-Pelvik Darlık, Veziko-Üreteral Reflü, Hipoplazi, Displazi, Agenezi vb.)
 • Nefrotik Sendromlar
 • Nefritler
 • Kistik Hastalıklar
 • Tubuler Hastalıklar (Renal Tubuler Asidozlar, Bartter Sendromu vb.)
 • Hemolitik Üremik Sendrom
 • İdrar Yolu Enfeksiyonları
 • Üriner Sistem Taş Hastalığı
 • İşeme Bozuklukları
 • Hipertansiyon
 • Akut Böbrek Yetmezliği
 • Kronik Böbrek Yetmezliği


Randevu Alın