Çocuk Nefroloji

Çocuk Nefroloji
Böbrekler, vücudumuzun su, elektrolit, asit-baz dengesi ile ilgili düzenini sağlayan, aynı zamanda dışarıdan aldığımız ya da vücudumuzda oluşan toksinlerin atılmasını sağlayan organlardır.

Özelleşmiş damarsal yapılar filtre gibi çalışarak kanı süzer. Bu sıvı, üzerinde milyonlarca özel pompa olan incecik tüpler boyunca işlenir, giderek büyüyen kanallarla taşınarak idrar olarak dışarı atılır.

Böbrekler, idrar yolları, mesane ve üretra, üriner sistem olarak isimlendirilir. Bu sistemin her düzeyde görülebilen doğumsal ya da kazanılmış hastalıkları vardır. 0-18 yaş arasında bu hastalıklar Çocuk Nefroloji Bilim Dalının ilgi alanındadır.
Çocuk Nefroloji Bilim Dalı'nda izlenen hastalıkların başlıcaları: 
Üriner Sistemin Gelişimsel Anomalileri
  • Üretro-Pelvik Darlık
  • Veziko-Üreteral Reflü
  • Hipoplazi
  • Displazi
  • Agenezi vb.
Nefrotik Sendromlar
Nefritler
Kistik Hastalıklar
Tubuler Hastalıklar
  • Renal Tübüler Asidozlar
  • Bartter Sendromu vb.
Hemolitik Üremik Sendrom
İdrar Yolu Enfeksiyonları
Üriner Sistem Taş Hastalığı
İşeme Bozuklukları
Hipertansiyon
Akut Böbrek Yetmezliği
Kronik Böbrek Yetmezliği

 
Çocuk Nefroloji biriminden
Uzman Görüşü Alın

Uzman Görüşü Alın

Adınız Soyadınız
GSM
Eposta Adresiniz

Doktorlarımız

Video