Çocuk Hematolojisi

Çocuk Hematolojisi Nedir?

Hematoloji anemi, lösemi, lenfoma, tromboz, kanama bozuklukları ve immünolojik sorunlar gibi bir dizi kanla ilgili rahatsızlığın teşhis ve tedavisiyle ilgilenir. Çocuk hematolojisi ise çocuk hastalara yönelik özel tıbbi dal olan pediatri ile hematolojinin birleşimidir. Çocuk hematologları çocukların sağlığını korumak ve iyileştirmek için teşhis, tedavi ve hasta bakımı konularında çalışırlar. Aynı zamanda çocuklarda kan nakli gereksinimleri, kan pıhtılaşması, bağışıklık sistemi sorunları ve diğer hematolojik konular da çocuk hematolojisinin kapsamına girebilir.

Çocuk Hematolojisinde Tanı Yöntemleri ve Florence’ın Yaklaşımı

Çocuk Hematolojisi birimi çocukların sağlığını korumak ve hastalıkları etkili bir şekilde tedavi etmek için modern tıbbın en son teknolojilerini ve tanı yöntemlerini kullanır. Florence Hastanesi, Çocuk Hematolojisi alanında hizmet veren bir sağlık kuruluşudur ve çocukların sağlığını en üst düzeye çıkarmayı amaçlar. Uzman Çocuk Hematoloji doktorları son teknoloji tanı ekipmanlarıyla donatılmış modern laboratuvarlarında çalışır ve her hastaya özel bir yaklaşım benimserler.

Çocuk Hematolojisinde Tedavi Edilen Hastalıklar

Çocuk Hematolojisi, çocukların kan ve kemik iliği ile ilgili sağlık sorunlarının teşhis ve tedavisi ile ilgilenir. Bu alanda çalışan doktorlar çocuklarda kan hastalıkları, kan kanserleri, anemi, trombosit sorunları, koagülasyon bozuklukları ve genetik kan hastalıkları gibi konularda uzmanlaşmışlardır. Çocuk Hematolojisi biriminde tedavi edilen hastalıklar şunlardır:
 • Lösemi: Lösemi, kemik iliğindeki kan hücrelerinin anormal şekilde çoğaldığı bir kanser türüdür. Çocuklarda en sık görülen kanser türlerinden biridir ve kemoterapi, radyasyon terapisi, kemik iliği nakli gibi yöntemler ile tedavi edilebilir.
 • Lenfoma: Lenfoma, lenf bezlerinde veya lenf sisteminin diğer bölgelerinde ortaya çıkabilen bir kanser türüdür. Tedavi kemoterapi, radyasyon terapisi ve immünoterapi gibi yöntemlerle yapılır.
 • Çocukluk Çağı Anemileri: Çocuk Hematolojisi demir eksikliği anemisi, talasemi, orak hücre anemisi ve folik asit eksikliği anemisi gibi çocukluk çağı anemileriyle ilgilenir. Bu hastalıklar çocuklarda yetersiz kırmızı kan hücresi üretimi veya fonksiyonel sorunlara neden olabilir.
 • Kanama Bozuklukları: Trombosit sayısındaki anormallikler tromboz veya kanama sorunlarına yol açabilir. Çocuk Hematolojisi hemofili, von Willebrand hastalığı ve trombositopeni gibi kanama bozukluklarına odaklanır. Bu hastalıklar, kanın normalden daha yavaş pıhtılaşmasına veya aşırı kanamalara neden olabilir.
 • İmmün Yetmezlik Hastalıkları: İmmün yetmezlik hastalıkları, bağışıklık sisteminin zayıf olduğu durumları ifade eder. Bağışıklık sistemi destekleyici tedaviler ile kontrol altına alınabilir. İmmün yetmezlik hastalıkları arasında primer immün yetmezlikler, hücresel immün yetmezlikler, humoral immün yetmezlikler ve kombinasyonlu immün yetmezlikler bulunur.
 • Kemik İliği Hastalıkları: Çocuk hematolojisi aplastik anemi, orak hücre anemisi, talasemi, fanconi anemisi, miyelodisplastik sendrom (MDS), lenfomalar, miyeloproliferatif bozukluklar, hemofagositik lenfohistiyositoz (HLH) gibi kemik iliği bozukluklarına odaklanır.

Çocuk Hematolojisi Yapılan İşlemler ve Tetkikler Nelerdir?

Çocuk hematolojisi, çocukların kan ve kemik iliği ile ilgili sağlık sorunlarını tanımlamak için çeşitli tanı yöntemleri ve tetkikler kullanır. Çocuk hematolojisi biriminde yapılan işlemler ve tetkikler şunlardır:
 • Kan Testleri: Kan testleri bir çocuğun kanının bileşimini ve kan hücrelerinin sayısını ölçmek için kullanılır. Bu testler ile hemoglobin, hematokrit, lökosit ve trombosit sayıları gibi parametreler incelenir.
 • Kemik İliği Aspirasyonu: Kemik iliğinden bir örnek almak için kullanılır ve kemik iliği biyopsisi ile birlikte kullanılır. Kemik iliği hücrelerini ve yapısını incelemek için yapılır.
 • Kemik İliği Biyopsisi: Kemik iliği biyopsisi kemik iliğinin içindeki hücreleri incelemek için kullanılır. İğne ile kemik iliğinden bir örnek alınır ve laboratuvar incelemesi için gönderilir. Bu yöntem kanser veya kan hastalıklarının doğru teşhis edilmesine yardımcı olur.
 • Genetik Testler: Genetik testler kalıtsal kan hastalıklarını belirlemek için kullanılır. Bu testler genetik hastalıkların teşhisi için önemlidir.
 • Radyolojik İncelemeler: Bazı kan hastalıkları ultrason, MR veya röntgen gibi radyolojik incelemeler gerektirebilir. Bu görüntüleme yöntemleri, hastalığın yayılma durumunu değerlendirmeye yardımcı olur.
 • İmmünolojik Testler: Bağışıklık sistemi sorunlarını tespit etmek ve izlemek için immünolojik testler kullanılır. Bu testler bağışıklık sistemiyle ilgili kan hastalıklarının tanısına yardımcı olur.
 • Koagülasyon Testleri: Tromboz veya kanama bozuklukları gibi kan pıhtılaşma sorunlarını teşhis etmek için koagülasyon testleri yapılır.
 • Hemoglobin Elektroforezi: Orak hücre anemisi gibi hemoglobinopatilerin teşhisinde hemoglobin elektroforezi kullanılır. Bu uygulama hemoglobin türlerinin miktarını ve özelliklerini belirlemeye yardımcı olur.

Çocuk Hematolojisi Tedavi Yöntemleri ve Florence’ın Yaklaşımı Nedir?

Florence Hastanesi, çocukların kan ve kemik iliği ile ilgili sağlık sorunlarını tanıma, tedavi etme ve yönetme konusunda uzmanlaşmış bir tıbbi kuruluş olarak öne çıkar. Aynı zamanda her çocuğun benzersiz sağlık ihtiyaçlarını dikkate alarak özelleştirilmiş tedavi planları geliştirir. En son teknoloji ve ekipmanları kullanarak doğru teşhisler koyar ve etkili tedaviler uygular. Florence Hastanesi tarafından sunulan Çocuk Hematolojisi tedavi yöntemleri şunlardır:
 • Kemoterapi: Kemoterapi kanser hücrelerini öldürmek veya büyümelerini kontrol altına almak için ilaçların kullanılmasını içerir. Kemoterapi lösemi ve lenfoma gibi kan kanserlerinin tedavisinde sıkça kullanılır. Tedavi süreci hastanın durumuna ve kanserin türüne bağlı olarak değişebilir.
 • Radyasyon Terapisi: Radyasyon terapisi kanser hücrelerini yok etmek veya büyümelerini engellemek için yüksek enerjili radyasyon kullanımını içerir. Bu tedavi lenfoma veya solid tümörlerin tedavisinde etkili olabilir.
 • Kemik İliği Nakli: Kemik iliği nakli kemik iliğinin anormal hücrelerle dolduğu durumlarda ya da kemik iliği yetmezliği durumlarında kullanılır. Nakil sağlıklı kemik iliği hücrelerinin hasta çocuğun vücuduna aktarılmasını içerir.
 • İlaç Tedavileri: Kan hastalıklarının tedavisinde doktor reçetesi ile çeşitli ilaçlar kullanılabilir.
 • Trombosit Transfüzyonları: Trombosit sayısındaki düşüklüğü düzeltmek için trombosit transfüzyonları yapılabilir. Bu işlem trombositopeni veya trombositopati gibi durumların tedavisinde kullanılır.
 • İmmünoterapi: İmmünoterapi, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini hedef almasını sağlayan bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem belirli kanser türlerinin tedavisinde etkili olabilir.
 • Pıhtılaşma Faktörü Tedavileri: Hemofili gibi pıhtılaşma bozukluklarında eksik olan pıhtılaşma faktörlerinin tedavisi için faktör infüzyonları kullanılır.

Çocuk Hematolojisinde Kullanılan Sağlık Teknolojileri (Cihazları) Nelerdir?

Çocuk Hematolojisi, biriminde kullanılan teknolojiler tanıların kesinliğini artırmak, tedavi süreçlerini optimize etmek ve çocukların sağlıklarını en iyi şekilde korumak için önemli bir rol oynar. Bu alanda kullanılan sağlık teknolojileri şunlardır:
 • Kan Sayımı Cihazları: Kan sayımı cihazları kan örneklerini otomatik olarak analiz eden önemli araçlardır. Bu cihazlar kanın içinde bulunan farklı hücre tiplerini sayar ve boyutlarını belirler. Beyaz kan hücreleri, kırmızı kan hücreleri ve trombositler gibi kan hücrelerinin sayısını ve yapısını kesin bir şekilde tespit ederek hematolojik hastalıkların teşhisinde ve tedavisinde doktorlara önemli bilgiler sağlar.
 • Floroskopi Cihazları: Floroskopi cihazları, gerçek zamanlı olarak hareketi izlemek ve görüntülemek için kullanılır. Özellikle kemik iliği biyopsisi gibi işlemlerde doktorlara rehberlik eder. Bu cihazlar canlı video görüntüleri üreterek cerrahların prosedürleri güvenli bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olur.
 • Ultrason: Ultrasonografi cihazları, ses dalgalarını kullanarak vücut içi organları ve dokuları görüntüler. İğnesiz bir şekilde iç organların detaylı görüntülenmesini sağlar. Bu sayede hematolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde önemli bir yardımcıdır.
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) Cihazları: MRG cihazları yüksek manyetik alanlar ve radyo dalgalarını kullanarak ayrıntılı vücut görüntüleri üretir. Doktorlara dokuların iç yapısı hakkında değerli bilgiler sunar.
 • Akış Sitometri Cihazları: Akış sitometri cihazları kan hücrelerinin özelliklerini ve fonksiyonlarını analiz etmek için kullanılır. Özellikle lösemi gibi kan kanserlerinin teşhisinde ve takibinde kullanışlıdır. Bu cihazlar hücrelerin boyutunu, şeklini ve yüzey proteinlerini inceleyerek hastalığın seyrini anlamak için kritik veriler sağlar.
 • Hematoloji Analizörleri: Hematoloji analizörleri, kan örneklerini otomatik olarak inceleyen cihazlardır. Kan hücrelerinin sayısını, boyutunu ve şeklini ölçerler. Bu sayede hematolojik hastalıkların teşhis edilmesi ve takip edilmesi daha hızlı ve hassas bir şekilde gerçekleştirilir.
 • Koagülasyon Test Cihazları: Koagülasyon test cihazları kanın pıhtılaşma yeteneğini değerlendirmek için kullanılır. Kanama bozukluklarının teşhisinde ve tedavisinde önemli bir rol oynar. Bu cihazlar, kanın ne kadar hızlı pıhtılaştığını ve pıhtılaşma faktörlerinin seviyelerini ölçerek doktorlara değerli bilgiler sunar.
 • İlaç İnfüzyon Cihazları: İlaç infüzyon cihazları, intravenöz (IV) yoldan ilaç vermek için kullanılır. Kemoterapi gibi tedavilerde veya kan ürünleri transfüzyonlarında doğru doz ve hızda ilaç verilmesini sağlar.

Çocuk Hematolojisi için Neden Florence’ı Tercih Etmeliyim?

Florence Hastaneler Grubu Çocuk Hematolojisi alanında hizmet veren bir sağlık merkezi olarak öne çıkmaktadır. Deneyimli ve uzman bir ekip tarafından yönetilerek çocukların kan hastalıkları ve kanserle mücadelesinde etkin tıbbi tedavi seçeneklerini sunar. Hematoloji alanında en son teknoloji ve tedavi yöntemlerini kullanarak çocukların iyi sağlık hizmetine erişimini sağlamaya yardımcı olur.

Florence Çocuk Hematolojisi Ekibi, Uzmanlıkları ve Özel İlgi Alanları Nelerdir?

Florence Hastanesi Çocuk Hematolojisi, hematoloji alanında geniş bir deneyime sahip uzman ekipten oluşur. Çocuk Hematolojisi özel ilgi alanları arasında lösemi, lenfoma, orak hücreli anemi, trombositopeni ve diğer kan hastalıkları bulunmaktadır. Bu alanlardaki derin uzmanlık, hastaların doğru tedaviye erişimine yardımcı olur. Aynı zamanda kemik iliği nakli ve kan transfüzyonu gibi tedavi yöntemlerindeki son gelişmeler de takip edilmektedir.

Multidisipliner Bakış Açısıyla Diğer Birimler ile İlişkisi Nedir?

Bu alanın etkin bir şekilde yönetilmesi ve hastalıkların tedavi edilmesi için çeşitli tıbbi birimlerle işbirliği yapmak önemlidir. Çocuk hematolojisi, aşağıdaki tıbbi birimlerle birlikte çalışır:
 • Çocuk Onkoloji: Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkoloji birbiri ile yakın ilişkilidir. Çünkü her iki alanın da kanserle ilişkili kan hastalıkları ilgi alanına girer. Hematologlar ve onkologlar çocuklarda lösemi gibi kanser türlerinin teşhisi ve tedavisi konusunda işbirliği yaparlar.
 • Çocuk Cerrahi: Kanama bozuklukları veya hematolojik sorunların cerrahi müdahale gerektirdiği durumlarda pediatrik cerrahlar hematologlarla birlikte çalışabilirler.
 • Çocuk Genetik: Hematologlar, genetik temelli kan hastalıklarını incelemek ve aile geçmişi ile ilgili danışmanlık sağlamak için genetik uzmanlarla işbirliği yapabilirler.
Çocuk hematolojisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Çünkü kan ve kan hastalıkları birçok farklı sistem ve organı etkileyebilir. Bu tıbbi birimler çocuk hematolojisi hastalarının en iyi şekilde yönetimini sağlamak için bir araya gelirler. Bu sayede hastalara en etkili tedavi ve bakım sunulabilir.

Randevu Alın